Plakat_Sabora.jpg

Jesenski duhovni sabor 2016.

Od 4. do 5. studenog 2016. godine održan je u Lipiku Jesenski duhovni sabor na temu „Blaženije je davati nego primati“ Djela 20:35.

Br. Vjekoslav Vončina započeo je s temom „Što nas sprječava u davanju?“ gdje je jedan od sigurnih odgovora taj da je čovjek po prirodi sebičan bez Kristove ljubavi koja ga potiče na davanje i pomaganje bližnjima. U subotnjoj školi proučavala se tema „Širenje dobre vijesti bližnjima“ koja nas još više uvela u temu sabora. „Jedino ako iznosimo direktno svjedočanstvo riječju i djelom možemo biti smatrani istinskim i vjernim Kristovim svjedocima“. Slijedila je propovijed na temu „Blaženije je davati nego primati“ u kojoj je br. Ozren Buriša iznio važne činjenice o kršćanskom principu prema primjeru apostola Pavla. Znanstveno je dokazano da je ljudski mozak stvoren kako bi davao. Što se događa ako dajemo? Vratit će nam se kroz blagoslove zadovoljstva, ispunjenosti i uzvraćene ljubavi. U nastavku pod temom „Dajte, i dat će vam se“ razumjeli smo kako je davanje dvostruki blagoslov - za onoga koji prima i za onoga koji daje. Za postizanje pravih duhovnih rodova u davanju potreban nam je Krist koji nam kaže „Ja sam čokot, vi loze. Tko ostaje u meni, i ja u njemu, on rodi mnogi rod, jer bez mene ne možete učiniti ništa“ Ivan 15:5. Mnogi daju, i ovaj svijet daje ali ako nije u Kristu tada je sve ništa.
Predstavljeni su također i materijali, prigodni darovi kao i načini rada s bližnjima a uslijedile su zdravstvene konzultacije kao jedan od primjera rada u sklopu većih misionarskih projekata.
Daniel Poropat

  • Hits: 1248