SJ LifeMag - шаблон joomla Новости

YouTube light color icon  ins

BL2.2017

 Kršćanski odnos

PDF - verzija /   Word - verzija /   EPUB - verzija

Stvoritelj i Njegovo stvorenje

1. lekcijaSubota, 1. travnja 2017.

Stvoritelj i Njegovo stvorenje

„I reče Bog: Načinimo čovjeka na svoju sliku, nama slična, da bude gospodar ribama morskim i pticama nebeskim i stoci i svoj zemlji i svim gmazovima što gmižu po zemlji.“ Postanak 1:26.

„Pošto je stvorena Zemlja sa svim obiljem životinjskog i biljnog svijeta, izveden je na pozornicu čovjek – kruna Božjeg stvaranja, biće kojem je zemlja sa svim svojim sjajem i bila namijenjena.“ – Patrijarsi i proroci, str. 44.

Pročitati:   Patrijarsi i proroci, str. 33–51.

Nedjelja 26. ožujka

1. RADOST STVARANJA

a. Kako Biblija opisuje sve što je Bog stvorio? Postanak 1:31.

„Kad je Zemlja izašla iz ruke svoga Stvoritelja, bila je savršeno lijepa. Površina joj je bila išarana gorjem, (...) divnim rijekama i lijepim jezerima (...) Gdje god bi se pogled zaustavio, divno grmlje i ljupko cvijeće dočekivali su ga s pozdravom (...) Cijela slika Zemlje nadilazila je po ljepoti svaki i najljepše uređeni park. Vojske anđela su s ushićenjem promatrale ovaj prizor i radovale se divnom Božjem djelu.“ – Patrijarsi i proroci, str. 44.

b. Što nas treba navesti da slavimo Boga? Psalam 139:14.

„Stvarni dokaz o živom Bogu nije samo u teoriji, nego u uvjerenju koje je Bog zapisao u našem srcu i obasjao i objasnio svojom Riječju. On se nalazi u živoj sili svojih stvorenih djela, ako se gledaju očima koje je prosvijetlio Sveti Duh.“ – Svjedočanstva, sv. 8, str. 351.


Ponedjeljak 27. ožujka

2. SVRHA NAŠEG SVIJETA

a. Što Biblija uči o podrijetlu svega stvorenog? Postanak 2:4Kološanima 1:16.

„Gospodar svemira u svom dobrotvornom poduhvatu nije bio sam. On je imao Suradnika koji je mogao pravilno shvatiti Njegove namjere i zajedno se s Njim radovati što su stvorena bića učinjena sretnima (...)

Otac je djelovao preko Krista i kad je stvarao nebeska bića.“ – Patrijarsi i proroci, str. 34.

„Bog je rekao, i Njegovom je riječju stvoren ovaj materijalni svijet. Božje stvaranje riznica je dobara spremnih da za Njega odmah posluže za ono što Mu je ugodno.“ – Lift Him Up, str. 66.

b. S kojom namjerom je Bog stvorio svijet? Izaija 45:18Otkrivenje 4:11.

„Bog je stvorio Zemlju da bude prebivalište svetih, sretnih bića. Ovaj cilj ostvarit će se kada obnovljena silom Božjom i oslobođena grijeha i jada ona postane vječni dom spašenih.“ – The Adventist Home, str. 540.

c. Kako su Adam i Eva stvoreni i kakav je plan Bog imao za njih? Postanak 1:26Psalam 8:5,6.

„Stvoreni da budu ‚obličje i slava Božja‘ (1. Korinćanima 11:7), Adam i Eva primili su darove dostojne svog visokog određenja. Skladni i proporcionalni po obliku, pravilnih i lijepih crta lica, pojave koja je odisala zdravljem i zračila radošću i nadom, oni su svojom vanjštinom bili slični liku svog Stvoritelja. Ova sličnost nije se otkrivala samo u njihovoj fizičkoj prirodi. Svaka njihova duhovna i duševna sposobnost odražavala je Stvoriteljevu slavu. Obdareni visokim duševnim i duhovnim darovima, Adam i Eva bili su stvoreni ‚samo malo manji od anđela‘ (Hebrejima 2:7), kako bi mogli zapažati ne samo čudesa vidljivog svemira već i shvaćati svoje moralne odgovornosti i obaveze.“ – Odgoj, str. 20.


Utorak 28. ožujka

3. JAHVE, ISTINITI I ŽIVI BOG

a. Kako se Gospod, istiniti Bog, razlikuje od ostalih bogova? Jeremija 10:11,12.

„Na svakom listu šume i kamenu planine, na svakoj blistavoj zvijezdi, na zemlji, u zraku i na nebeskom svodu, za njih je bilo ispisano ime Božje. Poredak i sklad svega stvorenog govorili su im o beskonačnoj mudrosti i sili.“ – Patrijarsi i proroci, str. 51.

b. Zašto je Bog, iznad svega ostalog, dostojan naše potpune poslušnosti i poštovanja? Izaija 42:545:5Psalam 139:13,15,16.

„Vječni, živi i nedokučivi Jahve koji nema ni početka ni kraja, koji nije neko stvoreno biće, jedini je Izvor života i Stvoritelj svega stvorenog, Onaj koji sve održava – i samo se Njemu treba klanjati i obožavati Ga. Ljudima je zabranjeno bilo kome ili bilo čemu drugom dati prvo mjesto u svojoj naklonosti ili službi. Ako cijenimo i volimo bilo što drugo što na neki način vodi smanjivanju naše ljubavi prema Bogu ili ide nauštrb službe koju Mu dugujemo, tada već od toga stvaramo sebi drugog boga.“ – Patrijarsi i proroci, str. 305.

c. Što možemo naučiti iz stava koji anđeli imaju prema Bogu? Izaija 6:1-3Psalam 96:8,4.

„Poniznost i strahopoštovanje trebaju krasiti ponašanje svih koji izlaze pred Boga. U ime Isusovo mi možemo izaći pred Njega s punim povjerenjem, ali Mu se ne smijemo približavati s drskom uobraženošću kao da je On ravan nama. Ima i takvih koji se velikom, svemoćnom i svetom Bogu, koji se nalazi u nedokučivoj svjetlosti obraćaju kao nekome sebi ravnom ili čak nižem od sebe. Ima ih koji se u svom ponašanju u Njegovom domu osjećaju slobodnijima nego što bi se usudili biti u prijemnoj prostoriji nekog zemaljskog vladara. Takvi bi morali imati na umu da se nalaze u prisutnosti Onoga kojem se klanjaju serafini i pred kim anđeli skrivaju svoja lica. Bogu pripada najveće poštovanje i svi koji zaista osjećaju Njegovu prisutnost, ponizno će se pred Njim pokloniti.“ – Patrijarsi i proroci, str. 252.

„Svaki muškarac i žena, istinski Isusov sljedbenik, pokazat će da ljubi Boga iznad svega drugog (...) Mi smo Njegova stvorenja, djelo Njegovih ruku i On s pravom zahtijeva poštovanje, čast i ljubav.“ – The Signs of the Times, March 4, 1897.


Srijeda 29. ožujka

4. BOG KOJI DAJE ŽIVOT

a. Kako je Bog darovao život prvom čovjeku? Postanak 2:7. S obzirom na svoju sposobnost da daje život, kako je Bog opisan? Psalam 36:9.

„Kad je Bog stvorio čovjeka po svome obličju, ljudski oblik bio je savršen u svim svojim pojedinostima, ali nije imao života. Tada je Bog, kao osoba koja postoji sama po sebi, u oblikovano tijelo čovjeka udahnuo dah života i čovjek je postao živo, razumom obdareno biće.“ – Zdravlje i sreća, str. 415.

„Svaki dah, svaki otkucaj srca, aktivnost svakog živca i mišića u ljudskom organizmu predstavljaju neprekidni dokaz o sili uvijek prisutnog Boga.“ – Zdravlje i sreća, str. 417.

b. Što je Abraham vjerovao po pitanju Božje sposobnosti da povrati život? Hebrejima 11:19.

„Kada su (otac i sin) stigli na mjesto koje mu je Bog pokazao, Abraham je podigao oltar i stavio na njega drva, pripremivši sve za žrtvu. Zatim je kazao Izaku da ga po Božjoj zapovijedi treba prinijeti na žrtvu paljenicu. Ponovio mu je obećanje koje mu je Bog nekoliko puta dao, da će preko Izaka od njega nastati veliki narod i da će Bog, iako je izdao zapovijed da ga prinese na žrtvu, ipak preko njega ispuniti svoje obećanje.“ – The Story of Redemption, str. 82.

c. Kako će se ova sila ispoljiti u budućnosti? Rimljanima 8:111 Korinćanima 15:51-54.

„Zemlja se strašno trese dok glas Sina Božjeg poziva usnule svete da izađu iz svojih grobova. Oni se odazivaju pozivu i izlaze zaodjeveni slavom besmrtnosti (...) Tada živi sveti zajedno s uskrslima podižu svoj glas i dugo i zanosno kliču u slavu pobjede. Vjernici čija su tijela položena u grob sa znacima bolesti i smrti, izlaze iz groba u snazi i zdravlju besmrtnosti. Živi sveti preobražavaju se ‚odjednom, u tren oka‘ i zajedno s uskrslima uznose se u zrak, ususret svome Gospodu.“ – Rani spisi, str. 287.


Četvrtak 30. ožujka

5. STVORENI KAO DIO BOŽJE OBITELJI

a. Kako je opisan Adamov odnos s Bogom? Postanak 1:27Luka 3:38. Kakva je bila njegova priroda prije pada?

„Čovjeku je bilo dodijeljeno da bude slika Božja, i po vanjskom izgledu i po karakteru. Jedino je Krist ‚sjajnost slave‘ (Hebrejima 1:3) bića Očeva, dok je čovjek stvoren prema uzoru Božjeg obličja. Njegova priroda bila je u potpunom skladu s Božjom voljom. Njegov um bio je u stanju shvatiti ono što je božansko. Sklonosti su mu bile čiste; razum je vladao njegovim prohtjevima i strastima. Osjećao je sreću i svetinju u tome što je na sebi nosio Božji lik i potpuno se pokoravao Njegovoj volji.

Kad je izašao iz ruke svoga Stvoritelja, Adam je bio visoka stasa i savršenih proporcija. Lice mu je bilo obliveno rumenilom zdravlja i ozareno svjetlošću života i radosti. Visinom svog rasta daleko je nadilazio ljude koji danas žive na zemlji. Eva je bila nešto niža, ali ipak veličanstveno stasita i vrlo lijepa.“ – Patrijarsi i proroci, str.45.

b. Kakvu slobodu Bog daje svakoj duši? Rimljanima 14:12,5 (posljednji dio).

„Budući da je zakon ljubavi osnova Božje vladavine, sreća svih razumom obdarenih bića ovisi o njihovoj potpunoj suglasnosti s Njegovim velikim načelima pravde. Bog želi da Mu sva Njegova stvorenja služe iz ljubavi – da njihova služba proistječe iz poštovanja prema Njegovom karakteru. Njemu nije po volji iznuđena poslušnost, stoga svima daje slobodu volje kako bi mu mogli služiti dragovoljno.“ – Patrijarsi i proroci, str. 34.


Petak 31. ožujka

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

1. Kako dublje razumijevanje Boga utječe na naš odnos s Njim?

2. Koja je bila Božja namjera u stvaranju?

3. Kako će nam poslušnost Bogu i Njegovoj volji pomoći da Ga poštujemo?

4. Kako naše samo postojanje ovisi o Jahvi?

5. Zašto nam je Bog podario slobodu izbora u našem odnosu s Njim?

Isus Krist: naš Uzor

2. lekcijaSubota, 8. travnja 2017.

Isus Krist: naš Uzor

„Ja vam dadoh primjer da i vi tako činite kao što ja vama učinih.“– Ivan 13:15.

„Neizreciva ljubav prema Bogu, revnost za Njegovu slavu i ljubav prema palim ljudima dovele su Isusa na zemlju da bi stradao i umro. To je bila sila koja je upravljala Njegovim životom. On nas poziva da usvojimo to načelo.“ – Želja vjekova, str. 330.

Pročitati:   Želja vjekova, str. 71–74, 426–431.

Nedjelja 2. travnja

1. ISUS KAO ČOVJEK

a. Koje je kvalitete Isus pokazao dok je živio na zemlji? Filipljanima 2:8Luka 22:42.

„Nježan, pun suosjećanja, imajući uvijek na umu dobro drugih, On (Krist) nam je predstavio Božji karakter i bio stalno u službi Boga i čovjeka (...) Kakav je Isus bio kao čovjek, Bog želi da budu i Njegovi sljedbenici. U Njegovoj snazi, mi trebamo živjeti neporočnim i plemenitim životom kojim je živio Spasitelj.“ – Sons and Daughters of God, str. 21.

b. Na što je Krist obraćao najviše pažnje u svom životu na zemlji? Ivan 17:44:34Psalam 40:8.

„(Krist) je podnio sve muke kojima smo mi izloženi. I za sebe nije upotrijebio nikakvu silu kojom se mi ne bismo mogli slobodno koristiti. Kao čovjek, On je bio izložen iskušenju i savladao ga je snagom koju Mu je dao Bog. On kaže: ‚Hoću činiti volju Tvoju, Bože moj, i zakon je Tvoj meni u srcu‘ (Psalam 40:8). Čineći dobro i iscjeljujući one koje je Sotona unesrećio, On je jasno pokazao ljudima karakter Božjeg zakona i prirodu svoje službe. Njegov život svjedoči o tome da smo i mi u mogućnosti pokoriti se Božjem zakonu.“ – Želja vjekova, str. 24.


Ponedjeljak 3. travnja

2. BOG NA PRVOME MJESTU

a. Što treba biti prioritet u našem životu? Matej 6:331 Solunjanima 2:11,12.

„Jaram koji nas upreže u službu jest zakon Božji. Veliki zakon ljubavi otkriven u Edenu, objavljen na Sinaju i u Novom zavjetu zapisan u srcu je ono što ljudske radnike veže za volju Božju (...) ‚Ja siđoh s neba ne da činim volju svoju, nego volju Oca koji me posla‘ (Ivan 6:38) (...)

(Krist) nas poziva da prvo tražimo Božje kraljevstvo i Njegovu pravdu, a zatim obećava da će nam se dati sve što nam je potrebno za ovaj život.“ – Želja vjekova, 329, 330.

b. Što nam je potrebno da bismo u potpunosti slijedili Boga? Jeremija 29:13Luka 14:33Galaćanima 2:20.

„Tražite Gospoda svim svojim srcem (...) Željne duše, iskreno vapite za Bogom. Borite se s nebeskim silama sve dok ne postignete pobjedu. Stavite cijelo svoje biće u Gospodnje ruke — dušu, tijelo i duh i odlučite da ćete biti Njegovo milo, posvećeno oruđe pokretano Njegovom voljom, usmjeravano Njegovim umom, nadahnuto Njegovim Duhom.” – Our High Calling, str. 131.

c. Što će biti pozitivan rezultat naše duboke veze s Bogom i potpunog predanja Njemu? Izaija 26:3Matej 5:16.

„Oni koji vjerom drže Krista za Njegovu riječ i povjeravaju svoju dušu Njegovom staranju i svoj život Njegovom rukovodstvu naći će mir i spokoj. Kad ih Isus obraduje svojom prisutnošću, ništa ih na svijetu ne može rastužiti. U savršenom pomirenju je i savršen mir. (...) Može nam naš život izgledati vrlo zamršen, ali ako se povjerimo brizi Sveznajućeg, On će urediti život i karakter tako da budu na Njegovu slavu.“ – Želja vjekova, 313, 314.


Utorak 4. travnja

3. ŽIVOT ODANE SLUŽBE

a. Koja su dva osnovna načela kršćanstva? Matej 22:36-40. Kako trebamo pokazivati ljubav prema našim bližnjima? Luka 10:29-37.

„U priči o milostivom Samaritancu Krist je otkrio prirodu istinske vjere. On je praktično pokazao da se vjera ne sastoji ni u kakvom sustavu propisanom načelima ili obredima, nego u djelima ljubavi, u velikodušnom pomaganju drugima, u istinskoj dobroti. (...)

Na osnovu poslušnosti prema cjelokupnom zakonu određuje se čovjeku sudbina. Najviša ljubav prema Bogu i nesebična ljubav prema čovjeku – to su načela kojih se moramo pridržavati u životu.“ – Želja vjekova, str. 497, 498.

b. Što treba biti osnova našeg života službe svijetu? 1 Ivanova 4:11,123:16-18.

„Postupke onoga tko je kršćanin u svakom pogledu pokreće njegova duboka ljubav prema Učitelju. I upravo iz tog korijena – iz ljubavi prema Kristu izrasta i njegovo nesebično zanimanje za svoju braću. Ljubav (...) osvjetljava lice, ublažuje glas; oplemenjuje i uzdiže cijelo biće.“ – Zdravlje i sreća, str. 490.

c. Koja je bila misija Isusovog života? Luka 19:10.

„Od svojih najranijih godina posvetio se (Isus) samo jednom cilju; živio je da bi blagoslivljao druge.“ – Želja vjekova, str. 70.

„Isus se trudio olakšati nevolje svakog patnika koga je vidio. Mogao je dati malo novca, ali se često odricao hrane kako bi pomogao onima koji su bili u većoj nevolji od Njega. (...) Bio je pažljiv prema ljudima, što (Njegova braća) nisu htjeli biti. Kada bi bili grubi prema jadnim i prezrenim bićima, Isus je tražio baš takve i upućivao im je riječi ohrabrenja. Onima koji su bili u teškom položaju On bi pružio čašu svježe vode i mirno bi stavio u njihove ruke svoj vlastiti obrok. Kad je ublažavao njihove patnje, istine koje je propovijedao bile su povezivane s Njegovim milosrđem i time čvrsto ukorijenjene u njihovom pamćenju.“ – Želja vjekova, str. 87.


Srijeda 5. travnja

4. RAD NA ZADOVOLJAVANJU DUHOVNIH POTREBA NAŠIH BLIŽNJIH

a. Koja nam je karakterna crta potrebna da bismo svjedočili drugima kao što je to činio Isus? Filipljanima 2:5-8Luka 22:26Matej 23:11,12.

„Svojim životom i svojim učenjem Krist je dao savršeni primjer nesebične službe koja svoje podrijetlo ima u Bogu. On ne živi samo za sebe. Stvarajući i održavajući na životu sve što je stvorio, On neprekidno služi drugima. ‚On zapovijeda svom Suncu te obasjava i zle i dobre, i daje dažd pravednima i nepravednima‘ (Matej 5:45). Taj ideal službe Bog je povjerio svome Sinu. Isusu je bilo dano da stoji na čelu ljudskog roda, kako bi osobnim primjerom pokazao što znači služiti drugima. Zakon službe bio je zakon Njegovog života. Služio je svima, svakome je pružao pomoć i utjehu. Tako je bio živo oličenje Božjeg zakona i osobnim primjerom pokazao kako se treba pokoravati zakonu.“ – Želja vjekova, str. 649.

b. Koju je grupu ljudi Isus posebno ohrabrivao da dođu k Njemu i zatraže pomoć? Marko 10:13-16.

„U djeci koja su dolazila s Njim u dodir, Isus je vidio muškarce i žene koji trebaju postati nasljednici Njegove milosti i podanici Njegovog kraljevstva. (...) On, Veličanstvo neba, nije se ustezao odgovarati na njihova pitanja i pojednostaviti svoja učenja da bi bila shvatljiva njihovom djetinjem umu. Posijao je u njihov duh sjeme istine koje će proklijati poslije puno godina i donijeti plod za vječni život.“ – Želja vjekova, 512–515.

c. S kim još Isus želi da radimo? Luka 5:32.

„(Otkupitelj) nam je došao predstaviti Oca kroz poruku nade i spasenja za naš svijet. Nije bio samoživ, nije vodio računa o svojoj udobnosti i zadovoljstvu, nije popuštao kušanjima, pristao je umrijeti kako bi grešan čovjek mogao biti otkupljen i kako bi mogao vječno živjeti na mjestu koje Mu je On pripravio. Njegova služba bila je poučavati duše koje su umirale zbog tereta svojih grijeha.

Krist je dao ovaj zadatak povjerio svakoj duši koju je otkupio.” – Lift Him Up, str. 208.


Četvrtak 6. travnja

5. BOG RADI KROZ NAS

a. Koji je bio izvor Isusove moći? Ivan 14:10

„Ako dakle Krist boravi u našem srcu, On će djelovati u nama ‚da hoćemo i učinimo kao što Mu je ugodno‘ (Filipljanima 2:13). I mi ćemo raditi kao što je i On radio, pokazivat ćemo isti duh. I tako, ljubeći Ga i ostajući u Njemu, mi ćemo ‚u svemu uzrasti u Onome koji je glava, a to je Krist‘ (Efežanima 4:15).“ – Put Kristu, str. 75.

b. Kako i mi možemo imati ovo iskustvo i što će biti posljedica toga? Ivan 15:7.

„‚Ako ostanete u meni i riječi moje u vama ostanu, što god hoćete tražite, i bit će vam’ (Ivan 15:7). Kad molite, izrecite ovo obećanje. Naša je prednost doći k Njemu sa svetom mudrošću. Ako iskreno zamolimo za dopuštenje da nas obasja Njegovo svjetlo, On će čuti i odgovoriti nam. Ali mi moramo živjeti u skladu s našim molitvama. Ako živimo u suprotnosti s njima, one su uzaludne.“ – Odgovorno rodite ljstvo, str. 499.

„Budi siguran da će Krist biti u tebi ako Mu u poniznosti i skrušenosti predaš svoje srce. Bog prihvaća samo ponizne i skrušene u srcu. Nebo je zaista vrijedno doživotnih i ustrajnih napora; da, zbog toga je vrijedno ostaviti sve na ovome svijetu. Bog će ti rado pomoći u tvojim naporima ako tvoje težnje i stremljenja budu samo u Njemu.“ – Svjedočanstva, sv. 4, str. 259.


Petak 7. travnja

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

1. Kako je Isus predstavio Božji karakter dok je živio na ovoj zemlji?

2. Kako možemo naći mir i odmor koje samo Bog može dati?

3. Na što će nas nagoniti Božja ljubav i kako će se ta ljubav pokazivati?

4. Što je Isus vidio u djeci koju su Mu dovodili, i kako im je On propovijedao?

5. Što znači ‚živjeti u skladu s našim molitvama‘?

Sveti Duh – naš božanski Vodič

3. lekcijaSubota, 15. travnja 2017.

Sveti Duh – naš božanski Vodič

„I uši će tvoje slušati riječ iza tebe gdje govori: To je put, idite njime, ako biste svrnuli nadesno ili nalijevo.“ – Izaija 30:21.

„Božanstvo je bilo pokrenuto sažaljenjem prema ljudskom rodu, pa su se Otac, Sin i Sveti Duh svesrdno posvetili ostvarenju plana spasenja.“ – God‘s Amazing Grace, str. 190.

Pročitati:   Djela apostola, str. 47-56; Our High Calling, str. 150-154.

Nedjelja 9. travnja

1. TREĆE LICE BOŽANSTVA

a. Kako znamo da Sveti Duh posjeduje osobnost? 1 Korinćanima 2:11Rimljanima 8:16,26.

„Sveti Duh ima svoju osobnost, u protivnom, On ne bi mogao svjedočiti našem duhu i s našim duhom da smo djeca Božja. On mora biti i božanska ličnost, jer inače ne bi mogao ispitivati tajne koje su sakrivene u Božjem umu.“ – Manuscript 20, 1906.

„Potrebno je da shvatimo da Sveti Duh, koji je osoba kao što je Bog osoba, hoda po ovom tlu.“ – Manuscript 66, 1899 (From a talk to the students at the Avondale School.).

b. U koja tri imena treba krštavati i zašto? Matej 28:19.

„Postoje tri žive osobe božanstva; u ime te tri velike sile – Oca, Sina i Svetoga Duha – krštavaju se oni koji primaju Krista živom vjerom, a te sile će s poslušnim podanicima Neba surađivati u njihovim naporima da žive novim životom u Kristu.“ – Special Testimonies, Series B, No. 7, pp. 62, 63. (1905).


Ponedjeljak 10. travnja

2. NEBESKI UČITELJ

a. Kako se drugačije naziva Sveti Duh u Bibliji i koje djelo On čini za nas? Ivan 14:16,26.

„Utješitelj se naziva ‚Duh istine‘. Njegov zadatak je u tome da otkrije i razjasni istinu. On prvo boravi u srcu i u duši kao Duh istine, i na taj način postaje utješitelj. Istina donosi utjehu i mir, ali se pravi mir i utjeha ne mogu naći u laži. Posredstvom lažnih teorija i tradicija Sotona stječe vlast nad dušama mnogih. Upućujući ljude na lažne ideale, on izopačuje karakter. Međutim, Sveti Duh govori duši kroz Svete spise i utiskuje istinu u srce. Na taj način On razobličuje zabludu i izgoni je iz duše. Duhom istine, koji djeluje preko pisane Božje riječi, Krist potčinjava sebi svoje izabrane.“ – Želja vjekova, str. 671.

b. Na koji način nam je Sveti Duh također i vodič? Ivan 16:13.

„Ako se ljudi žele potčiniti Njegovoj sili Duh će izvršiti posvećenje cijelog bića. Duh će utisnuti u dušu čovjeka ono što je božansko. Njegovom silom će put života postati tako jasan da nitko ne mora zalutati.“ – Djela apostola, str. 53.

„Koliko se onda ozbiljno mi trebamo moliti da Onaj koji ‚ispituje sve dubine Božje‘ i čija je služba da Božji narod podsjeća na sve što je Bog rekao i da ga upućuje u svaku istinu, bude s nama u istraživanju Njegove svete Riječi.“ – Svjedočanstva za propovjednike, str. 111.

c. Koji je jedan od načina na koji Sveti Duh utiskuje istinu u naš um? Luka 24:32.

„Obećani Sveti Duh, kojega je Krist poslao nakon što se uznio k Ocu, neprestano radi na tome da privuče pažnju na veliku svečanu žrtvu prinesenu na križu na Golgoti, da svijetu razotkrije Božju ljubav prema čovjeku, da rastumači osvjedočenoj duši dragocjene istine Pisma.“ – Reflecting Christ, str. 132.


Utorak 11. travnja

3. ORUĐE NOVOG ROĐENJA

a. Opišite djelovanje Duha. Ivan 3:8.

„Iako Božjeg Duha ne možemo vidjeti, mi ipak znamo da On svojim utjecajem osvjedočuje i obraća ljude koji su bili mrtvi u prijestupima i grijesima. Oni koji su bili lakomisleni i svojeglavi, postaju ozbiljni. Okorjeli se kaju zbog svojih grijeha, a oni koji nisu imali vjere, sada vjeruju. Kockari, pijanice, razuzdani, postaju pouzdani, trezveni i čisti. Buntovni i tvrdoglavi postaju blagi i slični Kristu. Kad vidimo ove promjene u karakteru, možemo biti sigurni da je Božja sila koja obraća srca preobrazila cijelog čovjeka. Svetoga Duha nismo vidjeli, ali smo vidjeli dokaz njegovog djelovanja na promijenjenom karakteru onih koji su bili tvrdokorni i okorjeli grešnici. Kao što vjetar svojom snagom udara visoko drveće i obara ga, tako i Sveti Duh radi na ljudskim srcima. Nijedan smrtan čovjek ne može opisati Božje djelovanje.“ – The Review and Herald, May 5, 1896.

b. Kako će Duh djelovati na srce? Ivan 16:8.

„Istina će probuditi savjest i promijeniti život samo ako do srca dopre posredstvom Svetog Duha. Propovjednik može biti u stanju izlagati citate iz Božje Riječi napamet, on može biti dobro upoznat sa svim njenim zahtjevima i obećanjima, ali ipak njegovo sijanje evanđeoskog sjemena neće uroditi plodom ako ovo sjeme nije oživljeno nebeskom rosom. Bez sudjelovanja Božjeg Duha nikakvo obrazovanje ni sposobnosti, ma kako veliki bili, ne mogu postati uspješni kanali svjetlosti.“ – Gospel Workers, str. 284.

„Tko će osim Svetoga Duha objaviti umu moralna mjerila pravednosti i osvjedočiti čovjeka u njegovu grešnost, izazvati u njemu Bogu ugodnu žalost koja dovodi do pokajanja za koje se nije potrebno kajati, pokajanja koje budi vjeru u Onoga koji jedini može spasiti od svakoga grijeha?“ – Reflecting Christ, 132.

„Od kakve bi nam koristi bilo što se jedinorođeni Božji Sin ponizio, izdržao napade pokvarenog neprijatelja i umro, Pravednik za nepravednike, da nije bilo Svetoga Duha kao stalne, uspješne i obnoviteljske sile koja je učinila da se u svakom pojedinačnom slučaju ostvari ono što je Otkupitelj svijeta postigao?“ – Odabrane poruke, knj. 3, str. 137.


Srijeda 12. travnja

4. DJELO DUHA U SRCU

a. Kako nas Sveti Duh navodi da činimo ono što je ispravno? Izaija 30:21.

„Tko čini volju Božju, tko ide putem koji je Bog odredio, taj se ne može spotaknuti i pasti. Svjetlost Božjeg Duha koji ga vodi omogućuje takvom čovjeku da jasno shvati svoju dužnost i vodi ga ravno do završetka njegovog djela.“ – Želja vjekova, 509.

„Ali oni koji žele biti odani Kristu slušat će glas koji kaže: ‚To je put, idite njime‘ (Izaija 30:21). Oni će odlučiti poći putem pravednosti, iako je njime teže ići i bolnije ga je slijediti nego put vlastitog srca.“ – That I May Know Him, str. 251.

b. Kako nam Duh pomaže u našim slabostima? Rimljanima 8:26.

„Krist kao naš Posrednik i Sveti Duh stalno se zalažu za čovjeka, ali Duh Sveti ne posreduje tako kao što to čini Krist koji se poziva na vlastitu krv, prolivenu od postanka svijeta. Duh Sveti djeluje na srca, potičući nas na molitvu, kajanje i odavanje slave i hvale Bogu. Zahvalnost koja dolazi s naših usana rezultat je djelovanja Svetog Duha koji je, dotaknuvši strune svetih uspomena u našoj duši, izazvao glazbu srca.“ – Komentari biblijskih tekstova, tom. 6, str. 1077, 1078.

c. Koju ulogu ima Sveti Duh u našem obraćenju? Ezekiel 36:25-27.

„Ljudi mogu biti vjernici Crkve, naizgled mogu i raditi vrijedno, iz godine u godinu obavljati svoje dužnosti i ipak biti neobraćeni (...) Ali kad se istina kao istina primi u srce, ona prožima savjest, zaokuplja dušu svojim čistim načelima. Sveti Duh je stavlja u srce, otkriva njenu ljepotu umu, tako da se njena preobražavajuća sila može vidjeti u karakteru.“ – Reflecting Christ, str. 217.


Četvrtak 13. travnja

5. NEMA OSUDE

a. Što je zapisano o našem položaju pred Bogom kada nas vodi Njegov Sveti Duh? Rimljanima 8:1.

„Odsada više ne pripadate sebi, za vas je plaćena visoka cijena. ‚Znajući da se propadljivim srebrom ili zlatom ne iskupiste (...) Nego skupocjenom krvlju Krista, kao bezazlenog i prečistog janjeta‘ (1 Petrova 1:18,19). Samim time što ste zaista povjerovali Bogu, Sveti Duh je u vašem srcu začeo novi život. Sada ste kao djeca rođena u Božjoj obitelji i Bog vas voli kao što voli svoga Sina.

Sada, kad ste se predali Kristu, nemojte se okretati natrag, ne udaljujte se od Njega, nego iz dana u dan govorite: ‚Ja sam Kristov; u potpunosti sam se predao Njemu.‘ U molitvi usrdno tražite da vas obdari svojim Duhom i održi vas svojom milošću. Na isti način kao što ste se predali Bogu i povjerovali Mu da biste postali Njegova djeca, tako i živite u Njemu. Apostol kaže: ‚Kako dakle primiste Krista Isusa Gospoda onako živite u Njemu‘ (Kološanima 2:6).“ – Put Kristu, str. 51, 52.

b. Koliko će prisna tada biti naša veza s Isusom? Matej 10:20.

„S Kristom koji će djelovati u vama, vi ćete pokazivati isti duh i činiti ista dobra djela kao i On – djela pravde i poslušnosti. (...)

Jedina osnova naše nade je Kristova pravednost koja nam je pripisana, i ono što Njegov Duh čini u nama i kroz nas.“ – Put Kristu, str. 63.


Petak 14. travnja

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

1. U kakvom je odnosu Sveti Duh s Ocem i Sinom?

2. Kako Sveti Duh radi da bi utisnuo istinu u um?

3. Kako znamo da Sveti Duh djeluje u nečijem životu?

4. Kako Sveti Duh posreduje za nas?

5. Kad Sveti Duh započne novi život u srcu, što ćemo biti navedeni činiti svakoga dana?

Osobno hoditi s Bogom

4. lekcijaSubota, 22. travnja 2017.

Osobno hoditi s Bogom

„Ispitajte i vidite kako je dobar Gospod; blago čovjeku koji se uzda u Njega.“ – Psalam 34:8.

„Bog želi obnoviti svoj lik u tebi. Vjeruj da je On tvoj Pomoćnik. Donesi odluku da se upoznaš s Njim. Dok Mu se budeš približavao u priznanju i pokajanju, On će se tebi približiti u milosti i praštanju.“ – The Review and Herald, February 15, 1912.

Pročitati:   Odgoj, str. 253–261.

Nedjelja 16. travnja

1. PROMJENA SRCA

a. Kakvo je naše srce po prirodi i što nam Bog želi dati umjesto njega? Jeremija 17:9Ezekiel 36:26.

„Kada govori o novom srcu, Isus misli na um, na život, na cijelo biće. Doživjeti promjenu srca znači uskratiti svijetu svoju naklonost i povezati se s Kristom. Imati novo srce znači imati novi um, nove ciljeve, nove pobude. Po čemu se prepoznaje novo srce? Po promijenjenom životu! Po tome što svakodnevno, iz sata u sat, umiremo sebičnosti i oholosti.“ – God‘s Amazing Grace, 100.

b. Koje iskustvo Bog želi da imamo nakon što dobijemo novo srce? Job 22:21Jeremija 24:7.

„Ma kojom se granom istraživanja bavili u iskrenoj namjeri da doznamo istinu, dolazimo u dodir s nevidljivim, moćnim Umom koji djeluje u svemu i kroz sve. Čovjekov um tako dolazi u vezu s Božjim umom, ograničeni s Neograničenim. Utjecaj takve veze na tijelo, um i dušu nije moguće procijeniti.

Upravo u takvoj povezanosti nalazi se najuzvišeniji odgoj.“ – My Life Today, str. 264.


Ponedjeljak 17. travnja

2. VJEROVATI BOGU KAO NAŠEM OCU

a. Koji nam primjeri iz Biblije pokazuju što znači potpuno povjerenje? Luka 23:46Postanak 22:7-9.

„Usred strašne tame, prividno napušten od Boga, Krist je ispio posljednje kapi iz čaše ljudskih patnji. U tim užasnim trenucima On se oslanjao na dokaze koje Mu je Otac ranije dao o tome da Ga prihvaća. On je poznavao karakter svoga Oca. Shvaćao je Njegovu pravdu, milost i Njegovu veliku ljubav. Vjerom se oslanjao na Boga, kojeg je uvijek s radošću slušao. I kad se pokorno predao u Božje ruke, nestalo je onog osjećaja da je izgubio Očevu naklonost. Zahvaljujući vjeri Krist je postao Pobjednik.“ – Želja vjekova, str. 756.

b. Što povjerenje u Boga još uključuje? Izreke 3:5,6.

„Ako se oslonite samo na svoj razum, braćo moja, i ako kroz svijet idete samo svojim putem, požnjet ćete žalost i razočaranja. Uzdajte se u Gospoda svim svojim srcem i On će mudro voditi vaše korake, a vaši interesi i u ovom i u budućem svijetu bit će sigurni.“ – Svjedočanstva, sv. 5, str. 427.

c. Kome smo po prirodi skloni vjerovati i kakav nam savjet u vezi s tim Bog daje? Psalam 118:8,9Izreke 29:25.

„Kakav god položaj zauzimali u životu, kakvo god bilo naše zanimanje, moramo biti dovoljno ponizni da osjećamo koliko nam je potrebna stalna pomoć. Moramo se bezuvjetno osloniti na učenja Božje Riječi, prihvaćajući u svemu Njegovu providnost i vjerno izlijevati svoju dušu u molitvi.“ – Svjedočanstva, sv. 5, str. 427.

„Svaki pojedinac u usrdnoj molitvi mora tražiti razumijevanje Božje Riječi za sebe osobno i zatim je izvršavati. (...) Sva vaša bremena, javna i tajna, donesite pred Boga i čekajte na Njega. Tada ćete imati osobno iskustvo, uvjerenje o Njegovoj prisutnosti i spremnosti da čuje vašu molitvu za mudrost i upute, i to će vam uliti sigurnost i povjerenje u Gospodnju spremnost da vas ojača u vašim nedoumicama.“ – This Day With God, 82.


Utorak 18. travnja

3. PROVODITI VRIJEME UZ RIJEČ

a. Kakvo iskustvo Bog želi da steknemo kroz osobno proučavanje Biblije? Jeremija 15:16Psalam 34:8.

„Duh će Božji oživjeti svaku sposobnost duše koja se hrani kruhom života.“ – Svjedočanstva, sv. 6, str. 153.

„Svatko treba prisvojiti blagoslove za svoju dušu ili neće biti nahranjen(...) Vi znate da se nećete nasititi promatrajući obilato postavljen stol ili druge kako jedu. Gladovali bismo ako ne bismo uzimali tjelesnu hranu; isto ćemo tako izgubiti našu duhovnu snagu i živahnost ako se ne hranimo duhovnim kruhom. (...)

Oni koji jedu i probavljaju Njegovu Riječ dopuštajući da ona prožima svako djelo i svaku karakternu osobinu, jačaju u Božjoj snazi. To duši daje besmrtnu krepost usavršavajući iskustvo i donoseći radost koja vječno ostaje.“ – The Faith I Live By, 22.

b. Što prvo moramo učiniti kako bismo mogli drugima govoriti o Božjim čudesnim djelima? Psalam 17:4119:11,93Rimljanima 10:17.

„Sveti Duh se najradije obraća mladima otvarajući im riznicu bogatstva i ljepote Riječi Božje. Tada dragocjena obećanja izgovorena glasom Velikog Učitelja obuzimaju njihove osjećaje i oživljavaju im dušu duhovnom snagom božanskog podrijetla. Um se na taj način razvija u poznanju onoga što je božansko i postaje snažna barikada protiv iskušenja.

Riječi istine dobivaju težinu, a njihovo značenje poprima širinu i potpunost o kojoj nismo ni sanjali. Ljepota i bogatstvo Božje Riječi imat će preobražujući utjecaj na um i karakter. Svjetlost nebeske ljubavi padat će na srce kao božansko nadahnuće.“ – Kristove priče, str. 132.

„Srce koje se obogati poznanjem dragocjenih istina Božje Riječi naoružano je za borbu protiv Sotoninih kušanja, protiv nečistih misli i nesvetih postupaka.“ – My Life Today, str. 28.


Srijeda 19. travnja

4. RAZGOVARATI S BOGOM

a. Što nikada ne smijemo zaboraviti dok svoje molitve iznosimo pred Boga? Filipljanima 4:6.

„‚I veseli se svakim dobrom koje ti da Gospod Bog tvoj‘ (Ponovljeni zakon (5. Moj.) 26:11). Bogu treba izricati zahvalnost i slavljenje za zemaljske blagoslove i sve ugodnosti koje nam daje. Bog želi da Ga svaka obitelj koju priprema za boravak u vječnim nebeskim stanovima proslavi zbog bogate riznice Njegove milosti.“ – Odgovorno roditeljstvo, str. 148.

„Naš vjerski život će uvijek biti svjež samo onda ako Krista stalno imamo pred očima, odajući Mu hvalu i slavu iz sveg srca. Naša molitva će poprimiti oblik razgovora s Bogom koji ćemo voditi kao s najpouzdanijim prijateljem. On će nam osobno otkrivati svoje tajne. Često će nam se pojavljivati sladak i radostan osjećaj o Isusovoj prisutnosti.“ – Kristove priče, str. 129.

b. Kako je Krist razgovarao s Ocem dok je bio na Zemlji? Luka 6:12.

„Spasitelj je bio neumoran radnik. On svoj rad nije mjerio satima. Svoje vrijeme, svoje srce i sve svoje snage On je posvetio zalaganju za dobrobit čovječanstva. Čitave je dane posvećivao radu, a čitave noći provodio u molitvi kako bi se okrijepio i spremno susreo podmuklog neprijatelja i cjelokupno njegovo obmanjivačko djelovanje, kako bi se ojačao za rad na djelu uzdizanja i preobrazbe čovječanstva.“ – Svjedočanstva, sv. 9, str. 45.

c. Koliko se često trebamo moliti? Psalam 5:355:171 Solunjanima 5:17.

„Da bismo izgradili karakter koji će Bog odobriti, potrebno je da steknemo dobre navike u vjerskom životu. Molitva je isto toliko potrebna za rast u milosti i za duhovni život koliko je hrana potrebna za tjelesno zdravlje. Naviknimo se na to da često podižemo svoje misli k Bogu u molitvi. Ako misao luta, vratimo je natrag. Ustrajni napori će to olakšati.“ – Poruka mladim kršćanima, str. 114, 115.


Četvrtak 20. travnja

5. KAD NAS BOG ČUJE

a. Pod kojim uvjetima Bog čuje molitve i odgovara na njih? Izaija 57:15Matej 21:22.

„Molitva je nebom određeno sredstvo uspjeha u borbi protiv grijeha i u razvoju kršćanskog karaktera. Božanski utjecaj koji se javlja kao odgovor na molitvu upućenu u vjeri, ostvaruje u duši molitelja sve ono za što se moli. Možemo se moliti za oprost grijeha, za dar Svetog Duha, za narav sličnu Kristovoj, za mudrost i snagu da vršimo Njegovo djelo, za svaki dar koji je obećao, jer Njegovo obećanje glasi: ‚Tražite i primit ćete.‘“ – Djela apostola, str. 564.

„Tražite od Boga da vam učini ono što vi ne možete učiniti za sebe. Kažite Isusu sve. Otkrijte Mu tajne svoga srca. Njegov pogled ispituje najskrivenije dubine duše i čita vaše misli kao otvorenu knjigu. Ako ste tražili ono što je potrebno za dobro vaše duše, vjerujte da ćete primiti, i dobit ćete.“ – The Adventist Home, str. 299.

b. Kada jedino Bog ne čuje naše molitve? Psalam 66:18.

„Namjerno činiti neki grijeh znači ušutkavati glas Duha i odvajati dušu od Boga(...) Bog poštuje samo one koji Njega poštuju.“ – Poruka mladim kršćanima, str. 114.


Petak 21. travnja

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

1. Što znači imati novo srce?

2. Kako je Isus pokazao povjerenje u svog Oca čak i kada Ga je pritiskao osjećaj da je izgubio Njegovu naklonost?

3. Kada svoj um budemo hranili Božjom Riječju, kakvo će biti naše kršćansko iskustvo?

4. Kako naše molitve mogu postati razgovori s Bogom?

5. Što sve možemo reći Bogu u molitvi i kako to utječe na našu vezu s Njim?


Živjeti po zlatnom pravilu

5. lekcijaSubota, 29. travnja 2017.

Živjeti po zlatnom pravilu

„Sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima.“– Matej 7:12.

„Ovo zlatno pravilo osnova je svake istinske ljubaznosti, a njegov najvjerniji prikaz nalazimo u Isusovom životu i karakteru.“ – Misli s Gore blagoslova, str. 135.

Pročitati:   Svjedočanstva, sv. 2, str. 133–136.

Nedjelja 23. travnja

1. OBJAŠNJENJE ZLATNOG PRAVILA

a. Što je „zlatno pravilo“? Matej 7:12.

„Hebreji su neprestano mislili samo na ono što trebaju primiti, a glavna briga bila im je da sebi osiguraju vlast, poštovanje i ukazivanje počasti što im je, prema njihovom mišljenju, i pripadalo. Ali Krist uči da se ne brinemo o tome koliko ćemo primiti već koliko možemo dati. Mjerilo naših dužnosti u odnosu na druge je ono što smatramo da su i oni obvezni nama učiniti.

U odnosu s drugima, stavite se u njihov položaj. Nastojte shvatiti njihove osjećaje, njihove poteškoće, njihova razočaranja, njihove radosti i tuge. Poistovjetite se s njima i činite im onako kako biste i sami željeli da oni vama čine kad biste vi bili na njihovom mjestu. To je istinsko pravilo čestitosti.“ – Misli s Gore blagoslova, str. 134.

b. Što je osnova zlatnog pravila? Matej 22:37-39.

„U svom životu trebaš pokazati što znači ljubiti Boga cijelim srcem i bližnjega kao samog sebe. Ako si povezan s Bogom mudrosti i ljubavi, posvjedočit ćeš svijetu da živiš za ono što je vječno, a ne za ovaj prolazni svijet.“ – That I May Know Him, str. 90.


Ponedjeljak 24. travnja

2. BRIGA ZA ONE KOJI NISU OMILJENI

a. Kome smo dužni propovijedati vijest evanđelja i poučavanjem i primjerom? Rimljanima 1:14,15.

„Tko god postane upravitelj mnogostruke Božje milosti, pozvan je da dušama u neznanju i tami pruži ono što bi i sam želio da mu oni učine, kad bi se on nalazio na njihovom mjestu. (...) Sve ono što ste saznali o Božjoj ljubavi, sve darove Njegove milosti koje ste primili u većoj mjeri od neke izopačene duše obuzete tamom – dužni ste joj od svega toga pružiti.“ – Misli s Gore blagoslova, str. 135.

b. Prema kome također trebamo pokazati posebnu brigu u ovom životu? Jakov 1:27Job 29:15,16.

„Što god posjedovali više od svojih bližnjih, to vas obvezuje da im činite onoliko koliko oni imaju manje od vas. Ako smo bogati ili imamo svu udobnost u životu, onda pred nama stoji svečana dužnost da se pobrinemo za bolesnika, udovicu i siroče, upravo onako kao što bismo i mi željeli da se oni brinu o nama kad bismo mi živjeli pod sličnim okolnostima.“ – Misli s Gore blagoslova, str. 136.

„Ljubavlju i uslugama učinjenim (Kristovoj) djeci u oskudici, mi dokazujemo istinitost naše ljubavi prema Njemu.“ – Zdravlje i sreća, str. 205.

c. Zašto Isusa mnogi nisu primili kada je živio na ovoj Zemlji? Izaija 53:2. Što iz ovog biblijskog izvještaja možemo naučiti dok pokušavamo pomoći drugima?

„Umjesto da se trudite postati nečiji miljenici ili da laskate nekome tko je visoko cijenjen, potražite neko siromašno dijete koje nije ničiji miljenik, prema kojem nitko ne pokazuje neku posebnu naklonost i učinite ga predmetom svoje nesebične pažnje. Oni koji su posebno privlačni nikada neće biti bez prijatelja, dok oni koji nisu tako privlačni svojom vanjštinom, koji su sramežljivi i teško sklapaju poznanstva, možda imaju rijetke karakterne vrline i otkupljeni su Kristovom dragocjenom krvlju.“ – Our High Calling, str. 259.


Utorak 25. travnja

3. ODRŽATI NAČELA ZAKONA

a. Kako je Isus u svom životu poštovao načela zakona? Djela 10:38.

„O, kakvim je blagim i divnim zrakama odsjajivao svakodnevni život našeg Spasitelja! Kakva se samo ljupkost izlijevala iz same Njegove prisutnosti! Isti duh će se otkriti i u Njegovoj djeci. Oni koji borave s Isusom, bit će okruženi božanskom atmosferom. Njihove bijele haljine čistoće odisat će mirisom iz Gospodnjeg vrta. Njihova će lica odsjajivati Njegovom svjetlošću, obasjavajući stazu umornom stopalu koje se spotiče.“ – Misli s Gore blagoslova, str. 135.

b. Što nam je potrebno da bismo slijedili Krista u ljubavi prema Bogu i bližnjima? Luka 9:23Galaćanima 2:20.

„Od čovjeka se iziskuje da voli Boga iznad svega, svojom snagom i umom, i bližnjeg kao samog sebe. On to nije u stanju ispuniti osim ako se potpuno ne odrekne sebe. Odreći se sebe znači vladati duhom kada strast teži da nadjača, oduprijeti se iskušenju osuđivačkog govora i iznalaženja grešaka, biti strpljiv s manje inteligentnim djetetom, čije ponašanje je zamorno i teško podnošljivo, ostati vjeran dužnosti čak i ako bi ostali podbacili, preuzimati odgovornost gdje god i kad god to dužnost naloži, ne da bismo stekli odobravanje, već radi našeg Učitelja, koji je svakom svom sljedbeniku dodijelio posao koji treba izvršiti s nepokolebljivom vjernošću. Odreći se sebe znači činiti dobro kada nas sklonosti navode na to da ugađamo i služimo sebi. To znači strpljivo i radosno raditi za dobrobit drugih, čak i ako djeluje kao da naš trud nije dovoljno cijenjen.“ – In Heavenly Places, str. 223.

c. Kako nas Isus osposobljava da slijedimo Njegov primjer? Titu 2:14.

„Sigurnost da nas Bog prima nalazimo jedino u Kristu, Njegovom ljubljenom Sinu, a dobra djela samo su rezultat djelovanja Njegove ljubavi koja oprašta grijehe. Naša dobra djela nisu nikakva svjedodžba kojom bismo se preporučili Bogu, i mi sami po sebi ne posjedujemo ništa na osnovu čega bismo mogli polagati neko pravo na spasenje svoje duše. Spasenje je nezasluženi dar koji Bog – samo zbog Krista – poklanja onome koji povjeruje.“ – Komentari biblijskih tekstova, str. 523.


Srijeda 26. travnja

4. LJUBAV PREMA ONIMA KOJE JE TEŠKO VOLJETI

a. Kako u svom dobročinstvu možemo premašiti norme ovoga svijeta? Matej 5:44-47.

„On (Krist) želi da mi volimo one koji nas ugnjetavaju i žele nam naškoditi. Mi u riječima i djelima ne smijemo pokazivati duh kakav oni pokazuju, već trebamo iskoristiti svaku priliku da im činimo dobro.“ – The Upward Look, str. 220.

„Onaj koji je na gori dao uputu: ‚Ljubite neprijatelje svoje‘ i sam je sprovodio u djelo to načelo, ne vraćajući ‚zla za zlo, ni psovke za psovku, nego nasuprot blagoslivljajte‘ (Matej 5:441 Petrova 3:9).“ – Želja vjekova, str. 265.

b. Kako praktično možemo oživjeti Kristovo mjerilo ljubavi? Izreke 20:2224:29,1725:21,22.

„Spasitelj je napustio nebeski dom samo zato da bi svojim neprijateljima donio kruh života. Iako su Ga kletve i progonstva pratili od jasala pa sve do groba, kod Njega bi sve to izazvalo samo riječ ljubavi koja prašta. On kaže preko proroka Izaije: ‚Leđa svoja podmetah onima koji me bijahu i obraze svoje onima koji me čupahu; ne zaklonih lice svoje od ruga ni od zapljuvanja.‘ ‚Mučen bi i zlostavljan, ali ne otvori usta svojih; kao janje na klanje vođen bi i kao ovca nijema pred onim koji je striže ne otvori usta svojih‘ (Izaija 50:653:7). S križa na Golgoti, kroz sve vjekove, dopiru riječi molitve koje je On izgovorio za svoje ubojice i vijest nade upućena raspetom zločincu na samrti.“ – Misli s Gore blagoslova, str. 71.

c. Što biva s onima koji su darežljivi prema drugima? Matej 7:2 (posljednji dio); Luka 6:38.

„Ono što dajemo, to će nam se vratiti. Zemaljski blagoslovi koje pružamo drugima mogu biti vraćeni, a često se i vraćaju, na isti način. Ono što dajemo često nam se, baš kad smo u oskudici, vraća četverostruko. A povrh toga, svi se darovi još u ovom životu uzvraćaju punijim izlijevanjem Božje ljubavi koja je vrhunac nebeske slave i njeno blago.“ – Misli s Gore blagoslova, str. 136.


Četvrtak 27. travnja

5. NESEBIČNA SLUŽBA

a. Kakav stav nam je potreban kako bismo slijedili Isusov primjer nesebične službe? Filipljanima 2:4.

„Srce u kojem se gaji Kristova ljubav imat će i ljubav prema bližnjemu, ljubav koja ‚ne traži svoje‘ (1 Korinćanima 13:5).“ – Patrijarsi i proroci, str. 133.

„Pavle je duboko čeznuo za tim da se Kristovo poniženje uvidi i shvati. On je bio osvjedočen i čvrsto uvjeren da bi ljudi, kad bi se dali navesti na to da razmišljaju o zapanjujućoj i divljenja vrijednoj žrtvi koju je podnijelo Veličanstvo neba, odbacili iz svog srca svaku sebičnost i svoje ‚ja‘.“ – Zdravlje i sreća, str. 501.

„Svatko tko prima Krista kao svog osobnog Spasitelja težit će za prednošću da služi Bogu. Razmišljajući duboko o svemu što je nebo učinilo za njega, njegovo srce je ispunjeno bezgraničnom ljubavlju i svetom zahvalnošću. On želi svoju zahvalnost objelodaniti posvećujući Božjoj službi sve svoje snage i sposobnosti. On čezne za tim da pokaže svoju ljubav prema Kristu i prema onima koji predstavljaju Njegovu otkupljenu svojinu. On jedva čeka da zbog toga ulaže teške napore, podnosi nevolje, tegobe i žrtve.“ – Zdravlje i sreća, str. 502.

b. Što još trebamo imati na umu dok radimo zajedno kao crkva? Rimljanima 12:16,171 Korinćanima 1:10.

„Snaga pripadnika Božjeg naroda leži u njihovoj jedinstvenoj povezanosti s Bogom kroz Njegovog Jedinorođenog Sina i u njihovom međusobnom jedinstvu. Ne postoje ni dva lista na stablu potpuno ista, niti misli svih mogu biti sasvim jednako usmjerene. Međutim, iako je to tako, može postojati jedinstvo u različitosti.“ – Komentari biblijskih tekstova, str. 659.


Petak 28. travnja

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

1. Što znači slijediti zlatno pravilo?

2. Kako primijeniti zlatno pravilo u propovijedanju evanđelja?

3. Na koji način praktično mogu pokazati samoodricanje?

4. Kako je Isus pokazao svoju ljubav prema onima koji su Ga zlostavljali?

5. Dok razmišljam o velikoj žrtvi koju je Isus podnio za mene, kako mogu pokazati ljubav prema Njemu?

Izbor prijatelja

6. lekcijaSubota, 6. svibnja 2017.

Izbor prijatelja

„Hoće li dvojica ići zajedno, ako se ne sastanu?“ – Amos 3:3.

„Upozorila bih sve, mlade i stare, da obrate pažnju na to kakva prijateljstva formiraju i kakve prijatelje sebi biraju. Pazite da se ono što sada smatrate čistim zlatom ne pretvori u bezvrijedni metal.“ – The Signs of the Times, November 26, 1896.

Pročitati:   The Adventist Home, str. 455-465.

Nedjelja 30. travnja

1. PRAVI PRIJATELJ

a. Koje su neke od osobina koji pravi prijatelj treba imati? Izreke 17:1718:24 (prvi dio).

„Duše koje na svom životnom putu moraju voditi tešku borbu mogu biti osnažene i ohrabrene malim pažnjama koje bi nas stajale samo nešto napora u ljubavi prema bližnjima. Za takve ponekad možda samo iskreni i ohrabrujući stisak ruke vrijedi više nego zlato ili srebro. Tada su ljubazne riječi tako dobrodošle kao anđeoski osmijeh.“ – Zdravlje i sreća, str. 158.

„Svatko ima trenutaka kad mu u životu ne ide dobro; tuga i obeshrabrenost pritišću svaku dušu. U takvim trenucima utjeha i ohrabrenje upućeni od pravog prijatelja, kao i sama njegova prisutnost, odvraćaju strijele neprijatelja koji teži tome da uništi dušu. Kršćanskih prijatelja nema ni upola koliko bi ih trebalo biti. U trenucima iskušenja, u krizi – od kakve je vrijednosti jedan pravi prijatelj! (...) Pravi prijatelj je onaj koji tada daje savjet, koji svojom privlačnošću ulijeva nadu i mir, i budi vjeru koja dušu uzdiže. O, takva pomoć vrijedi kao najdragocjeniji biser.“ – Komentari biblijskih tekstova, sv. 3, p. 1163.

„Tko god je toliko nerazuman da ti laska, nije i ne može ti biti pravi prijatelj. Pravi prijatelj je onaj koji te savjetuje, upozorava, opominje pa i ukorava kada nisi u pravu.“ – Svjedočanstva, sv. 3, str. 226.

b. Koliko je pravi prijatelj odan? Ivan 15:13Job 6:14 (prvi dio).


Ponedjeljak 1. svibnja

2. MUDRO ODABRATI

a. Koje važne stvari trebamo imati na umu pri izboru prijatelja? Rimljanima 12:91 Korinćanima 15:33.

„Pogrešno je da se kršćani druže s onima koji su nepostojanog morala. Prisno druženje koje samo oduzima vrijeme ne potiče jačanje morala i ne doprinosi jačanju umnih i duhovnih snaga, opasno je. Ako moralna atmosfera koja okružuje pojedinca nije čista i sveta nego zagađena izopačenošću, oni koji udišu takvu atmosferu, uvidjet će da ona gotovo neosjetno djeluje na um i srce, trujući i izopačujući sve oko sebe. Opasno je družiti se s onima čiji se um po prirodi nalazi na niskom nivou. Oni koji su po prirodi savjesni i ljube čistoću postepeno i neprimjetno padaju naniže i postaju i sami sudionici u ludosti i moralnoj praznini s kojima su toliko često u dodiru. (...)

Ništa ne može tako negativno utjecati na ozbiljne utiske i dobre želje, kao druženje s taštim, bezbrižnim i izopačenim pojedincima. (...)

Trebamo za svoje prijatelje birati one koji ljube istinu u njenoj čistoći, čiji je moral neokaljan i čije su navike čiste od svakog zla.“ – Svjedočanstva, sv. 3, str. 125, 126.

b. Kako je opisano prijateljstvo Davida i Jonatana? 1 Samuelova 18:1.

c. Koje su još neke kvalitete koje trebamo tražiti u osobi koju biramo za dobrog prijatelja? Izreke 11:13Luka 7:13Galaćanima 5:22,23.

„Nosite ukrase krotkosti i smjernoga duha koji u Božjim očima imaju zaista veliku vrijednost. Njegujte vrline kao što su: ljubav, radost, mir, dugo trpljenje, dobrota i plemenitost. To su plodovi kršćanskog stabla – usađenog kraj potoka, stabla koje rod svoj donosi u svako vrijeme.

Ako je ljubav Kristova u našoj duši, onda ćemo kao prirodni rezultat toga imati i sve ostale vrline kao što su: radost, mir, dugo trpljenje, dobrota, milost, vjera, krotkost i uzdržljivost. (...)

Kad Kristova ljubav boravi u srcu, Njegova prisutnost osjeća se u svakom postupku i to se ne može sakriti.“ – My Life Today, str. 50.


Utorak 2. svibnja

3. UČITI IZ TUĐIH GREŠAKA

a. Što nam je poznato o povijesnim zapisima iz Biblije? 1 Korinćanima 10:11,12.

„Kad u biblijskoj povijesti ne bi bili zapisani i grijesi Izraelaca, već samo njihove vrline, ona za nas ne bi predstavljala tako sveobuhvatne pouke kakve danas predstavlja.“ – Svjedočanstva, sv. 4, str. 11.

b. Kako je Samson izabrao svoje bliske prijatelje? Kakve su bile posljedice tog izbora? Suci 14:3.

„Da se Samson pokoravao Božjim zapovijedima tako vjerno kao njegovi roditelji, on bi doživio plemenitiju i sretniju sudbinu. Ali njega je iskvarilo druženje s idolopoklonicima. Budući da je grad Sora bio u blizini filistejske zemlje, Samson se upustio s njima u prijateljske odnose. Tako je u njegovoj mladosti došlo do prisnih prijateljstava koja su zamračila njegov cijeli život. Jedna mlada djevojka koja je živjela u filistejskom gradu Timni osvojila je njegovo srce i on je odluči uzeti za ženu. Njegovi bogobojazni roditelji pokušavali su ga odvratiti od toga, ali njegov jedini odgovor bio je: ‚Njom me oženi jer mi je ona omiljela.‘ Na koncu su roditelji popustili njegovoj želji i došlo je do sklapanja braka.

Upravo kad je ulazio u doba svoje muževnosti, kad je morao vršiti svoju Bogom određenu misiju – u doba kad je više no ikad trebao biti vjeran Bogu – Samson se povezao s neprijateljima Izraela.“ – Patrijarsi i proroci, str. 562, 563.

c. Koji je bio odlučujući faktor u Lotovom izboru mjesta za stanovanje a koje činjenice je on tom prilikom zanemario? Postanak 13:10,12,13. Kako je druženje sa Sodomljanima utjecalo na njegovu obitelj? 2 Petrova 2:7,8Postanak 19:14.

„Utjecaj njegove (Lotove) žene i stanovnika tog bezbožničkog grada doveli bi ga do potpunog otpadništva od Boga da nije bilo vjerno upućenih pouka koje je ranije primio od Abrahama. Lotova ženidba i njegov izbor Sodome za mjesto prebivališta predstavljali su prve karike u lancu događaja koji su svijetu donosili samo zlo tijekom mnogih generacija.“ – Patrijarsi i proroci, str. 174.


Srijeda 3. svibnja

4. OPASNA PRIJATELJSTVA

a. Kako Bog gleda na prijateljstvo sa svijetom? Jakov 4:4.

„Između čovjeka iz svijeta i onoga koji vjerno služi Bogu postoji veliki jaz. Misli ovih ljudi, njihove sklonosti i osjećaji nisu u skladu s najvažnijim temama – Bog, istina i vječnost. Jedna grupa sazrijeva kao pšenica za Božju žitnicu, a druga kao kukolj za vatru uništenja. Kako između njih može biti jedinstva u namjerama i akcijama?“ – Evangelizam, str. 620.

b. Kakve nam dalje savjete Bog daje po pitanju prijateljstva sa svjetovnim ljudima? 2 Korinćanima 6:14,17.

„Ne možeš živjeti s taštim ljudima, povoditi se za njihovim primjerom i biti istovremeno Božje dijete. Stvoritelj svemira obraća ti se kao Otac pun ljubavi. Ako se u svojim naklonostima budeš odvojio od svijeta, ako ne budeš dozvolio da te on ukalja, ako se spasiš od pokvarenosti svijeta u koju je ovaj zapao uslijed tjelesnih želja, Bog će biti tvoj Otac, primit će te u svoju obitelj i ti ćeš postati Njegov nasljednik. Umjesto ovog svijeta, ukoliko budeš živio u poslušnosti, On će ti dati nebesko kraljevstvo, blaženstvo i vječni život.“ – Svjedočanstva, sv. 2, str. 44.

c. Što prijateljstva koja formiramo pokazuju o stanju našeg srca? Kako Bog gleda na to? Matej 10:37,38.

„Bog zahtijeva da Mu bez ikakvog uvjetovanja s vaše strane u potpunosti predate svoje srce i svoje osjećaje. Ako svoje prijatelje, braću ili sestre, oca ili majku, kuću ili imanje, volite više nego Mene – kaže Krist – niste Mene dostojni.“ – Svjedočanstva, sv. 3, str. 45.

„Sjetite se da u životu Kristovih sljedbenika mora postojati ista predanost, ista podložnost Božjem djelu na svim društvenim područjima i sa svakim zemaljskim suosjećanjem kakvi su se pokazivali u Njegovom životu. Božji zahtjevi uvijek moraju biti na prvom mjestu.“ – Counsels on Stewardship, str. 53.


Četvrtak 4. svibnja

5. INTIMNA PRIJATELJSTVA

a. Što nikada ne trebamo zaboraviti dok uspostavljamo bliska prijateljstva, posebno ona koja vode k braku? Matej 22:37Luka 14:33.

„Svako društvo koje smo stvorili, ma koliko bilo malo, utječe na nas. O tome koliko popuštamo tom utjecaju ovisit će i oblik prijateljstva, postojanost odnosa i naša ljubav i poštovanje onoga s kim se družimo.“ – The Adventist Home, str. 459.

„Upravo o tome koliko je to prijateljstvo jako ovisi kolika će biti snaga utjecaja koji prijatelji vrše jedan na drugoga na dobro ili na zlo. (...)

„Kad bi birali prijatelje koji se boje Boga, utjecaj koji ti prijatelji vrše na njih učvršćivao bi ih u istini, u obavljanju njihovih dužnosti i u svetosti.“ – The Adventist Home, str. 455, 456.

b. Zašto ne bismo trebali osnivati intimna prijateljstva s onima koji ne dijele našu vjeru ili s onima koji nisu obraćeni? Amos 3:3.

„Kao što su Salomonove žene odvratile Njegovo srce od Boga k idolopoklonstvu, tako lakomisleni supružnici, koji nemaju dubinu načela, srca onih koji su nekada bili plemeniti i vjerni zavode u taštinu, izopačujuća zadovoljstva i unižavajući porok.“ – Conflict and Courage, p. 192.


Petak 5. svibnja

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

1. Koje su neke od stvari koje će pravi prijatelj učiniti za vas?

2. Zašto je opasno blisko se sprijateljiti s onima čiji je um nemoralan?

3. Što možemo naučiti iz Samsonove greške u odabiru svojih prijatelja?

4. Što uključuje bezuvjetno predanje našeg srca i osjećaja Bogu?

5. Koji faktori određuju u kojoj mjeri se predajemo utjecaju društva u kojem se krećemo?

Ženidba i udaja

7. lekcijaSubota, 13. svibnja 2017.

Ženidba i udaja

„Jer kao što su u danima prije potopa jeli i pili, ženili se i udavali sve do dana kad Noa uđe u korablju.“ – Matej 24:38.

„Neravna je i strma staza koja vodi u vječni život. Ne uzimaj na sebe nepotreban teret koji bi mogao usporiti tvoje napredovanje.“ – Poruka mladim kršćanima, str. 441.

Pročitati:   The Adventist Home, str. 94-120.

Nedjelja 7. svibnja

1. VRIJEME NOE

a. Koje su grešne izbore ljudi Noinog vremena donosili? Postanak 6:1,2.

„Veliko zlo u sklapanju brakova u Noine dane bilo je ovo; sinovi Božji ženili su se kćerima čovječjim. Oni koji su tvrdili da poznaju Boga i da ga poštuju sjedinjavali su se s onima čija su srca bila pokvarena. Bez ustezanja uzimali su za žene one koje su htjeli.“ – Poruka mladim kršćanima, str. 456.

b. Kakva će situacija biti neposredno pred Kristov dolazak? Matej 24:37,38.

„Mnogi koji su bez dubljeg religioznog iskustva čine danas isto to što se činilo i u Noino vrijeme: žene se i udaju bez ozbiljnog razmišljanja, bez molitve. Mnogi preuzimaju na sebe svečane obveze braka tako olako kao da je u pitanju kakav običan trgovački posao. Prava ljubav nije temelj njihove veze.“ – Poruka mladim kršćanima, str. 456.

„Jelo i piće, ženidba i udaja sami po sebi nisu grijeh(...) Međutim, u Noino doba ljudi su osnivali bračnu zajednicu ne mareći za Božji savjet i Njegovo vodstvo.“ – The Adventist Home, str. 121.


Ponedjeljak 8. svibnja

2. SLIJEDIMO IZAKOV PRIMJER

a. Koji važan zahtjev je Abraham uputio svom vjernom sluzi pri odabiru supruge za Izaka? Postanak 24:32 Korinćanima 6:14.

„Božji narod nikada ne treba ići na zabranjeno tlo. Bog zabranjuje brakove između vjernika i nevjernika. Međutim, neobraćeno srce često slijedi svoje želje i tako nastaju brakovi koje Bog ne može odobriti. (...)

Oni koji priznaju istinu gaze Božju volju kad se u braku vežu s nevjernicima. Oni gube Njegovu naklonost i jednoga dana gorko će se kajati. Nevjernička strana može imati izvanredan moralni karakter, ali činjenica da ne odgovara Božjim zahtjevima i odbija veliko spasenje, dovoljan je razlog da se ne stupi u takav brak. Karakter nevjernog može biti sličan karakteru onoga mladića kome je Isus uputio riječi: ‚Još ti jedno nedostaje‘ (Marko 10:21). A to jedno bilo je vrlo potrebno.“ – The Adventist Home, str. 63.

b. Kome je sluga povjerio izbor buduće Izakove supruge i kroz kakav test se moralo proći? Postanak 24:12-14.

„Sjetivši se Abrahamovih riječi da će Bog poslati anđela svojega pred njim, pomoli se iskreno i zatraži vodstvo. U obitelji svoga gospodara bio je navikao na stalnu ljubaznost i gostoljubivost te se molio da po tako ljubaznom i plemenitom ponašanju prepozna djevojku koju je Bog izabrao.

Odgovor na njegovu molitvu stigao je prije nego što je ona bila do kraja izgovorena. Među ženama koje su dolazile na izvor, našla se jedna čije je ljubazno ponašanje privuklo njegovu pažnju. Kad se vraćala s izvora, stranac izađe pred nju i zatraži da se napije iz vrča koji je nosila na ramenu. Vrlo ljubazno mu je ispunila zahtjev i ponudila da zahvati vode i za njegove deve. Bilo je uobičajeno da takvu uslugu čak i kneževske kćeri čine stadima svojih očeva. Time je traženi znak bio dobiven. Djevojka je bila vrlo lijepa, a njena spremnost da tako ljubazno pruži uslugu svjedočila je o dobroti i nježnosti srca i o energičnoj prirodi.“ – Patrijarsi i proroci, str. 172, 173.

c. Kako su Rebekine želje ispoštovane? Postanak 24:58.


Utorak 9. svibnja

3. BOŽJA NAMJERA ZA SUPRUŽNIKE

a. Zašto je Bog odabrao „pomoć čovjeku“ i kako je opisana dobra žena? Postanak 2:18Izreke 18:2219:14.

„Sam je Bog dao Adamu druga. On mu je dao ‚pomoć‘ – pomoćnika koji mu je odgovarao, nekoga tko mu je odgovarao kao prijatelj, nekoga tko će biti jedno s njim u ljubavi i razumijevanju. Eva je stvorena od rebra uzetog iz Adamovih prsa, upućujući na to da ga ona ne treba nadzirati kao gospodar, niti treba biti podređena, već jednaka s njim, da je on voli i štiti. Kao dio čovjeka, kost od njegovih kostiju, meso od njegova mesa, ona je bila njegova druga priroda iskazujući usko zajedništvo i nježnu odanost koja je trebala obilježavati ovaj odnos. ‚Jer nitko ne omrznu kad na svoje tijelo, nego ga hrani i grije‘ (Efežanima 5:29).“ – The Faith I Live By, str. 251.

„Bog je od čovjeka načinio ženu da mu bude drug i pomoćnik, da bude jedno s njim, da ga bodri, hrabri i bude mu na blagoslov, a on da bude njen oslonac. Svi koji sa svetom namjerom stupaju u bračnu zajednicu – muž da stekne čistu ljubav ženinog srca, a žena da omekšava i usavrši karakter svoga muža – ispunjavaju Božju namjeru.“ – The Adventist Home, str. 99.

b. Kakvu je odredbu po pitanju obitelji Bog donio nakon pada u grijeh? Postanak 3:16 (posljednji dio); Kološanima 3:18,19Efežanima 5:22,25.

„Prilikom stvaranja Bog ju je (Evu) izjednačio s Adamom. Da su ostali poslušni Bogu – u vezi s Njegovim velikim zakonom ljubavi – oni bi zauvijek ostali u skladu jedno s drugim, ali grijeh je unio razdor, pa se njihova zajednica mogla održati i sklad sačuvati samo ako se jedno pokori drugome. Eva je prva sagriješila i pala je u iskušenje zato što se odvojila od svoga druga, što je bilo protiv Božjih uputa. Adam je pao u grijeh zbog njenog nagovaranja i zato je ona stavljena pod vlast svoga supruga. Da je pali ljudski rod poštovao načela koja sadrži Božji zakon, ova presuda, iako je bila posljedica grijeha, bila bi blagoslov ljudima. Međutim, zloupotreba prvenstva koje je čovjek dobio često je ženinu sudbinu učinila gorkom, a život teretom.“ – The Adventist Home, str. 115.


Srijeda 10. svibnja

4. SLIJEDIMO BOŽANSKI OBRAZAC

a. Kako muževi i žene trebaju odražavati primjer odnosa između Krista i Njegovog Oca? Ivan 5:20 (prvi dio); 8:29.

„Neka svatko radije pruža ljubav, nego da je traži. Njegujte ono što je u vama najplemenitije i budite uvijek spremni priznati i cijenite ono što je dobro kod drugih. Svijest o tome da vas drugi cijeni predstavlja čudesan poticaj i pruža veliko zadovoljstvo. Naklonost i poštovanje potiču težnju za usavršavanjem a ljubav sama po sebi postaje još dublja i trajnija ako uspije potaknuti na neki plemenitiji cilj.

Svoju osobnost, kao samostalno ljudsko biće, ni muž ni žena ne trebaju utapati u osobnost svog supružnika. Svaki ima osobni odnos s Bogom. Njega svatko za sebe treba pitati: ‚Što je ispravno?‘ ‚Što je pogrešno?‘ ‚Kako mogu najbolje ostvariti cilj i svrhu života?‘ Svoje najdublje osjećaje i naklonosti posvetite Onome koji je svoj život dao za vas. Uzdižite Krista kao prvog, posljednjeg i u svemu najboljeg. Ukoliko je vaša ljubav prema Njemu dublja i snažnija, utoliko će i vaša međusobna ljubav biti čišća i jača.“ – Zdravlje i sreća, str. 361.

b. Koja je druga važna osobina pokazana u Isusovom odnosu s Ocem? Ivan 10:30Efežanima 4:3.

„Bez zajedničkog trpljenja i ljubavi nema sile na zemlji koja bi tebe i tvog supruga mogla zadržati u vezama kršćanskog jedinstva. Vaša zajednica u braku treba biti bliska i nježna, sveta i uzvišena. Ona u vašem životu treba zračiti duhovnom silom kako biste bili jedno drugome sve ono što zahtijeva Božja riječ. Kad dostignete stupanj koji Gospod želi da dostignete, naći ćete nebo na zemlji, a Boga u svom životu.“ – The Adventist Home, str. 112.

„Sve što može pomutiti mir i jedinstvo obitelji treba odlučno ukloniti a uzdići ljubaznost i ljubav. Onaj koji pokaže duh nježnosti, strpljenja i ljubavi, osjetit će da mu se uzvraća istim duhom. Tamo gdje vlada Božji Duh neće se govoriti o neprikladnosti bračne zajednice. Ako se Krist, nada slave, nastani u nama, u domu će vladati jedinstvo i ljubav. Krist koji živi u srcu supruge potpuno će se slagati s Kristom koji živi u srcu supruga. Oni će se zajedno boriti za domove koje Krist priprema onima koji Ga ljube.“ – The Adventist Home, str. 120.


Četvrtak 11. svibnja

5. RJEŠAVANJE SUKOBA

a. Kakav se duh treba ogledati u supružnicima, posebno kada naiđu teškoće? Jakov 4:6,7,10.

„Ako ne pokore svoje srce Bogu, supružnicima će biti teško svladati obiteljske teškoće, čak i onda kada budu pokušavali pravedno podijeliti svoje različite dužnosti. – The Adventist Home, str. 119.

„Iako se mogu pojaviti teškoće, nevolje i obeshrabrenja, neka ni suprug ni supruga ne daju mjesta pomisli da je njihova zajednica greška ili razočaranje. Odlučite biti jedno drugome sve što je moguće. Nastavite s ukazivanjem prve pažnje. Trudite se da jedan drugoga hrabrite u borbi životnih bitki. Proučavajte kako ćete uvećati sreću jedan drugome. Gajite međusobnu ljubav i popustljivost. Onda će brak, umjesto da bude kraj ljubavi, postati njen početak. Toplina istinskog prijateljstva, ljubav koja vezuje srce uz srce, predokus je nebeske radosti.

Svi trebaju njegovati strpljenje, vježbajući se u njemu. Kad ste ljubazni i strpljivi, prava ljubav zadržat će toplinu u vašem srcu i razvit ćete osobine koje Nebo može odobriti.“ – The Adventist Home, str. 106.

b. Opišite ljubav koju Bog želi da gajimo jedni prema drugima, posebno onda kad stvari ne idu po našem planu. Ivan 15:121 Korinćanima 13:4-7.

„Prava ljubav pokrit će mnoge slabosti. Ljubav ih neće primjećivati.“ – The Adventist Home, str. 47.


Petak 12. svibnja

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

1. Zašto je većina brakova u Noino vrijeme smatrana grešnima?

2. Zašto je pogrešno ući u bračnu zajednicu s osobom koja je moralna, ali nije vjernik?

3. Koja je Božja sveta namjera za supružnike?

4. Što možemo uraditi kako bismo nekoga ohrabrili da živi plemenitijim životom?

5. Što nam je potrebno da bismo riješili obiteljske teškoće?

Kršćanska obitelj

8. lekcijaSubota, 20. svibnja 2017.

Kršćanska obitelj

„Djeco! Slušajte svoje roditelje u Gospodu: jer je ovo ispravno(...) I vi očevi! Ne razdražujte djecu svoju, nego ih odgajajte u nauci i u strahu Gospodnjem.“ – Efežanima 6:1,4.

„Najbolji test kršćanstva jest karakter koji je razvijen pod njegovim utjecajem. Prvo djelo koje roditelji trebaju obaviti je da se pobrinu za to da se u njihovim srcima nađe Božji blagoslov, a zatim da taj blagoslov unesu u svoj dom.” – The Bible Echo, October 15, 1894.

Pročitati:   The Adventist Home, str. 181-208.

Nedjelja 14. svibnja

1. NAŠ PRIMARNI FOKUS

a. S kojim ciljem trebamo raditi za svoju obitelj? Izaija 8:18.

„Roditelji, Bog želi da vi svoju obitelj učinite sličnom nebeskoj obitelji. Bdijte budno nad svojom djecom. Budite prema svojoj djeci nježni i ljubazni. (...) Jedna sređena i pravilno disciplinirana obitelj, u pokazivnaju djelotvornosti kršćanstva, predstavlja silu veću i moćniju od svake propovijedi na svijetu. Kad očevi i majke shvate kako ih djeca zapravo kopiraju u svemu, oni će pažljivo i budno odmjeravati svaku riječ i svaku gestu.“ – Komentari biblijskih tekstova, str. 740. vol. 6, p. 1118.

b. Koji je naš najdalekosežniji utjecaj u odgajanju naše djece? Efežanima 6:4.

„Međutim, najveći broj roditelja zanemario je djelo koje im je Bog povjerio i izostavio je odgoj i pripremu svoje djece da poznaju i vole Isusa Krista počevši od prvih dana razvoja dječjeg uma. Ozbiljnim naporima roditelji trebaju pratiti i uočiti početak otvaranja dječjeg uma; neka u životu u domu sve ostalo bude na drugome mjestu, osim pozitivne dužnosti koja im je povjerena od Boga – da odgajaju svoju djecu u Gospodnjoj nauci i savjetima.“ – The Adventist Home, str. 183.


Ponedjeljak 15. svibnja

2. RELIGIJA U DOMU

a. S kakvim se stavom roditelji trebaju odnositi prema svojoj djeci? Efežanima 4:2,32.

„U vašim obiteljskim odnosima nastojte govoriti ugodne, ljubazne riječi, riječi koje će utješiti i ohrabriti. Ne zaboravljajte male znakove ljubaznosti koji jako pomažu članu obitelji u borbi protiv slabosti koje nitko osim njega ne može razumjeti.

Ne isplati se ustrajavati u svojoj tvrdoglavosti, biti nespreman popustiti u malim stvarima koje ne donose značajne posljedice, i time unositi gorčinu i gnjev u dom. Život je prekratak i prepun patnji. Nemamo vremena za ranjavanje već bolnih i iskušanih srca.

Neka svatko bude blag i pažljiv prema drugome. Nikad nemojte dozvoliti da sunce zađe u vašem gnjevu. Nikada nemojte zatvoriti oči u snu, a da prethodno niste riješili sitne, osjetljive nesuglasice koje ranjavaju i povređuju dušu.“ – This Day With God, str. 225.

b. Na koji način treba pokazati ljubav u domu? Rimljanima 12:9,10.

„U mnogim obiteljima postoji veliki nedostatak izražavanja međusobne ljubavi. Iako pretjerana osjećajnost nije potrebna, ipak je potrebno da se ljubav i nježnost iskazuju na čedan, čist i dostojanstven način. Mnogi, na žalost, razvijaju tvrdo srce, a riječima i postupcima otkrivaju Sotonsku stranu svoga karaktera. Između muža i žene, roditelja i djece, braće i sestara uvijek treba njegovati nježnu ljubav. Ne izgovarajte naglu riječ i čuvajte se nedostatka ljubavi. Dužnost je svakog člana obitelji da bude ugodan izgovarajući ljubazne riječi.

Razvijajte nježnost, osjećajnost i ljubav koje se trebaju vidjeti u malim susretljivostima, u govoru, u brižljivoj pažnji.“ – The Adventist Home, str. 198.

„Neka suosjećanje i milosrđe koje je Krist pokazivao u svom životu bude primjer i nama kako da postupamo sa svojim bližnjima. (...) Mnoge koji su u teškoj borbi kroz život postali malodušni i obeshrabreni, jedna blaga i vedro izgovorena riječ mogla bi ohrabriti i ojačati do pobjede. (...) Mi ne možemo ni zamisliti koliko dalekosežne mogu biti naše riječi suosjećanja i milosrđa, naši kršćanski napori da ublažimo nečiji teret. Zabludjeli mogu biti vraćeni na pravi put samo duhom krotkosti, plemenitosti i nježne ljubavi.“ – My Life Today, str. 235.


Utorak 16. svibnja

3. ČAST I POŠTOVANJE U DOMU

a. Kako glasi peta zapovijed i što je u njoj značajno? Izlazak 20:12Efežanima 6:2. Kako djecu možemo naučiti da poštuju ovu zapovijed?

„Roditelji imaju pravo na ljubav i poštovanje koliko ne pripada nikome drugome. Sam Bog koji im je dao odgovornost za duše koje su im povjerene, odredio je da tijekom prvih godina života roditelji budu djeci umjesto Boga. Onaj koji odbija priznati zakoniti autoritet svojih roditelja, odbija priznati Božji autoritet. Peta zapovijed nalaže djeci ne samo da poštuju svoje roditelje, da im se pokoravaju i da ih slušaju, već da im pruže ljubav i nježnost, olakšaju njihove brige, da čuvaju njihov ugled i u starosti pruže pomoć i utjehu. (...)

Ako (djeca) ne poštuju i ne cijene svoje zemaljske roditelje, neće poštovati i voljeti niti svog Stvoritelja.“ – The Adventist Home, str. 293.

„Najbolji način odgajanja djece da poštuju oca i majku je prilika da vide kako otac ljubazno postupa s majkom, a majka ukazuje poštovanje i ljubav ocu. Promatrajući ljubav među roditeljima, djeca se mogu povesti za tim da poslušaju petu zapovijed i prihvate savjet: ‚Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodu: jer je ovo ispravno‘ (Efežanima 6:1).“ – The Adventist Home, str. 198, 199.

b. Kome još trebamo ukazivati poštovanje? Levitski 19:32Izreke 16:31.

„Strahopoštovanje treba pokazati i prema Božjim predstavnicima – prema propovjednicima, učiteljima i roditeljima koji su pozvani govoriti i djelovati u Njegovo ime. Poštujući njih, Njemu ukazujemo čast.

Bog posebno zahtijeva da se nježno poštovanje ukazuje ostarjelima. On kaže: ‚Sijeda je glava kruna slave ako se nalazi na putu pravednom‘ (Izreke 16:31). Ona govori o bitkama koje su vođene i pobjedama koje su postignute; o teretima koji su nošeni i iskušenjima koja su savladana. Ona govori o umornim stopama koje se bliže odmoru, o mjestima koja će uskoro biti prazna. Pomozite djeci da misle o tome i ona će uljepšati put ostarjelih svojom uljudnošću i poštovanjem, i unijeti ljupkost i ljepotu u svoj mladi život. (...)“ – Odgoj, str. 244.


Srijeda 17. svibnja

4. OBITELJSKA TVRTKA

a. Koju će izvrsnu osobinu pokazati svaka prava kršćanska obitelj? 1 Korinćanima 14:40. Kako svi članovi obitelji mogu sudjelovati u održavanju reda u domu?

„Svaki član obitelji treba shvatiti da je dužan sa svoje strane doprinositi nešto za ugodan, uredan i pravilan život obitelji. Nitko ne treba raditi nasuprot drugome. Svi bi trebali složno raditi na tome da hrabre jedan drugog, da budu strpljivi i plemeniti, govore tihim, blagim glasom, izbjegavaju nered i nastoje što više olakšati terete majci. Ne smije biti nemarnosti i bježanja od dužnosti. Nitko ne smije dopustiti da drugi rade ono što bi trebao i mogao on sam učiniti. Ovo su možda sitnice, ali ako se te sitnice nakupe, stvara se veliki nered i navlači Božji gnjev. Zanemarivanje malih i sitnih stvari truje sreću u životu. Savjesno vršenje malih dužnosti sačinjava zbir sreće koja se može ostvariti u životu.“ – Svjedočanstva, sv. 2, str. 699, 700.

b. Koje su neke od blagodati rada? Kološanima 3:23,24Propovjednik 5:12. Čemu trebamo učiti djecu u odnosu na korisnost svakodnevnog rada?

„Rad je Bogom određen za čovjeka i predstavlja za njega pravu blagodat: zanima ga, obuzima mu misli, jača tijelo i razvija sposobnosti. (...) Samo radni ljudi i žene nalaze istinsku životnu radost.“ – Patrijarsi i proroci, str. 50.

„Mlade treba naučiti da život zahtijeva ozbiljan rad, odgovornost i staranje. Potrebna im je obuka koja će im dati praktično znanje – učiniti ih ljudima koji se mogu suočiti s poteškoćama. Treba ih naučiti da je obveza sistematskog, dobro organiziranog rada prijekopotrebna ne samo kao zaštita od iznenadnih, nepredviđenih promjena u životu, nego i kao pomoć u svestranom razvoju.“ – Odgovorno roditeljstvo, str. 347.

„Ako djeca s majkom dijele poslove, naučit će cijeniti koristan rad, što je nužno za sreću i što oplemenjuje, a ne ponižava.“ – Odgovorno roditeljstvo, str. 349.


Četvrtak 18. svibnja

5. SLUŽENJE U DOMU

a. Čemu možemo naučiti svoju djecu kako bi se pripremila na služenje Učitelju? Galaćanima 5:13 (posljednji dio); Izreke 15:331 Petrova 5:5.

„Dijete treba vrlo rano naučiti pouku o spremnosti na pomoć. Čim se njegova moć razumijevanja dovoljno razvije, njemu treba dati dužnosti koje će obavljati u domu. Poduprimo dijete u njegovoj želji da pomogne svojim roditeljima, da stekne vrline samoodricanja i samosvladavanja, da svoju sreću i udobnost stavlja iza sreće i udobnosti drugih, da iskoristi svaku mogućnost da pomogne svojoj braći, sestrama, prijateljima u igri, da bude pažljiv prema starima, prema bolesnim i nesretnim ljudima. Duh nesebične službe potpunije će se razviti u životu djece što je prisutniji u životu njihovog doma. Ona će se tako naučiti biti radosna u službi i žrtvovanju za dobro drugih.“ – Odgovorno roditeljstvo, str. 36.

b. Što može omesti naše kršćansko svjedočanstvo ako nismo dovoljno obazrivi? 1 Korinćanima 15:33.

„Kršćanima ne dolikuje da biraju sebi društvo onih koji ne održavaju vezu s Bogom i ne žive po Njegovoj volji. (...) Mnogi pozivaju k sebi lakoumne, tašte i nevjerne rođake. Često primjer i utjecaj ovih nevjernih gostiju ostavlja trajan utisak na um djece u domu.“ – Poruka mladim kršćanima, str. 432.


Petak 19. svibnja

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

1. Koliko je važno da roditelji uče svoju djecu da poznaju i vole Krista?

2. Što se događa kada inzistiramo da u nekim manje bitnim stvarima sve bude po našoj zamisli?

3. Kako roditelji mogu naučiti svoju djecu da ih poštuju?

4. Koje su neke od blagodati rada?

5. Gdje ćemo u istinskom služenju naučiti naći radost?

Život s našom rodbinom

9. lekcijaSubota, 27. svibnja 2017.

Život s našom rodbinom

„Nego budi ugled vjernima u riječi, u življenju, u ljubavi, u duhu, u vjeri, u čistoći.“ – 1 Timoteju 4:12.

„Ne popuštaj u svojim vjerskim obvezama i ne žrtvuj svoju prednost da bi udovoljio željama neposvećenih prijatelja i srodnika. Ti si pozvan da se zalažeš za istinu čak i onda kad se zbog toga moraš suprotstaviti mišljenju svojih najbližih.“ – Svjedočanstva, sv. 4, str. 117.

Pročitati:   Svjedočanstva, sv. 5 str. 542–549;
  Sons and Daughters of God, str. 51, 52.

Nedjelja 21. svibnja

1. STAVITI BOGA NA PRVO MJESTO

a. Koje mjesto Bog treba zauzimati u našem životu? A što je s našim drugim odnosima? Matej 22:37-39.

„Kada Božji Duh stanuje u čovjeku, on ublažava patnje umjesto da ih stvara. (...) Mi se moramo pobrinuti za svakoga tko pati i sebe smatrati Božjim oruđima za ukazivanje pomoći onima u potrebi, ulažući sve svoje snage do krajnjih granica svojih mogućnosti. (...) Ima nekih koji pokazuju veliku ljubav prema svojim rođacima, prema svojim prijateljima ljubimcima, a koji ipak propuštaju pokazati ljubaznost i obzir i prema onima kojima je nježno suosjećanje potrebno, kojima su potrebni ljubaznost i ljubav.“ – Sons and Daughters of God, str. 52.

b. Kakvo obećanje nam je dano ako stavimo Boga ispred svake ljudske veze? Matej 19:29Hebrejima 13:5 (posljednji dio).

„Ako se radi Krista morate odreći oca, majke, sestara, braće, žene ili djece, to jest žrtva, ali nećete ostati bez prijatelja. Bog vas prima u svoju obitelj, vi postajete članovi kraljevskog doma, sinovi i kćeri Kralja koji vlada nebom i beskrajnim svemirom.“ – Svjedočanstva, sv. 1, str. 510.


Ponedjeljak 22. svibnja

2. POMAGATI NAŠOJ OBITELJI KAO I DRUGIMA

a. Gdje trebamo započeti naše djelo za Krista? Izreke 22:6Izaija 8:18.

„Uspostavljajući vezu s Kristom obnovljeni čovjek se samo vraća odnosu s Bogom koji mu je bio određen. (...) Njegove dužnosti su svuda oko njega, blizu i daleko. Njegova prva dužnost su njegova djeca i najbliži rođaci. Ničim se ne može izgovoriti ako ovaj unutrašnji krug zanemari zbog šireg vanjskog kruga. (...)

Kada roditelji vjerno obavljaju svoje dužnosti u obitelji, obuzdavajući, ispravljajući, savjetujući, usmjeravajući, vodeći – otac kao svećenik obitelji, a majka kao misionar u obitelji – oni pokrivaju područje koje Bog želi da pokriju. Vjerno izvršavajući svoje dužnosti u domu, oni umnožavaju sile koje će činiti dobro izvan doma. Postaju bolje pripremljeni i za rad u Crkvi. Obučavajući tiho svoje malo stado, vezujući svoju djecu uz Boga i uz sebe, očevi i majke postaju Božji suradnici.“ – Sons and Daughters of God, str. 223.

b. Kako ćemo se odnositi prema drugima, ako Krist boravi u nama? Izaija 50:4.

„Onaj tko je zaista kršćanin uvijek će imati lijepu riječ za svoje srodnike i za sve sa kojima dolazi u dodir. On će biti ljubazan, učtiv, prijateljski raspoložen i suosjećajan, pripremajući se na taj način za boravak u nebeskoj obitelji.“ – My Life Today, str. 196.

c. Kada smo u iskušenju da svu našu pažnju usmjerimo k vlastitoj obitelji, što možemo naučiti od Krista u Njegovom služenju? Luka 19:10.

„Moramo se osloboditi svoje sebičnosti i pokazati onu požrtvovnost i nesebičnu dobrotu koje je Isus pokazivao dok je boravio na zemlji. Svi se trebaju zauzimati za svoju rodbinu, ali se ne smiju ograničiti samo na nju, kao da su to jedini ljudi koje je Krist došao spasiti.“ – Svjedočanstva, sv. 2, str. 77.


Utorak 23. svibnja

3. NE SPUŠTATI KRITERIJE

a. Zbog čega smo mi danas zdravstveni reformatori? 1 Korinćanima 6:19,2010:312 Timoteju 1:7Izaija 7:15. Zašto pri susretu s našim rođacima i prijateljima nećemo mijenjati naše zdravstvene navike?

„Oni koji uzdižu načela približavajući ih Božjoj naredbi u skladu sa svjetlošću koju im je Bog dao preko svoje Riječi i svjedočanstva svoga Duha, neće promijeniti način svoga djelovanja da bi ispunili želje svojih prijatelja ili rođaka, bilo da je jedan ili dva ili čitavo mnoštvo onih koji žive u suprotnosti s Božjim mudrim odredbama. Ako napredujemo u ovom pogledu u skladu s načelima, ako se strogo pridržavamo pravila prehrane, ako kao kršćani odgajamo svoj ukus prema Božjem planu, mi ćemo izvršiti utjecaj koji će ispuniti Božju namjeru. Pitanje je: ‚Jesmo li voljni biti pravi zdravstveni reformatori?‘“ – Counsels on Diets and Foods, str. 35, 36.

b. Kako trebamo živjeti naš kršćanski život? 1 Ivanova 3:18Matej 5:161 Solunjanima 2:12. S kojom se opasnošću suočavamo kada promijenimo naše navike kako bismo ugodili našim nevjernim rođacima?

„Neki misle da trebaju činiti neke ustupke svojim nevjernim rođacima i prijateljima kako bi im ugodili. Sigurno, ovdje nije lako povući granicu. Jedno popuštanje priprema put drugome i uskoro oni koji su nekad vjerno služili Bogu prilagodit će svoj život i karakter običajima svijeta. Veza s Bogom je prekinuta. Od kršćanstva ostaje im još samo ime.“ – Poruka mladim kršćanima, str. 432.

c. Kako nas Bog poziva da se ponašamo kada nismo u crkvi? 1 Timoteju 4:122 Korinćanima 6:17,18Titu 2:14.

„Razlog zašto smo imali tako slab utjecaj na našu nevjernu rodbinu i prijatelje je taj što nije postojala odlučna i jasna razlika između naših navika i njihovih, svjetovnih navika.“ – Fundamentals of Christian Odgoj, str. 289.

„U prisutnosti svojih rođaka i prijatelja, u svim svojim poslovnim odnosima, u svom druženju sa svijetom, svuda i uvijek, pod svim okolnostima – drži se Isusa.“ – Svjedočanstva, sv. 5, str. 341.


Srijeda 24. svibnja

4. BITI ČVRST U ODLUKAMA

a. Umjesto da svjetovni rođaci i prijatelji utječu na nas, kako mi trebamo donositi svoje odluke? 1 Korinćanima 11:1Jakov 1:5Psalam 119:105Galaćanima 5:24.

„Ti dopuštaš da riječi tvojih rođaka i osobnih prijatelja utječu na tvoje planove i odluke. Previše im vjeruješ i njihova mišljenja i stavove prihvaćaš kao svoje i zbog toga se vrlo često nađeš na pogrešnom putu. (...) Svojim rasuđivanjem, svojim osjećajima i svojim stavovima ti jako utječeš na njih, ali isto tako snažno i oni sa svoje strane utječu na tebe i to će vas kao snažna bujica odvući u pogrešnom pravcu ako se svi skupa ne ponizite i potpuno predate Bogu.“ – Svjedočanstva, sv. 3, str. 506.

„Dragocjeno vrijeme života nije nam dano da se pod utjecajem nevjernih srodnika odajemo zadovoljavanju tjelesnih želja, već da ga provodimo na način koji Bog odobrava.“ – Svjedočanstva, sv. 4, str. 236.

b. Kakva odgovornost je dana roditeljima u pogledu njihove djece? Izreke 22:6. Kako prijatelji i rođaci mogu spriječiti ovo djelo?

„Pazite kad prepuštate odgajanje svoje djece drugima. Nitko vas ne može ispravno osloboditi vaše Bogom dane odgovornosti. (...) Muškarci i žene dužni su u svakom smislu poštovati svoje roditelje, ali kad je u pitanju odgajanje vlastite djece, ne smiju im dopustiti uplitanje već trebaju uzde upravljanja držati u svojim rukama.“ – Odgovorno roditeljstvo, str. 288.

c. Koje upozorenje je dano onima koji se ne pridržavaju svojih kršćanskih načela gdje god se zatekli? Jakov 1:6 (posljednji dio),8.

„Bog neka pomogne svakom pojedincu da shvati svoju bespomoćnost i nemoć da svoj brod neoštećen sigurno dovede u luku mira. Kristova milost nam je potrebna svakog dana. Njegova milost koja se ni sa čim ne može usporediti jedino nas može spasiti i sačuvati da ne griješimo.“ – Komentari biblijskih tekstova, str. 717.

„Nemojte nikada žrtvovati istinu kako biste nekome ugodili. Budite odlučni, budite utemeljeni, budite utvrđeni i nepokolebljivog duha.“ – Spiritual Gifts 2, str. 266.


Četvrtak 25. svibnja

5. POSEBNO DJELO

a. Koje djelo trebaju obaviti oni koji žive u podijeljenim domovima? 1 Korinćanima 7:12-14,16.

„Mi primamo puno pisama u kojima se traži savjet. Jedna majka kaže da je njen muž nevjernik. Ona ima djecu koju otac uči da ne poštuju majku. Duboko je zabrinuta za svoju djecu. Ne zna kako da se ponaša. Onda izražava svoju vruću želju da nešto radi u Božjem djelu i pita treba li po mojem mišljenju napustiti svoju obitelj, ukoliko je uvjerena da više ništa dobra ne može učiniti za nju.

Ja bih odgovorila: moja sestro, ne mogu vidjeti kako bi mogla biti čista pred Gospodom ako ostaviš svoga muža i svoju djecu. Ne mogu zamisliti da možeš pomisliti da to učiniš. (...) Ali sam ipak sigurna da je tvoja dužnost da se staraš o svojoj djeci. To je tvoje područje i tu je tvoj posao. (...)

Budući da se Sotona služi ocem tvoje djece da se suprotstavi tvom djelu, nemoj se obeshrabriti, nemoj odustajati od borbe. Čini ono što bi željela da oni čine. Postupaj prema tvom mužu ljubazno u svako doba i u svakoj prilici, poveži srca svoje djece sa svojim srcem vezama ljubavi(...)

To će učiniti da tvoje djelo postane jasno, da tvoja svjetlost zasja u domaćinstvu u kojem je Sotona na poslu da tvoju djecu privuče na svoju stranu. (...) Nemoj tražiti suosjećanje ni od djece ni od njihovog oca već jednostavno živi kršćanskim životom. U riječima, u duhu, u karakteru, u krotkosti, u strpljenju i podnošenju, u vedrini, budi putokaz ukazujući im na put, na put koji vodi prema Nebu.“ – Testimonies on Sexual Behavior, str. 44, 45.


Petak 26. svibnja

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

1. Ako Boga volimo iznad svega, kako ćemo se odnositi prema drugima? Koga ćemo se truditi ne zapostaviti?

2. Prema kojim ljudima imamo najveću obvezu? Je li to naša jedina dužnost?

3. Kako možemo imati pozitivan utjecaj na našu nevjernu rodbinu?

4. Tko treba držati uzde odgajanja djece? Zašto?

5. Koje misionarsko djelo očekuje roditelja koji živi u podijeljenom domu?

Crkvena obitelj

10. lekcijaSubota, 3. lipnja 2017.

Crkvena obitelj

„Ljubav bratska neka ostane među vama.“ – Hebrejima 13:1.

„Svi su podložni greškama. Nitko nije savršen. Gospod Isus je umro za grešnike da bi njima moglo biti oprošteno. Naše djelo nije da osuđujemo. Krist nije došao osuditi nego spasiti.“ – In Heavenly Places, str. 292.

Pročitati:   Svjedočanstva, sv. 2, str. 73–77.

Nedjelja 28. svibnja

1. POMAGATI ONIMA KOJI SU OKO NAS

a. Prema kojoj grupi ljudi trebamo posebno pokazati brigu? Galaćanima 6:10. Zašto? Matej 12:50.

„U prisno kršćansko srodstvo sa svojom Crkvom Bog u svojoj providnosti dovodi i udovice, siročad, slijepe, gluhe, hrome, gluhonijeme i na razne načine unesrećene osobe – kako bi iskušao vjernost svoga naroda pružajući svima priliku da razviju pravi kršćanski karakter. Božji anđeli budno paze kako se mi odnosimo prema takvima kojima je zaista potrebno naše suosjećanje, ljubav i nesebično dobročinstvo. Na taj način Bog provjerava naš karakter. Ako imamo pravu biblijsku vjeru mi ćemo osjećati da zaista dugujemo ljubav, naklonost i svesrdno zanimanje Kristu u liku Njegove braće, i samo pokazivanjem duboke pažnje i ljubavi prema onima kojima je sreća manje naklonjena nego nama, možemo pokazati svoju zahvalnost za neizmjernu ljubav koju nam je On ukazao dok smo još bili grešnici nedostojni Njegove milosti.“ – Svjedočanstva, sv. 3, str. 511.

b. Ako imamo pravu vjeru, koju ćemo dužnost izvršiti? Jakov 1:27Marko 14:7.

„Gdje god naiđemo na ljudsku potrebu i patnju, tu se nalazi i polje za misionarski rad.“ – Welfare Ministry, str. 35.


Ponedjeljak 29. svibnja

2. GAJITI BRATSKU LJUBAV

a. Kako je Bog pokazao svoju ljubav prema nama? Pod kakvu nas obvezu stavlja ta ljubav? 1 Ivanova 4:9,11Ivan 3:16.

„Kada grešnik vidi svoga Spasitelja kako umire umjesto njega na križu pod prokletstvom grijeha, kad promatra Njegovu ljubav koja oprašta, u srcu se budi ljubav. Grešnik ljubi Krista jer je Krist njega ljubio prvi.“ – Odabrane poruke, knj. 1, str. 374.

„Krist koji boravi u duši neće se svađati s Kristom u drugoj duši. Moramo naučiti nositi se s posebnostima naših bližnjih. Ako je naša volja pod kontrolom Kristove volje, kako onda možemo biti u neskladu s braćom? Ako smo u neskladu, možemo biti sigurni da je to zato što naše „ja“ treba biti raspeto. Onaj koga Krist oslobodi zaista je slobodan. Mi nismo potpuni u Kristu ukoliko ne volimo jedni druge onako kako je Krist volio nas. Kada to budemo činili, kao što nam je Krist zapovjedio, bit će to svjedočanstvo da smo potpuni u Njemu.“ – This Day With God, str. 262.

b. Kakav odnos moramo imati s Bogom prije nego što budemo mogli voljeti braću i sestre? 1 Ivanova 4:7,12.

„Svi oni koji su rođeni u nebeskoj obitelji predstavljaju u jednom posebnom smislu Kristovu braću. Kristova ljubav povezuje međusobno sve članove Njegove obitelji, i gdje god se takva ljubav pokazuje, tamo se osjeća i to božansko srodstvo.“ – Želja vjekova, str. 638.

„Naša je dužnost živjeti u atmosferi Kristove ljubavi, duboko udisati Njegovu ljubav i širiti njenu toplinu oko sebe.“ – Our High Calling, str. 175.

c. Kako trebamo voljeti jedni druge? 1 Petrova 1:22,23.

„Jedino vas Bog može voditi tako da prepoznate Njegovo milosrđe, ljubav i strpljivost te ćete imati vjeru koja kroz ljubav radi i pročišćava dušu. To je Božji dar.“ – Lift Him Up, str. 252.

„U svome srcu moramo gajiti ljubav. Ne trebamo biti brzi da mislimo zlo o svojoj braći. Ne smijemo donositi svoj sud i ishitrene zaključke o onome što oni kažu ili urade. Moramo biti biblijski kršćani.“ – This Day With God, str. 83.


Utorak 30. svibnja

3. RASTI U OSOBNOM ISKUSTVU

a. Kakav izbor ti i ja možemo učiniti kako bismo rasli u kršćanskom iskustvu? Efežanima 4:21-24.

„Obraćenje je djelo koje većina ljudi ne cijeni. Nije mali poduhvat preobraziti zemaljski um koji ljubi grijeh i pomoći mu da shvati neizrecivu Kristovu ljubav, privlačnost Njegove ljubavi i Božju uzvišenost tako da duša bude prožeta božanskom ljubavlju i zaokupljena nebeskim tajnama. Kad čovjek shvati ove istine, bivši život mu se čini odvratnim i mrskim. On mrzi grijeh i slamajući svoje srce pred Bogom grli Krista kao život i radost duše. On se odriče prijašnjih zadovoljstava. On ima novi um, nove osjećaje, novo zanimanje, novu volju; njegove žalosti, čežnje i ljubav su nove. (...) Božju Riječ, koja mu je bila dosadna i nezanimljiva, sada odabire za proučavanje i savjet. Ona je pismo koje mu je napisao Bog s potpisom Vječnog. Svoje misli, riječi i djela usklađuje s ovim pravilom i provjerava. On drhti pred zapovijedima i upozorenjima koje Božja Riječ sadrži dok se čvrsto drži njenih obećanja i jača svoju dušu primjenjujući ih na sebe.“ – The Faith I Live By, str. 139.

b. Na koji način trebamo duhovno rasti? 2 Petrova 3:18.

„Hrabreći i jačajući druge, kršćanin i sam postaje jači. ‚Tko napaja, sam će biti napojen.‘ To nije samo obećanje, to je božanski zakon, zakon kojim Bog želi da se tokovi dobročinstva, poput dubokih voda, stalnim kruženjem uvijek vraćaju svome izvoru. U pokoravanju ovom zakonu nalazi se tajna duhovnog rasta. (...)

Kako možemo rasti i napredovati u blagodati? To je moguće samo ako iz svog srca potpuno odbacimo sebičnost i dopustimo nebu da ga oblikuje prema božanskom Uzoru. (...) Ako zaista cijenimo Božje blagoslove, primat ćemo Njegovu milost u sve većoj mjeri.“ – Komentari biblijskih tekstova, str. 947.

„Mi ćemo se sve bolje upoznavati s Isusom ako s dubokim zanimanjem budemo proučavali Pisma, ako zatim budemo pošli putovima istine i pravednosti koji su nam u Njemu otkriveni. Oni koji ustrajno rastu u blagodati, bit će čvrsti u vjeri i stalno će napredovati.“ – Poruka mladim kršćanima, str. 121.


Srijeda 31. svibnja

4. POSTUPANJE SA ZABLUDJELIMA

a. U svojoj komunikaciji s braćom i sestrama, što uvijek trebamo imati na umu? Luka 21:19Ivan 15:12.

„Pružite ljubav onima kojima je ona najviše potrebna. Najnesretnijima, onima najneugodnijeg karaktera, potrebna je naša ljubav, naša nježnost, naše suosjećanje. Onima koji iskušavaju naše strpljenje najpotrebnija je naša ljubav.“ – Fundamentals of Christian Odgoj, str. 281.

„Ono što je nama potrebno nije nastojanje i trud da ljubimo jedan drugoga, nego Kristova ljubav u srcu. Ako je naše ‚ja‘ nestalo u Kristu, istinska ljubav spontano će poteći sama od sebe.“ – Gospel Workers, str. 497.

„Potrebno je imati kršćansko strpljenje i ljubav prema grešniku, ali je vrlo opasno pokazivati toliku toleranciju prema njegovim propustima da ga to navede na zaključak da uopće i ne zaslužuje ukor pa da ga zato odbaci kao nepotrebnog i nepravednog.“ – Djela apostola, str. 504.

„Međutim, trebate pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija – koji se nalaze u nepovoljnijem položaju, griješe i žive u zabludi, koji bi vas mogli uvrijediti i zloupotrijebiti vaše strpljenje do krajnjih granica. Baš prema takvima Isus pokazuje sažaljenje, jer Sotona ima nad njima puno veću vlast, stalno se koristi njihovim slabostima i pogađa ih svojim strijelama tamo gdje su najmanje zaštićeni.“ – Svjedočanstva, sv. 2, str. 75.

b. Ako naš brat nekoga uvrijedi, a mi saznamo za to, koji je prvi korak koji trebamo poduzeti? Matej 18:15Levitski 19:16.

„Ne slušajte glasine koje govore protiv nekog brata ili sestre. (...) Pitajte onoga tko donosi optužbe je li poslušao savjet Božje Riječi po ovom pitanju. Krist nam je ostavio jasne upute kako trebamo postupiti. Idi k svome bratu i u četiri oka mu objasni njegov propust. (...)

Bilo da ti imaš problem s optuženim ili ne, Kristov nalog je isti. Tvom bratu potrebna je pomoć. Reci njemu, ne nekom drugom, da o njemu kruže glasine. Daj mu priliku da to objasni. Moguće je da su te glasine lažne i da se problemi mogu izgladiti jednostavnim objašnjenjem. Tako se trebamo odnositi prema svakome tko je navodno u zabludi.“ – In Heavenly Places, str. 292.


Četvrtak 1. lipnja

5. POTICATI NA OBNOVU

a. Kakav treba biti naš stav prema zabludjelima? Što treba biti naš cilj? Galaćanima 6:1,21 Petrova 4:8Titu 3:2.

„Imajmo na umu da djelo duhovne obnove predstavlja naš zadatak. Taj cilj nije moguće ostvariti u duhu oholosti, činovnički i na zapovjednički način. (...) Tko nema razumijevanja za teške nevolje i potrebe svoga brata bit će Božjim proviđenjem doveden u istu situaciju kroz koju je u kušanju i tuzi prolazio taj njegov brat; i iz osobnog gorkog iskustva morat će učiti da je i sam isto tako bespomoćan i potrebit kao što je bio i stradalnik kojeg je on odbacio.“ – Svjedočanstva, sv. 6, str. 398, 399.

b. Što često sprječava djelo obnove zabludjelih? Izreke 11:1318:8.

„Ogovaranje, prepričavanje, otkrivanje tajni i pretresanje tuđih grešaka udaljuje duše od Boga. To je smrt za duhovnost i za blagi vjerski utjecaj. (...)

Kršćani trebaju paziti na svoje riječi. Oni ne smiju nikada prenositi ružne riječi koje bi jedan njihov prijatelj izgovorio o drugome, posebno ako znaju da ovi nisu u dobrim odnosima. Okrutno je praviti razne nagovještaje i davati na znanje da znate štošta o ovom ili onom prijatelju ili poznaniku što drugi ne znaju. Ti nagovještaji se uveličavaju i ostavljaju puno gori dojam nego što bi imalo jedno otvoreno iznošenje činjenica bez pretjerivanja. Koliko je samo Kristova crkva stradavala zbog ovoga!“ – Svjedočanstva, sv. 2, str. 185, 186.


Petak 2. lipnja

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

1. Kako ćemo pokazati da je naša religija prava biblijska religija?

2. Kako se biblijski kršćani odnose prema svojoj braći i sestrama u vjeri?

3. Kako možemo postati još čvršći kršćani?

4. Kako možemo voljeti jedan drugoga? Prema kome posebno trebamo pokazivati ljubav?

5. Ako odbijemo pomoći u duhovnoj obnovi zabludjelog brata ili sestre, što će se dogoditi s nama?

Crkva: svjetlost svijetu

11. lekcijaSubota, 10. lipnja 2017.

Crkva: svjetlost svijetu

„Vi ste svjetlost svijetu.“ – Matej 5:14.

„Ono što je Bog htio učiniti za svijet preko Hebreja, svog izabranog naroda, izvršit će preko svoje današnje crkve na zemlji.“ – Patrijarsi i proroci, str. 713.

Pročitati:   Djela apostola, str. 9–24.

Nedjelja 4. lipnja

1. NAROD KOJI ĆE OTKRITI BOŽJI KARAKTER

a. Koju Božju namjeru crkva treba ostvariti? Efežanima 3:9-112 Korinćanima 4:62 Petrova 2:9.

„Božja je namjera od samog početka da svijet posredstvom crkve spozna savršenstvo Njegove dobrote, milosti i moći. Članovi crkve koje je On pozvao iz tame ‚k čudesnom vidjelu svome‘, moraju odražavati Njegovu slavu. Crkva je riznica blaga Kristove milosti i preko nje će se konačno otkriti čak i ‚poglavarstvima i vlastima na nebu‘ (Efežanima 3:10), krajnji i potpun prikaz ljubavi Božje.“ – Djela apostola, str. 9.

b. Kakvu službu nam je Bog dodijelio, i na koji način smo mi sudionici u ovoj službi? 2 Korinćanima 5:18,19Ivan 20:21.

„Grijeh je toliko unizio čovjeka da se on sam nikako više nije mogao izmiriti i uskladiti s Onim čija je priroda samo čistoća i dobrota. Međutim, Krist je, oslobodivši ljude zakonske kletve, mogao podariti im božansku snagu da bi je udružili sa svojim ljudskim naporima. Tako su, pokajanjem pred Bogom i vjerom u Krista, pali Adamovi potomci ponovno mogli postati ‚djeca Božja‘ (1 Ivanova 3:2).“ – Patrijarsi i proroci, str. 64.


Ponedjeljak 5. lipnja

2. RADITI U ZAJEDNICI S KRISTOM

a. Što je Isus zatražio od Oca u ime učenika kako bi oni imali snagu posvjedočiti svijetu? Ivan 17:20,21.

„Ti prvi učenici (koje je Isus izabrao) razlikovali su se osjetno među sobom. Njima je bilo namijenjeno da budu učitelji svijeta i oni su predstavljali vrlo različite vrste karaktera. Kako bi mogli uspješno izvršiti djelo na koje su bili pozvani, ti ljudi, različiti po prirodnim osobinama i životnim navikama, morali su ostvariti jedinstvo osjećaja, misli i djelovanja. Kristov cilj bio je osigurati to jedinstvo. U tom cilju nastojao ih je sjedini sa sobom.“ – Djela apostola, str. 20.

„Rijetko nalazimo dvije potpuno iste osobe. Među ljudskim bićima, kao i među stvarima u svijetu prirode, vlada raznolikost. Jedinstvo u raznolikosti među Božjom djecom – iskazivanje ljubavi i podnošenje usprkos razlikama u temperamentu – to je svjedočanstvo da je Bog poslao svoga Sina na svijet da spasi grešnike. (...)

Što je uža naša zajednica s Kristom, to će uža biti i naša međusobna zajednica.“ – Sons and Daughters of God, str. 286.

b. Kakvo je ponašanje članova crkve snažno svjedočanstvo drugima o istini koju ispovijedamo? Efežanima 4:1-3,31,32.

„Mi trebamo njegovati karakter, ali to treba biti Kristov karakter. (...) Krist u nama susrest će se s Kristom u našoj braći, a Sveti Duh obrazovat će zajednicu srca i djelovanja koja će svjedočiti svijetu da smo Božja djeca.“ – God‘s Amazing Grace, str. 211.

„Uči se od Velikog Učitelja. Blage i prijateljske riječi uvijek su dobrodošle, i na dušu koja je u tuzi i očajanju djeluju kao melem. Poznavanje Riječi Božje unijeto u praktičan život ima iscjeljujuću i ublažujuću moć.“ – Gospel Workers, str. 163.

„Mnoge koji su u teškoj borbi kroz život postali malodušni i obeshrabreni, jedna blaga i vedro izgovorena riječ mogla bi ohrabriti i ojačati do pobjede. (...) Mi ne možemo ni zamisliti koliko dalekosežne mogu biti naše riječi suosjećanja i milosrđa, naši kršćanski napori da ublažimo nečiji teret. Zabludjeli mogu biti vraćeni na pravi put samo duhom krotkosti, plemenitosti i nježne ljubavi.“ – My Life Today, str. 235.


Utorak 6. lipnja

3. OTKRIVANJE BOŽJE LJUBAVI DRUGIMA

a. Kako se trebamo odnositi prema svojoj braći i sestrama u vjeri? Filipljanima 2:3. Zašto trebamo imati skromno mišljenje o sebi? Matej 23:81 Korinćanima 4:72 Korinćanima 10:12.

„Oni koji će, u Isusovoj ljubavi i Njegovom duhu, postati jedno s Njime, uspostavit će i usko zajedništvo jedni s drugima, povezani svilenim nitima ljubavi.“ – Sons and Daughters of God, str. 300.

„Raspnite svoje ‚ja‘, poštujte više druge nego sami sebe. Tako ćete postati jedno s Kristom. Pred nebeskim svemirom, pred crkvom i pred svijetom vi ćete pružati nepobitne dokaze da ste Božji sinovi i kćeri. Svojim primjerom vi ćete slaviti Boga.“ – Svjedočanstva, sv. 9, str. 188.

b. Koje bismo pravilo trebali slijediti, u pogledu naših različitih uvjerenja, tamo gdje nema otvorenog kršenja načela? Rimljanima 14:10,13.

„Postoje prava koja pripadaju svakom pojedincu. Mi imamo posebnost i individulanost koja je samo naša. Nitko ne može utopiti tu svoju posebnost u bilo koju drugu ličnost. Svatko mora djelovati za sebe, u skladu s diktatom svoje savjesti.“ – Svjedočanstva za propovjednike, str. 422..

„Ne treba dozvoliti da glas i utjecaj bilo kojeg čovjeka postanu prevladavajuća sila.“ – Medical Ministry, str. 165.

c. Koji uvjet trebamo ispuniti ako želimo imati pravu zajednicu s našom braćom i sestrama? Kakvo će tada biti naše iskustvo? 1 Ivanova 1:7.

„Bog će prihvatiti svakoga tko Mu priđe s potpunim pouzdanjem u zasluge raspetog Spasitelja. Tada će ljubav izvirati iz srca. Možda neće biti osjećaja ushićenosti, ali vladat će stalno, mirno povjerenje. Svaki teret bit će lagan jer breme koje Krist stavlja je lako. Dužnost postaje radost, a žrtva zadovoljstvo. Put koji se prije činio obavijen tamom, postaje obasjan zrakama Sunca Pravednosti. To znači hoditi u svjetlosti kao što je Krist u svjetlosti.“ – Odabrane poruke, knj. 1, str. 354.


Srijeda 7. lipnja

4. RADITI U SLOZI

a. Kako Pavlovo iskustvo na putovanju za Damask i njegovo obraćenje otkrivaju Božji plan da upotrijebi članove crkve za spasenje grešnika? Djela 9:6,10,11,15.

„U Pavlovom obraćenju dana su nam značajna načela istine koja uvijek trebamo imati na umu. U pitanjima vjere Otkupitelj svijeta ne odobrava ono što se čini neovisno od Njegove organizirane crkve, gdje god takva crkva postoji.

Mnogi misle da za svjetlost i iskustva koja imaju u vjeri duguju samo Kristu, neovisno o Njegovim priznatim sljedbenicima u svijetu. Ali to Krist osuđuje u svom učenju i u primjerima i činjenicama koji su nam dani za našu pouku. Jedan od takvih primjera upravo je Pavle, čovjek kojeg je sam Krist izabrao za posebno djelo da bude Njegov ‚sud izabrani‘ i kome se On sam otkrio na tako čudesan način. Pa ipak On mu pouke o istini i svom učenju nije davao neposredno. On ga zaustavlja na njegovom putu i osvjedočava da je u zabludi. Ali na Pavlovo pitanje: ‚Što hoćeš da činim?‘ Spasitelj mu ne daje direktan odgovor već ga dovodi u vezu sa svojom crkvom. U njoj će mu se reći što treba činiti.“ – Svjedočanstva, sv. 3, str. 432, 433.

b. Kakva međusobna povezanost postoji između nas, crkvenog tijela i Krista? Efežanima 4:14-16.

„Iako u društvu kršćana ujedinjenih u crkvenoj zajednici svi nemaju iste talente, dužnost je svih da rade. Talenti se razlikuju, ali je svakom čovjeku povjeren njegov posao. Svi ovise o Kristu u Bogu. On je slavna Glava svih skupina i slojeva ljudi povezanih vjerom u Božju Riječ. Vezani zajedničkim vjerovanjem u nebeska načela oni svi ovise o Njemu, Začetniku i Svršitelju njihove vjere. On je uobličio načela koja dovode do općeg jedinstva, sveobuhvatne ljubavi. Njegovi sljedbenici trebaju razmišljati o Njegovoj ljubavi. Oni ne trebaju odustati dok ne dostignu mjerilo postavljeno pred njih. Ako se kršćanska načela ostvaruju u životu, ona onda proizvode opći sklad i savršeni mir. Kada je srce prožeto Kristovim Duhom, u njemu nema svađe, težnje za prevlašću ni nastojanja da gospodari drugima.“ – The Upward Look, str. 104.


Četvrtak 8. lipnja

5. ORGANIZIRANA DA SLUŽI

a. Kako trebamo pokazati ljubav prema braći i sestrama? 1 Ivanova 3:18.

„Svi oni koji su rođeni u nebeskoj obitelji predstavljaju u jednom posebnom smislu Kristovu braću. Kristova ljubav povezuje međusobno sve članove Njegove obitelji, i gdje god se takva ljubav pokazuje tu se osjeća i to božansko srodstvo. ‚Svaki koji ima ljubav od Boga je rođen, i poznaje Boga‘ (1 Ivanova 4:7).

Oni koje će Krist pohvaliti na dan suda možda vrlo malo znaju o teologiji, ali su se pridržavali Njegovih načela. Pod utjecajem božanskog Duha oni su bili blagoslov za svoju okolinu.“ – Želja vjekova, str. 638.

b. Kako je Isus pokazao da je život služenja povezan s istinskom veličinom? Marko 9:35Matej 20:25-28.

„Spasiteljev život na ovoj zemlji nije bio život lagodnosti ni ugađanja sebi, već je stalno i neumorno ulagao najusrdnije napore za spasenje izgubljenog čovječanstva. Od jasala do Golgote išao je putem samoodricanja i nije nastojao osloboditi se napornih zadataka, mučnih putovanja i iscrpljujuće brige i rada. (...) Njegovo ‚jelo i piće‘ bilo je da ispuni Božju volju i završi Njegovo djelo. Sebičnosti i osobnim interesima nije bilo mjesta u Njegovom radu.

Tako će i oni koji su postali sudionici Kristove milosti biti spremni na svaku žrtvu da bi i drugi, za koje je On umro, mogli uživati u tom nebeskom daru. Oni će činiti sve što je u njihovoj moći da bi svijet u kojem žive učinili boljim.“ – Put Kristu, str. 78.


Petak 9. lipnja

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

1. Što crkva treba obznaniti svijetu?

2. Kako možemo pokazati pravo jedinstvo u crkvi?

3. Kako možemo imati ljubav prema drugima koja nadilazi osjećaje?

4. Što je to što nam je zajedničko i što nas sjedinjuje s našom braćom i sestrama?

5. Ako budemo slijedili Kristov primjer služenja drugima, što ćemo biti spremni činiti?

Vjernost u poslovanju

12. lekcijaSubota, 17. lipnja 2017.

Vjernost u poslovanju

„Jesi li vidio čovjeka vična poslu svom: takav ima pristup kraljevima i ne služi prostacima.“ – Izreke 22:29.

„Religija treba postati naš najveći životni zadatak. Sve ostalo treba podrediti tome. U kršćansku borbu moraju se uključiti sve sile duha, duše i tijela. Moramo moliti Krista za snagu i milost pa ćemo zadobiti pobjedu isto tako sigurno kao što je sigurno da je Isus umro za nas.“ – The Sanctified Life, str. 93.

Pročitati:   Odgoj, str. 135–145.

Nedjelja 11. lipnja

1. SLIJEDITI UZOR

a. Kako trebamo upravljati svim našim poslovnim poduhvatima? Hebrejima 8:5Matej 5:48.

„Razmišljanje o vječnom životu treba biti utkano u sve čega se jedan kršćanin prihvati. Ako njegov posao spada u okvire poljoprivrede ili mehanike, on i dalje može biti izvršavan po ugledu na nebeski primjer. (...) Kristovom milošću osigurano je sve što nam treba za usavršavanje karaktera sličnog Kristovom, i Bog se proslavlja kada Njegov narod u svim svojim društvenim i poslovnim aktivnostima otkriva načela neba.“ – In Heavenly Places, str. 154.

b. Kakav je Isus bio u svom poslovnom životu prije nego što je počeo svoju službu? Luka 2:52.

„Isus je u svoj rad unosio vedrinu i osjećaj za mjeru. Potrebno je puno strpljenja i duhovne snage da bi se biblijska vjera unijela u obiteljski život i u radionicu, da bi se izdržao pritisak zemaljskih poslova i da bi se istovremeno uvijek imala u vidu jedino Božja slava. U tome nam Krist može pomoći. On nikad nije bio toliko ispunjen zemaljskim brigama da ne bi imao vremena misliti o nebeskim istinama.“ – Želja vjekova, str. 73.


Ponedjeljak 12. lipnja

2. NESLOMLJIVA ČESTITOST

a. Što Gospod mjeri na nebeskim mjerilima? 1 Samuelova 2:3Izaija 26:7Psalam 62:9.

„Bog odmjerava pobude, namjere i karakter. Svi ljudi izmjereni su na mjerilima svetinje i Bog želi da svi ljudi shvate tu činjenicu. (...)

Nema pobude u dubini srca, nema tajne u nama, nema plana s kojim On nije potpuno upoznat. (...) Bog zahtijeva cijelo srce, um, dušu i snagu, ali i da ljubimo bližnjega kao samoga sebe. Sve je to stavljeno na jednu stranu vage, dok je svaki pojedinačni karakter koji mora izdržati ispit mjerenja stavljen na drugu stranu vage. (...)

Ukoliko se nađete laki u dan Gospodnji, bit će to strašno. Zato brižljivo ispitajmo svoje pobude i djela uz pomoć Božjeg svetog zakona, pokajmo se za svaki prijestup i kao grešnici uhvatimo se za zasluge Isusa Krista da bismo nadomjestili svoje nedostatke. To će učiniti samo Kristova krv.“ – Our High Calling, str. 139.

b. Kako Bog želi da se ponašamo u svim našim poslovnim kontaktima s drugim ljudima? Rimljanima 12:17Job 31:6.

„Istinski pošten čovjek nikada neće iskoristiti nečiju slabost ili nesposobnost da bi ostvario neki svoj cilj. On se nikada ne cjenka za ono što prodaje. Ako artikli koje prodaje imaju neki nedostatak, on to iskreno kaže svome bratu ili svome bližnjemu, iako čineći tako radi protiv svojih financijskih interesa.

Načelo poštenja trebalo bi najstriktnije poštovati u svim pojedinostima života. To se načelo ne poštuje u ovom svijetu gdje gospodari Sotona koji vara, laže i tlači, a njegovi podanici ga slijede u tome ostvarujući njegove ciljeve. Kršćani, međutim, služe drugačijem Gospodaru i njihovi postupci moraju biti u Bogu učinjeni, ne obazirući se ni na kakav sebični dobitak.“ – My Life Today, str. 330.

c. Što Bog obećava onima koji su pošteni? Filipljanima 4:19.

„Ma kakav bio posao za koji se osposobljavaš, nemoj nikada pasti u iskušenje i pomisliti da nećeš moći postići uspjeh ako ne žrtvuješ načela.“ – The Review and Herald, August 19, 1884.


Utorak 13. lipnja

3. KRŠĆANI KAO POSLOVNI LJUDI

a. Što su Danijelovi neprijatelji bili primorani priznati u pogledu njegovog poslovanja? Danijel 6:4. Što mi možemo naučiti iz njegovog iskustva?

„Ljudi koji se bave poslovnim pitanjima moraju poduzeti sve mjere predostrožnosti, kako ne bi upali u zabludu uslijed loših načela i metoda. Njihov život mogao bi biti kao život Danijela na babilonskom dvoru. Kad su svi njegovi poslovi bili najbrižljivije ispitani, u njima se nije mogla naći nijedna greška. Povijest njegovog poslovnog života, iako nepotpuna, sadrži pouke koje treba proučiti. Ona otkriva činjenicu da poslovan čovjek ne mora biti lukav i prepreden, nego može biti čovjek kojeg Bog poučava na svakom koraku. Iako je bio prvi ministar u babilonskom kraljevstvu, Danijel je bio Božji prorok koji je dobivao svjetlost nebeskog nadahnuća. Njegov život pokazuje kakav treba biti svaki kršćanin u poslovima.“ – Svjedočanstva, sv. 7, str. 248.

b. Što o poslovanju možemo naučiti od Abrahama? Postanak 23:7-16.

„Promatrajmo (Abrahama) kako se plemenito angažira u poslovnim odnosima s Hetovim sinovima, kupujući grobno mjesto za svoju preminulu suprugu. Iako pritisnut boli i tugom, on ne zaboravlja biti ljubazan. Iako pred Bogom priznat i uvažen, on se klanjao pred njima. Abraham je znao što je prava uglađenost i kako se treba odnositi prema svojim bližnjima.

Mi trebamo zaboraviti na sebe (...) tražeći priliku da razveselimo druge i njihove terete, tuge i brige ublažimo nježnom ljubaznošću i sitnim dokazima ljubavi. Tim pažljivo izvedenim postupcima ljubaznosti koji se, počevši prvo u obitelji, šire i izvan obiteljskog kruga, možemo upotpuniti zbir pojedinosti koje život čine sretnim.“ – My Life Today, str. 192.

c. Koji primjer nam je ostavio Krist? Efežanima 5:2.

„Ukazujem ti na život Kristov kao na savršeni uzor. Njegov život bio je pravo obilježje nesebičnog dobročinstva. Kakvu je žrtvu podnio za nas naš dragi Spasitelj da mi ne propadnemo, nego da imamo život vječni! Ako nebo zadobijemo time što se odričemo svojih sebičnih interesa, onda je to zaista vrlo jeftino.“ – Svjedočanstva, sv. 4, str. 218.


Srijeda 14. lipnja

4. PRIJEVARE U POSLOVANJU

a. Navedite neke biblijske primjere ljudi koji su bili nepošteni u svojim poslovnim aktivnostima. Luka 19:2-7.

„‚Starješina carinički‘, Zakej, bio je Hebrejin, ali prezren od svojih sunarodnjaka. Njegov položaj i njegovo bogatstvo bili su nagrada za poziv koji su Hebreji prezirali i koji su smatrali oličenjem nepravde i otimanja. Međutim, bogati carinik ni najmanje nije bio onako okorio čovjek kako je izgledalo. Ispod vanjske oholosti i sebičnosti nalazilo se srce podložno božanskom utjecaju.“ – Želja vjekova, str. 552, 553.

b. Što je on bio naveden učiniti? Luka 19:8.

„Kao Zakej, svaki obraćen čovjek pokazuje da je Krist ušao u njegovo srce time što napušta nepravedne postupke koji su dotad žigosali njegov život. Slično ovom starješini carinika, takav daje dokaze o svojoj iskrenosti time što vraća ono što je uzeo. Gospod kaže: ‚Neka vrati bezbožnik zalog, i neka vrati što je oteo, i stane hoditi po uredbama životnim ne čineći bezakonja. (...) Od svih grijeha što je zgriješio ništa mu se neće spomenuti. (...) Doista će živ biti‘ (Ezekiel 33:15,16).

Ako ste u svojim poslovnim odnosima bilo kakvim nepravednim postupkom oštetili druge, ako ste u trgovini nekoga prevarili ili mu na neki način podvalili, čak ako je to bilo i u granicama zakona, trebate priznati svoju grešku i pričinjenu štetu nadoknaditi koliko god je to u vašoj moći. Pravo bi bilo da vratite ne samo ono što ste uzeli ili zadržali, nego i dobit koja bi se mudrom i pravilnom upotrebom tih sredstava ostvarila za vrijeme dok su bila u vašim rukama.“ – Želja vjekova, str. 556.

c. Tko je bio nepošten poslovni čovjek? Zašto? Ivan 12:4-6.

„Juda je vršio dužnost blagajnika za učenike i iz njihove male zalihe tajno je uzimao za vlastitu upotrebu, uslijed čega su se njihova sredstva smanjila toliko da su se jedva izdržavali. (...) Juda nije imao srca za siromahe. Da je Marijina pomast bila prodata i da je novac došao njemu u ruke, siromasi od toga ne bi imali nikakve koristi.“ – Želja vjekova, str. 559.


Četvrtak 15. lipnja

5. PRAKTIČNI SAVJET

a. Koji savjet nam je dat u pogledu poslovnih partnerstava s nevjernicima? Amos 3:32 Korinćanima 6:14,15.

„Neka naša braća uključena u poslovne poduhvate nisu držala subotu onako kako zapovijed nalaže. Neki su osnivali partnerstva s nevjernicima, i potpali su pod utjecaj tih suradnika koji su kršili subotu. Neki su bili toliko zaslijepljeni da nisu mogli prepoznati opasnost takvih udruženja, a ta opasnost bivala je sve veća samim time što nije bila prepoznata.“ – Historical Sketches, str. 215.

b. Kako trebamo voditi svoja poslovanja, znajući da Isus uskoro dolazi? Izreke 22:29.

„Vjerovanje u skori dolazak Sina čovječjeg na oblacima nebeskim neće pravog kršćanina navesti na to da postane nemaran i bezbrižan u svojim svakodnevnim poslovima. Oni koji očekuju skori Kristov dolazak neće biti lijeni, već naprotiv marljivi u svojim poslovima. Svoj posao oni neće obavljati bezbrižno i nepošteno, već savjesno, brzo i temeljito. Oni koji laskaju sebi da je njihova nemarnost i nezainteresiranost za svakodnevne životne dužnosti dokaz duhovnosti i odvojenosti od svijeta, u velikoj su obmani. Njihova istinitost, vjernost i poštenje provjeravaju se upravo u svakodnevnim poslovima. Ako su vjerni u malome, bit će vjerni i u velikome.“ – Svjedočanstva, sv. 4, str. 309


Petak 16. lipnja

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

1. Koja nas misao treba prožimati u svemu što radimo?

2. Što nikada ne trebamo misliti u pogledu našeg poslovnog uspjeha?

3. Što trebamo naučiti iz Danijelovih navika u poslovanju dok je radio u neznabožačkoj zemlji?

4. Što je naša dužnost ako otkrijemo da smo nekoga prevarili?

5. Kako trebamo izvršavati naše poslove, imajući na umu skori Isusov dolazak?

Naša dužnost prema vlastima

13. lekcijaSubota, 24. lipnja 2017.

Naša dužnost prema vlastima

„Podajte dakle caru carevo, a Božje Bogu.“ – Matej 22:21.

„Istinski kršćanski utjecaj koji se vrši radi ostvarenja djela koje je Bog odredio, jest dragocjeno oruđe i on ne smije biti pomiješan s politikom niti na bilo koji način povezan s nevjernicima. Bog treba biti središte privlačnosti.“ – Fundamentals of Christian Odgoj, str. 483, 484.

Pročitati:   Svjedočanstva, sv. 6, str. 394–397;
  Svjedočanstva, sv. 9, str. 232–244.

Nedjelja 18. lipnja

1. KRŠĆANIN I DRŽAVA

a. Kakav treba biti stav Božjeg naroda prema građanskoj vlasti? Rimljanima 13:1-41 Petrova 2:13,14,17Titu 3:1. Što trebamo raditi kada vladari ovog svijeta ne poštuju Božji zakon? Djela 4:19.

„Prema onome što mi je pokazano, naša je dužnost da se u svemu pokoravamo zakonima svoje zemlje, osim kada je to u suprotnosti s višim zakonom koji je Bog izgovorio razgovijetnim glasom s gore Sinaja, a zatim svojim prstom ugravirao na kamenu.“ – Svjedočanstva, sv. 1, str. 361.

b. Kakvo bi bilo stanje našeg društva kad bismo bili pod ograničavajućom silom Božjeg zakona? Izaija 48:1832:17.

„U prilagođavanju božanskim zahtjevima leži moć preobraženja, koja donosi ‚mir i dobru volju‘ među ljudima. Kad bi nauka Riječi Božje upravljala životom svakog muškarca i žene, kad bi se um i srce potčinili njenoj sili, ne bi bilo mjesta zlu koje danas postoji u svijetu.“ – Proroci i carevi, str. 192.


Ponedjeljak 19. linja

2. BITI DIO BOŽJEG KRALJEVSTVA

a. Iako smo, kao stanovnici ove zemlje, potčinjeni vladarima koje je postavio sam Bog, koje je naše primarno prebivalište? Filipljanima 3:20. Što Isus kaže o svom kraljevstvu? Ivan 18:36Luka 17:21.

„Kraljevstvo Božje počinje u srcu.“ – Želja vjekova, str. 506.

b. Kako mi kao kršćani trebamo oživjeti načela Božjeg kraljevstva dok smo ovdje na zemlji? Ivan 3:51:12,13Marko 1:14,15.

„Kristovo kraljevstvo se ne može uspostaviti odlukom sudova, koncila ili zakonodavnih skupština, niti pod pokroviteljstvom velikih ljudi ovog svijeta, već izgrađivanjem Kristovog karaktera u ljudskim sinovima kroz djelovanje Svetog Duha. ‚A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božji, koji vjeruju u ime Njegovo, koji se ne rodiše od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga‘ (Ivan 1:12,13). To je jedina sila koja može uzdići čovječanstvo. A čovjekovo sudjelovanje u ostvarenju toga djela sastoji se u propovijedanju i sprovođenju Božje riječi.“ – Želja vjekova, str. 509, 510.

c. Što još znamo o prirodi Božjeg kraljevstva? Psalam 145:132 Petrova 1:11. Kako je ovo utjecalo na način Kristovog ophođenja prema zemaljskim vlastima?

„Državna vlast pod kojom je Isus živio bila je izopačena i tlačiteljska.Svuda se moglo vidjeti užasnih zloupotreba – iznuđivanja, netrpeljivosti i zlobna okrutnost. Ipak, Spasitelj nije pokušavao sprovesti bilo kakve reforme u tom pogledu. On nije kritizirao nacionalne zloupotrebe, niti je osuđivao neprijatelje naroda. On se nije miješao u nadležnost ili upravljanje onih koji su se nalazili na vlasti. On koji je bio naš uzor držao se daleko od zemaljskih vlasti, ne zato što je bio ravnodušan prema ljudskim patnjama, nego zato što se lijek nije nalazio u ljudskim i vanjskim mjerama. Da bi bilo uspješno, liječenje mora biti pojedinačno i mora preporoditi srce.“ – Želja vjekova, str. 509.


Utorak 20. lipnja

3. KRŠĆANIN, UZORAN GRAĐANIN

a. Koje Kristove riječi se ponekad pogrešno tumače kao da se odnose na polaganje zakletve? Matej 5:34-37. O čemu Krist ovdje zapravo govori?

„Pokazano mi je da se Kristove riječi: ‚Ne kunite se nikako‘, ne odnose na zakletvu pred sudom. ‚Neka vaša riječ bude: da, da; ne, ne; a sve što je više od ovoga oda zla je.‘ Ovo se odnosi na uobičajeni svakodnevni razgovor. Neki pretjeruju u svojim izjavama; kunu se vlastitim životom, a neki i svojom glavom: – Tako mi života, tako mi glave. Neki uzimaju i nebo i zemlju za svjedoke da je ono što su rekli zaista tako. Neki opet kažu: ‚Bog neka me ubije ako ne govorim istinu.‘ Protiv takvog zaklinjanja uobičajenog u svakodnevnom razgovoru, Krist je upozorio svoje učenike. (...)

Pokazano mi je da kao Božja djeca ne prestupamo Njegovu Riječ kada postoji stvarna potreba i kad smo pozvani da, na zakonom propisani način, svečano pozovemo Boga za svjedoka da je ono što izjavljujemo istina i samo istina.“ – Svjedočanstva, sv. 1, str. 201, 202.

b. Kakav treba biti naš stav prema sudjelovanju u politici? Zašto? 1 Timoteju 2:1-3Hebrejima 11:13. Zašto ne možemo glasati za političke stranke?

„Gospod želi da Njegov narod ukloni između sebe sva politička pitanja. U ovim stvarima šutnja je zlato. (...) Mi ne možemo sa sigurnošću glasati za političke stranke jer ne znamo za koga glasamo. Ne možemo sa sigurnošću sudjelovati u bilo kakvim političkim planovima.“ – Fundamentals of Christian Odgoj, str. 475.

c. Zašto trebamo plaćati porez? Matej 22:21Rimljanima 13:7.

„Držeći u ruci rimski novac na kojem su bili utisnuti Cezarov lik i ime, (Krist) je izjavio da, budući da žive pod zaštitom rimske sile, moraju ukazati toj sili potporu koju ona zahtijeva dok god se to ne kosi s višom dužnošću. Ali dok su se trebali miroljubivo pokoravati zakonima zemlje, na prvom mjestu trebala im je biti odanost Bogu.“ – Želja vjekova, str. 602.


Srijeda 21. lipnja

4. MIRNI GRAĐANI POSLUŠNI ZAKONU

a. U kojoj mjeri trebamo gajiti mir prema drugima? Matej 5:9Rimljanima 12:18.

„Nije mudro pronalaziti greške u onome što čine državni rukovoditelji. Nije naša dužnost da kritiziramo pojedince ili ustanove. (...) Naša je dužnost pripremanje naroda da može opstati na veliki Božji dan. (...)

Iz naših spisa i govora moramo iskorijeniti svaki izraz koji bi sam po sebi mogao biti pogrešno smatran kao protivljenje zakonu i poretku. O svemu se mora brižljivo voditi računa, kako drugi ne bi smatrali da potičemo nelojalnost prema svojoj zemlji i njenim zakonima. Mi ne trebamo izazivati vlasti. Doći će vrijeme kad će se prema nama, zato što zastupamo biblijsku istinu, postupati kao prema izdajnicima. Međutim, ne trebamo ubrzavati dolazak tog trenutka nepromišljenim postupcima koji potiču neprijateljstvo i prepirku.“ – Svjedočanstva, sv. 6, str. 394.

b. Na koji način Kristovi sljedbenici mogu poticati na mir? Rimljanima 12:19-211 Petrova 3:8-11. Kakvo treba biti naše držanje prema braći i sestrama? Matej 7:12.

„Gajite iznad svega poštovanje prema pravdi i istini, a odvratnost prema svakoj okrutnosti i tlačenju. Postupajte s drugima onako kako biste željeli da oni s vama postupaju. Bog s pravom zahtijeva od vas da ne popuštate svojoj sebičnosti na štetu drugih.“ – Komentari biblijskih tekstova, str. 836.

c. Zbog kojih još razloga ne sudjelujemo u ratu? Ivan 18:36Matej 26:51,52Luka 9:56. Kakav je stav otkriven Gospodnjem vjesniku po pitanju američkog građanskog rata?

„Pokazano mi je da pripadnici Božjeg naroda, koji predstavljaju Njegovo posebno blago, ne mogu sudjelovati u ovom kobnom ratu, jer je to u suprotnosti sa svim načelima njihove vjere. Oni se za vrijeme svoje službe u vojsci ne mogu u isto vrijeme pokoravati i istini i naredbama svojih nadređenih. Oni bi u tom slučaju stalno morali gaziti svoju savjest. Ljudi ovoga svijeta rukovode se svjetovnim principima. Oni ne uvažavaju niti mogu pravilno shvatiti druge. Svjetska politika i javno mišljenje predstavljaju načela kojima se oni rukovode u svojim postupcima. (...) Ali pripadnici Božjeg naroda ne mogu se rukovoditi takvim pobudama.“ – Svjedočanstva, sv. 1, str. 361.


Četvrtak 22. lipnja

5. KAKO DA SE SUOČIMO S NEPRAVDOM?

a. Kako se trebamo odnositi prema onima koji s nama postupaju nepravedno, čak i ako su to pripadnici vlasti? Rimljanima 12:19Kološanima 4:6Efežanima 4:29.

„Nadležnost za osuđivanje i upravljanje treba potpuno prepustiti Bogu. Kao vjerni stražari branimo u krotkosti i ljubavi načela istine kakva je u Isusu.“ – Svjedočanstva, sv. 6, str. 397.

„Kad su Krist i nebo teme razmišljanja, to će se jasno pokazati i u razgovorima. Riječi će biti prikladne i blagodaću začinjene a govornik će pokazivati da je obrazovanje stjecao u školi božanskog Učitelja.“ – Counsels to Parents, Teachers, and Students, str. 443.

„Ljubazne riječi djeluju na dušu poput rose i blage kiše koje osvježavaju zemlju.“ – Gospel Workers, str. 122.

b. Kako trebamo slijediti Kristov primjer u služenju drugima kad se suočimo sa zakonima koji od nas traže da svetkujemo nedjelju? Djela 10:38.

„Ako nedjelju posvetimo misionarskom radu, uzet ćemo bič iz ruku samovoljnih fanatika koji bi se radovali da ponize adventiste sedmog dana. Kad budu vidjeli da mi nedjeljom posjećujemo ljude i tumačimo im Sveto Pismo, oni će shvatiti da je potpuno beskoristan njihov pokušaj da propisivanjem zakona o svetkovanju nedjelje spriječe naš rad.“ – Svjedočanstva, sv. 9, str. 232, 233.


Petak 23. lipnja

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

1. Koja je naša dužnost po pitanju državnih zakona?

2. Zašto je Isus bio rezerviran po pitanju svjetovnih vlasti?

3. Zbog čega bismo se trebali suzdržati od glasanja?

4. Zašto ne bismo trebali da kritizirati vlastodršce?

5. Kako našim govorom možemo pozitivno svjedočiti? Kako se ovo često radi na negativan način?


Adresa

Reformni pokret
adventista sedmog dana

Ribnička 12
10110 Zagreb
Gdje smo: KARTA

Bogoslužja

Subotom
09:30 - 10:30 subotnja škola
11:00 - 12:00 propovijed

Radno vrijeme ureda
ponedjeljak - četvrtak
11:00 - 15:00
Informacije:
01 3634 067 / 099 5115 225

Kontakt

ZAGREB - centrala
Ribnička 12
tel. 01/3634 067
info@rpasd.hr
OIB: 12980410812