Suživot ili suparništvo svekrve i snahe (II)

svekrva i snaha

prvom dijelu članka o svekrvama i snahama razmatrali smo okolnosti, izazove i zamke koje se pojavljuju kad žene pored uloge majke dobiju i ulogu svekrve. Nitko ih za to posebno nije pripremao jer se podrazumijevalo da će se u toj ulozi brzo snaći. Ipak, životne priče svekrva pokazuju kako se ne uspijevaju sve majke jednako dobro snaći u novoj ulozi pa umjesto da svojim životnim iskustvom daju odmjeren i uravnotežen ton zajedničkim odnosima, one se lako prepuštaju osjećaju ljubomore i suparništva. Nerijetko zauzimaju borbeni stav, kao da je snaha suparnica te s njom od početka ulaze u natjecanje za dominaciju. 

Zbog toga se odnosi svekrve i snahe, kad se spominju u razgovorima, često stavljaju u negativan kontekst. Tako se svekrva nerijetko uzima kao sinonim za čangrizavu i namrgođenu ženu, koja samo prigovara, a snaha kao lijena, rastrošna i nesposobna žena. 

Sada ćemo rasvijetliti izazove i dvojbe s kojima se susreće svaka djevojka kad se uda i dobije svekrvu te kako da se u ulozi snahe što bolje snađe. 

I dok je majka sinu mogla sugerirati djevojku koja je i po njenom ukusu, pa je tako imala možda i nekakav mali utjecaj na izbor snahe, snaha nema nikakav utjecaj na izbor svekrve. S mladićem dobiva svekrvu 'u paketu' kao najutjecajniju od sve njegove rodbine.  

Gdje se uči biti snaha?

Mlada djevojka, usredotočena na vezu sa svojim izabranikom, uvjerena da uz njihovu ljubav nikakve prepreke nisu nepremostive, lako previdi činjenicu da je ljubav majke i sina specifična i jednostavno po redoslijedu 'starija'.  Svekrva nije daljnji rođak koga će vrlo rijetko sretati na obiteljskim okupljanjima već žena koja će zacijelo imati i određeni utjecaj na budući život mladog para. 

Ima li mlada djevojka znanja o ovim kompleksnim odnosima i gdje može nešto naučiti o tome kako oblikovati odnose sa svekrvom? Što je vidjela u svojoj obitelji? Kakve je odnose njena majka izgradila sa svojom svekrvom i hoće li joj ona dati mudre savjete ili će ju potaknuti da bez zadrške ulazi u konflikte? Hoće li joj pomoći ili odmoći slušanje neugodnih iskustava drugih snaha? Treba li ona svladati neke posebne vještine kako bi se snašla i u novoj, životnoj ulozi snahe? Može li pročitati kakav pouzdan priručnik u kojem su opisani izazovi i ponuđeni praktični savjeti kako se postaviti u novim, ponekad vrlo osjetljivim okolnostima? Hoće li moći o svojim dilemama razgovarati sa svojim mužem? To su sve pitanja koja će se neminovno pojaviti pred mladom snahom.  

Položaj snahe

Da bi razumjeli izazove koji čekaju snahu dobro je prvo sagledati i opisati poziciju snahe. Kakav je njen položaj kad prođe svadbena svečanost i počne svakodnevni život? 

Snaha dolazi iz druge i uglavnom drukčije obitelji nego što je obitelj njenog izabranika. Obitelj u koju dolazi ima već izgrađene odnose, svatko ima svoj status i to se ne mijenja lako. Stoga je pred snahom poseban životni izazov - prilagoditi se toj drugoj obitelji.  

Snaha je obično najmlađi (po stažu) pridošao član obitelji. Dobro je da toga bude svjesna i da razumije kako svoj status i odnose treba tek izgraditi. Kao i u radnom kolektivu, novi se djelatnik tek treba dokazati, steći povjerenje i ugled kod kolega. Tako i ovdje, sa svekrvom, ali i sa svakim pojedinim članom obitelji izgrađuju se i oblikuju odnosi. 

Određenu dozu naklonosti snaha dobiva već kroz ulazak u obitelj kao 'kredit' koji treba vraćati odgovarajućim postupcima i mudrim gestama. Picture3

Za ugled će trebati više vremena, dostojanstvenog ponašanja i takta, posebno kad se pojave prve nesuglasice. 

Naročito je 'sklizak teren' za snahu ako je bila neželjena od strane buduće svekrve. Još više je komplicirana situacija kad mladi par dolazi iz dvije obitelji koje su trajno zavađene. Tada i prije vjenčanja vrlo lako nastaju scene koje bi vješt pisac drama mogao upotrijebiti u nekom svom djelu.

Strpljiva, odmjerena i ponizna

Za svaku mladu snahu je presudno važno da ima taktičnosti i dostojanstva dok se upoznaje s obitelji svog izabranika. Trebat će joj vremena kako bi razumjela njihove odnose i načine komunikacije. Strpljenje je glavno oruđe kojim se može i treba služiti u stjecanju statusa prihvaćene snahe. 

Ako u svom ophođenju iskaže skromnost i poniznost, kao najmlađa u novoj obitelji, sigurno će brže steći i ugled dobre snahe. Mudrac to ovako opisuje: “... a ponizan duhom zadobit će čast.“ - Izreke 29:23.

Poniznost je u svim životnim situacijama plemenita, cijenjena i dopadljiva vrlina koja osvaja srca, a snahi će ona biti i višestruko honorirana. „Sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću...“ – Efežanima 4:2. Ovo su univerzalna pravila za suživot, a u ovim okolnostima su posebno svrhovita i djelotvorna.  

Poštovanje – najdragocjenije obilježje komunikacije

Iako je možda obitelj u koju dolazi skromnija, manje uspješna ili su njeni pojedinci s neobičnim osobinama, čime snaha treba započeti izgradnju odnosa s obitelji u koju dolazi? Što treba biti jasno obilježje njene komunikacije, posebno prema svekrvi? Osnovno i prvo je poštovanje i uvažavanje. „Suština prave uljudnosti je obzirnost prema drugima.“ 1

Da bi poštovala tu novu obitelj mora se oteti sklonosti da ju u svemu uspoređuje sa svojom obitelji i daje minuse nakon svake takve usporedbe. Ako to ne uspije bit će joj vrlo teško prihvatiti obitelj na kojoj vidi samo mane i nedostatke. Podsvjesno će izgubiti i želju da se uklopi u takvu obitelj.  

Poštovanje je nužno da bi snaha izgradila funkcionalne, zdrave odnose s obitelji kojoj se priključuje. Pisac Richard Bach je to prepoznao zaključivši da „veza koja ujedinjuje vašu stvarnu obitelj nije krv, već poštovanje i radost u životima jedni drugih.“  

Da bi snaha poštivala svoju svekrvu treba ju bolje upoznati, a to će biti moguće jedino uvidom u više detalja iz njenog života. Iskazati poštovanje prema nekome počinje zanimanjem za njegov životni put. Jedna mudra izreka kaže kako je „jedan od najboljih načina za iskazivanje poštovanja jednostavno slušanje kad netko govori“. Zato snahe, iskoristite prilike kad ste same sa svojom svekrvom, saznajte ponešto iz njenog života i slušajte o njenim životnim izazovima i radostima. Kroz te pripovijesti prepoznat ćete njene stavove o mnogim pitanjima iz praktičnog života. Uočit ćete naglašene osobine pa i mane koje svakako treba uzeti u obzir u odnosima s njom. Bolje ćete ju razumjeti, lakše poštovati.

Da potreba poštovanja za zdrave obiteljske odnose nije samo ljudska procjena, potvrđuje i Biblija. U Deset zapovijedi, baš zapovijed o poštovanju, Bog stavlja kao prvu u redoslijedu zapovijedi koje uređuju međuljudske odnose. Peta zapovijed govori o poštovanju roditelja i starijih: „Poštuj oca svoga i majku svoju da imaš dug život na zemlji koju ti da Jahve, Bog tvoj.“ - Izlazak 20:12. Ona ne nalaže iskazivanje poštovanja samo djece prema svojim roditeljima, nego traži poštovanje i obzir prema svim starijima od sebe. Time ona jasno definira i međugeneracijske odnose. 

„Bog posebice zahtijeva nježno poštovanje starijih: ‘Sijede su kose prekrasna kruna, nalaze se na putu pravednosti.’ - Izreke 16:31. Sijeda kosa govori o bitkama, o postignutim pobjedama, o nošenju tereta, o svladanim kušnjama, o umornim stopama koje se bliže odmoru, o mjestima koja će uskoro biti prazna. ‘Ustani pred sijedom glavom; poštuj lice starca.’ - Levitski z. 19:32.” 2

Prema toj Božjoj zapovjedi razumije se da je snahino poštovanje svekrve očekivano ne samo zato što je ona majka njenog muža već samim time što je starija osoba. 

Kad snaha odluči da se prema svekrvi ophodi s poštovanjem, uvažavajući ju kao stariju osobu, takav pristup će pozitivno djelovati i na stav svekrve prema snahi.  

Poštovanje – zaštita od teških, uvredljivih riječi

S poštovanjem se ne može pretjerati pa apostol Pavao savjetuje: „... Pretječite jedni druge poštovanjem!“ – Rimljanima 12:10.

Obzirnost i poštovanje su posebno neophodni za dugotrajne odnose. Oni pridonose boljem čuvanju granica čije bi prekoračivanje stvorilo emotivne rane i ožiljke. Ako gajimo poštovanje prema nekoj osobi, nećemo brzo izreći teške riječi čak i kad smo izazvani. Jezikom izgovaramo riječi koje grade sklad ili ga ruše. Zato mudri Salomon ne preuveličava kad slikovito kaže kako pomoću jezika upravljamo smrću i životom. „Smrt i život u vlasti su jezika; tko ga upotrijebi marljivo, uživat će plod njegov.“ – Izreke 18:21. Višestruko je isplativ napor koji smo uložili kako bi se suzdržali od uvredljivih riječi. Zašto? Zato što se uvredljive riječi posebno dugo pamte i teško opraštaju. Ako snaha želi imati mir u duši, Mudrac i njoj savjetuje: „Tko čuva svoja usta i jezik svoj, čuva od nevolja dušu svoju.“ - Izreke 21:23. Stoga poštovanje koje je iskazivala svekrvi usprkos njenih mana i slabosti, bit će svojevrsna zaštita da joj čak i u napetim trenucima ne kaže uvredljivu riječ zbog koje će joj kasnije biti žao. 

Tipična pogrešna razmišljanja snahe

Zbog straha, sumnjičavosti i loših slutnji kod snaha se mogu javiti tipična pogrešna razmišljanja koja ne doprinose suživotu nego stvaraju hladnoću i udaljavanje u odnosima sa svekrvom: 

 • Izbjegavanjem posjeta njegovim roditeljima mogu odvojiti svog muža od njegove obitelji i umanjiti njihov utjecaj
 • Ljubav mog muža prema njegovoj majci ugrožava našu bliskost i brak  
 • Čini mi se da su svekrvine izjave redovito dvosmislene pa zato čitanjem između redova naslućujem što svekrva ustvari želi reći 
 • Ne mogu se oteti sumnji u dobronamjernost moje svekrve kad mi stalno dijeli savjete
 • Slobodno ću pred svojim mužem izražavati negativne primjedbe o svekrvi 
 • Očekujem od muža da me uvijek podrži kad imam nesporazum sa svekrvom

Picture2.jpgUvlačenje supruga i djece u razmirice sa svekrvom

Jedan od tipičnih pogrešaka koje snaha može učiniti je da za svaku nesuglasicu sa svekrvom traži podršku ili intervenciju muža. Psiholozi su složni da je to pogrešno jer se muža time stalno stavlja pod preveliki pritisak odlučivanja između majke i supruge. On voli i majku i suprugu i s takvim pritiskom teško će se nositi, a ponekad će njegova intervencija samo još više zategnuti odnose.    

Pogrešno je i djecu uvlačiti u razmirice sa svekrvom. Djeca nisu dovoljno zrela da se suoče s tim izazovima pa se traženje podrške kod djece često završi gubljenjem majčinskog autoriteta i ugleda. 

Isus nam daje jasno pravilo koji je prvi korak u rješavanju nesuglasica. „Ako li protiv tebe sagriješi brat tvoj, idi i ukori ga nasamo, da to ostane između tebe i njega. Ako te posluša, zadobio si brata svojega. A ne posluša li, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, tako da svaka izjava počiva na iskazu dvojice ili trojice svjedoka.” - Matej 18:15.16. Ovo jedinstveno pravilo upadljivo naglašava da prvi korak u rješavanju nesuglasica među vjernicima pa tako i nesuglasica svekrva i snaha treba biti otvoreni razgovor u četiri oka. Ako taj korak ne dovede do rješavanja problema tek se tada može tražiti pomoć trećih osoba.

Kako se ponašati kad s druge strane nema kršćanskog odgovora?

Kako se ponašati kad se s druge strane ne dobije kršćanski odgovor? Kako odgovoriti svekrvi koja skoro redovito, otrovnim riječima začini svaku komunikaciju sa snahom? Može li i treba li snaha uzvratiti istom mjerom te tako pokazati 'mišiće'? „Nikome zlo za zlo ne vraćajte; zauzimajte se za dobro pred svim ljudima!“  - Rimljanima 12:17. Postoje li situacije u ponašanju svekrve koje snahu ipak oslobađaju od iskazivanja dužnog poštovanja i obzira? Savjet jednoj kćerki, koja je svojim roditeljima zbog njihovih mana uskratila poštovanje i brigu, može biti putokaz i za snahe koje se suoče s napornom svekrvom. „Ma kakve mane oni imali, to ni ukoliko ne opravdava tvoje postupanje prema njima. U tebi nema ljubavi ni poštovanja. Anđeli su okrenuli svoje lice od tebe, govoreći: „Što čovjek posije, ono će i požnjeti.“ Ako se vrijeme produži, tvoja djeca će postupati prema tebi na isti način na koji si se ti ophodila sa svojim roditeljima.“ 3  Iako je u takvim situacijama neophodna i određena distanca, nema nikakvog opravdanja za zapostavljanje i odbacivanje svekrve.  

Za svađu je potrebno dvoje

Kako se nositi sa situacijama kad se razgovor pretvara u svađu? Za svađu je potrebno dvoje, kaže poznata stara izreka. Suzdržite se od izazova da budete druga osoba koja ulazi u ring verbalnog sukoba! „Neka svaki čovjek bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu. Jer srdžba čovjekova ne čini pravde Božje.“ – Jakov 1:19-20. Ovaj savjet podržavaju stručnjaci koji se bave obiteljskim odnosima. Nesporazume nećemo riješiti prepirkom, vikom ili svađom. Mudrac zato savjetuje kako reagirati kad druga strana podigne ton. „Odgovor blag utišava gnjev; i riječ uvredljiva podiže srdžbu.“ – Izreke 15:1.

Što s uvredama?

Prolaziti kroz život, a da vas nitko nikad ne povrijedi nije moguće. Kako se nositi sa svekrvinim uvredama? „Ne vraćajte zlo za zlo, ili uvredu za uvredu; naprotiv: blagoslivljajte znajući da ste na to pozvani, da baštinite blagoslov.“ – 1. Petrova 3:9. Na uvredu ne smijemo odgovarati uvredom ili sličnim riječima. Ovo je jedno od najtežih kršćanskih načela kojem se opire naš ego. Zato je poniznost svojevrsni štit od preosjetljivosti i uvredljivosti!

Korak koji obavezno slijedi je opraštanje. Isus inzistira na tome da kršćani u praštanju drugima trebaju biti velikodušni jer je spremnost na praštanje uvjet da i nama Bog oprosti naše pogreške. Zadnji rok za praštanje je prva molitva koju upućujemo Bogu za praštanje naših grijeha. „I kad stojite u molitvi, opraštajte ako imate što protiv koga, da i Otac vaš, koji je na nebesima, oprosti vama prijestupe vaše.“  - Marko 11:25. Snaha koja to nije usvojila u svom životu imat će kronično zategnute odnose zbog neriješenih 'starih računa'. Dakle, oprostiti uvrede je uvjet za higijenu misli i mir u duši. 

Dogodit će se da i snaha namjerno ili nenamjerno povrijedi svekrvu. Kad toga postane svjesna, uvredu treba izgladiti priznanjem i molbom za oprost što prije jer kako vrijeme prolazi uvrijeđena svekrva postaje još više uvrijeđena! Uvrijeđena brata teže je osvojiti nego čvrsti grad;“  - Izreke 18:19. Zato apostol Pavao savjetuje da se nesporazumi, uvrede ili svađe razriješe istog dana. „Neka sunce ne zađe nad vašom srdžbom.“ – Efežanima 4:26. Mnogi odnosi koji su godinama nosili sjenu zbog nekoliko teških riječi mogli su biti popravljeni jednostavnim riječima isprike i praštanja. 

Koliko su dalekosežne posljedice praštanja ili nepraštanja po čovjeka govori činjenica da jedna cijela grana psihologije istražuje nužnost praštanja za psihičko i tjelesno zdravlje. Psihijatrica Karen Schwartz, ravnateljica Klinike za savjetovanje odraslih s poremećajima raspoloženja John Hopkins kaže: „Biti povrijeđen i razočaran ogroman je fizički teret. Kronična ljutnja dovodi nas u stanje 'bježi ili se bori', što utječe na brzinu otkucaja srca, visinu krvnog tlaka i reakcije imunološkog sustava. Te promjene, između ostalog, povećavaju rizik od depresije, bolesti srca i dijabetesa. Opraštanje, međutim, smiruje razinu stresa, što dovodi do poboljšanja zdravlja.“ 4 

Savjeti snahi u slučaju nesuglasica

 • Ako i misliš kako je tvoja svekrva naporna, ne dozvoli da se u tvoje misli uvuče osjećaj kako si žrtva u odnosima s njom već budi uvijek svjesna i svog nesavršenstva.
   „Jer svi u mnogočemu griješimo.“ - Jakov 3:2.
 • Zauzdaj svoj jezik kad s druge strane dolaze zajedljivi tonovi i kad misliš da trebaš uzvratiti istom mjerom.
  „Riječ neka vam je uvijek ljubazna, solju začinjena: znajte svakomu odgovoriti kako treba.“ - Kološanima 4:6. 11. „Bezumnik izlijeva sav svoj gnjev, a mudrac susteže svoju srdžbu.“  - Izreke 29:11
 • Posebno se moli da te duh praštanja ne napusti ako se zaredaju svekrvine uvrede
  „Podnosite jedni druge i opraštajte si međusobno ako tko protiv koga ima kakvu pritužbu. Kao što je i Krist vama oprostio, tako oprostite i vi!“ – Kološanima 3:13. 
 • Moli za svekrvu i za sebe posebno ako nastanu nesuglasice
  „... i molite se Bogu za one koji vas vrijeđaju.“ – Luka 6:28. 

Izbjegnite suparništvo 

S obzirom na to da su snaha i svekrva, glavne žene u svojim obiteljima, vrlo su osjetljive na svako ugrožavanje svog statusa pa svekrva instinktivno želi zaštiti svoj status, a snaha ga želi izgraditi. Te pozicije i uloge su kao stvorene za pojavu suparništva. Zato je presudno za obje žene da se, svaka sa svog položaja, zna oduprijeti izazovu suparničkog ponašanja. Stoga snahe razumijte, svekrva vam nije suparnica niti će ikada zauzeti vaše mjesto. Nemojte se osjećati ugroženima kad se pokaže da je svekrva vještija od vas u pripremi nekih jela. Obzirom na njeno iskustvo to je i očekivano. Ako to i suprug primijeti ili komentira, nemojte dozvoliti da vas to povrijedi, a svakako se suzdržite od natjecanja i dokazivanja. Shvatite da su to samo sitnice u usporedbi s onim što čini bračnu povezanost s vašim suprugom. 

S druge strane, svaka majka se suočava s neočekivanim strahom da će dijeleći sinovljevu ljubav s drugom ženom, potpuno izgubiti njegovu naklonost i pažnju! Ona treba izaći na kraj s tim strahom, razlučiti da ljubav sina prema majci nije ugrožena ljubavlju sina prema svojoj izabranici. 

Ako se svekrva ne snađe u toj novoj situaciji pa snahu doživi kao da joj je preotela sina, prepustit će se ljubomori, zauzeti borilački stav te snahu tretirati kao svoju suparnicu. 

Svjesna takvog rizika, snaha treba pomoći svojoj svekrvi i odagnati njene strahove time što joj, sa svoje strane, neće dati povoda za suparništvo. 

 „Nikakva suparništva ili isprazne slave, nego u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe.“  - Filipljanima 2:3. Snaha će mudrim, taktičnim ponašanjem uvjeriti svekrvu da jedna drugu ne trebaju doživljavati kao suparnice. Kako to može postići? Redovitim iskazivanjem velikodušnosti. 

Prijedlozi velikodušnih postupaka prema svekrvi

 • Ne štedite truda, svojim postupcima pokažite svekrvi da vam je stalo do nje Picture4.jpg
 • Redovito ju nazovite (ako ne živi u istom domaćinstvu) i pitajte kako je i treba li kakvu pomoć 
 • Prepoznajte i iskoristite prilike da ju pohvalite kao majku koja je odgojila mladića u koga ste se zaljubili 
 • Pokažite da cijenite njen rad, trud i doprinos u obitelji u prethodnim vremenima 
 • Iskoristite priliku i ukažite joj poštovanje pred rođacima i prijateljima, biranjem počasnog mjesta za stolom 
 • Pokažite svojim postupcima da ste joj odani i solidarni u njenim sadašnjim životnim izazovima
 • Isplanirajte posjet i bez muža, dok je on na poslu ili putovanju i time ćete povećati bliskost i međusobno povjerenje
 • Potrudite se da svekrvu tijekom posjeta bar jednom nasmijete 
 • Gledajte da prilikom posjeta ponesete i neki jednostavan poklon 
 • Priuštite joj zadovoljstvo da vam pripremi omiljeno jelo koje njen sin voli
 • Pažljivo odaberite mjesto i za njenu sliku na vašem zidu sa slikama 
 • Pokušajte što ravnopravnije podijeliti posjete vašoj i njegovoj obitelji da ne bi bilo osnove za prigovor kako cijelu obitelj okrećeš na svoju stranu
 • Imajte u pripremi lijepe geste koje će vašoj svekrvi značiti više od riječi

Snaha odlučuje o tome kako će se ophoditi prema majci svoga supruga. Ako su joj odnosi sa svekrvom važni, onda će spremno u taj odnos ulagati trud i energiju. Da bi se sa svim izazovima znala nositi treba joj osim želje i energije još nešto: „ A prije svega, imajte žarku ljubav jedni prema drugima, jer će ljubav pokriti mnoštvo grijeha.“ – 1. Petrova 4:8. Doista, ako odnos snahe i svekrve bude prožet i motiviran ljubavlju onda se suživot neće pretvoriti u suparništvo. Tada će biti lako ispuniti molbu apostola Ivana: „I sada te molim, gospođo, ne kao da ti novu zapovijed pišem, nego onu koju smo imali od početka: da ljubimo jedni druge.“ – 2. Ivanova 1:5.  

Da suživot svekrve i snahe nije 'nemoguća misija' potvrđuju mnogi primjeri u kojima su povjerenje, međusobno uvažavanje i poštovanje upadljivo obilježje. Stoga, svekrve i snahe, neka takve vrline njeguju i štite vaše uzajamne odnose! 

Mladen Aradski

Literatura: 

1 Odgoj str. 241.

2 Odgoj, str. 219.

3 2. Svjedočanstvo, str. 80.

4 https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/forgiveness-your-health-depends-on-it

 • Hits: 1179