U Kristovom učenju kroz usporedbe vidljivo je isto načelo kojim se rukovodio vršeći svoju misiju na Zemlji. Krist je uzeo našu prirodu i boravio među nama kako bismo se mogli upoznati s Njegovim božanskim karakterom i životom. Božanstvo se otkrilo u ljudskom, nevidljiva slava u vidljivom ljudskom obliku. Ljudi su mogli učiti o nepoznatome kroz poznato; nebeske su stvari bile otkrivene kroz zemaljske; Bog se otkrio u obličju čovjeka. Tako je bilo i s Kristovim učenjem: nepoznato je bilo zorno prikazano kroz poznato, a božanske istine kroz zemaljske stvari koje su ljudima bile najbliskije.

Continue reading

  • Hits: 1707

Matej 13:1-9; 18:23; Marko 4:1-20; Luka 8:4-15

Sijač i sjeme

Usporedbom o sijaču Krist je zorno prikazao stvari nebeskog kraljevstva i rad velikog Gospodara za Njegov narod. On je, poput sijača u polju, došao posijati nebesko sjeme istine. I samo Njegovo učenje u usporedbama bilo je sjeme kojim su posijane najdragocjenije istine Njegove milosti.

Continue reading

  • Hits: 1837

Marko 4:26-29

Usporedba o sijaču izazvala je brojna pitanja. Neki od slušatelja zaključili su iz nje da Krist neće uspostaviti zemaljsko kraljevstvo pa su stoga mnogi bili znatiželjni i zbunjeni. Uočivši njihovu zbunjenost, Krist je upotrijebio i druge slikovite prikaze nastojeći odvratiti njihove misli od očekivanja zemaljskog kraljevstva i usmjeriti ih na djelovanje Božje milosti u čovjekovoj duši.

Continue reading

  • Hits: 1523

Matej 13:24-30

"Drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj."

Continue reading

  • Hits: 1678