Petar_Laušević_Ozren_Buriša.jpg

„Evo, sad je dan spasenja“ bila je glavna poruka Ljetnog sabora održanog od 29. do 31. srpnja 2016. godine u Lipiku. Ova misao i poruka apostola Pavla sadrži više pouka.

Continue reading

  • Hits: 1110
e213534406f5e673030b12a49a117407_XL.jpg

27. veljače u Puli održao se poludnevni seminar o subotnjoj školi. Brat Goran Anđelić održao je dva predavanja od kojih prvo govori o ‘Važnosti subotnje škole u današnje vrijeme’. „Djelo subotnje škole je važno, i svi koji su zainteresirani za istinu trebaju se truditi da ono napreduje.« {SRSŠ 9.1} Cilj subotnje škole je opisan sljedećim riječima: „Subotnja škola bi trebala biti jedno od najuzvišenijih oruđa, uspješnije od svih ostalih, u dovođenju duša Kristu.« {SRSŠ 10.2} 

Continue reading

  • Hits: 1160
3dcbd8056f504532259e733a4b9e2ae3_XL.jpg

U nedjelju, 27. prosinca 2015., održan je 9. seminar za roditelje i djecu pod naslovom ‘Pouzdani priručnik i vodič u odgoju djece’, a okupili su se roditelji s malom djecom. Teme predavanja su obrađivale najraniji odgoj, te prve korake u odgoju male djece.

Continue reading

  • Hits: 1204