Naša dužnost prema vlastima

politika

Živimo u svijetu koji je uznemiren i pun problema. Mnogi ljudi u različitim dijelovima svijeta prosvjeduju i bore se za svoja prava, bore se za prava žena, za pravo na slobodu. Nama kršćanima se postavlja se pitanje: Do koje mjere se trebamo pokoravati građanskim vlastima?

Počet ćemo s pitanjem trebamo li se uopće pokoravati građanskim vlastima?

Božja riječ je vrlo jasna po ovom pitanju: Svaka duša neka se podlaže višim vlastima. Jer nema vlasti osim od Boga, a vlasti koje postoje, od Boga su postavljene. Zato, tko se suprotstavlja vlasti, Božjoj se odredbi protivi; a oni koji se protive, sami će na sebe navući osudu. Jer vladari nisu strah i trepet dobrim djelima nego zlima. Hoćeš li ne bojati se vlasti? Čini ono što je dobro i imat ćeš pohvalu od nje. Jer ona je poslužitelj Božji - tebi na dobro. Ako li zlo činiš, strahuj! Ta ne nosi uzalud mača! Jer ona je poslužitelj Božji, osvetnik koji iskaljuje Božji gnjev na onomu koji zlo čini.“ (Rimljanima 13:1-4) 

Božja riječ nam govori kako su postojeće vlasti  od Boga postavljene. One su u Božjoj službi kako bi se brinule o društvu - o tebi i meni. Stoga se mi kao kršćani trebamo pokoravati vlastima. Trebamo biti poslušni višim vlastima budući da razumijemo da Bog ima vlast u svojoj ruci. Mnogi ljudi misle kako su se predsjednici, kraljevi i vođe ovoga svijeta na tom položaju našli slučajno. No, trebamo se sjetiti kako je sve na ovom svijetu u ruci Božjoj. I Biblija nam jasno govori da su svjetovne vlasti od Boga uspostavljene. 

Biblija je tu vrlo jasna, kralj je na vlasti dok mu to Bog dopušta.  Kad ga Bog želi ukloniti, On će ga i ukloniti. No, posao crkve nije da staje na stranu političara niti da se upliće u politiku. To djelo je u Božjim rukama. Bog upravlja narodima i mi ne znamo kojeg kralja ili predsjednika će On postaviti, ali trebamo biti poslušni onome koga Bog postavi za vladara. Dakle, Biblija nam poručuje - poštujte višu vlast. 

„Deset Božjih propisa temelj su sve pravednosti i dobrih zakona. Oni koji ljube Božje zapovijedi pokoravat će se svakom dobrom zakonu zemlje. (E.G. White: 1. Svjedočanstvo, str. 361) Mi bismo trebali biti uzorni građani koji će proslaviti Boga i Njegovo ime kako bi ljudi vidjeli da naša dobra djela služe građanskim vlastima i svojoj zemlji. Mi bismo kao reformatori trebali biti najbolji građani ovog svijeta! Kršćani će uvijek poštivati građanske vlasti dokle god donose dobre zakone koji su utemeljeni na Božjem zakonu.

Podsjećaj ih neka se pokoravaju vladarima i vlastima, da budu poslušni poglavarima, spremni na svako dobro djelo; neka ne govore zlo ni o kome, neka ne budu svadljivci, nego obazrivi; neka iskazuju svu krotkost prema svim ljudima. (Titu 3:1-2)

Razumijete li što Biblija ovdje govori meni i tebi? Božja riječ nam govori da ne govorimo zlo ni o kome. Mnogi ljudi, koji tvrde da su kršćani, bit će kušani da govore protiv vlasti, da govore protiv predsjednika svoje zemlje, da govore protiv nekog vladara, ali Božja riječ kaže: Ne govori zlo ni o kome. Nasuprot tome, budi krotak i blag prema svim ljudima. Govori dobro o svima. To je naša dužnost kao reformatora. Molimo se za vlasti naše zemlje, govorimo dobro o njima, ne miješajmo se u politiku. Nemojmo kritizirati vlasti naše zemlje. Podložite se dakle svakoj ljudskoj ustanovi radi Gospodina: bilo kralju, kao vrhovniku, bilo upraviteljima, kao onima koje On šalje da kazne zločince, a pohvale one koji dobro čine.“ (1. Petrova 2:13-14)

Kao kršćani trebamo iskazati čast kralju, čast vladaru koji upravlja zemljom u kojoj živimo. Budimo najbolji mogući građani na ovom svijetu. Hoćemo li plaćati porez? Hoćemo li platiti porez državnoj upravi zemlje u kojoj živimo? Takvo su pitanje jednom postavili Isusu: Reci nam, stoga, što misliš ti: Je li dopušteno dati porez caru ili nije? A Isus im, znajući njihovu opakost, reče: Zašto me iskušavate, licemjeri? „Pokažite mi porezni novac. I dadoše mu denar. I reče im On: „Čija je ovo slika i natpis? Rekoše mu: „Carev. Tada im reče: „Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje. - Matej 22:17-21. 

porezIzvucimo pouku koju nam je Bog ovdje pružio. Ovaj slučaj nam govori više od kratke tvrdnje: „Trebate platiti porez vlastima zemlje u kojoj živite“.  Ovdje dolazimo do pitanja koje možda i sami ponekad postavljamo: Što je Isus mislio kad je rekao dajte Bogu Božje? Zašto je to uopće spominjao kad to nije bilo pitanje? Možeš li zamisliti da pitaš Krista: Što je to što pripada Bogu? On bi se okrenu prema tebi i pitao „čiju sliku vidiš u sebi“? Stvoreni smo prema liku Božjem i stoga pripadamo Bogu. Mi u cijelosti pripadamo Bogu, Stvoritelju svemira, a Njegov lik je otisnut na tebi i stoga Mu ti pripadaš. Molim dakle prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, zastupanja, zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i za sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj pobožnosti i čestitosti.  Jer to je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim, Bogom.“ (1. Timoteju 2:1-3) 

Nadahnuta riječ nam ovdje govori što je dobro i ugodno pred Bogom i što je naša dužnost i obaveza. Kao kršćani trebamo se moliti za vlasti u našim zemljama, za predsjednike, premijere i vladare u svojoj zemlji kako bismo proživjeli miran život u slobodi, posebno u vjerskoj slobodi. Stoga je naša dužnost da se zauzmemo za ove ljude pred Bogom.

Posao kršćana u ovom svijetu, posao reformatora nije da se uključuje u politiku, nije da staje na stranu jednog ili drugog političara. Naša je dužnost da se molimo za one koje je Bog postavio na vlast. Ako je Bog postavio nekog čovjeka, tko smo mi da ga uklanjamo. Mi ne znamo kojeg čovjeka će izabrati, ali On, Kralj kraljeva, u svom sveznanju upravlja događajima u ovom svijetu. On kaže: „Ostavite ovo meni, Ja ima za vas, kao moju djecu na ovome svijetu, drugi posao“. Bog ima osobito djelo za svoju crkvu, i djelatnost crkve nije da se upliće u politiku ovog svijeta.

 „Mi trebamo priznati ljudsku vlast kao božanski određeno uređenje i poslušnost njoj držati kao svetu dužnost, unutar njezina zakonita djelokruga. Ali kad se njezini zahtjevi sukobe s Božjim zahtjevima, Boga moramo slušati više nego ljude. Božju riječ treba smatrati višom od ljudskog zakonodavstva. A tako kaže Gospodin” ne može se zamijeniti riječima tako kaže Crkva” ili tako kaže država”. Kristovu krunu treba uzdići iznad kruna zemaljskih vladara.“ ( E. G. White: Djela Apostola, str. 68) Koju nam uputu Bog ovdje daje? Mi slušamo i priznajemo vlasti ovoga svijeta, ali Biblija kaže da je iznad svih vlasti, Božji zakon, Božja riječ. Kristova kruna je moćnija, ima više autoriteta od bilo koje krune vladara u ovom svijetu. 

S druge strane Nadahnuta riječ nam govori da ne trebamo izazivati vlasti, ne trebamo tražiti razlog kako bi im bili neposlušni. Od nas se ne traži da prkosimo vlastima. Svoje riječi, bilo izgovorene, bilo napisane, trebamo pozorno razmotriti kako se o nama ne bi moglo reći da smo izgovorili nešto što se protivi zakonu i redu. Ne smijemo izgovoriti ni učiniti ništa što bi nam nepotrebno zatvorilo put. Trebamo ići naprijed u Božje ime zastupajući povjerene nam istine.“ (E. G. White:  Djela Apostola, str. 69)

prosvijedBraniti istine koje su nam povjerene, koje nam je Bog dao i dijeliti ih u ovom svijetu, to je naša dužnost. Ne trebamo sudjelovati u prosvjedima.  Ne trebamo prouzrokovati bespotrebno progonstvo crkve svojim riječima zbog kojih možemo biti smatrani buntovnicima protiv vlasti i državnih zakona. Nasuprot tome, trebamo slijediti biblijske upute, trebamo se moliti za vlasti, trebamo biti blagi i dobronamjerni prema njima, poštovati ih i služiti im koliko god možemo kao dobri građani koji poštuju Božji zakon i zakone zemlje u kojoj žive. „Vidjela sam da je naša dužnost da u svakom slučaju poslušamo zakone naše zemlje dok ne dođu u sukob s višim Zakonom koji je Bog izgovorio jasnim glasom sa Sinaja, a nakon toga ga upisao u kamen vlastitim prstom… Onaj koji ima Božji zakon upisan u srcu poslušat će Boga a ne ljude, i prije će biti neposlušan svim ljudima nego i najmanje odstupiti od Božje zapovijedi... Mudrost i autoritet božanskog Zakona na prvome su mjestu.“ (E.G: White: 1. Svjedočanstvo, str. 361)

Bog ima vrhovnu vlast koju trebamo staviti ispred svake druge vlasti. Naša je dužnost uzdići i proslaviti Božji zakon, uzdići Božji karakter. Naš je posao uzveličati i uzvisiti Božji zakon. Trebamo objaviti istine Božje svete riječi. Sveto pismo trebamo držati kao pravilo života. Skromno, u duhu milosti i u Božjoj ljubavi, trebamo ukazati ljudima na to da je Gospodin Bog Stvoritelj neba i Zemlje i da je sedmi dan Gospodnja subota.(E.G. White: 6. Svjedočanstvo, str. 352)

U Djelima 4. i 5. poglavlju  govori se o slučaju kad su vlasti pokušale Isusovim učenicima zabraniti propovijedanje evanđelja. Trebamo ići naprijed u Gospodnje ime, razviti Njegovu zastavu, zastupati Njegovu Riječ. Kad vlasti budu tražile da to ne radimo, kad nam zabrane objavljivati Božje zapovijedi i vjeru u Isusa, tada će biti potrebno reći kao što su govorili apostoli: 'Sudite je li pred Bogom pravo slušati radije vas nego Boga. Mi doista ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo.' (Djela 4:19.20.)  Tada im Petar i ostali apostoli odgovoriše i rekoše: 'Trebamo se više pokoravati Bogu negoli ljudima' (Djela 5:29.).“ (E.G.White: 6. Svjedočanstvo, str. 395) 

To je naš stav kao kršćana, kao crkve, kao reformatora - slušamo vlasti, ali Bog dolazi na prvo mjesto. 

Želim s vama podijeliti jedno iskustvo. Hermelin, poznat i kao Velika lasica, je mala životinja koju obično pronalazimo u sjevernim predjelima Europe, Azije i Sjeverne Amerike.  Ova životinja jako brine o tome da joj krzno bude veoma čisto. Krzno ove životinje je vrlo skupo. Kad ju lovci žele uloviti, prvo traže njenu jazbinu i kod nje stoje čekajući da životinja izađe. Nakon što izađe, na nju nahuškaju svoje pse. Dok ona bježi kako bi spasila život, lovci stavljaju prljavštinu na ulaz njene nastambe. Bježeći od pasa životinja se obično vraća u svoju jazbinu gdje nailazi na prljavštinu na ulazu i zastaje kako se ne bi uprljala. To kratko zaustavljanje koriste psi te tako ova životinja gubi život. Ona će umrijeti, ali se sama neće zaprljati. Primjer ove male životinje je dragocjen primjer za nas kršćane reformatore. Dolazi vrijeme, kad ćemo imati dva izbora - poslušnost Bogu ili poslušnost čovjeku. Kad to vrijeme dođe, trebamo raditi kao i apostoli, slijediti njihov primjer i iznad svega služiti Bogu, čak i ako moramo žrtvovati svoj život.

Ali do tada, ne trebamo se uplitati u poslove i stvari ovog svijeta. Biblija govori pusti neka mrtvi sahranjuju mrtve. Što to znači?  Da u prosvjedima i sličnim zbivanjima koja se odvijaju, a za koje se ljudi ovog svijeta bore, mi ne trebamo sudjelovati. Neki prosvjedi čak izgledaju kao da imaju dobar cilj. Može izgledati kako oni brane nešto dobro, ali Krist jasno kaže: Pusti neka mrtvi sahranjuju mrtve. Postoje drugi ljudi koji se brinu o pitanjima ovog svijeta, a mi se ne trebamo miješati u politiku.

Osvrnut ću se sad na jedno sve aktualnije pitanje: Koji je naš stav prema cijepljenju? Naši vjernici se pitaju hoćemo li se cijepiti ili ne? Imamo od ranije odluku (rezoluciju) po ovom pitanju. Zaključak Generalne konferencije je da mi naše članove odvraćamo od korištenja bilo kojeg lijeka, posebno cijepljenja djece, i da podržavamo jednostavne i prirodne lijekove u našim sanatorijima, klinikama i domovima. Duh proroštva vrlo jasno savjetuje da treba, što je više moguće, izbjegavati lijekove. Druga odluka (rezolucija) kaže da s obzirom na različita mišljenja medicinskih stručnjaka po pitanju cijepljenja,  mi po tom pitanju ne možemo vršiti pritisak na savjest nijednog našeg člana. Naše članstvo treba educirati o ovome prema navodu iz knjige Odabrane poruke II E.G.White, str. 280 i 281 koji potvrđuje da su lijekovi u rijetkim slučajevima zaista potrebni.

Izbjegavamo lijekove koliko je god moguće. To je uputa koju nam je Bog dao. Postoje neke situacije kada korištenje nekog lijeka može biti korisno za naše zdravlje. U nekim okolnostima ako ne koristimo lijekove možemo čak i umrijeti. Stoga nam Božja riječ kaže da po ovome pitanju trebamo biti mudri. Kao reformatori, prema svjetlosti koju nam je Bog dao o zdravstvenoj reformi, vjerujem da će većina nas učinit sve sa svoje strane da izbjegava lijekove.

Međutim, cjepivo ne bi trebalo biti naša najveća briga. Želim pozvati sve članove naše crkve širom svijeta da se međusobno ne prepiru po ovom pitanju. Ne optužujmo jedni druge zbog toga što imamo različite stavove, bez obzira je li netko za ili protiv cijepljenja. Dok nam stvari ne postanu jasnije, ne bismo trebali javno iznositi svoje mišljenje. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali nije na nama da vodimo kampanju protiv cijepljena. Mi nismo eksperti po tom pitanju. 

Ono što trebamo učiti je provoditi zdravstvenu reformu. Moramo se pravilno hraniti i tako možemo izbjeći mnoge bolesti u ovom svijetu. Trebamo savjetovati ljude da slijede ono što Božja riječ govori o zdravstvenoj reformi. Svatko bi se trebao usavršavati u zdravstvenoj reformi. Molite jedan za drugoga, kako bi, kad dođu vremena kušnje na ovaj svijet, mogli opstati pred Bogom. Cjepivo nije naša poruka za danas. Naša vijest za danas je trostruka anđeoska poruka.

Trebamo propovijedati svijetu da na nebu zasjeda sud i da Krist dolazi uskoro. Trebamo propovijedati svijetu da Božji zakon mora biti sačuvan i da Bog ima jedan dan koji treba praznovati, a to je subota. To je naša poruka! Božja riječ kaže kako dolazi vrijeme kad će nam biti zabranjeno propovijedati ovu poruku i u to vrijeme trebamo ustati i slušati Boga više nego ljude. Ako smo primorani uzimati neke medikamente za koje mislimo da će biti štetni za naše tijelo, trebamo se sjetiti riječi koje je Krist rekao: I nemojte se bojati onih koji ubijaju tijelo, ali ne mogu ubiti dušu: bojte se radije onoga koji može i dušu i tijelo uništiti u paklu. (Matej 10:28) Budimo poslušni Bogu, vjerujmo kako će se Bog pobrinuti za nas. To treba ostati u našoj svijesti. 

Braćo i sestre, apeliram da se ne borimo za stvari ovog svijeta i tako stvaramo razdor među nama, već se radije zajedno molimo da nam Bog daruje mudrost i snagu kako bi donijeli ispravnu odluku i stali na Njegovu stranu kada dođe vrijeme nevolje.

Što ćemo, dakle, reći na to? Ako je Bog za nas, tko može protiv nas? On koji ni vlastitog Sina nije poštedio, nego Ga predao za sve nas, kako nam onda neće s Njime sve darovati? (Rimljanima 8:31-32) Želim vas podsjetiti - stvoreni ste prema liku Božjem! Imate taj lik u sebi i pripadate Njemu. Golgota je tvoja i moja sigurnost. Pogledajmo svi na Golgotu i zapazimo veliku ljubav koju Bog ima prema nama. U vrijeme nevolje stajat ćemo na strani Isusa Krista koji je umro za nas kako bi nas spasio od patnji ovog svijeta i odveo u svijet bolji od ovog. 

Stoga, neka nam Bog pomogne kako bi poštovali kralja, poštovali predsjednike i vladare naših zemalja, a iznad svega poštovali našeg Gospoda Boga.  Amen

Eli Tenorio

 

 

 

Eli Tenorio
predsjednik Generalne konferencije Reformnog pokreta adventista sedmog dana

Ovaj članak transkripcija je predavanja koje možete pogledati na sljedećem linku: 

 

  • Hits: 1394