Događaji koje iščekujemo

naslovnica samo slikaUvod

O tome kako su željno prvi kršćanski vjernici iščekivali Kristov ponovni dolazak svjedoči njihov pozdrav Maranatha -Dođi Gospodine - kojim su se međusobno pozdravljali i kojim su zaključivali svoje molitve. Danas, dok pratimo ispunjavanje biblijskih proročanstava o kraju, mi razumijemo da je se taj događaj jako približio. Apostol Petar na njemu svojstven način izražava svoje iščekivanje: „A mi, po obećanju njegovu, nova nebesa i zemlju novu iščekujemo, u kojima pravednost prebiva.” - 2. Petrova 3:13.

Ipak, iako su Novo nebo i nova zemlja i naš konačni cilj, prije toga iščekujemo jedinstveni i najslavniji događaj u povijesti Zemlje - drugi Kristov dolazak. Kad detaljnije istražujemo tijek događaja koji prethode drugom Kristovom dolasku, uočavamo neke važne, prijelomne događaje. Ovdje želimo uz pomoć Biblije i Duha proroštva razmotriti tri važna događaja koji svakako prethode drugom Kristovom dolasku. Potražit ćemo odgovore na najčešća pitanja koja se javljaju među adventistima kad se govori o ovim događajima.

 

vremenska crta

Na vremenskoj crti je prikazan redoslijed događaja ali ne i doslovan vremenski razmak (razmaci nisu u vremenskom razmjeru)

 

Kasna kiša - posebna duhovna sila

„Radujte se dakle sinovi sionski, i veselite se u Gospodu, Bogu svojemu; jer on vam daje rani dažd u pravoj mjeri i izlijeva na vas kišu, ranu i kasnu...” - Joel 2:23.

Starozavjetni prorok Joel govori o kiši koja je potrebna za sjetvu i žetvu u poljoprivredi. Razumijemo kako simbolični izraz - rana kiša - predstavlja posebnu silu Duha Svetog koja je u prvoj crkvi bila potrebna za napredak evanđelja. Što onda predstavlja kasna kiša? „Pri kraju žetve na Zemlji, obećano je posebno izlijevanje duhovnih blagoslova koje će pripremiti Crkvu za dolazak Sina čovječjeg. To izlijevanje Svetoga Duha uspoređeno je sa padanjem kasne kiše.“ Dakle, slično ranoj kiši  u početku kršćanske crkve i na kraju vremena iskreni vjernici će dobiti posebnu duhovnu silu kojom će biti osnaženi i osposobljeni za naročitu misiju - propovijedanje posljednjeg poziva svijetu.

Kasna kiša - kad će početi

Izraz “pri kraju žetve”  nam govori kako će se ovaj događaj dogoditi dok još traje vrijeme milosti kako bi se ljudi još mogli pokajati i obratiti . „Prije nego što Bog bude konačno pohodio svijet svojim sudovima, osjetit će se u Njegovom narodu takvo buđenje prvobitne pobožnosti kakvoga nije bilo od apostolskih vremena. Božji Duh izlit će se na Njegovu djecu.“2  Iz gore navedenog razumijemo da će “kasna kiša”  sila Duha Svetoga biti dana i prije sedam zala. Dakle, kasnu kišu iščekujemo prije završetka vremena milosti i sedam posljednjih zala. Možda bismo voljeli utvrditi vrijeme početka  barem jednog od ovih događaja, međutim, moramo prihvatiti činjenicu da je svaki pokušaj takvog izračuna zapravo nepouzdana špekulacija! Nadahnuće to jasno kaže: „Nemam određeno vrijeme o kojem mogu govoriti vezano uz trenutak izlijevanja Svetog Duha ...; “

Kasna kiša - kako ju iščekivati

Iako ne znamo točno vrijeme izlijevanja kasne kiše, kako trebamo provoditi vrijeme iščekivanja? „Danas se trebate predati Bogu kako biste se mogli očistiti od vašeg ja, očistiti se od sumnje, ljubomore, zavisti, zlih nagađanja, sukoba i svega što obeščašćuje Boga. Danas morate očistiti svoje posude kako bi bile spremne za nebesku rosu, spremne za pljuskove kasne kiše;...“4 Danas je za svakog od nas pojedinačno vrijeme pripreme duše za ovaj presudan događaj. Danas je vrijeme za čišćenje naše duše od grijeha! „...Jer kasna kiša će doći i Božji blagoslov ispunit će svaku dušu koja je očišćena od sve nečistoće. Naše djelo danas jest predati svoje duše Kristu kako bismo mogli postati prikladni za vremena rashlade koja će doći od Gospoda, prikladni za krštenje Svetim Duhom.“

Svakodnevno predanje Kristu je naš prioritet! Naš najvažniji posao i aktivnost. Zašto je to toliko važno i presudno za nas adventiste?

Kasna kiša – presudan test za adventiste?

„Ukoliko ne budemo svakoga dana napredovali u primjeni aktivnih kršćanskih vrlina, nećemo biti u stanju prepoznati silu Svetoga Duha u obliku kasne kiše. On će padati na srca svuda oko nas, ali Ga mi nećemo ni prepoznati ni primiti.“6. Ako danas propustimo redovitu duhovnu pripremu nećemo moći primiti osvježenje. Iako će još trajati vrijeme milosti, za nas adventiste neće biti druge prilike! „Ako ne budemo napredovali, ako ne budemo stavili sebe u položaj da primimo i ranu i kasnu kišu, izgubit ćemo svoju dušu i odgovornost će biti na nama samima...“

Danas je vrijeme pripreme duše za prijelomni događaj - kasnu kišu. Adventisti neće imati drugu priliku i to je važna činjenica i vrlo ozbiljno upozorenje. 

Nedjeljni zakon

Slijedeći važan događaj koji iščekujemo je nedjeljni zakon - zakon o obveznom svetkovanju nedjelje – žig zvijeri. „I učini da im se svima — i malima i velikima, i bogatima i siromašnima, i slobodnjacima i robovima — dade žig na njihovu desnu ruku ili na čela njihova.” - Otkrivenje 11:16. Adventističko tumačenje proročanstva iz Otkrivenja 13. razumije kako će svjetovne vlasti donijeti zakone koji će ograničiti vjersku slobodu. Propisivat će se obavezno svetkovanje nedjelje koja će biti predstavljena kao tjedni dan odmora. „Svi koji dokažu svoju odanost Gospodu držanjem Njegovog zakona i neprihvaćanjem lažne subote (nedjelje), svrstati će se pod zastavu Gospodnju i primit će pečat Boga živoga. Oni koji napuste istinu nebeskog podrijetla i prihvate nedjelju kao tjedni odmor primiti će žig zvijeri.“8 

Kad se može očekivati nedjeljni zakon?

Na vremenskoj crti ne možemo precizno odrediti pojavu nedjeljnog zakona. Obzirom da će to biti posljednji test za sve ljude, razumijemo da će se dogoditi dok još bude trajalo vrijeme milosti. „Gospod mi je jasno pokazao da će se slika zvijeri pokazati prije kraja vremena milosti, jer ona treba biti velika proba za Božji narod, kroz koju će se odlučiti njihova vječna sudbina.“

Obrazloženje za donošenje nedjeljnog zakona na prvi pogled će biti uvjerljivo. „Sotona iznosi svoje tumačenje događaja i oni [vodeći ljudi] misle, budući da su njegovi, da su nesreće koje haraju Zemljom posljedica kršenja nedjelje. Misleći da će utišati Božji gnjev, ovi utjecajni ljudi stvaraju zakone koji primoravaju na svetkovanje nedjelje. Oni misle da uzdizanjem ovog lažnog dana odmora, lažne subote, služe Bogu. Na one koji slave Boga svetkujući pravu subotu gleda se kao na one koji nisu vjerni Bogu.”10 

Iz ovoga se razumije kako će prije nedjeljnog zakona svijet zadesiti upadljive nesreće, a vodeći ljudi svijeta će silom nametati zakon o obveznom svetkovanju nedjelje vjerujući da je nesvetkovanje nedjelje uzrok nesreća.velika borba

Otkud dolazi nedjeljni zakon?

Odgovor na ovo pitanje je važan kako ne bi svaku raspravu o neradnoj nedjelji u bilo kojoj zemlji tumačili kao nedjeljni zakon. Iako ne znamo točno vrijeme pojave nedjeljnog zakona ipak se zna koja će zemlja predvoditi proces donošenja istog. U posljednjoj knjizi Biblije, Otkrivenju, gdje se nalaze proročanstva o završnim događajima zemaljske povijesti spominju se i glavni akteri tih događaja. Jedna sila, na prvi pogled miroljubiva, posebno privlači pažnju. „I vidjeh drugu Zvijer gdje izlazi iz zemlje; i imaše dva roga poput jaganjca, a govoraše kao Zmaj.” - Otkrivenje 13:11. Na koga se odnosi ovo proročanstvo o Zvijeri s rogovima kao u janjeta? „Ovdje je dan upečatljiv prikaz nastajanja i razvoja naše nacije [SAD]. Dva roga kao u janjeta predstavljaju bezazlenost i plemenitost, a isto tako simboliziraju i karakter vladavine, izražen u dva osnovna velika načela: republikanizam i protestantizam.“11 Ta naoko miroljubiva sila ipak govori kao Zmaj jer „Čini da im se svima — i malima i velikima, i bogatima i siromašnima, i  slobodnjacima i robovima — dade žig na njihovu desnu ruku ili na čela njihova.” - Otkrivenje 11:16.

Adventisti razumiju da se ovo proročanstvo može odnositi samo na svjetsku velesilu koja ima moć globalnog djelovanja. „Već je rečeno da su Sjedinjene Američke Države ta sila prikazana dvorožnim janjetom i da će se to proročanstvo ispuniti kad Sjedinjene Američke Države silom nametnu svetkovanje nedjelje...”12  Biblijsko proročanstvo ovdje se može vrlo jasno razumjeti. Sila kojom su predstavljene SAD prva će proglasiti nedjeljni zakon.

Hoće li nedjeljni zakon biti tajno donesen?

Iščekujući naznake koje ukazuju na pripreme donošenja nedjeljnog zakona neki vjernici svako javno spominjanje važnosti svetkovanja nedjelju tumače kao da je nedjeljni zakon već donesen ali u tajnosti. Zato je dobro imati jasne odgovore na pitanja: Hoće li nedjeljni zakon biti tajno proglašen a da javnost to ne zna? Hoće li samo neki pojedinci znati da je donesen nedjeljni zakon?

„Ali kad se o pitanju prisilnog svetkovanja nedjelje bude naveliko raspravljalo, vidjet će se da se približava događaj u koji se tako dugo sumnjalo i u koji se nije vjerovalo, pa će poruka trećeg anđela imati učinak koji ranije nije mogla imati.“13 Sigurno je da se pripreme rade daleko od očiju javnosti, ali nedjeljni zakon će biti javni zakon kojim će se prisiljavati ljude na svetkovanje nedjelje kao vjerskog praznika. Njime će se pred sve ljude staviti nedvojben i neizbježni izbor kome će se pokoriti, Bogu kao Zakonodavcu ili smrtnim ljudima.

Je li zabrana rada nedjeljom „nedjeljni zakon’’ tj. „žig zvjeri“?

Kad slušamo o zahtjevima da se zabrani rad trgovina nedjeljom pitamo se: Je li to već nedjeljni zakon i primamo li žig zvjeri ako izbjegavamo rad nedjeljom? „Ako se uzdržavamo od rada nedjeljom, ne znači da smo primili žig zvjeri... U mjestima u kojima je protivljenje tako oštro da bi došlo do progonstva kada bismo radili nedjeljom, neka naša braća taj dan iskoriste za istinski misionarski rad.”14  „Praznovanje nedjelje još nije žig zvijeri i neće biti dok ne stupi na snagu dekret kojim će ljudi biti primoravani da slave tu idolsku subotu. Dolazi vrijeme kad će ovaj dan predstavljati kamen kušanja, ali to vrijeme još nije došlo.“15 

Što će točno propisivati nedjeljni zakon?

„Već je rečeno da su Sjedinjene Američke Države ta sila prikazana kao zvjer s janjećim rogovima i da će se to proročanstvo ispuniti kad Sjedinjene Američke Države silom nametnu svetkovanje nedjelje...”16 Kad se bude donio zakon o prisilnom svetkovanju nedjelje to je žig zvjeri! Prisilno svetkovanje a ne samo uzdržavanje od rada nedjeljom!

Znak za napuštanje velikih gradova

Napuštanje gradova je tema o kojoj se s vremena na vrijeme diskutira u adventističkim krugovima. Neka tumačenja otvaraju pitanja u vezi s time a ključno je: Kako će se znati kad treba napuštati gradove? Hoće li netko dati znak za napuštanje velikih gradova? Hoće li to objaviti odbor Generalne konferencije?

„Kao što je opsada Jeruzalema od strane rimskih armija judejskim kršćanima bila znak za bjekstvo, tako će prijetnja silom od strane naše nacije u dekretu kojim se prinudno nameće obavezno svetkovanje papskog dana od odmora, biti upozorenje za nas. Tada će doći vrijeme da napustimo velike gradove, spremni da napustimo i manje...”17 

Kraj vremena milosti – sudbina svih zapečaćena

Razumjeli smo da je za adventiste koji poznaju istinu za današnje vrijeme presudno hoće li biti spremni primiti kasnu kišu – okrijepu s neba – silu Duha Svetog. Što onda znači kraj vremena milosti? „Tko je nepravedan, neka i dalje čini nepravdu; i tko je okaljan, neka se i dalje kalja; i tko je pravedan, neka i dalje čini pravdu; i tko je svet, neka se i dalje posvećuje.” - Otkrivenje 22:11.

Ove riječi izgovara Isus na kraju svoje posredničke službe u nebeskom Svetištu! Ovo poznato proročanstvo govori o kraju mogućnosti za bilo kakvu promjenu! Ljudi se više ne mogu niti popraviti ako su grešni niti griješiti ako su pravedni! A to znači kako je svako mijenjanje i opredjeljenje okončano. „Kad se bude završio istražni sud, sudbina svih bit će zapečaćena ili za život ili za smrt...”18 old man 2803645

Kad će isteći vrijeme milosti?

„Vrijeme milosti će isteći nedugo prije pojave našeg Gospoda na nebeskim oblacima...”19 

Ovaj sudbonosan događaj je presudan za svakog pojedinca pa se zato i nameće pitanje: Zna li i može li netko pouzdano protumačiti kad će se taj sudbonosni događaj desiti? „Bog nam nije otkrio vrijeme kada će ova poruka doći svome kraju, niti kada će vrijeme milosti završiti. One stvari koje su nam otkrivene trebamo prihvatiti kao nešto namijenjeno nama i našoj djeci, ali nemojmo pokušavati saznati ono što je skriveno kao tajna na vijeću Svemoćnoga... Sotona će svakome tko ne uči svakodnevno  od Isusa spremno dati posebnu poruku čiji je autor on sam ne bi li poništio učinak predivne istine za ovo vrijeme.“20 

Zašto ne postoji način za precizniji izračun, makar neki vremenski razmak u odnosu na druge događaje, kojim bi se odredilo završetak vremena milosti? „...ne postoji nalog da itko treba pretraživati Sveto pismo kako bi utvrdio, ako je to moguće, kada će završiti vrijeme milosti. Bog takvu poruku nije povjerio ni jednim smrtnim usnama. On nije dao ni jednom smrtnom jeziku da objavi ono što je On sakrio na svojim tajnim savjetima.“21 

Iako znamo puno, znamo li baš sve?

Adventisti su uložili ogroman trud u tumačenje proročanstva i učenja o posljednjim događajima, eshatologiji. Jesu li onda adventisti narod koji sve zna o posljednjim događajima? Je li u biblijskim proročanstvima otkriven svaki detalj o nedjeljnom zakonu i žigu zvjeri? „Žig zvjeri je upravo ono što je rečeno da će biti. Sve što je povezano s tom temom nije još do sada pravilno shvaćeno niti će biti shvaćeno sve dok se knjiga ne bude otvorila.“22 

Ovaj tekst nas poziva da ne budemo samouvjereni kako mi sve znamo protumačiti i predvidjeti! Sigurno je da dio završnih događaja nije ni spomenut u Biblijskim proročanstvima. „Mi danas nismo u stanju točno opisati prizore koji će se u našem svijetu zbivati u budućnosti...”23  Ovaj poziv na oprez kad tumačimo događaje budućnosti nas treba zaštiti od ishitrenih tumačenja i kasnijih razočaranja kad od očekivanog ne bude ništa. Među adventistima ima onih koji u jesen najavljuju za nadolazeće proljeće nedjeljni zakon ili kraj vremena milosti, a kad se u proljeće to ne ostvari onda se datum pomiče na dolazeću jesen. U opticaju je i izračun kako će, računajući od listopada 2020. g. za sedam godina Isus ponovo doći a to bi se onda trebalo desiti 2027.g. Iako ovakvi propovjednici izgledaju kao produhovljeni i revni vjernici, Duh proroštva ih svrstava u lažne proroke. „Neki su određivali vrijeme, i kada je ono prošlo, njihov uobraženi duh nije prihvatio ukor, već je postavljao sve nove i nove datume. Međutim, mnoge uzastopne pogreške obilježile su ih kao lažne proroke.“24 

Što trebamo činiti dok iščekujemo važne događaje?

Željno iščekujući nešto ili nekoga obično se borimo s nestrpljivošću. Tada smo skloni u svemu vidjeti znakove onoga što iščekujemo. Zato nas apostol Pavao savjetuje da u iščekivanju trebamo biti naoružani strpljenjem. „Ali ako se nadamo onome što ne vidimo, tada to strpljivo iščekujemo.“ - Rimljanima 8:25. Dok iščekujemo važne događaje na što trebamo staviti fokus i koji je naš najvažniji cilj? „Mi imamo samo nekoliko kratkih dana milosti da se pripravimo za vječnost... Upravo sada moramo izgraditi karakter za budućnost, za vječni život.“25  Naš prioritet baš zbog blizine kraja treba biti osobni duhovni život. Naš prioritet je svakodnevna spremnost za dramatične događaje koje iščekujemo, a to se jako dobro vidi u našem svakodnevnom životu, u našim riječima i djelima prema bližnjima. „Dobro će biti da svatko ima sređene račune prije zalaska sunca. Sva djela jedne osobe trebala bi biti ispravna, a svi njezini odnosi s drugim ljudima sređeni. Svako nepoštenje, sva grešna djela moraju biti uklonjena. Ulje milosti trebalo bi biti u našim svjetiljkama...“26  Prakticiramo li to da svakoga dana prije odlaska na počinak ozbiljno analiziramo jesu li naši duhovni računi sređeni.

Kakav je naš karakter?

Sređivanje duhovnih računa podrazumijeva pripremu karaktera za vječnost. Vječnost će nastupiti za svakog pojedinca kad završi životnu bitku ili kad dođe kraj vremena milosti. Zato je od presudne važnosti u molitvi brižljivo istraživati naše pobude i karakter. On se jako dobro otkriva u svakodnevnoj komunikaciji. „Često se pojavljuje pitanje: Zašto, onda, ima tako mnogo onih koji tvrde da vjeruju u Božju riječ iako se nisu promijenili u riječima, duhu i karakteru? Zašto ima tako mnogo onih koji ne mogu podnijeti protivljenje svojim namjerama i planovima, koji pokazuju nesvetu narav, čije su riječi oštre, drske i naprasite...?“27  Po čemu vidimo kakav je naš karakter? Kako sami možemo testirati naš karakter i utvrditi je li nebeska, nesebična ljubav temelj našeg karaktera i djelovanja? „U njihovom životu djeluje ona ista sebična ljubav, isto sebično popuštanje svojim slabostima, isti temperament, iste nepromišljene riječi koje se vide u životu svjetovnih ljudi. Zapaža se ista uvredljiva oholost, isto popuštanje urođenim sklonostima, ista izopačenost karaktera, kao da im je istina potpuno nepoznata. Razlog je u tome što nisu obraćeni! ....“28  Usprkos poznavanju istine možemo ostati isti ljudi. Možemo ostati neobraćeni vjernici. Može li se to i nama dogoditi?

Opasan nedostatak

„Onaj čije srce nije prožeto ljubavlju prema Bogu i svojim bližnjima nije Kristov sljedbenik, ma koliko uzvišeno bilo njegovo ispovijedanje vjere. Iako možda ima jaku veru, pa čak i silu da čini čuda, bez ljubavi njegova vjera nema nikakve vrijednosti. On se može razmetati velikom darežljivošću, ali ako se pri tom rukovodi drugim pobudama, a ne pravom ljubavlju, on može i sve svoje imanje razdijeliti siromašnima a da ipak ne zasluži Božje odobravanje. U svojoj revnosti on može stići čak i do mučeničke smrti; ali ako mu nedostaje zlato ljubavi, Bog će ga smatrati obmanutim zanesenjakom ili slavoljubivim licemjerom.“29  Ovo su vrlo teške tvrdnje. Ne želim da se to nama dešava. Molimo zato za dar nesebične, Kristove ljubavi koja će donijeti potrebnu promjenu u nama! „Ljubav mijenja karakter, upravlja pobudama, suzbija neprijateljstva i oplemenjuje osjećaje.“30 

Spremimo karakter za događaje koje iščekujemo!

„Ljubav mora biti načelo djelovanja...i mora postati temelj kršćanskog karaktera. Jedino to kršćanina može učiniti i održati nepokolebljivim. Jedino to ga može osposobiti da se odupre nevoljama i kušnjama.“31  Razmišljali smo o tri značajna događaja koja iščekujemo. To je kasna kiša - posebna sila Duha svetoga u punini koju će primiti oni koji za to pripremaju svoj karakter. Spominjali smo nedjeljni zakon – žig zvjeri kojim će se propisati obavezno svetkovanje nedjelje. Kratko smo se dotakli i kraja vremena milosti – trenutka kad će sudbina svakog čovjeka biti zapečaćena. Dok iščekujemo važne događaje - „Sami sebe očuvajte u ljubavi Božjoj, iščekujući milosrđe Gospodina našega Isusa Krista za život vječni.“ - Juda 1:21. Dok iščekujemo važne događaje – spremimo se za najvažniji i najveći događaja, a to je Kristov dolazak. Dok iščekujemo važne događaje – „Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da vas nađe u miru, neokaljane i besprijekorne.“ - 2. Petrova 3:14. Kad će se dogoditi glavni događaj koji iščekujemo? „Kad se Kristov karakter bude savršeno odražavao u Njegovom narodu, tada će On doći po njih i priznati ih kao svoje.“3

Mladen Aradski

Literatura:

1 Djela apostola, str. 55.

2 Velika borba, str. 464.

3 Odabrane poruke, 1. str. 192.

4 Odabrane poruke, 1. str. 190.

5 Odabrane poruke, 1. str. 190.

6 Svjedočanstvo za propovjednike str.507

7 Svjedočanstvo za propovjednike, str. 508.

8 Biblijski komentari, knj. 7, str. 976.

9 Odabrane poruke knj. 2. str. 80.

10 Maranatha, str. 176.

11 Biblijski komentari, knj. 7; str. 975.

12 Velika borba, str. 469.

13 Velika borba str. 493.

14 Događaji posljednjih dana, str. 139.

15 Biblijski komentari, knj. 7, str. 977.

16 Velika borba, str. 469.

17  5. Svjedočanstvo str. 464.

18 Događaji posljednjih dana, str.  230.

19 Događaji posljednjih dana, str. 230.

20 Odabrane poruke, 1. str. 191.

21 Biblijski komentar, knj. 7, 989.

22 6. Svjedočanstvo, str. 17(1900). 

23 Odabrane poruke 2. str. 35.

24 Događaji posljednjih dana, str. 34.

25 Kristove priče, str.342.

26 Maranatha, str. 55.

27 Kristove priče, str. 99.

28 Kristove priče, str. 99.

28 5. Svjedočanstvo, str. 168.

30 Misli s gore blagoslova, str. 38.

31 Kristove priče, str. 49.

32 Kristove priče, str. 69.

  • Hits: 908