Što je RPASD?

Reformni pokret Adventista sedmog dana' je kršćanska, protestantska vjerska zajednica a svoje vjerovanje temelji na Svetom pismu.

Naziv 'Reformni pokret' otkriva težnju za stalnom reformom vjerskog iskustva i života a 'Adventista' ukazuje na vjeru u advent - drugi Kristov dolazak u slavi koji je prema biblijskim proročanstvima blizu svog ostvarenja. 'Sedmog dana' označava dan u tjednu - subotu - koji se poštuje kao tjedni blagdan.

 Nastanak

 'Reformni pokret Adventista sedmog dana' izdanak je većeg vjerskog pokreta koji se pojavio na svjetskoj religijskoj sceni sredinom devetnaestog stoljeća. Taj pokret bio je najpoznatiji ranih 1840-ih godina u SAD kao veliko adventno buđenje a njegov najznačajniji predstavnik bio je William Miller.  Glavne vođe i pristaše ovog pokreta potjecali su iz raznolikih protestantskih crkava, posebice iz baptističke, metodističke, prezbiterijanske, ali i iz drugih crkava. Pokret 1863.g. uspostavlja  jedinstvenu organizaciju, šireći misiju na ostale kontinente. U Europi se razvijaju prvo u Njemačkoj i  Rumunjskoj a potom i drugim zemljama.

 RPASD u Hrvatskoj

 Na našim prostorima RPASD djeluje od dvadesetih godina prošlog stoljeća. Zahvaljujući predanom i požrtvovanom radu prvih pionira koji su potpomagali širenje adventnog pokreta  formiraju se centri u sjevernoj Hrvatskoj i Slavoniji. Usprkos mnogim zaprekama pokret se  širio u ne tako gostoljubivom društveno-političkom ozračju Kraljevine Jugoslavije a potom socijalističke Jugoslavije. RPASD danas  ima mjesne crkve u Puli, Rijeci, Zagrebu, Daruvaru, Požegi, Osijeku, Lipiku i drugim manjim mjestima.

 RPASD danas

 RPASD danas organizirano djeluje u preko sto zemalja svijeta. Preko redovitih publikacija od kojih su neke koncipirane za sistematsko, dnevno proučavanje Svetog pisma širi osnovnu biblijsku vijest o Kristovom ponovnom dolasku pozivajući ljude da se kroz osobnu, duhovnu vezu s Kristom pripreme za taj veličanstveni događaj.

 RPASD i društvo

 Kroz svoje djelovanje promiče temeljne principe ranokršćanske crkve; jednakost svih ljudi, nacionalnu i rasnu toleranciju, slobodu savjesti i pacifizam. Zastupa princip odvajanje crkve i države te prakticira nemiješanje u politiku. Posebno potiče prirodan i zdrav način života i prehrane. Svi članovi crkve su vegetarijanci, nepušači i antialkoholičari.

 Oblik organizacije

 RPASD ima zastupnički oblik crkvene uprave. Svaki član mjesne crkve sudjeluje u izboru službenika, đakona, propovjednika i zastupnika preko kojih se potrebe mjesnih crkava zastupaju na Misijskoj konferenciji (savezu mjesnih crkava). Istim principom biraju se zastupnici za više razine crkvene organizacije. Generalna Konferencija najviše je upravno tijelo RPASD u svijetu.

  • Hits: 8443