SJ LifeMag - шаблон joomla Новости

YouTube light color icon  ins

BL4.2016

PDF - verzija /   Word - verzija /   EPUB - verzija

Kriza na nebu

1. lekcijaSubota, 1. lisada 2016.
Kriza na nebu
„Kaznit ću svijet za zloću, bezbožnike za bezakonje, dokrajčit ću ponos oholih, poniziti nadutost silnika..” (Izaija 13:11).
„Bedemi koje Sotona postavlja nikada neće trijumfirati. Pobjeda će pratiti rad treće anđeoske poruke. Kao što je Zapovjednik Gospodnje vojske srušio jerihonske zidove, tako će narod Gospodnji koji drži Njegove zapovijedi trijumfirati a neprijatelji će biti poraženi.”— Svjedočanstva za propovjednike, str. 410.
Pročitajte: Patrijarsi i proroci, str. 33–43.
________________________________________
Nedjelja 25. rujna
1. TKO JE ZAPRAVO ISUS?
a. Što moramo znati o ulozi Isusa Krista prilikom stvaranja svemira i njegovih stanovnika? Ivan 1:1–3; Kološanima 1:16; Hebrejima 1:1, 2.
„Otac je djelovao preko Krista i kad je stvarao nebeska bića.” – Patrijarsi i proroci, str. 34.
b. Kakva razlika postoji između stvorenih bića i Krista koji je odlučio postati naš Spasitelj? Hebrejima 1:6–8, 13, 14; Luka 1:30–35.
„Naš život potječe od Krista. U Njemu se nalazi život koji je iskonski – neposuđen, izvoran. U Njemu se nalazi izvor života.”— The Review and Herald, August 6, 1914.
„Govoreći o svom prapostojanju, Krist naš um vraća kroz beskrajne vjekove u prošlost. On nas uvjerava da nije bilo trenutka kada On nije bio u bliskom odnosu s vječnim Bogom.”— The Signs of the Times, August 29, 1900.
________________________________________
Ponedjeljak 26. rujna
2. NEBESKA VLADAVINA
a. Koja su neka od obilježja vladavine kojom je Stvoritelj oduvijek upravljao svemirom? Psalmi 89:14; Rimljanima 7:12.
„Božji je zakon postojao prije nego što je čovjek stvoren. On je bio prilagođen stanju u kojem su se nalazila sveta bića; čak su mu se i anđeli pokoravali.”— The Signs of the Times, April 15, 1886.
„Budući da je zakon ljubavi osnova Božje vladavine, sreća svih razumom obdarenih bića ovisi o njihovoj potpunoj suglasnosti s Njegovim velikim načelima pravde. Bog želi da Mu sva Njegova stvorenja služe iz ljubavi – da njihova služba proistječe iz poštovanja prema Njegovom karakteru. Njemu nije po volji prisilna poslušnost, stoga svima daje slobodu volje kako bi Mu mogli služiti dragovoljno.
Dok su sva stvorena bića priznavala savez ljubavi, vladala je savršena suglasnost u Božjem svemiru. Nebeske vojske nalazile su radost u tome što su mogle ispunjavati namjere svoga Stvoritelja. Bile su sretne i ushićene što predstavljaju odsjaj Njegove slave i odaju slavu i hvalu Njemu. I dok im je ljubav prema Bogu bila najsvetiji osjećaj, međusobna ljubav bila je bez pretvaranja i nesebična. Nikakav nesklad nije remetio nebesku harmoniju.” – Patrijarsi i proroci, str. 34, 35.
b. Kakav je oduvijek bio stav nepalih, svetih anđela prema Kristu? Otkrivenje 5:11, 12. Što je Otac kao Kralj svemira također izjavio o Kristu? Hebrejima 1:3–6.
„Božji Sin dijelio je Očevo prijestolje, a slava Vječnoga, Samopostojećega, okruživala je i Njega. (...) Pred okupljenim stanovnicima neba Kralj je izjavio da nitko, osim Krista, Njegovog jedinorođenog Sina, ne može potpuno prodrijeti u Njegove namjere i da je samo Njemu dodijeljeno da izvršava silne savjete Očeve volje. Božji Sin izvršavao je Očevu volju prilikom stvaranja svih nebeskih vojski i jedino Njemu, pored Boga, pripada vjernost i podanička odanost svih. Svoju božansku moć Krist je pokazao i prilikom stvaranja ove zemlje i njenih stanovnika. Ali u svemu tome On nije težio za vlašću niti se suprotstavljao Božjim planovima uzdižući sebe, već je uzdizao Očevu slavu izvršavajući Njegove namjere dobročinstva i ljubavi.” – Patrijarsi i proroci, str. 36.

________________________________________
Utorak 27. rujna
3. IZBOR I ODLUKA POMAZANOG KERUBINA
a. Što možemo, na osnovu zapisa o figuri tirskog cara naučiti o Luciferu, pomazanom kerubinu, koji je kasnije postao Sotona, neprijatelj? Ezekiel 28:11–15.
„Sotona je nekada bio visokocijenjeni anđeo na nebu, odmah do Isusa Krista. Njegov izraz lica bio je blag i odražavao je sreću, kao i kod drugih anđela. Njegovo je čelo bilo visoko i široko i na njemu se očitavala izuzetna inteligencija. Njegova pojava bila je savršena. Imao je plemenito i veličanstveno držanje.”— Spiritual Gifts, vol. 1, str. 17.
„Sotona je predvodio anđeoski zbor. On bi otpočeo s prvom notom, a onda bi se anđeoske čete ujedinile sa njim i veličanstveni zvuci glazbe odjekivali bi nebom u čast Boga i Njegovog dragog Sina.”—The Spirit of Prophecy, vol. 1, str. 28.
b. Što je dovelo do Luciferovog pada? Ezekiel 28:17 (prvi dio).
„Malo po malo, Lucifer je počeo naginjati samouzvišenju. (...) Iako je sva slava ovog moćnog anđela bila Božji dar, on ju je ipak počeo smatrati svojim vlasništvom. Budući da nije bio zadovoljan svojim položajem, iako je bio cijenjen više nego bilo koji pripadnik nebeskih vojski, usudio se žudjeti za obožavanjem koje pripada jedino Stvoritelju. Umjesto da se trudi da sva stvorena bića najviši ideal privrženosti i vjernosti gledaju u Bogu, on je nastojao njihovu službu i odanost osigurati za sebe. Žudeći pohlepno za slavom kojom je Vječni Otac okružio svoga Sina, ovaj anđeoski knez težio je i za vlašću koja je bila prvenstveno Kristovo pravo.” – Patrijarsi i proroci, str. 35.
c. Koliko smo u stanju kontrolirati duh zavisti i ljubomore? Izreke 27:4; 6:34. Što se dogodilo kada su Otac, Sin i anđeli pokušali urazumiti Lucifera?
„Luciferova sklonost da umjesto Bogu služi sebi, probudila je osjećaj straha kod onih koji su slavljenje Boga smatrali najvišom dužnošću. (...) Ali opomena, upućena jedino iz neizmjerne ljubavi i milosrđa, samo je još više izazvala duh protivljenja. Lucifer je dopustio da ljubomora i zavist prema Kristu potpuno ovladaju njime, i postajao je sve uporniji.” —Patrijarsi i proroci, str. 35, 36.

________________________________________
Srijeda 28. rujna
4. LUKAVA OBMANA
a. Što je bilo pokazano proroku izaiji o čudnom stavu koji je Lucifer usvojio?Izaija 14:12–14.
„Anđeli su s radošću priznali Kristovu vrhovnu vlast, te su klanjajući se do zemlje pred Njim, pokazivali svoju ljubav i divljenje. Lucifer se poklonio s njima, ali u njegovom srcu odigravao se čudesan, žestok sukob. Istina, pravda i odanost borile su se protiv zavisti i ljubomore. (...) Visoke počasti koje su Luciferu bile ukazivane on nije cijenio kao Božji dar i one u njemu nisu probudile zahvalnost prema Stvoritelju. On se hvalisao svojom slavom i visokim položajem, i težio je izjednačenju s Bogom.” —Patrijarsi i proroci, str. 36, 37.
b. Kako je Luciferov stav prouzrokovao pometnju na nebu? Jakov 3:16.
„Uzdizanje Božjeg Sina da po časti bude jednak s Ocem prikazano je kao nepravda prema Luciferu, koji je isto tako polagao pravo na počasti i obožavanje. Ako bi ovaj knez anđela zadobio svoj pravi, visoki položaj to bi – govorio je on – donijelo veliku sreću svim vojskama anđela, jer bi on svim svojim podanicima dao potpunu slobodu. Međutim, ovako će izgubiti čak i onu slobodu koju su do sada uživali, jer je nad njima postavljen jedan apsolutni Gospodar i svi će kao zakleti podanici morati poštovati Njegov autoritet. Tako su vješto i lukavo bile smišljene obmane koje je podli Lucifer brzo širio u nebeskim dvorovima.
Nije bilo nikakve izmjene što se tiče Kristovog položaja ili Njegovog autoriteta. (...) Međutim, mnogi su anđeli bili zaslijepljeni Sotoninim obmanama.
Koristeći se ljubavlju, odanošću i povjerenjem koje su u njega imala sveta bića dok su se nalazila pod njegovim rukovodstvom, on je vješto usađivao u njihove misli svoje nezadovoljstvo koje oni nisu razaznavali. Lucifer je Božje namjere prikazivao u lažnoj svjetlosti – konstruirajući ih i iskrivljujući tako da izazovu revolt i nezadovoljstvo. Vješto je navodio svoje slušatelje na to da izraze svoje osjećaje; zatim bi takve izraze, gdje god bi to moglo poslužiti njegovom cilju, ponavljao kao dokaz da anđeli nisu potpuno suglasni s Božjom vladavinom. (...) Dok je tajno poticao neslogu i pobunu, vrlo je lukavo nastojao da izvana izgleda tako kao da mu je jedini cilj da se sačuva odanost Bogu, sklad i mir.
Duh nezadovoljstva potican na ovakav način.” —Patrijarsi i proroci, str. 37, 38.

________________________________________
Četvrtak 29. rujna
5. ISHOD POBUNE
a. Kada je arhiobmanjivač konačno započeo otvorenu pobunu na nebu, kakav je bio njen ishod? Otkrivenje 12:7–9. Kako će on završiti? Izaija 14:15–17.
b. Što je zapravo bio pravi cilj rata na nebu? Psalmi 119:126.
„Počeo je nagoviještati sumnju u pogledu zakona koji vladaju nebeskim bićima. Tvrdio je da su zakoni možda potrebni stanovnicima svjetova, ali anđelima, kao višim bićima, takva ograničenja nisu potrebna jer im je (prema njegovom mišljenju) njihova mudrost dovoljan vodič.” - Patrijarsi i proroci, str. 37.
c. Što otkriva Božju savršenu mudrost u rukovanju ovom krizom? Juda 6; 1 Korinćanima 6:3 (prvi dio); Filipljanima 2:10, 11.
„Da je Sotona bio odmah zbrisan, mnogi bi služili Bogu više iz straha nego iz ljubavi. Utjecaj obmanjivača ne bi bio uništen niti bi duh pobune bio potpuno iskorijenjen. Za dobro čitavog svemira kroz beskrajna vremena bilo je potrebno da on potpunije razvije svoja načela, kako bi se optužbe protiv Božje vladavine mogle sagledati u svojoj pravoj svjetlosti i kako bi pravda i Božja milost kao i nepromjenjivost Njegovog zakona zauvijek ostale izvan svake sumnje.” – Patrijarsi i proroci, str. 42.

________________________________________
Petak 30. rujna
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Kakav odgovor možemo dati na neka od uobičajenih pogrešnih shvaćanja o tome tko je Krist?
2. Zašto možemo reći da je Božja vladavina uravnotežena i pravedna?
3. Što je predstavljalo korijen Luciferovog problema?
4. Spomenite sve korake koje je on poduzeo a koji su uništili pravi sklad na nebu.
5. Zašto Bog nije jednostavno odmah uništio Sotonu?

Glas u pustinji


2. lekcijaSubota, 8. lisada 2016.

Glas u pustinji
„Glas je nekoga koji viče: pripravite u pustinji put Gospodnji, poravnite u pustoši stazu Bogu našemu.” (Izaija 40:3)
„Naš zadatak objavljivanja Kristovog drugog dolaska sličan je onome koji je obavljao Ivan Krstitelj, Kristov preteča prilikom Njegovog prvog dolaska. Mi trebamo objaviti svetu poruku: ‘Veliki Gospodnji dan je blizu.’ ‘Pripremite se da susretnete Boga.’ Trebamo uraditi mnogo više od onoga što smo do sada uradili.”—Reflecting Christ, str. 201.
Pročitajte: Svjedočanstva, sv. 8, str. 9–13.
________________________________________
Nedjelja 2. lisada
1. NADA ZA OBESHRABRENE
a. Koja je jedna od najomiljenijih poruka koju je Izaija po Božjem nalogu zapisao? Izaija 40:1, 2.
„Opominjući se zavjeta svoje milosti, Bog se za Izraelce, poslije oštrih kazni kojima su ih mučili njihovi neprijatelji, milostivo zalagao kao za svoj narod. Oni su, umjesto mudrosti i Božje pravde, izabrali svoju mudrost i pravdu, a rezultat toga bio je pad njihove nacije. Bog je dozvolio da pate pod dvostrukim jarmom, kako bi se ponizili i pokajali. Tijekom svog rasijavanja i ropstva, Hebreji nisu bili ostavljeni u stanju beznađa. Bila su im davana ohrabrenja, jer su u tom poniženju bili navedeni na to da traže Gospoda. Bog je Izaiji dao poruku za taj narod. (citat: Izaija 40:1.2).
Kad su Hebreji raseljavani iz Jeruzalema, među njima je bilo mladića i djevojaka koji su u načelu bili čvrsti kao stijena, mladića i djevojaka koji nisu išli putem zbog kojeg bi se Gospod stidio nazivati ih svojim narodom. Oni su tugovali u svom srcu zbog zastranjivanja i otpadništva koje nisu mogli spriječiti. Ti nevini pojedinci morali su patiti zajedno s krivcima, ali Gospod im je dao snage da izdrže nevolje svojih dana. Ova ohrabrujuća poruka bila je upućena Njima. U tim mladićima i djevojkama koji su sačuvali svoju čestitost, bila je nada čitave nacije.” The SDA Bible Commentary, vol. 4, str. 1144.
________________________________________
Ponedjeljak 3. lisada
2. PROREČENI VJESNIK
a. Kako je Izaija proročki opisao rad Ivana Krstitelja? Izaija 40:3; Luka 3:2–4. U kojem je smislu Ivan trebao biti „glas u pustinji”?
„Djelo namijenjeno Ivanu Krstitelju bilo je veliko, ali na zemlji nije bilo škole s kojom bi se on mogao povezati. Svoje obrazovanje on je morao stjecati daleko od bučnih gradova, u pustinji.” — The SDA Bible Commentary, vol. 5, str. 1115.
b. Što je osposobilo Ivana da poput Izaije i Ilije prije njega neustrašivo istupi pred narod, obavljajući svoju životnu misiju? Izaija 33:17; 6:5.
„Ivan se nije osjećao dovoljno snažnim da se suprotstavi velikom navaljivanju iskušenja kojima bi u društvu bio izložen. Plašio se da na oblikovanje njegovog karaktera ne bi utjecali običaji koji su u to vrijeme prevladavali među Hebrejima i zato je za svoju školu izabrao pustinju, u kojoj se njegov um mogao pravilno odgajati, disciplinirati i učiti iz velike Božje knjige – prirode. U pustinji Ivan je lakše mogao odricati se sebe, vladati svojim apetitom i odijevati se u skladu s prirodnom jednostavnošću. U pustinji nije bilo ničega što bi njegove misli odvraćalo od dubokog pobožnog razmišljanja i molitve. Sotona je imao pristup, čak i kad je Ivan učinio sve što je bilo u njegovoj moći da zatvori prilaze kojima je ovaj mogao doći. Međutim, njegove su životne navike bile tako čiste i prirodne da je mogao prepoznati neprijatelja, i imao je snage duha i odlučnosti karaktera da mu se odupre.” —The SDA Bible Commentary, vol. 5, str. 1115.
„Vođen Svetim Duhom, on (Ivan) je Božja otkrivenja proučavao u prirodi, a pretraživao je i spise proroka. Krist je i danju i noću bio predmet njegovog proučavanja i duhovnog razmišljanja, sve dok mu srce i duša nisu bili ispunjeni veličanstvenom predodžbom o Njemu.
On je gledao Kralja u Njegovoj krasoti, i u tome je potpuno zaboravio na sebe. Promatrajući veličanstvo svetosti uvidio je svoju nesposobnost i nedostojnost. Dužnost mu je bila da ljudima objavljuje božansku poruku i da pred njima stoji u Božjoj sili i pravdi. Bio je spreman kao poslanik neba izaći pred ljude bez ikakvog straha, jer je imao pred očima samo ono što je božansko. Mogao je neustrašivo stajati pred zemaljskim moćnicima, jer se drhteći saginjao pred Kraljem nad kraljevima.” —Gospel Workers, str. 54.

________________________________________
Utorak 4. lisada
3. PORAVNATI PUTOVE
a. Kako čuveni mudrac sažeto opisuje stanje palog čovječanstva?Propovjednik 1:15. Međutim, koju je poruku punu nade Ivan Krstitelj trebao donijeti, u skladu s Izaijinim proročanstvom? Izaija 40:4; Luka 3:5.
„Bog je učinio sve što se moglo učiniti u korist čovjeka. Svaka njegova potreba bila je predviđena; za svaku poteškoću, za svaku krizu bio je predviđen izlaz. Sve što je bilo krivo, ispravljeno je, i neravna mjesta su izravnata, tako da nitko neće moći naći izgovor na dan suda ukoliko je gajio nevjerovanje i odupirao se djelovanju Svetog Duha.” —Fundamentals of Christian Odgoj, str. 251.
b. Kako trebamo u ovim posljednjim danima dozvoliti Svetom Duhu da radi kroz nas na način za koji smo smatrali da je nemoguć? Izaija 40:5; Luka 3:6.
„Gospod je Ivanu Krstitelju dao poruku. Je li on tražio dozvolu od svećenika i zakonika da objavljuje tu poruku?—Ne, Bog ga je sklonio od njih kako ne bi potpao pod utjecaj njihovog duha i učenja. On je bio glas onoga koji viče u pustinji (citat: Izaija 40:3–5). Ovo je upravo poruka koja se mora uputiti našem narodu; mi se nalazimo na kraju vremena, i poruka glasi: ‘Poravnite, poravnite put, uklonite kamenje, podignite zastavu narodima’. Ljudi se moraju probuditi. Sada nije vrijeme da se govori: Mir je, i nema se čega bojati.”—Odabrane poruke, sv. 1, str. 410.
„Neka oni koji imaju izrazite sposobnosti rade s nevjernicima koji se nalaze na istaknutim položajima, kao i s onima koji su na samom dnu. Tragajte marljivo za dušama koje propadaju...
Neka vaša svjetlost odsjajuje jasnim i postojanim zracima kako nitko ne bi mogao ustati na sudu i reći: ‘Zašto mi nisi govorio o ovoj istini? Zašto nisi pokazao brigu za moju dušu?’
Budimo stoga marljivi u dijeljenju literature koja je posebno pripremljena za rad s onima koji nisu naše vjere. Iskoristimo svaku priliku kako bismo zaokupili pažnju nevjernika. Stavimo literaturu u svaku ruku koja je voljna primiti je. Posvetimo se objavljivanju poruke: ‘Pripravite u pustinji put Gospodnji, poravnite u pustoši stazu Bogu našem.’ (Izaija 40:3)! (...) Sada je vrijeme naše odgovornosti.” —Counsels on Stewardship, str. 189, 190.

________________________________________
Srijeda 5. lisada
4. PONIZNOST SE NE SMIJE OMALOVAŽAVATI
a. Koje bezvremensko – vječno načelo pokazuje da Bog može okruniti uspjehom čak i najmanje uložene napore onih koji iskreno nastoje da unaprijediti Njegovo djelo? Zaharija 4:9, 10.
„Svijet nastupa sa sjajem i razmetljivošću. Bog često ‘dan malih stvari’ pretvara u početak veličanstvene pobjede istine i pravde. Ponekad On osposobljava svoje radnike na taj način što ih dovodi do razočaranja i prividnog neuspjeha. Njegov je cilj da se oni nauče svladavati poteškoće. (...)
Ali ako se do kraja drže svoje prvobitne vjere, Bog će raščistiti njihov put. Boreći se protiv poteškoća, oni će doživjeti uspjeh. Pred neustrašivom i nepokolebljivom vjerom kakva je bila kod Zerubabela, velike planine poteškoća postat će ravnica. A ruke onoga koji je postavio temelje – ‘ruke će njegove i dovršiti’. ‘On će iznijeti najviši kamen s usklicima: milost, milost njemu’ (Zaharija 4:9,7).” —Proroci i carevi, str. 595.
b. Na koji način možemo surađivati s Bogom kako bismo prosvijetlili stanovnike našeg planeta koji je u tami? Zaharija 4:6.
„Gospod će u ovom završnom djelu raditi na način sasvim drukčiji od uobičajenog, na način koji će biti sasvim suprotan svim ljudskim planovima. Među nama ima ljudi koji će uvijek željeti kontrolirati Božje djelo, naređivati koje korake treba poduzimati čak i onda kad djelo napreduje pod vodstvom ovog anđela koji se pridružuje trećem anđelu kako bi se poruka objavila svijetu. Bog će upotrijebiti načine i sredstva po kojima će se vidjeti da On uzima kormilo u svoje ruke. Radnici će biti iznenađeni jednostavnošću sredstava koja će On upotrijebiti kako bi sproveo i usavršio svoje djelo pravde.” —Svjedočanstva za propovjednike, str. 300.
c. Na koji način poruka koju smo pozvani objavljivati odražava prvi dio poruke Ivana Krstitelja? Matej 3:2; Luka 3:8–14.
„(citat: Matej 3:2) Tu istu poruku, posredstvom publikacija koje izlaze iz naših tiskara, i danas treba objaviti svijetu.” —Svjedočanstva, sv. 7, str. 139.

________________________________________
Četvrtak 6. lisada
5. NITKO NIJE BIO VEĆI OD IVANA KRSTITELJA
a. Objasnite cilj Ivanovog učenja. Matej 3:4–12.
„Krist je upućivao istu poruku kao i Ivan Krstitelj. (citat: Matej 4:17) Ali dok je Ivan propovijedao u pustinji, Krist je djelovao među ljudima. Kako bi dosegao grešnike tamo gdje su se nalazili, On je obgrlio ljudski rod svojom dugačkom čovječanskom mišicom, dok se svojom nebeskom rukom držao prijestolja Beskonačnoga, ujedinjujući ograničeno ljudsko biće s beskonačnim Bogom, povezujući zemlju s nebom.”—The Review and Herald, August 15, 1899.
b. Na koju je uredbu u zakonu Ivan ukazao Herodu i kakav je bio rezultat?Marko 6:17–29. Što je Isus rekao o Ivanu? Luka 7:28
„Herod je bio ganut slušajući snažno i određeno svjedočanstvo Ivana Krstitelja i s dubokim je zanimanjem zapitao što mora učiniti kako bi postao njegov učenik. Ivanu je bila poznata činjenica da Herod namjerava uzeti ženu svoga brata (Herodijadu Filipovu), iako joj je muž još bio živ, i vjerno mu je rekao: ‘Ne možeš ju imati’, jer je to suprotno zakonu. Herod nije bio spreman ni na kakvu žrtvu. Oženio se ženom svoga brata i pod njenim utjecajem uhvatio Ivana i bacio ga u tamnicu, namjeravajući ga ipak kasnije osloboditi. (...) Ubrzo poslije toga, pod utjecajem Herodove žene, Ivanu je odsječena glava. Vidjela sam da je i najmanji od onih koji su kao učenici išli s Isusom, svojim očima gledali Njegova čudesna djela i slušali riječi utjehe koje su dolazile s Njegovih usana, bio veći od Ivana Krstitelja, odnosno na taj način uzvišeniji, poštovaniji i sretniji u svom životu.” – Rani spisi, str. 154, 155.

________________________________________
Petak 7. lisada
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Kakvu nadu Bog nudi svima onima koji se potčine djelovanju Njegove disciplinske palice?
2. Što treba naučiti iz Ivanovog odnosa prema njegovom okruženju?
3. Kako literatura koju imamo može biti od posebne pomoći u vrijeme u kojem živimo?
4. Zašto će nas Bog iznenaditi načinom na koji će svijet biti prosvijetljen?
5. Čemu se možemo poučiti iz života i službe Ivana Krstitelja?

Susret s Mesijom


3. lekcija  Subota, 15. lisada 2016.

Susret s Mesijom
„Kao pastir past će stado svoje; u naručje svoje sabrat će jaganjce, i u njedrima će ih nositi, a dojilice će voditi polako” (Izaija 40:11).
„Kao pravi i suosjećajni Pastir, On se brine za svaku od svojih ovaca, a posebno za one koje su nejake i bolesne i koje zalutaju. On svaku od njih zna po imenu. Nevolja svake ovce i svakog janjeta iz Njegovog stada budi suosjećanje i ljubav u Njegovom srcu i svaki vapaj za pomoć dopire do Njegovog uha.”— Svjedočanstva, sv. 5, str. 346.
Pročitajte: Svjedočanstva, sv. 5, str. 629–635.
________________________________________
Nedjelja 9. lisada
1. BOŽJA SILA I NAŠA LJUDSKA SLABOST
a. Dok radimo planove za budućnost, što trebamo imati na umu? Izaija 40:6–8. Koja još ilustracija ukazuje na Božju veličinu i u isto vrijeme nudi znanstvenu informaciju? Izaija 40:22 (prvi dio).
„U ovo vrijeme, prije velike konačne krize, kao i prije prvog uništenja svijeta, ljudi su zaneseni uživanjima i željama tijela. Zaokupljeni vidljivim i prolaznim, izgubili su iz vida nevidljivo i vječno. Za ono što se troši upotrebom, žrtvovali su nepropadljiva blaga. Njihov um treba se uzdići, njihov pogled na život proširiti. Oni se moraju probuditi iz mrtvila svjetovnih snova.
„Od uzdizanja i propadanja naroda, što je tako jasno prikazano na stranicama Svetoga pisma, trebaju naučiti kako je bezvrijedna slava ako je samo vanjska i svjetovna. Babilon, sa svom svojom moći i sjajem, kakve svijet od tada nije vidio – moći i sjajem koji su ljudima toga vremena izgledali tako stabilni i trajni – kako je nestao bez traga! Propao je ‘kao cvijet travni’! Tako propada sve što nije utemeljeno na Bogu. Neprolazno može biti samo ono što je u skladu s njegovim namjerama i što je izraz njegovog karaktera. Njegova načela jedino su što je u ovom svijetu trajno.” —Odgoj, str. 183.
________________________________________
Ponedjeljak 10. lisada
2. JEDINI PRAVI BOG
a. Dok je Izaija prorokovao o Kristovom trijumfalnom ulasku u Jeruzalem, što je otkrio o Mesijinoj misiji? Izaija 40:9–11.
„Istine sadržane u poruci trećeg anđela neki iznose kao nezanimljivu teoriju; međutim, u toj poruci kao živu stvarnost treba naglašavati i isticati Krista. On treba biti otkriven kao prvi i posljednji, kao Veliki JA SAM, Korijen i Izdanak Davidov, i sjajna zvijezda Danica. Posredstvom te poruke svijetu se treba otkriti Božji karakter utjelovljen u Kristu.” – Svjedočanstva, sv. 6, str. 20.
„U Kristu se stapaju nježnost pastira, ljubav i naklonost roditelja i neusporediva milost suosjećajnog Spasitelja. Svoje blagoslove On prikazuje najprivlačnijim riječima. On se ne zadovoljava samo time da te blagoslove objavi, nego ih prikazuje na najprivlačniji način, tako da kod ljudi izazovu želju da ih se domognu. Tako i Njegove sluge trebaju prikazati bogatstvo slave tog neiskazanog Dara. Čudesna Kristova ljubav rastapa srce i potčinjava ga, dok se običnim ponavljanjem doktrine ne postiže ništa. (...)Ističite pred narodom Onoga koji je ‚Zastavnik između deset tisuća‘ i ‚sav je ljubak‘ (Pjesma 5:10,16). Samim riječima to se ne može izraziti. To se mora ogledati u karakteru i pokazivati u životu. Kristov lik treba se vidjeti u svakom Njegovom učeniku.” - Želja vjekova, str. 826, 827.
b. Gdje trebamo tražiti spasenje i zašto? Izaija 45:21, 22.
„Priđi Isusu svim svojim srcem. Pokaj se za svoje grijehe, priznaj sve pred Bogom, odbaci svako bezakonje, i moći ćeš se pozivati na sva Njegova obećanja.” —Svjedočanstva, sv. 5, str. 634.
„Hoće li članovi naše crkve svoje oči držati stalno upravljenima na raspetog i uskrslog Spasitelja, u kojem su sve naše nade u vječni život? To je naša poruka, naš argument, naša doktrina, naša opomena nepokajanima, naše ohrabrenje za one koji tuguju – nada za svakog vjernika. Ako uspijemo u srcu ljudi probuditi zanimanje i navesti ih na to da svoj pogled uprave na Krista, možemo učiniti i sljedeći korak upućujući ih da svoj pogled ne skidaju s Janjeta Božjeg. Na taj način će primiti pouku.” - The SDA Bible Commentary, sv. 6, str. 1113.

________________________________________
utorak 11. lisada
3. TRAJNO JEDINSTVO
a. Kako Gospod opisuje nježnu brigu za svoju djecu? Izaija 49:15, 16; Matej 12:50; Galaćanima 3:29. Kako možemo biti sigurni da smo i mi ta djeca?
„Oni koji s Kristom ovdje stradaju i pate sudjelovat će u budućem životu i u Njegovoj slavi. On „se ne stidi nazvati ih braćom” (Hebrejima 2:11). Njegovi su anđeli spremni pomoći nasljednicima spasenja. O svom drugom dolasku On će se pojaviti kao Sin čovječji, poistovjećujući se s ljudskim rodom čak i u svoj svojoj slavi. Onima koji se potpuno ujedine s Njim, On poručuje: „Može li žena zaboraviti porod svoj da se ne smiluje na čedo utrobe svoje? A kad bi ga i zaboravila, ja neću zaboraviti tebe. Gle, na dlanovima sam te urezao; zidovi su tvoji jednako preda mnom” (Izaija 49:16).
Trajnost jedinstva s Kristom postiže se samo živom vjerom; svako drugo jedinstvo mora propasti. Krist je prvo izabrao nas, plativši naše otkupljenje neizmjernom cijenom; i svaki pravi vjernik bira Krista kao prvog i posljednjeg i najboljeg u svemu. Ali za takvo jedinstvo nešto se mora i žrtvovati. Oholo biće, da bi ušlo u takvo jedinstvo, mora se poniziti. Svi koji ulaze u takvu zajednicu moraju osjećati da im je otkupljenje Kristovom krvlju zaista neophodno. Reformu i promjenu oni moraju otpočeti u svom srcu. Svoju volju oni moraju potčiniti Božjoj volji. Oni se moraju boriti ne samo s vanjskim nego i s unutarnjim teškoćama. Moraju proći kroz mučni proces odvajanja isto tako kao i kroz proces pripajanja. Da bismo došli u jedinstvo s Kristom moramo pobijediti oholost, sebičnost, taštinu, ljubav prema svijetu - grijeh u svakom njegovom obliku. Razlog što je kršćanski život za mnoge tako žalosno mučan i težak, što su tako nestalni i kolebljivi upravo leži je u tome što se oni pokušavaju pripojiti Kristu a nisu prethodno raskinuli sa svojim voljenim idolima.” – Svjedočanstva, sv. 5, str. 230, 231.
b. Kad potčinimo cijelo svoje biće vodstvu Dobrog Pastira, kakvu sigurnost imamo? Psalmi 36:7; 34:22.
„Onaj koji je primio na sebe ljudsku prirodu zna kako treba suosjećati s ljudima koji pate. Krist poznaje ne samo potrebe i iskušenja svake duše, nego i sve moguće okolnosti koje ranjavaju i zbunjuju duh. Njegova je ruka s neizmjernim suosjećanjem i nježnošću ispružena svakom Božjem djetetu koje pati. Onima koji najviše stradaju On ukazuje najveću samilost i suosjećanje. On je ganut osjećajem naše nemoći i želi da mi sve svoje poteškoće i sve ono što nas zbunjuje položimo pred Njegove noge i tu ostavimo.” – Zdravlje i sreća, str. 249.

________________________________________
srijeda 12. lisada
4. VELIČANJE ZAKONA
a. Što Isus očekuje da mi učinimo za duše koje su u tami? Izaija 42:5–7.
„Moramo se obratiti kao narod; naš život mora biti posvećen kako bismo objavljivali istinu kakva je u Kristu. Šireći naše publikacije, govorimo o Spasiteljevoj ljubavi lim i ganutim srcem. Samo Bog može oprostiti grijehe. Ako tu vijest ne objavimo neobraćenima, naša nemarnost mogla bi za njih značiti propast. U našim listovima i časopisima treba objavljivati blagoslovljene biblijske istine koje spašavaju dušu. Mnogi mogu pomoći u prodavanju naših časopisa. Gospod poziva sve nas da sudjelujemo u djelu spašavanja duša koje se nalaze na rubu propasti. Sotona se trudi prevariti čak i izabrane, i sad je vrijeme da budemo budni i da marljivo radimo. Pažnju naroda treba obratiti na naše knjige i listove. Evanđelje o sadašnjoj istini treba bez ikakvog odlaganja objaviti u našim gradovima. Zar nećemo odgovoriti svojim dužnostima?
Ako proučavamo Kristov život i Njegovo učenje, svaki događaj će nam pružiti materijal za upečatljivo izlaganje. Tako je Spasitelj propovijedao evanđelje ‘na putovima i među ogradama’. I dok je On govorio, često se moglo vidjeti kako mala grupa koja je slušala Njegove riječi prerasta u veliko mnoštvo.” —Svjedočanstva, sv. 9, str. 63.
b. Kako Bog gleda na svoj zakon? Izaija 42:21. Čemu se možemo poučiti iz toga?
„Moramo nastojati probuditi članove crkve, kao i one koji to nisu, kako bi uvidjeli i poslušali zakon Neba. Mi trebamo učiniti ovaj ‘zakon velikim i slavnim’.”— Odabrane poruke, sv. 2, str. 403.
„Isti Onaj koji je vjekovima ranije izgovorio zakon na gori Sinaju, sada je došao taj zakon učiniti velikim i slavnim. U svojoj besjedi na gori On je objasnio taj zakon, pokazujući što svako pravilo podrazumijeva. Požudu je prikazao kao idolopoklonstvo, pohotni preljub i ubilački gnjev. On je dokazao duhovnost zakona i ukazao da on doseže do svake faze u životu.
Pred nebeskim svemirom, pred palim anđelima i pred onima koje je došao spasiti, Krist je pokazao da živi po uredbama Božjeg zakona. Vrhunskom poslušnošću njegovim zahtjevima On je taj zakon uzdignuo i sprovodio u djelo.
Kao što je Krist živio po uredbama zakona u ljudskom tijelu, tako ćemo i mi steći snagu ako se uhvatimo za Njegovu silu.”—The Signs of the Times, March 4, 1897.

________________________________________
četvrtak 13. lisada
5. POSTAVITI STRAŽU NAD OČIMA I UŠIMA
a. Što Gospod želi da učinimo sa svojim očima i ušima? Izaija 42:19, 20. Zašto?
„Bog ne želi da mi čujemo sve što se može čuti i da vidimo sve što se može vidjeti. Najviše pažnje bi trebalo posvetiti brzom i jasnom uočavanju svojih nedostataka, da brzo čujemo i poslušamo svaki ukor i uputu kako ne bismo zbog svoje nepažnje i nemarnosti postali zaboravni slušatelji umjesto činitelja djela.” – Svjedočanstva, sv. 1, str. 707, 708.
„Vrlo je važno čime hranimo svoj um i dušu. Mi možemo dopustiti svom umu da počiva na romantici i zidanju dvorca u zraku, ali kakve ćemo koristi imati od toga? To će uništiti našu dušu i tijelo. (...) Nama je potrebna ta sila koja će nam omogućiti da zatvorimo svoje oči pred prizorima koji nas ne uzdižu, ne oplemenjuju, ne pročišćavaju; i da zatvorimo svoje uši za sve što je zabranjeno u Božjoj Riječi. On nam zabranjuje da zamišljamo zlo, da govorimo o zlu i da mislimo o zlu.” —Our High Calling, str. 334.
b. Što Gospod želi da promatramo? Hebrejima 12:1, 2.
„Gledajmo u Isusa i razmišljajmo o privlačnosti Njegovog karaktera i promatranjem ćemo se promijeniti i postati slični Njemu.”—Our High Calling, str. 334.

________________________________________
petak 14. lisada
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Kako nam osjećaj vlastite smrtnosti pruža bolji pogled na život?
2. Na koje sve načine možemo govoriti drugima o Isusu i Njegovoj ljubavi?
3. Objasnite dubinu istinskog zajedništva s Kristom.
4. U kojem je smislu Krist uzdigao zakon učenjem i primjerom?
5. Pred čime trebamo zatvoriti svoje oči i uši?

Stvoriteljeva podrška i briga


[TEXT]


4. lekcijaSubota, 22. lisada 2016.
Stvoriteljeva podrška i briga
”Neće mu dosaditi, niti će se umoriti, dokle ne postavi sud na zemlji, i otoci će čekati nauk njegov.” (Izaija 42:4)
„Proučavajući Božju Riječ uvidjet ćemo da nismo prepušteni svojim slabostima, svojim sumnjama i obeshrabrenosti. Govorite s vjerom; djelujte u vjeri. Njegujte tu vjeru koja kroz ljubav radi i čisti dušu.”— The Review and Herald, May 19, 1896.
Pročitajte: Zdravlje i sreća, str. 29–43.
________________________________________
Nedjelja 16. lisada
1. PRIMJER ZA NAS
a. Gdje nas Bog potiče da gledamo – i zašto? Izaija 42:1.
„Isus je za svijet bio izvor spasonosne milosti i svih tih godina dok je povučeno živio u Nazaretu Njegov život se izlijevao u valovima ljubavi i nježnosti. Stari ljudi, patnici i grešnici, djeca u svojim nevinim radostima, sitna stvorenja po šumarcima, strpljive domaće životinje – sve je njih Njegova prisutnost činila sretnima. Onaj čija je moćna Riječ održavala svjetove sagibao se kako bi pomogao ranjenoj ptici. Nije postojalo ništa što ne bi privuklo Njegovu pažnju, ništa što bi smatrao nedostojnim svoje pomoći.
I tako, dok se razvijao u mudrosti i rastu, napredovao je također i u milosti pred Bogom i pred ljudima. (...) Stvarao je oko sebe atmosferu nade i hrabrosti i stoga je bio blagoslov za svaki dom. (...)
On je živio zato da bi u svakodnevnom životu ugodio svome Ocu, da bi Ga slavio i hvalio. On je svoje djelo otpočeo posvećujući se skromnom radu običnih zanatlija koji rade za svagdanji kruh. Radeći u radionici drvodjelje, On je služio Bogu isto onako kao kad je činio čuda u korist mnogobrojnih. I svako mlado biće koje se ugleda na primjer vjernosti i poslušnosti koji je On pružio u svom smjernom domu može polagati pravo na riječi koje je o Njemu izgovorio Otac preko Svetog Duha: ‘Evo sluge mojega, kojega podupirem, izbranika mojega, koji je mio duši mojoj’ (Izaija 42:1).” – Želja vjekova., str. 74.
________________________________________
Ponedjeljak 17. lisada
2. JEDINSTVENI UČITELJ
a. Na što se odnosilo Izaijino proročanstvo o Isusovom glasu (govoru)? Izaija 42:2
„Kristov glas nije se čuo na ulicama, u bučnim prepirkama s onima koji su se protivili Njegovom učenju. Njegov se glas nije mogao čuti u molitvi upućenoj Ocu na ulici, kako bi Ga ljudi mogli zapaziti. Njegov se glas nije čuo ni na veseljima. Njegov se glas nikada nije uzdizao kako bi hvalio samoga sebe, ili kako bi zadobio pohvale i laskanje ljudi. Kada je bio zaokupljen poučavanjem, On se povlačio sa svojim učenicima daleko od gradske vreve na neko povučeno mjesto koje je bilo u skladu s poukama o poniznosti, pobožnosti i vrlini koje je želio utisnuti u njihov um. On se klonio ljudskih pohvala i više je volio usamljenost i mir od buke i pometnje smrtnog i prolaznog života. Njegov se glas mogao čuti u usrdnim zalaganjima pred Ocem; pa ipak za ove aktivnosti On bi izabrao usamljenu planinu i često provodio čitave noći u molitvi za snagu potrebnu da se odupre iskušenjima s kojima se trebao susresti i ispuniti značajan zadatak u cilju spašavanja čovjeka. Njegove molbe bile su usrdne i pomiješane sa snažnim jecajima i suzama. Bez obzira na duševne napore kojima je bio izložen tijekom noći, On nije prestao obavljati svoj posao tijekom dana. On bi ujutro mirno nastavio svoje djelo milosti i nesebičnog dobročinstva.”—The Spirit of Prophecy, sv. 2, str. 30, 31.
„Način na koji se Spasitelj obraćao ljudima u velikoj se mjeri razlikovao od nastupa tadašnjih vjeroučitelja. U Njegovom životu nikad se nije čula bučna prepirka ni nametljiva molitva, nije zapažen nijedan postupak čiji bi cilj bio izazvati divljenje ljudi. Mesija je morao biti skriven u Bogu, a Bog se otkrivao u karakteru svoga Sina.” —Proroci i carevi, str. 693.
b. Što su oni koji su imali prilike slušati Isusove riječi, rekli o načinu na koji je govorio? Ivan 7:46.
„Krist je naš Uzor. Glas Mu je, dok se obraćao ljudima, uvijek bio milozvučan i nikada nije govorio povišenim tonom. Nikada u svom izlaganju nije govorio tako brzo da Mu riječi preskaču jedna preko druge i da se ne mogu razumjeti. Svaka riječ je bila izgovorena tako jasno i razgovjetno.” —The Review and Herald, March 5, 1895.
„(Učenici u gornjoj sobi) ugledali su ruke i noge probodene grubim klinovima. Prepoznali su Njegov glas, koji se razlikovao od svakog drugog.” - Želja vjekova, str. 803.

________________________________________
Utorak 18. lisada
3. DOPIRANJE DO DUŠA
a. Što je Izaija također prorokovao o Isusu? Izaija 42:3. Što je Gospodnji zadatak podrazumijevao? Ivan 10:16; Matej 12:20, 21.
„Crkva nije bila ispravno educirana za rad izvan svog kruga. Mnoge duše izvan nje mogle su biti prosvjetljenje istinom i to bi unijelo puno više svjetla u crkvu samo da je svaki član koji tvrdi da ima posebnu svjetlost istine radio srcem, dušom i riječju na zadobivanju duša. Sve u svemu, članovi crkve su premalo učinili za one kojima je potrebna svjetlost, za one koji su izvan crkve Adventista sedmog dana. (...) Bog je za svakoga odredio njegovu dužnost. Na sudu se nitko neće moći opravdati što tu dužnost nije izvršio.” – Svjedočanstva za propovjednike, str. 127, 128.
„Za Isusovo srce je sama prisutnost nevolje predstavljala poziv za pomoć. Siromašni, bolesni, usamljeni, odbačeni, obeshrabreni, klonuli duhom pronalazili su u Njemu suosjećajnog Spasitelja, Moćnog Iscjelitelja. (...) Krist je poistovjećivao svoje interese s interesima napaćenog čovječanstva i On nam poručuje da sve što učinimo kako bismo olakšali patnje napaćenima, učinili smo Njemu.”—Medical Ministry, str. 121.
b. S kojim je ciljem Isus došao na ovaj svijet? Ivan 3:17. Što pokazuje Njegovo strpljenje prema grešnicima?
„Kad je Juda postao učenik, on nije bio neosjetljiv prema ljepoti Kristovog karaktera. Osjećao je utjecaj one božanske sile koja je privlačila duše k Spasitelju. Onaj koji nije došao slomiti stučenu trsku niti ugasiti žižak koji se dimi nije odbacio tu dušu dok god je u njoj postojala i jedna jedina želja za svjetlošću. Spasitelj je pročitao Judino srce: znao je svu dubinu nepravde do koje će pasti ukoliko se ne oslobodi Božjom milošću. Dovodeći ovoga čovjeka u vezu sa sobom, stavio ga je u položaj da iz dana u dan bude u dodiru s izvorom neiscrpne i nesebične ljubavi. Da je Juda otvorio svoje srce Kristu, božanska milost bi odagnala demona sebičnosti pa bi čak i on postao podanik Božjeg kraljevstva. - Želja vjekova, str. 294.
„Svim srcem je čeznuo za tim da spasi njegovu dušu. Osjećao je za njim istu onu bol koja Ga je obuzimala kad je, promatrajući Jeruzalem, zaplakao nad gradom osuđenim na propast. Srce Mu je bolno naricalo: ‘Kako da te prepustim?’ Silu te ljubavi koja jednostavno primorava osjetio je i sam Juda.” – Medical Ministry, str. 645.

________________________________________
Srijeda 19. lisada
4. POUZDAN POMOĆNIK
a. Kakav je bio Isusov stav prema teškim situacijama i kako nam taj primjer može biti od pomoći? Izaija 42:4.
Došao je pronaći i spasiti ono što je izgubljeno. Spustio se u dubine ljudske bijede i jada kako bi čovjeka takvog kakav je: uprljanog izopačenošću, uniženog porokom, iskvarenog grijehom i udruženog sa Sotonom u otpadništvu uzdigao k sebi da sjedi na Njegovom prijestolju. Ali o Njemu je zapisano da mu ‚neće dosaditi, niti će se umoriti,‘ i on je hodio putem samoodricanja i samopožrtvovanja, ostavljajući nam primjer kako bismo mi Ga slijedili. Mi trebamo raditi kao što je Krist radio, zapostavljajući vlastita zadovoljstva, okrećući leđa Sotoninim podmićivanjima, prezirući lagodnost i udobnost i užasavajući se sebičnosti, kako bi pronašli i spasili ono što je izgubljeno, dovodeći duše iz tame ka svjetlosti, ka sunčevoj svjetlosti Božje ljubavi. Nama je naređeno da idemo i propovijedamo evanđelje svakom stvorenju. Mi trebamo odnijeti izgubljenima vijest da Krist može oprostiti grijehe, obnoviti ljudsku prirodu, zaodjenuti dušu u odjeću Njegove pravednosti, dovesti ga u stanje u kojem može razumjeti Kristov um i poučiti ga i osposobiti da bude Božji suradnik.” - Fundamentals of Christian Odgoj, str. 199.
b. Koju garanciju imaju svi oni koji žele raditi za Boga u svom okruženju?Izaija 40:30, 31.
„Divne su i čudesne mogućnosti koje se pružaju mladima da u Božjoj Riječi nađu svoju sigurnost. Ljudski um jedva može imati predodžbu o duhovnim dostignućima do kojih se svako mlado biće može uzdići ako postane sudionik u božanskoj prirodi. Ispravljanjem svojih grešaka i zadobivanjem pobjede oni svakog dana mogu rasti u mudrosti dok ne postanu snažni ljudi i žene u Kristu Isusu.
Čovjek koji se uzda u Gospoda u Njemu nalazi svoju snagu i dovoljno je jak da se održi i pod najtežim pritiskom. Ali ipak, kad je usrdno zamoljen, on lako staje na stranu milosti i sažaljenja, jer je to Kristova strana.
Onaj tko se potpuno potčini i preda Bogu spreman je tvoriti Njegovu volju. On vrijedno i u poniznosti uvijek nastoji saznati što je Božja volja. On prihvaća disciplinu i ne usuđuje se rukovoditi samo svojim ograničenim rasuđivanjem. On u molitvi neprekidno održava vezu s Bogom i razgovara samo o onome što je nebesko. Povezujući se tako s Beskonačnim Stvoriteljem, čovjek postaje sudionik u božanskoj prirodi. Njemu strijele neprijatelja ne mogu nauditi jer je zaštićen oklopom Kristove Pravednosti.” – Moj život danas, str. 277.

________________________________________
Četvrtak 20. lisada
5. KAKO JE MOĆAN BOG KOJEM SLUŽIMO!
a. Što nam Izaija govori o Božjoj moći? Izaija 40:26–29.
„U pjesmi ptica, u uzdasima drveća, u šumu mora još uvijek možemo čuti glas Onoga koji je razgovarao s Adamom u Edenskom vrtu u smiraj dana. I kad sagledamo svu Njegovu moć u prirodi, nalazimo utjehu, jer riječ koja je sve stvorila jest ona riječ koja daje život duši. Onaj ‘koji reče da iz tame zasvijetli svjetlost, zasvijetli u srcima vašima na svjetlost poznanja slave Božje u licu Isusa Krista’ (2 Korinćanima 4:6).” - Želja vjekova, str. 281, 282.
„I zvijezde imaju radosnu poruku za svako ljudsko biće. U takvim trenucima koje svatko doživljava, kad srce klone a iskušenje bolno tišti, kad prepreke izgledaju nepremostive, životni ciljevi nedostižni, njegova lijepa obećanja kao jabuke iz Sodoma, gdje bi se tada moglo naći više hrabrosti i čvrstine nego u poruci koju nam je Bog naredio da naučimo od zvijezda i njihovog postojanog kretanja?” —Odgoj, str. 115.
b. Što ćemo biti navedeni učiniti dok razmišljamo o Božjoj veličini? 1 Samuelova 12:24; Marko 5:19; Psalmi 31:19.
„Pustinjsko drvo simbol je onoga što Bog želi da bude život njegove djece na ovom svijetu. Ona trebaju voditi na živu vodu umorne, uznemirene duše kojima prijeti propast u pustinji grijeha.” Odgoj, str. 116.

________________________________________
petak 21. lisada
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Kako mogu kršćani—uključujući mlade— ispuniti riječi iz Izaije 42:1 u svakodnevnom životu?
2. Što je činilo Kristov način poučavanja tako karakterističnim u ovom svijetu?
3. Kako možemo slijediti Kristov primjer u pomaganju onima koji se nalaze izvan crkve?
4. Dok rastemo u mudrosti, što ćemo činiti svakog dana?
5. Čemu se možemo poučiti od zvijezda?

Promatrati Janje Božje


5. lekcijaSubota, 29. lisada 2016.

Promatrati Janje Božje

„Ali on bi ranjen za naše prijestupe, izbijen za naša bezakonja; kar bješe na njemu našega mira radi, i ranom njegovom mi se iscijelismo.” (Izaija 53:5)
„Promatrajte, o promatrajte križ na Golgoti; promatrajte kraljevsku žrtvu kako pati zbog vas.” —That I May Know Him, str. 65.
Pročitajte: Svjedočanstva, sv. 2, str. 200–215.
________________________________________
Nedjelja 23.lisada
1. GOVOR UČITELJA
a. Kako mi možemo govoriti drugima kao što je to činio Isus? Izaija 50:4, 5.
„Mi smo po svojoj prirodi samoživi i samovoljni. Ali ako prihvatimo pouke koje nam je Krist ostavio, postat ćemo dionici Njegove prirode i živjet ćemo Njegovim životom. Čudesni primjer Kristove neizrecive nježnosti kojom je osvajao osjećaje drugih, plačući s tužnima i radujući se s radosnima, treba ostaviti duboki utjecaj na karakter svih onih koji Ga slijede s iskrenošću. (...)
Ožalošćenih i nevoljnih ima kamo god se okrenemo i na svakom koraku ih možemo susresti. Stoga potražimo ove patnike i progovorimo im riječ u pravo vrijeme, kako bismo utješili njihova srca. Budimo kanali kroz koje stalno teče živa voda suosjećanja i sažaljenja.
Dolazeći u dodir s ljudima uvijek moramo imati na umu da u iskustvima i doživljajima drugih ima trenutaka koji su zapečaćeno poglavlje za oči smrtnika. Na stranicama njihovih uspomena nalaze se žalosni događaji koji se skrivaju pred radoznalim pogledima. Tu su zapisane duge i teške borbe s mučnim okolnostima, možda poteškoćama u obitelji koje iz dana u dan potkopavaju i slabe volju, pouzdanje i vjeru. Duše koje na svom životnom putu moraju voditi tešku i mučnu borbu mogu biti ojačane i ohrabrene malim pažnjama koje bi nas stajale samo nešto napora u ljubavi prema bližnjima. Za takve ponekad možda samo iskreni i ohrabrujući stisak ruke vrijedi više nego zlato ili srebro. Tada su ljubazne riječi tako dobrodošle kao anđeoski osmijeh.” – Zdravlje i sreća, str. 157, 158.
________________________________________
Ponedjeljak 24. lisada
2. PRIZOR KOJI POTIČE NA RAZMIŠLJANJE
a. Spomenite kako je Krist morao patiti zbog nas. Zašto je On to činio? Izaija 50:6; 52:13–15.
„Tu je Sin Božji (...) morao trpjeti uvrede, zlostavljanja, sram i porugu sve dok ‘tako mu je lice bilo neljudski iznakaženo te obličjem više nije naličio na čovjeka’ (Izaija 52:14).
Tko može shvatiti svu ljubav koja se ovdje pokazala? Vojska anđela je s čuđenjem i boli gledala kako Onaj koji je bio Veličanstvo neba i nosio krunu slave sada nosi trnovu krunu, kao krvava žrtva pomahnitale rulje koju je Sotonin gnjev razjario do ludila. Gledajte strpljivog Patnika! Na Njegovoj glavi je kruna od trnja. Iz svih rana teče Mu krv. I sve to zbog grijeha! Samo vječna ljubav koja će uvijek ostati tajna, mogla je navesti Krista na to da napusti nebesku slavu i počasti i da dođe u ovaj grešni svijet, gdje je bio prezren i odbačen od strane onih koje je došao spasiti.” – Svjedočanstva, sv. 2, str. 207.
„Oholost i samoljublje ne mogu se održati u duši koja stalno osvježava uspomenu na prizor sa Golgote.” - Želja vjekova, str. 661.
b. Kako je prorok Izaija prorekao Isusov izgled? Izaija 53:2. Zašto su mnogi bili odbijeni Njegovim jednostavnim izgledom?
„Svjetovno društvo privlači i omamljuje osjetila tako da pobožnost, Božji strah i vjernost gube svoju silu i čovjek se ne može održati. Kristov ponizan i skroman život potpuno je neprivlačan. Za mnoge koji tvrde da su Božji sinovi i kćeri, Isus, Veličanstvo Neba, je ‘kao korijen iz suhe zemlje; ne bi obličja ni ljepote u njega’.” – The Adventist Home, str. 461.
„U proročanstvu je najavljeno da će se Krist pojaviti kao izdanak iz suhe zemlje. (Citat:Izaija 53:2,3) Ovo poglavlje treba pažljivo proučavati. Tu je Krist prikazan kao janje Božje. Oni koji se uzdižu u svojoj oholosti i čija su srca puna taštine, trebaju pogledati u ovu sliku svoga Otkupitelja, i poniziti se u prahu i pepelu. Cijelo ovo poglavlje treba naučiti napamet. Pod utjecajem ovih riječi, skrušit će se i poniziti duša oskvrnjena grijehom samopouzdanja.” - The Youth‘s Instructor, December 20, 1900.

________________________________________
Utorak 25. lisada
3. PREZREN I ODBAČEN
a. Koliko je njih odgovorilo pozitivno na Isusovu ljubav? Izaija 53:3. Što je On podnosio zbog nas? Stihovi 4, 5.
„Kroz beskrajnu žrtvu i neizrecivu patnju naš je Otkupitelj stavio otkupljenje nadomak naše ruke. Boravio je na ovom svijetu nepoštovan i nepoznat, kako bi kroz svoju divnu milost i poniženje mogao uzdići čovjeka da primi vječne počasti i besmrtnu radost u nebeskim dvorovima. Tijekom trideset godina života na Zemlji, Njegovo je srce pritiskala nezamisliva muka. Put od jasala do Golgote bio je u sjenci patnje i žalosti. On je bio čovjek žalosti i upoznat s jadom, a Njegovo srce trpjelo je takvu bol kakvu nikakve ljudske riječi nisu u stanju opisati. Uistinu je mogao reći: ‘Pogledajte i vidite, ima li bola kakav je moj, koji je meni dopao’ (Tužaljke 1:12). Mrzio je grijeh potpunom mržnjom, a ipak je na svojoj duši ponio grijehe cijelog svijeta. Bio je bez krivnje ali ponio je kaznu za krivce. Bio je nedužan a ipak se ponudio kao zamjena za prijestupnika. Krivnja svakog grijeha spustila se svom svojom težinom na božansku dušu Otkupitelja svijeta. Zle misli, zle riječi i zla djela svakog Adamovog sina i kćeri navukle su na Njega odmazdu jer On je postao čovjekov zamjenik. Iako krivnja za grijehe nije pripadala Njemu, Njegov duh bio je rastrgan i izranjavan prijestupima ljudi, i Onaj u kome nije bilo grijeha, za nas je postao grijehom kako bismo mi mogli dobiti Božju pravednost u Njemu.” – Odabrane poruke, sv. 1, str. 322.
„Kako je malo onih koji imaju predodžbu o agoniji koja je razdirala srce Božjeg Sina tijekom trideset godina života na zemlji.”— That I May Know Him, str. 66.
„Sin Božji bio je odbačen i prezren zbog nas. Možete li se, gledajući na križ, upirući pogled vjere na Kristove patnje - žaliti na svoje patnje i iskušenja? Možete li gajiti duh osvete prema svojim neprijateljima, dok do vašeg uha s Kristovih blijedih i drhtavih usana dopiru riječi molitve za Njegove mučitelje i ubojice: ‘Oprosti im, Oče, jer ne znaju što čine’(Luka 23:34)? (...)
Mi ne smijemo ustuknuti pred dubinom poniženja kojem je Božji Sin bio izložen kako bi nas uzdigao iz uniženosti i ropstva grijehu i postavio s desne strane sebi. (...) Krajnje je vrijeme da posvetimo ovih nekoliko preostalih trenutaka našeg vremena probe kako bismo oprali haljine svog karaktera i ubijelili ih u Janjetovoj krvi kako bismo bili u društvu onih koji će stajati odjeveni u bele haljine pred velikim bijelim prijestoljem.”—That I May Know Him, str. 65.

________________________________________
Srijeda 26. lisada
4. ŽRTVA KOJA SE NE ŽALI
a. Čemu se možemo poučiti iz načina na koji je Krist odgovorio na zlostavljanja koja su se nagomilavala protiv Njega tijekom raspeća? Izaija 53:6–9; 1 Petrova 2:19–24.
„U poniznosti i kajanju mi trebamo zauzeti mjesto koje nam dolikuje u podnožju križa. Dok idući uz Golgotu i gledajući na križ gledamo Spasitelja u Njegovim samrtnim mukama, Božjeg Sina kako umire, Pravednik za nepravednike, najbolje možemo naučiti lekciju o krotkosti i istinskoj dobroti. Promatrajmo Onoga koji je jednom riječju mogao sazvati legije anđela da Mu pomognu, kako podnosi ismijavanje, uvrede, ruganje i mržnju. Pristao je na to da bude žrtva za grijehe svijeta. Kad su Ga ružili i vrijeđali, nije prijetio. Kad je bio lažno optuživan, ne otvori usta svojih. Na križu se molio za svoje ubojice i umro je i za njih. Platio je neizmjernu cijenu za svako ljudsko biće. On želi da se ne izgubi niti jedna od duša za koje je platio tako visoku cijenu. Bez ijedne riječi protivljenja trpio je udarce i ranjavanja. Takva žrtva koja se ne žali bio je Božji Sin. Njegovo je prijestolje od iskona, i Njegovom carstvu neće biti kraja. (...)” - That I May Know Him, str. 65.
„U svojoj ljudskoj prirodi Krist je bio kušan puno jačim iskušenjima, s mnogo više ustrajnih napora i energije od strane Sotone, s obzirom na to da je Njegova priroda bila uzvišenija od čovjekove. Ovo je duboko tajanstvena istina, da je Krist vezan za čovječanstvo najnježnijim suosjećanjem. Zla djela, zle misli, zle riječi izgovorene od strane svakog sina i kćeri Adamove, pritišću Njegovu božansku dušu. Zbog grijeha ljudi, Njega je očekivala odmazda, jer je On postao čovjekova zamjena i uzeo na sebe grijehe svijeta.”—That I May Know Him, str. 66.
b. Kakav je cilj nebo htjelo postići Kristovim utjelovljenjem? Izaija 53:10.
„Kao Veličanstvo neba On nikad i ni u čemu nije ugađao sebi. Sve što je činio bilo je u interesu spašavanja čovjeka. Sebičnost u svim svojim oblicima bila je posramljena u Njegovoj prisutnosti. On je uzeo našu prirodu kako bi stradao i patio zbog nas, i život svoj je dao na žrtvu za grijeh. Bio je ranjavan i mučen kako bi čovjeka spasio od nesreće koju je zaslužio prestupivši Božji zakon. Svjetlošću koja blista s križa Krist želi privući k sebi svako ljudsko biće. Njegovo plemenito srce čezne za svakim pripadnikom ljudskog roda. Njegove su ruke uvijek raširene kako bi primile svakoga, i On sve poziva da dođu k Njemu. Njegov život na zemlji bio je život neprekidnog samoodricanja i blagonaklonosti.” – Svjedočanstva, sv. 4, str. 418.

________________________________________
Četvrtak 27. lisada
5. DUHOVNA HRANA ZA UM
a. Što je motiviralo Krista da umre tako sramnom smrću? Izaija 53:11, 12.
„Ljubljeni i obožavanja dostojan Otkupitelj. (...) U očima svijeta On nije umro kao heroj obasut počastima koje se ukazuju palima u ratu. Završio je kao osuđeni kriminalac, obješen između neba i zemlje - umirući dugo sramnom smrću, izložen zajedljivom ruženju zločinački bezočnog mnoštva. (...)
Sva ova poniženja Veličanstvo neba podnijelo je zbog krivnje osuđenog čovjeka. U svom poniženju On je išao sve dublje i dublje dok se nije spustio do najvećih dubina do kojih je uopće mogao doprijeti, kako bi uzdigao palog čovjeka iz njegove moralne uniženosti. Sve ovo dogodilo se za vas.” - That I May Know Him, str. 68.
b. Na koje nas razmatranje ova nevjerojatna i zadivljujuća poniznost može navesti? Hebrejima 2:3, 14, 15.
„Ma kako grešni i krivi bili, vi ste pozvani, vi ste izabrani. ‘Približite se Bogu, i On će se približiti vama’ (Jakov 4:8). Nitko neće biti primoran doći Isusu Kristu protiv svoje volje. Veličanstvo neba, jedinorođeni Sin istinitog i pravog Boga otvorio vam je put da dođete k Njemu, dajući svoj život kao žrtvu na križu Golgote. Ali iako je On propatio sve ovo za vas, On je previše čist i pravedan da bi promatrao grijeh. Pa ipak ni to vas ne treba razdvojiti od Njega, jer On kaže: ‘Ja nisam došao da dozovem pravednike nego grešnike na pokajanje’ (Marko 2:17).”— Fundamentals of Christian Odgoj, str. 251, 252.

________________________________________
petak 28. lisada
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Što je potrebno naučiti kako bismo predstavljali veći blagoslov za druge?
2. Kakav će utjecaj na nas imati učenje 53. poglavlja knjige proroka Izaije napamet?
3. Što nećemo moći činiti ukoliko promatramo Isusove patnje na križu?
4. Zašto je Isus – izuzev kad se molio za svoje neprijatelje – šutio dok je visio na križu?
5. Kako možemo pokazati zahvalnost prema Isusu za ono što je učinio za nas?

Širenje dobre vijesti bližnjima

6. lekcijaSubota, 5. studenog 2016.
Širenje dobre vijesti bližnjima
„Ne bojte se i ne plašite se; nisam li ti davno kazao i objavio? Vi ste mi svjedoci; ima li Bog osim mene? Da, nema stijene, ne znam ni jedne.” (Izaija 44:8).
„Mi moramo osobno znati, a potom i biti u stanju reći drugima da je svako Božje obećanje istinito. Jedino ako iznosimo direktno svjedočanstvo riječju i djelom možemo biti smatrani istinskim i vjernim Kristovim svjedocima.”— The Review and Herald, July 7, 1903.
Pročitajte: Proroci i carevi, str. 367–378.
________________________________________
Nedjelja 30. lisada
1. DOSEGNUTI NEDOSEGNUTE
a. Kakav je Božji plan za ovce koje su izvan Njegovog stada? Ezekiel 34:12–14. Što je suvremenom Božjem glasniku bilo naređeno da kaže o ovoj potrebi?
„Dok sam putujući na jedan sabor prolazila područjem Juga, vidjela sam uzasno nekoliko neobrađenih gradova. U čemu je problem? Propovjednici lebde nad crkvama koje poznaju istinu, dok tisuće propadaju bez Krista. Da je svaki vjernik crkve dobio prave upute i poštovao prave metode, radio bi svoj posao kao jedan od udova tijela. Obavljao bi kršćansko misionarsko djelo. Međutim, crkve su na izdisaju jer nema propovjednika da im propovijeda. Te vjernike treba učiti da vjerno donose Bogu desetke, kako bi ih On mogao jačati i blagoslivljati. Treba ih ozbiljno pripremiti za posao da bi na njih došao dah živoga Boga. Učimo ih, dok ne budu mogli stajati na svojim nogama bez propovjednika, da trebaju biti ponovno obraćeni i ponovno kršteni. Trebaju doživjeti novo rođenje.” - The Ellen G. White 1888 Materials, str. 1750.
„Stanovnici svijeta trebaju biti opomenuti. Propovjednici trebaju djelovati usrdno i požrtvovno, otvarajući nova polja i angažirajući se osobno u radu na spašavanju duša, a ne kao ptica nad svojim gnijezdom stalno lebdjeti nad skupštinama koje već imaju veliku svjetlost i mnoge prednosti.” – Svjedočanstva, sv. 7, str. 255.
________________________________________
Ponedjeljak 31. lisada
2. OSNAŽENI SLUŽBOM
a. Koja spasonosna svjetlost mora doprijeti do svake osobe na zemlji? Izaija 42:6; Marko 16:15. Kako mi kao vjernici i pojedinci često zanemarujemo ovu dužnost – posebno na velikim skupovima?
„Kristov nalog mora se izvršiti. Božji narod mora Njemu posvetiti svoja sredstva i svoje sposobnosti. Vjerni vojnici Kristovog križa trebaju ići naprijed ne razapinjući šatore, već noseći teret prijekora i poniženja i hodeći stazom samoodricanja kojom je koračao Otkupitelj.
Za propovjednike koji lebde nad lokalnim crkvama propovijedajući onima koji već poznaju istinu bi bilo bi bolje da odu u ona mjesta koja su još uvijek u tami. Ukoliko to ne učine, i oni i članstvo u tim crkvama će zakržljati. Naša vjera je postala slaba i bolesna zato što su članovi crkava napustili svoju prvu ljubav. Oni bi mogli postati snažni ljudi i žene u Kristu ukoliko bi poslušali Gospodnje upute. (...)
Svijet propada u grijehu. Koliko dugo ćete dozvoliti sebi da budete odvojeni od velikog vinograda kojem je potrebna vaša pomoć, kada se povijest ovog svijeta približava svom kraju?”— The Review and Herald, February 9, 1905.
„Mnogo je članova naših crkava koji ne rade relativno ništa, a koji bi mogli postići dobre rezultate u radu, ukoliko bi se, umjesto da se grupiraju zajedno, raširili po onim mjestima u kojima istina još nije prodrla.”— The Review and Herald, November 26, 1914.
b. Što svaki propovjednik i član trebaju imati na umu? Izaija 43:11.
„Božji narod koji ima svjetlost i znanje nije ispunio uzvišene i svete Božje ciljeve. On nije napredovao iz pobjede u pobjedu, osvajajući nova područja, podižući zastavu u gradovima i predgrađima. Veliko duhovno sljepilo obuzelo je one koje je Gospod obasjao tolikom svjetlošću; oni nisu u toj svjetlosti neprestano napredovali. (...)
U svakoj crkvi za nošenje odgovornosti treba birati mlade ljude i žene. Oni moraju ulagati sve svoje napore kako bi se osposobili da pomognu onima koji ne poznaju istinu. Bog traži revne, odane radnike. Oni koji budu krotki i ponizni uvidjet će i iz osobnog iskustva da osim Njega nema Spasitelja.” – Svjedočanstva, sv. 9, str. 139.

________________________________________
Utorak 1. studenog
3. OSVJEŽENJE ŽEDNIMA
a. Što Bog obećaje da će učiniti za one koji nastoje izvršavati Njegovu volju cijelim srcem? Izaija 44:3, 4.
„Riječju Božjom poučeni smo da u ovo vrijeme više nego ikada trebamo tražiti i očekivati svjetlost poslanu s neba. Sada trebamo očekivati osvježenje od prisutnosti Gospodnje. Budno trebamo pratiti kretanje Božjeg proviđenja kao što je izraelska vojska u vrijeme Davidovo pazila „kad zašušti po vrhovima dudova“(2 Samuelova 5:24), što je bio određeni znak da nebo radi za njih.
Božje ime ne može se proslaviti preko pripadnika Njegovog naroda dokle god se oni oslanjaju na čovjeka i ‘uzimaju tijelo sebi za mišicu’. Njihovo sadašnje stanje duhovne slabosti i nemoći nastavit će se sve dok ne budu uzdizali samo Krista i dok u poniznosti srca i s punim poštovanjem ne budu rekli kao Ivan Krstitelj u svoje vrijeme: „On treba rasti, a ja se umanjivati.” Naloženo mi je da Božjem narodu prenesem ove riječi: ‘Uzdižite Njega, Mučenika sa Golgote. Sve ljudsko neka se povuče iza Njega, kako bi svi mogli gledati samo u Onoga u kojem su sve njihove nade u vječni život. (...)
‘Ja ću izliti vodu na žednoga i potoke na sasušenu zemlju.’ Samo onim dušama koje iskreno traže svjetlost i radosna srca prihvaćaju svaku zraku božanskog prosvjetljenja iz Njegove Svete riječi, samo takvima svjetlost će i biti darovana. Preko takvih duša Bog će otkriti onu svjetlost i silu koja će osvijetliti cijelu zemlju Njegovom slavom.” – Svjedočanstva, sv. 5, str. 728, 729.
b. Opišite ludost ovog svijeta koji se pouzdaje u svoje idole. Izaija 44:9, 14–17;46:5–8. Koju osvježavajuću vijest ovi idolopoklonici trebaju čuti? Izaija 44:22; Psalmi 103:11–13
„Bog želi klonulom čovječanstvu udahnuti dah života. I On neće dozvoliti da ijedna duša koja iskreno teži za nečim uzvišenijim i plemenitijim od onoga što svijet može pružiti, ostane razočarana. Bog neprestano šalje svoje anđele onima koji, iako u vrlo nepovoljnim okolnostima, upućuju molitve vjere težeći da se potčine višoj sili koja će im donijeti spasenje i mir. Bog će im se otkriti na razne načine i svojim proviđenjem ojačati njihovo povjerenje u Onoga koji se žrtvovao kako bi ih otkupio, kako bi svi mogli ‘da u Boga ufanje svoje stave i ne zaborave djela Božjih, već da vrše zapovijedi njegove’ (Psalmi 78:7).” —Proroci i carevi, str. 377, 378.

________________________________________
Srijeda 2. studenog
4. PROŠIRUJUĆI NAŠE GRANICE
a. Što Gospod želi da Njegov prezreni i napušteni ostatak učini? Psalmi 5:11;Izaija 54:1.
„Cijelo pedeset četvrto poglavlje iz knjige proroka Izaije može se primijeniti na Božji narod, i svaka pojedinost ovog proročanstva ispunit će se.” - The SDA Bible Commentary, sv. 4, str. 1148.
b. Kakvo se uvjerenje daje onima koji otvore svoja srca i vrata svojih domova drugima? Izaija 54:2, 3; Hebrejima 13:1, 2.
„Prema poruci koju mi je Bog dao za pripadnike Njegovog naroda, oni se moraju probuditi, razapeti svoje šatore i proširiti svoje granice. Braćo moja i sestre, vi ste otkupljeni uz neizmjernu cijenu, i sve što imate i što jeste trebate upotrijebiti na slavu Božjeg imena i za dobro svojih bližnjih. Krist je umro na križu da spasi svijet koji propada u svojim grijesima. On vas poziva da surađujete s Njim u tom djelu. Vi trebate biti Njegova pomoćna ruka. U radu na spašavanju izgubljenih trebate neumorno ulagati najusrdnije napore. Imajte na umu činjenicu da su žrtvu na križu učinili neophodnom i vaši grijesi. Kada ste primili Krista kao svoga Spasitelja, zavjetovali ste se da ćete se sjediniti s Njim u nošenju križa. Povezujući se s Njim na život i na smrt, vi predstavljate dio velikog plana za otkupljenje.
Preobražavajuća sila Kristove milosti oblikuje karakter onoga koji se posveti Božjoj službi. Prožet Duhom svoga Otkupitelja, on je spreman odreći se sebe, spreman uzeti svoj križ, spreman na svaku žrtvu za svoga Učitelja. On ne može više biti nezainteresiran za duše koje propadaju oko njega. On se uzdiže iznad sebičnog služenja samo osobnim interesima. On postaje novo biće u Kristu Isusu i za služenje samome sebi nema mjesta u njegovom životu.” – Svjedočanstva, sv. 7, str. 9, 10.
c. Koja su čudesna obećanja povezana s ovom vrstom misionarskog rada?Izaija 54:4, 5, 10, 17.
„Svojom sigurnom i svemoćnom rukom Bog prihvaća svaku dušu koja Mu se obrati za pomoć, ma koliko ta duša bila slaba i bespomoćna. Sva blaga i bogatstva ovog svijeta mogu propasti ali duša koja živi za Boga, koja se ne koleba kad je izložena udarcima napada i osude, niti se izopačuje kad je pohvaljena, ostat će zauvijek s Njim.” – Svjedočanstva, sv. 4, str. 328.

________________________________________
Četvrtak 3. studenog
5. OBEĆAVAJUĆI IZGLEDI PRED NAMA
a. Što Bog želi da budemo za one koji se nalaze oko nas i kakva se uvjerenja mogu naći za one koji se prihvate tog djela? 2 Ljeisa 16:9; Izaija 11:10–13;57:13, 14.
„Grupe misionara u neznabožačkim zemljama prorok uspoređuje sa zastavom postavljenom kao putokaz onima koji traže svjetlost istine.
Dan oslobođenja je blizu. (...) Među svim plemenima, narodima i jezicima Gospod vidi one koji se mole za svjetlost i znanje. Njihove duše su nezadovoljne jer su se dugo hranile pepelom (Vidi: Izaija 44:20). Neprijatelj pravde ih je odvukao sa strane i oni posrću kao slijepi. Međutim, oni su iskreni u srcu i žele poći boljim putem. Iako se nalaze u dubinama neznaboštva i ne poznaju pisani Božji zakon niti Njegovog Sina Isusa, kod njih se ipak pokazivalo djelovanje Božje sile na um i karakter.
Ponekad su oni koji nisu imali drugog znanja o Bogu osim onog stečenog pod djelovanjem Božje milosti, bili susretljivi prema Njegovim slugama, štiteći ih i po cijenu vlastitog života. Sveti Duh usađuje Kristovu milost u srce mnogih plemenitih istraživača istine, oživljavajući naklonosti suprotne ranijem odgoju i obrazovanju.” - Proroci i carevi, str. 375–377.
„‘Uklonite smetnje s puta naroda mojega’ – Gospodnja je poruka; treba uložiti najusrdnije napore da bi se onemogućio utjecaj koji ometa poruku namijenjenu za ovo vrijeme. Jedan ozbiljan i svečani zadatak treba se izvršiti za kratko vrijeme.” —The SDA Bible Commentary, sv. 4, str. 1148.

________________________________________
petak 4. studenog
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Što ćemo biti spremni raditi u svojim crkvama ako smo zaista obraćeni?
2. Objasnite nedostatak velikih crkava.
3. Kome će jedino biti data svjetlost i što će oni učiniti s tom svjetlošću?
4. U kojem smislu možemo „razapeti svoje šatore” za Gospoda?
5. Koje korake moramo poduzeti kako bismo pomogli onima koji slijepo tragaju za svjetlošću?

Izazovi s kojima se suočava ostatak

7. lekcijaSubota, 12. studenog 2016.
Izazovi s kojima se suočava ostatak
„Poslušajte me koji znate pravdu, narode, kojemu je u srcu zakon moj. Ne bojte se ruženja ljudskoga i od huljenja njihova ne plašite se” (Izaija 51:7).
„Božji zakon će biti potpuno opravdan. Onda će se pokazati da je Bog u svim svojim postupcima s pobunom uvijek imao u vidu vječne interese svoga naroda i dobro svih svjetova koje je On stvorio.” – Patrijarsi i proroci, str. 338, 339.
Pročitajte: Misli s gore blagoslova, str. 117–119.
Odabrane poruke, sv. 1, str. 121–143.
________________________________________
Nedjelja 6. studenog
1. TEŠKA VREMENA ZA PRAVEDNIKE
a. Kako su se događaji razvijali tijekom vladavine kralja Manašea, a za vrijeme službe proroka Izaije? 2 Kraljevima 21:16; 2 Ljeisa 33:9–11.
„Kraljevstvo Judino (...) ponovno je nisko palo tijekom bezbožne Manašeove vladavine, kad je bezboštvo ponovno oživjelo a mnogi iz naroda ponovno utonuli u idolopoklonstvo. (...) Veličanstvenu svjetlost ranijih pokoljenja zamijenio je mrak praznovjerja i zablude. Pojavila su se i raširila velika zla: tiranija, ugnjetavanje i mržnja na sve što je dobro. Pravda se izopačila, a nasilje sve više uzimalo maha.
Međutim, i ta zla vremena nisu bila bez svjedoka za Boga i pravdu. Teška iskustva kroz koja je Judino kraljevstvo prošlo u periodu Ezekijine vladavine razvila su u srcima mnogih čvrstoću karaktera koja se sad pokazala kao tvrđava protiv općeg bezakonja. Njihovo svjedočanstvo u korist istine i pravde izazivalo je gnjev kod Manašea i njegovih sljedbenika na vlasti koji su nastojali učvrstiti se u zlu, ušutkavajući svaki glas ukora (2 Kraljevima 21:6).
Među prvima je pao Izaija koji je više od pola stoljeća stajao pred Judom kao izabrani glasnik Gospodnji.” - Proroci i carevi, str. 381, 382.
________________________________________
Ponedjeljak 7. studenog
2. SPAS JE U GOSPODU SVEMOĆNOM
a. Kakvu lekciju svi možemo naučiti iz Manašeovog pokajanja? 2 Ljeisa 33:12, 13; 2 Petrova 3:9.
„U Manašeovom slučaju Gospod nam daje izrazit primjer o načinu na koji On postupa s ljudima (2 Ljeisa 33:9-13).
Gospod se preko proroka svom narodu često obraćao riječima opomene i ukora. Otkrivao im se u svojoj milosti, ljubavi i dobroti. Svoj otpadnički narod On nije prepuštao na volju neprijatelju, već ih je dugo i strpljivo podnosio čak i tijekom njihovog okorjelog otpadništva. Ali nakon uzalud upućivanih poziva On je pripremio put za kažnjavanje. Kakvu je samilost i ljubav pokazivao Bog prema svome narodu! One koji su ometali Njegove namjere Gospod je mogao uništiti u njihovim grijesima, ali On nije učinio tako. Njegova je ruka još uvijek ispružena. Mi imamo puno razloga da budemo zahvalni Gospodu što nije povukao svoj Duh od onih koji odbijaju hoditi Njegovim putem.” —The SDA Bible Commentary, sv. 3, str. 1132.
b. Budući da je iskoristio Babilon kako bi kaznio otpadnički Izrael a potom i Medo-Perziju da uništi Babilon, koje je obećanje Bog dao u pogledu oslobođenja svog naroda nakon isteka kaznenog perioda? Izaija 44:24, 28;45:1–6, 13.
„Više od jednog stoljeća prije Kirovog rođenja, proroštvo ga je spomenulo po imenu i zapisalo djelo koje će izvršiti prilikom iznenadnog zauzimanja grada Babilona i u pripremanju puta za oslobođenje zarobljenih. Preko Izaije su izgovorene riječi: (citat:Izaija 45:1-3).” Proroci i carevi, str. 551.
c. Kako se ovo proročanstvo ispunilo? Ezra 1:1–4; 6:3–5. Na koje nas načelo ova činjenica treba podsjećati? Brojevi 11:23.
„Gospod raspolaže nepresušnim izvorima pomoći i sveg izobilja. Njegova je ruka na kormilu. Kad je došlo vrijeme da se hram u Jeruzalemu obnovi, On je pokrenuo Kira kao svoje oruđe da raspozna proročanstva koja su se odnosila upravo na njega i da hebrejskom narodu objavi slobodu.” —The SDA Bible Commentary, sv. 4, str. 1175.

________________________________________
Utorak 8. studenog
3. ISTINSKA REFORMACIJA KOJA TRAJE
a. Koja je duhovna obnova - prorečena za naše vrijeme - slikovito prikazana obnovom u vrijeme Nehemije? Izaija 61:4; 58:12, 13.
„Duhovna obnova koja je donijela napredak djelu u Nehemijino vrijeme, bila je kao simbol onoga što je kasnije opisao Izaija: (citat: Izaija 61:4; 58:12)
Prorok ovim riječima opisuje narod koji se u vrijeme općeg otpada od istine i pravde trudi obnoviti načela na kojima je osnovano Božje kraljevstvo. Taj narod popravlja razvaline načinjene u Božjem zakonu – zidove koje je On podigao kako bi zaštitio svoje izabrane. Pokornost propisima pravde, istine i čistoće bit će njihova vječna zaštita.
Prorok ovim riječima ukazuje na poseban zadatak ostatka koji podiže razvaline. ‘Ako odvratiš nogu svoju od subote da ne činiš što je tebi drago na moj sveti dan, i ako prozoveš subotu milinom, sveti dan Gospodnji slavnim, i budeš ga slavio ne idući svojim putovima, i ne čineći što je tebi drago, ni govoreći riječi, tada ćeš se veseliti u Gospodu, i izvest ću te na visine zemaljske, i dat ću ti da jedeš nasljedstvo Jakova oca svojega, jer usta Gospodnja rekoše’ (Izaija 58,13.14).
Pri završetku povijesti svijeta obnovit će se sve božanske institucije. Popravit će se razvaline koje je čovjek načinio prestupivši subotu.” - Proroci i carevi, str. 677, 678.
b. Zašto je toliko važno da se postavi dobar temelj u djelu reforme? Psalmi 11:3. Kako se ovo odnosi na naš rad danas dok se pripremamo za povratak našeg Gospoda? Matej 3:9, 10; 17:11.
„Pripadnici Božjeg naroda koji kao reformator stoji pred svijetom mora pokazati da je Božji zakon osnova svake trajne reforme, a subota iz četvrte zapovijedi mora ostati kao stalni spomen stvaranja i Božje sile. Oni moraju jasnim i razgovijetnim riječima ukazivati na obvezu držanja svih deset zapovijedi. Potaknuti Kristovom ljubavlju oni moraju surađivati s Njim, zidajući razvaline. Oni moraju ‚sazidati razvaline i popraviti putove za naselje‘ (Izaija 58:12).” - Proroci i carevi, str. 678.

________________________________________
Srijeda 9. studenog
4. NAPREDOVANJE
a. Koliko ponizni trebamo biti u radu za druge? Luka 17:10; Galaćanima 6:1;Izaija 51:1.
„Narod moramo voditi strpljivo i postupno, imajući na umu „duboku jamu iz koje smo i sami izvađeni.” – Svjedočanstva, sv. 3, str. 21.
b. Koja se obećanja upućena Abrahamovoj duhovnoj djeci odnose na nas danas? Izaija 51:2, 3; Galaćanima 3:28, 29.
„Božjem narodu predstoji velik i odgovoran zadatak, djelo koje se neprekidno mora razvijati i postajati sve istaknutije. Naši napori na širenju evanđelja moraju biti daleko opsežniji...
Božji vinograd obuhvaća cijeli svijet, i svaki njegov dio treba biti obrađen. Ima područja koja u moralnom smislu sada predstavljaju pravu pustinju, a trebali bi postati kao Gospodnji vrt. Pusta i neobrađena područja treba obraditi kako bi mogla procvjetati kao ruže. Nadahnuti Svetim Duhom, ljudi trebaju obrađivati nova polja. Moraju se osnivati nove crkve, organizirati nove misije. Predstavnika sadašnje istine danas treba biti u svakom gradu i u najudaljenijim krajevima svijeta. Slavom Božje istine treba biti osvijetljena cijela Zemlja. Svjetlost istine treba obasjati sve zemlje i sve narode. A svjetlost drugima mogu prenijeti samo oni koji su je primili. Zvijezda Danica rodila se u našem srcu, i njenom svjetlošću mi trebamo osvijetliti put onima koji se još uvijek nalaze u tami zablude.
Kriza je upravo pred nama. Silom Svetog Duha sada moramo objavljivati velike istine za ove posljednje dane. Svatko će uskoro imati priliku čuti istinu i donijeti svoju odluku. Tada će doći kraj.
Poduzimati prave korake u pravo vrijeme predstavlja bit svake istinske vjere. Bog u tome čini ono što mi ne možemo; On svojim proviđenjem priprema i otvara put za širenje i napredak svoga djela. On stvara mogućnost i otvara putove za rad. Ako pripadnici Njegovog naroda, pazeći budno na znakove Njegovog proviđenja, spremno surađuju s Njim, vidjet će kako On silno radi na ostvarenju svoga djela. (...) Naše djelo nosi obilježje reforme i obnove, i Božja je namjera da to djelo svojim odlikama bude u svakom pogledu očita pouka svima koji nas okružuju.” – Svjedočanstva, sv. 6, str. 23–25.

________________________________________
Četvrtak 10. studenog
5. NE SMIJEMO ZASTRANITI
a. Što se događa kada narod odbaci Božju Riječ kako bi nametnuo svoj plan?Izaija 50:11; Ivan 12:48; 2 Solunjanima 2:11.
„Gospod mi je pokazao da se oni koji su do izvjesne mjere bili zaslijepljeni od neprijatelja i koji se nisu potpuno oslobodili Sotonine zamke, nalaze u velikoj opasnosti, jer ne mogu razlikovati svjetlost koja dolazi s neba i skloni su da prihvatiti laž. To će imati utjecaja na opći pravac njihovih mišljenja, njihovih odluka i svakog njihovog prijedloga i savjeta. Najočitiji dokazi koje je Bog dao za njih nisu dokazi, jer im je tama, koju biraju radije nego svjetlost, zaslijepila oči. Oni će stvarati nešto što prema njihovom mišljenju predstavlja svjetlost, ali to Gospod naziva iskrama koje su sami raspalili’ kako bi se time rukovodili u životu.
Mnogi odbacuju riječi koje sam Gospod upućuje, a ono što govori čovjek prihvaćaju kao svjetlost i istinu. Ljudska će mudrost mnoge navesti na to da odbace samoodricanje i svjetlost i preporučivati izmišljotine koje nemaju nikakve veze s porukama koje Bog šalje. Ne možemo se sa sigurnošću osloniti na ljude koji nisu usko povezani s Bogom.” – The SDA Bible Commentary, sv. 4, str. 1146, 1147.
b. Koju ključnu točku moramo imati na umu u ovom djelu? 1 Korinćanima 14:8.
„Neka se crkva podigne i pokaje zbog svog otpadništva od Boga. Neka se stražari probude i zatrube u trube jasnim glasom.” - Odabrane poruke, sv. 1, str.126.

________________________________________
petak 11. studenog
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Koliko je duboko kralj Manaše potonuo u bezakonja?
2. Spomenite primjere koji najbolje otkrivaju nevjerojatno strpljenje našeg Otkupitelja.
3. Mnogi tvrde da su reformatori – ali na čemu Bog temelji pravu reformaciju?
4. Koji je najvažniji zadatak kojem se moramo danas posvetiti?
5. Spomenite probleme koji navode ljude na to da zastrane od istine.

Suradnja s nebom

8. lekcijaSubota, 19. studenog 2016.
Suradnja s nebom
„Jer ja Gospod Bog tvoj držim te za desnicu, i kažem ti: Ne boj se, ja ću ti pomagati.” Izaija 41:13.
„Boraveći u nama, Spasitelj svoju snagu čini našom svojinom. Istina postaje glavni alat u našoj radionici. U našem životu tada više nema nikakve nepravde. U stanju smo u pravom trenutku iznijeti odgovarajuće svjedočanstvo onima koji ne poznaju istinu. Kristova prisutnost u srcu je životvorna sila koja duhovno jača cijelo biće.” – Svjedočanstva, sv. 7, str. 71.
Pročitajte: Odgoj, str. 169–184.
________________________________________
Nedjelja 13. studenog
1. RIJEČI UTJEHE I ISCJELJENJA
a. Koja poruka utjehe upućena zabludjelom Judi odzvanja i nama danas u našoj želji da živimo za Boga i da unaprijedimo Njegovo djelo? Izaija 41:10-14.
„Gospod se zavjetovao da će svoje ime učiniti slavnim na zemlji. Kakvu silu je obećao svima koji će u svom radu surađivati s nebom! Tri najuzvišenije sile svemira zavjetovale su se da će raditi s onima koji teže spašavanju izgubljenih. Gospod želi da Njegov narod traži Njegovu obećanu pomoć za izvršavanje Njegovog djela u svijetu.” – The Review and Herald, August 12, 1909.
„Budimo hrabri i puni nade. Grešno je i nerazumno očajavati u Božjoj službi. Njemu su poznate sve naše potrebe. On raspolaže svim silama i On će svojim slugama dati sposobnosti u tolikoj mjeri koliko zahtijevaju njihove potrebe. Njegova beskrajna ljubav i samilost nikada se ne zamaraju. S veličanstvom svemoći On sjedinjuje blagost i brigu nježnog pastira. Ne moramo se bojati da On neće ispuniti svoja obećanja. On je vječna istina. On nikada neće promijeniti zavjet koji je učinio s onima koji Ga ljube. Njegova obećanja koja je dao crkvi postojana su zauvijek. On će je učiniti vječno istaknutom i radošću mnogih pokoljenja.
Proučavajte četrdeset prvo poglavlje knjige proroka Izaije i nastojte ga razumjeti u njegovoj cjelini.” – Svjedočanstva, sv. 8, str. 38, 39.
________________________________________
Ponedjeljak 14. studenog
2. OHRABRENJE U NAŠOJ MISIJI
a. Kakvo uvjerenje imamo o Božjoj ljubavi i zaštiti u izvršavanju naše misije čak i usred iskušenja? Izaija 43:1-6.
„Oganj kušanja ne uništava nego pročišćava, oplemenjuje i posvećuje. Bez iskušenja mi ne bismo shvatili koliko nam je potreban Bog i kako nam je neophodna Njegova pomoć i postali bismo oholi i zadovoljni sami sobom. Po tim iskušenjima koja te snalaze vidim da je oko Gospodnje na tebi i da te On nastoji privući k sebi. Liječnik nije potreban zdravima nego ranjenima i pomagač je potreban onima koji se nalaze u skoro neizdrživo teškom položaju. Vrati se k tvrđavi. Primi ovu dragocjenu pouku: „Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite od mene jer sam krotka i ponizna srca. I naći ćete spokoj dušama svojim. Jer jaram je moj blag i breme moje lako‘ (Matej 11:28-30).” – Svjedočanstva, sv. 8, str. 123, 124.
b. Kakve pouke o suradnji i ohrabrenju čak i među idolopoklonicima možemo primijeniti u našem radu za Boga danas? Izaija 41:6, 7.
„Bit će korisno za mlade, kao i za roditelje i učitelje, da proučavaju pouke o suradnji koje su zabilježene u Pismu. Među mnogim ilustracijama treba zapaziti građenje Svetinje — očitu pouku za izgradnju karaktera — kad se sav narod sjedinio, ‚svaki kojega podiže srce njegovo, i koga god duh pokrene dragovoljno‘ (Izlazak 35:21). Čitajte kako su povratnici iz ropstva ponovno podigli zidine Jeruzalema, usred siromaštva, teškoća i opasnosti, izvršivši uspješno ovaj veliki zadatak zato što ‚narod imaše volju raditi‘ (Nehemija 4:6). Razmišljajte o sudjelovanju učenika u Spasiteljevom čudu hranjenja mnoštva. Hrana se umnožila u Kristovim rukama, ali su učenici primili kruh i davali ga narodu koji je čekao.
‚Jer smo udovi jedni drugih.‘ ‘Kako je svatko primio dar, služite njime jedni drugima kao dobri upravitelji raznolike milosti Božje.‘ (Efežanima 4:25; 1 Petrova 4:10).
Riječi koje su zapisane o graditeljima idola u davna vremena mogli bi, s dostojnijim ciljem, uzeti kao lozinku današnji graditelji karaktera: (Citat: Izaija 41:6).” – Odgoj, str. 286.

________________________________________
Utorak 15. studenog
3. USUGLAŠENI S NAŠIM STVORITELJEM
a. Kako psalmist i Izaija opisuju jedinstvenost našeg Stvoritelja? Psalmi 72:18;Izaija 44:6-8; 45:11, 12. Na kakvo nas razmišljanje to treba navesti?
„Imajmo više povjerenja u našeg Otkupitelja. Nemojte se odvraćati od voda Libanona da biste tražili osvježenje na slomljenim studencima koji ne mogu držati vodu. Imajte vere u Boga. Ako se s punim povjerenjem oslanjate na Boga, vaša pobjeda će biti ne samo moguća, već i sigurna. Iako mnoštvo ide naprijed pogrešnim putem, iako se izgledi često čine obeshrabrujućima, i dalje možemo imati punu sigurnost u našem Vođi; jer ‚Ja sam Gospod‘, On objavljuje, ‚i nema drugoga‘ (Izaija 45:22). On je beskonačan u moći i može spasiti sve koji dolaze k Njemu. Nema nijednoga drugoga u koga bismo se sa sigurnošću mogli pouzdati.” – The Review and Herald, June 9, 1910.
b. Umjesto da surađujemo s našim Stvoriteljem u ostvarivanju Njegove namjere za nas, što mi često radimo? Izaija 45:9, 10. Kako je Kir, neznabožački car, odgovorio na Božju namjeru koju je imao za njega? Izaija 45:13.
„Mi vjerujemo na jedan opći način, ali mnogo gubimo jer nemamo potpuno povjerenje u Boga, našeg Stvoritelja. Kad, usprkos neugodnim okolnostima, možemo u vjeri počivati u Njegovoj ljubavi i svoj zaklon naći u Njemu, mirno se odmarajući u Njegovoj ljubavi, osjećaj Njegove prisutnosti donijet će nam duboku, spokojnu radost. Ovim iskustvom stječemo vjeru koja nas osposobljava da ne jadikujemo, da ne brinemo, već da se oslonimo na Silu koja je beskonačna. „ – Manuscript Releases, sv. 9, str. 289.
„Kad je kralj (Kir) pročitao riječi koje su više od stotinu godina prije njegovog rođenja najavile na koji će način Babilon biti osvojen, kad je čuo poruku koju mu je uputio Vladar svemira ‚Osim mene Boga nema. Iako me ne poznaš, naoružah te: nek se znade od istoka do zapada da izvan mene sve je ništavilo‘ – kad je svojim očima vidio tekst izjave vječnoga Boga ‚Radi sluge svog Jakova i Izraela, svog izabranika, po imenu ja te pozvah, imenovah te premda me znao nisi‘ — kad je pratio nadahnuti izvještaj ‚Ja sam ga podigao da pobijedi i poravnao sam mu sve putove. On će obnoviti moj grad i sužnje moje vratiti bez otkupnine i naknade‘, njegovo je srce bilo duboko ganuto, i on je odlučio obaviti zadatak koji mu je odredila božanska volja (Izaija 45:5, 6, 4, 13). Pustit će judejske zarobljenike na slobodu; pomoći će im da obnove Hram Gospodu.” – Proroci i carevi, str. 557, 558.

________________________________________
Srijeda 16. studenog
4. SIGURNOST BOŽJE RIJEČI
a. Kada smo u iskušenju da sumnjamo u sigurnost Božje Riječi, čega se trebamo sjetiti o Bogu? Izaija 46:8-10.
„Za ograničeni ljudski um nije moguće da u potpunosti shvati karakter ili djela Beskonačnoga. (...)
Njegovo postupanje s nama i pobude koje Ga na to pokreću možemo razumjeti do te mjere da u tome prepoznamo povezanost beskrajne ljubavi i milosti sa bezgraničnom silom. Njegove namjere možemo shvatiti u tolikoj mjeri koliko je za nas dobro da to znamo; za sve što je iznad toga moramo se s punim povjerenjem osloniti na silu Svemogućega, ljubav i mudrost Oca i Suverenog Vladara nad svime što postoji. (...)
Međutim, Bog nam je u Svetim spisima dao dovoljno dokaza o njihovom božanskom karakteru, i mi ne trebamo sumnjati u Njegovu Riječ zato što ne možemo shvatiti sve tajne Njegove providnosti. (...)
Sve što je Bog našao za dobro da otkrije trebamo prihvatiti, poštujući autoritet Njegove Riječi. Možda su ponekad date samo gole činjenice, bez ikakvog objašnjenja zašto ili kako, ali iako su nam možda neshvatljive trebamo se zadovoljiti time što ćemo ih prihvatiti kao istinu, jer je tako kazao Bog. Sve teškoće nalaze se u slabosti i ograničenosti ljudskog uma.” – Svjedočanstva, sv. 5, str. 698–700.
„U ljeisima ljudske povijesti uspon naroda, podizanje i padanje kraljevstava naizgled ovise o volji i junaštvu ljudi. Izgleda kao da je razvitak događaja u velikoj mjeri određen njihovom snagom, ambicijom ili hirovima. Ali, u Božjoj je Riječi zavjesa povučena u stranu i mi gledamo iza, iznad, i u svim igrama i protuigrama ljudskih interesa, sila i strasti, oruđa Svemilostivoga koja tiho i strpljivo ostvaruju namjere Njegove volje.” – Odgoj, str. 173.
b. U svojoj namjeri da upotrijebi Kira kako bi izbavio Judu iz Babilona, koje je veliko duhovno izbavljenje Bog zajamčio, i preko koga je ono trebalo doći?Izaija 46:11-13.
„Mesija je tijekom svoje zemaljske službe trebao riječju i djelom otkriti čovječanstvu slavu Boga Oca. Svakim djelom u svom životu, svakom izgovorenom riječju i svakim učinjenim čudom grešnom je čovječanstvu trebao objaviti beskrajnu Božju ljubav.” – Proroci i carevi, str. 696.

________________________________________
Četvrtak 17. studenog
5. BOŽJI POMOĆNICI
a. Koje nam je iskustvo svima neophodno da bismo surađivali s Bogom u blagoslovljenom djelu spašavanja duša? Psalmi 51:10-13; 2 Korinćanima 4:1-7. Zašto?
„Svaki pravi učenik rađa se u Božjem kraljevstvu kao misionar. Onaj koji pije vode, postaje izvorom života. Primatelj postaje onaj koji daje. Kristova milost u duši je kao vrelo u pustinji koje izvire da osvježi sve i učini one koji su blizu smrti željnima da piju vode života.” – Želja vjekova, str. 195.
„Svatko tko je postao Božje dijete treba se smatrati karikom u lancu spuštenom za spašavanje svijeta, biti jedno s Kristom u Njegovom planu milosrđa i zajedno s Njim tražiti i spašavati ono što je izgubljeno.” – Zdravlje i sreća, str. 105.
„Shvaćate li žrtvu prinesenu na Golgoti dovoljno duboko da ste spremni sve druge interese u svom životu potčiniti radu na spašavanju duša? Ista neodoljiva želja za spašavanjem izgubljenih koja je bila obilježje Spasiteljevog života predstavlja obilježje i Njegovih pravih sljedbenika. Pravi kršćanin ne želi živjeti za sebe. U nastojanju da sve što ima i cijelo svoje biće posveti službi Gospodu, on nalazi pravo zadovoljstvo. Na sve to on je pokrenut neizrecivom željom da pridobije duše za Krista. Oni koji ne osjećaju ovakvu želju trebaju se ozbiljnije zabrinuti za spasenje svoje duše. Njima nedostaje duh koji pokreće na rad i trebaju se ozbiljno moliti za to.” – Svjedočanstva, sv. 7, str. 10.
„Sam nebeski Otac ukazao nam je na djelo koje treba obaviti. Moramo uzeti svoje Biblije i poći opominjati svijet. Moramo biti ‚Bogu pomagači‘ u spašavanju duša — kanali kojima se Njegova ljubav iz dana u dan izlijeva na one koji propadaju.” – Svjedočanstva, sv. 9, str. 150.

________________________________________
petak 18. studenog
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Navedite neke od načina za unapređenje Božjeg djela kroz naše zajedničko djelovanje.
2. Čega se trebamo sjetiti kada se suočimo sa žestokim iskušenjima i teškoćama?
3. Što ćemo dobiti ako počivamo u Božjoj ljubavi i u potpunosti se predamo Njemu?
4. Zašto su proročanstva toliko korisna u polaganju temelja za vjeru u Boga?
5. Zašto je misionska revnost precizno mjerilo istinskog obraćenja?

Pozvani svjedočiti


9. lekcijaSubota, 26. studenog 2016.

Pozvani svjedočiti
„Kako su krasne po gorama noge glasnika radosne vijesti, koji objavljuje mir, koji navješćuje dobro, koji objavljuje spasenje govoreć’ Sionu: ‘Tvoj Bog kraljuje!’” Izaija 52:7.
„Prenoseći primljenu milost drugima, postajemo sudionici u neizmjernim Božjim blagoslovima.” – The Review and Herald, February 25, 1909.
Pročitajte: Svjedočanstva, sv. 7, str. 9–24.
________________________________________
Nedjelja 20. studenog
1. OŽIVLJAVANJE NAŠE LJUBAVI PREMA ISTINI
a. Kada smo u iskušenju da protratimo vrijeme na sebične prohtjeve i beznačajne stvari, što trebamo imati na umu? Izaija 55:6, 7; Hebrejima 3:12, 13.
„Braćo moja i sestre, tražite Gospoda dok se još može naći. Doći će vrijeme kad će oni koji su uzalud trošili svoje vrijeme i propuštali prilike požaliti što nisu tražili Gospoda.” – Svjedočanstva, sv. 9, str. 106, 107.
b. Zašto je toliko važno da sada proučavamo Božju Riječ? Amos 8:11, 12. Kakav utjecaj će osobno proučavanje Biblije imati na nas? Ivan 8:31, 32; 17:17.
„Oni koji proučavaju Svete spise, traže savjet od Boga i oslanjaju se na Krista, bit će u stanju postupiti mudro u svako doba i pod svim okolnostima. Istinska načela otkrivaju se u stvarnom životu. Istina za ovo vrijeme - kada se prihvati iskreno i postane osnova karaktera dovodi do takve odlučnosti u namjeri i ciljevima da pred tim - zavodljivosti ovozemaljskih uživanja, nepostojanost navika, prijezir od strane onih koji ljube ovaj svijet i želje vlastitog srca - ostaju potpuno nemoćni. Savjest mora biti prosvijetljena, volja potčinjena. Ljubav prema istini i pravdi mora zavladati u duši i na taj način se izgrađuje karakter koji nebo može odobriti.” – Svjedočanstva, sv. 5, str. 43.
________________________________________
Ponedjeljak 21. studenog
2. OŽIVLJAVANJE NAŠE LJUBAVI PREMA KRISTU I PREMA BLIŽNJIMA
a. Na što će nas nagoniti silna Kristova ljubav? 2 Korinćanima 5:14, 15.
„Ako se Božja ljubav nalazi u srcu, ona će neizbježno biti otkrivena u nježnoj ljubavi prema drugima. Mi Boga poštujemo našim djelima milosrđa, pokazivanjem brižnog suosjećanja za unesrećene i nevoljne. Udovicama i siročadi potrebno je više od naše milostinje. Njima su potrebni naklonost i pažnja, riječi suosjećanja i ispružena ruka koja će ih odvesti tamo gdje mogu pomoći sami sebi. Sva djela učinjena onima kojima treba pomoć učinjena su Kristu. Dok učimo kako pomoći nesretnima, trebamo proučavati Isusov način rada. On nije odbijao raditi za one koji su griješili; On je činio djela milosrđa svima, i pravednima i nepravednima. Isto tako je sve ljude liječio i poučavao.” – The Signs of the Times, July 14, 1909.
b. Kada nam nedostaje ove pokretačke sile, koji poziv na pokajanje trebamo prihvatiti, i zašto? Otkrivenje 2:4, 5.
„Moj brate, moja sestro, što vi radite za Krista? Težite li tome da budete blagoslov za bližnje? Izgovaraju li vaše usne riječi nježnosti, suosjećanja i ljubavi? Ulažete li usrdne napore da druge pridobijete za Spasitelja?
Nepoznanica je zašto danas nema stotine radnika tamo gdje se nalazi samo jedan. Nebeski svemir zapanjen je nezainteresiranošću, hladnoćom, ravnodušnošću onih koji tvrde da su djeca Božja. Djelo je pred nama već godinama ali su mnogi zaspali.” – The Review and Herald, August 7, 1913.
c. Kako činjenje „prvih djela” u misionarskim poduhvatima može duhovnost u crkvi podići na viši nivo?
„Svako odstupanje od pravog misionarskog rada, svako zanemarivanje misionarskog duha odrazilo se na crkvu i vodilo je duhovnom slabljenju. Naprotiv, svaki ozbiljan napor u misionarskom radu doprinijeo je duhovnom ozdravljenju crkve ne samo tako što je došlo do povećanja broja članova crkve nego i što se uvećala njena posvećena revnost i radost u Gospodu.” – Svjedočanstva za propovjednike, str. 205, 206.

________________________________________
Utorak 22. studenog
3. REZULTATI VRIJEDNI TRUDA
a. Koje ohrabrujuće riječi predstavljaju zahvalnost koju će oni koji su čuli vijest iskazati prema onima koji su im donijeli tu vijest? Izaija 52:7.
„(Bog) želi da održavate sastanke za one koji nisu članovi crkve, kako bi svijet doznao za istinu sadržanu u posljednjoj vijesti opomene. U mnogim mjestima ljudi će vas rado primiti i duše će vam biti zahvalne što ste im došli pomoći. Neka vam Gospod pomogne da se ovog djela prihvatite kao nikada ranije.
Počnimo raditi za one koji nisu primili svjetlost. Nama je potrebna živa vjera, koja nad otvorenim Josipovim grobom objavljuje da imamo živog Spasitelja koji nas vodi i surađuje s nama. Bog će obaviti posao ako mu stavimo na raspolaganje voljna oruđa. Potrebno je da se puno više molimo i da odbacimo svaku sumnju. Moramo sve više i više uzdizati zastavu pred narodom. Ne smijemo zaboraviti da nam je Krist uvijek s desne strane kad objavljujemo slobodu sužnjima i dijelimo kruh života gladnim dušama. Ako budemo imali na umu hitnost i važnost ovog rada, jasno će nam se otkriti Božje spasenje.
Neka nam Bog pomogne da uzmemo sve duhovno oružje i da radimo s najusrdnijom ozbiljnošću, s uvjerenjem da su duše muškaraca i žena zaista vrijedne spasenja. Nastojmo se nanovo obratiti.” – Svjedočanstva, sv. 9, str. 107.
b. Što se može dogoditi ako udružimo snage u ovom velikom poduhvatu?Izaija 52:8, 15.
„Gospod poziva svoj narod da se uključi u različite grane misionarskog rada. Oni koji se nalaze na putevima i među ogradama trebaju čuti spasonosnu vijest evanđelja. Vjernici Crkve trebaju se baviti evanđeoskim radom u kućama onih svojih prijatelja i susjeda koji još nisu potpuno osvjedočeni u istinu.” – Reflecting Christ, str. 202.
„Ali ako mi istinu iznosimo onakvu kakva je ona u Isusu, iznosit ćemo je u duhu pravog Odgojitelja; i nećemo zastupati različita mišljenja, držeći se svojih ideja, nego ćemo djelovati u punoj suglasnosti.” – The SDA Bible Commentary, sv. 7, str. 914.

________________________________________
Srijeda 23. studenog
4. OSLUŠKUJUĆI POZIV NA BUĐENJE
a. Kako apostol Pavle ponavlja Izaijin poziv na službu? Rimljanima 10:13-15.
„(Kristov) život bio je život nesebične službe, i on nam treba biti udžbenik.
Ljudi nemaju pravo misliti da postoje granice u naporima koje trebaju uložiti u djelo spašavanja duša. Je li se Krist ikad umorio u svom radu? Je li ikad izbjegavao podnošenje žrtve i tegobe? Članovi crkve trebaju ulagati neprekidne, ustrajne napore, kao i Krist.” – The Review and Herald, August 7, 1913.
b. Trebamo li čekati proglas vlasti ili rezoluciju Generalne konferencije da bismo se probudili? Ako ne trebamo na to čekati, zašto ne? Rimljanima 13:11-14; 1 Solunjanima 5:4-8.
„Cijeli svijet treba biti obasjan slavom Božje istine. Gospod neće učiniti kraj vremenu milosti sve dok vijest upozorenja ne bude jasnije objavljena. Truba mora dati jasan zvuk. Božji zakon treba uzvisiti, njegove zahtjeve treba predstaviti u njihovom pravom, svetom karakteru, da bi se ljudi mogli odlučiti za istinu ili protiv nje. (...)
Ti si dugo čekao divne, veličanstvene događaje koji se trebaju dogoditi neposredno prije dolaska Sina čovečjeg na nebeskim oblacima sa silom i slavom velikom. Sada te ja pitam: jesi li spreman trubi dati jasan zvuk? Znaš li sa sigurnošću da si povezan s Bogom, da živiš u svjetlosti Njegovog lica? Tko dan za danom osjeća da pripada velikoj zajednici koja veliča Isusa ispunjavajući Božji plan za otkupljenje ljudi? Najbolji način da vlastite duše održavate u Božjoj ljubavi jest da postanete marljivi radnici u spašavanju drugih. (...)
Cijelo nebo, ako se smijem tako izraziti, nestrpljivo čeka da ljudi surađuju s nebeskim oruđima u djelu spašavanja duša. Tko će ustati i svijetliti jer dođe svjetlost njegova, i slava Gospodnja obasja ga? Tko se ujedinio s Gospodom u svetom zavjetu kako bi postao kanal preko kojeg će se nebeska svjetlost i milost prenijeti našem svijetu?” – General Conference Daily Bulletin, January 28, 1893.

________________________________________
Četvrtak 24. studenog
5. ISTINSKO PRIZNANJE
a. Što trebamo priznati dok vrijeme milosti još traje? Izaija 45:23;Rimljanima 14:11; 10:9, 10.
„Ne gubite vrijeme; priznajte Krista bez odlaganja. Sveti Duh, Utješitelj, Duh Istine svjedoči o Kristu. ‘Nego ćete primiti silu kad siđe Duh Sveti na vas; i bit ćete mi svjedoci i u Jeruzalemu i po svoj Judeji i Samariji i do kraja zemlje’ (Djela 1:8). Strašno je ožalostiti Svetog Duha koji vas čini Kristovim svjedokom. Ne znate kada će biti posljednji put kad ćete ožalostiti Duha. Sveti Duh ne djeluje na ljudsko srce zbog toga da bi vas prisilio da se predate Kristu, da bi vas natjerao da pokorite svoju savjest; ali (Duh) sija u odajama uma da bi vas osvjedočio o grijehu, i da vas potakne na pravednost. Ako sada ne priznate Krista, doći će vrijeme kada ćete, preplavljeni osjećajima da ste izgubili nešto veliko, ipak priznati. Ali zašto ne priznati Krista sada, dok vas glas milosti poziva?” – The Youth’s Instructor, August 1, 1895.
b. Kada priznamo Krista kao izvor naše snage i pravednosti, kakve posljedice će to imati na naše misionarske napore? Izaija 45:24, 25.
„U posebnom smislu istina je prilagođena potrebama svakog ljudskog srca. Kad Božja djeca shvate Gospodnju sposobnost da zadovolji njihove potrebe, oni će se obraćati drugima kako bi zadovoljili potrebe duša koje propadaju u grijehu. Bog će prihvatiti sve koji pokažu vjeru u Njega i postanu izvršitelji Njegove riječi.” – The Review and Herald, August 12, 1909.

________________________________________
petak 25. studenog
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Zašto je za nas važno da znamo što je istina?
2. Što se događa s našom duhovnošću ako propustimo raditi djelo misioniranja?
3. Dok se trudimo vijest o Kristu podijeliti s drugima, na koga se prvo trebamo usmjeriti?
4. Kakav nam je primjer ostavio Krist u svakodnevnom životu i kako ga mi možemo slijediti?
5. Kako moje osobno priznanje Krista može biti još djelotvornije svjedočanstvo?

Dopiranje do duša


10. lekcijaSubota, 3. prosinca 2016.

Dopiranje do duša
„A u drugu subotu sabra se gotovo sav grad da čuju riječi Božje.” Djela 13:44.
„Krotak duh, plemenito i prijatno ponašanje može spasiti zalutale i pokriti mnoštvo grijeha.” – Zdravlje i sreća, str. 166.
Pročitajte: Svjedočanstva, sv. 7, str. 25–41; sv. 6, str. 31–57.
________________________________________
Nedjelja 27. studenog
1. PORUKA ZA DANAŠNJE VRIJEME
a. Koje je djelo za naše vrijeme prorečeno u Izaiji 56:1.2?
„U Izaijinom proročanstvu nagoviještena je obnova subote koju treba izvršiti u posljednje vrijeme: ‚Ovako veli Gospod: (Izaija 56:1, 2, 6, 7) „. – Velika borba, str. 451.
b. Na koji način možemo najbolje svjedočiti onima koji žive u velikim gradovima? Luka 14:23.
„Naš je zadatak da cijelom svijetu - svakom plemenu i rasi, svakom jeziku i narodu - objavimo spasonosne istine koje sadrži poruka trećeg anđela. Međutim, nije lako saznati kako doprijeti do onih koji žive u velikim i mnogoljudnim centrima civilizacije. Pristup u crkve i bogomolje nije nam dozvoljen. Iznajmljivanje velikih sala u gradovima izuzetno je skupo; a u većini slučajeva i u najbolje sale malo tko hoće doći na vjerski skup. Oni koji nas ne poznaju najčešće govore protiv nas, ljudi ne razumiju razloge naše vjere i smatraju nas fanaticima koji neznalački umjesto nedjelje svetkuju subotu. U našem dosadašnjem radu zbunjivalo nas je kako da prebrodimo barijere svjetovnosti i predrasuda, i da svojim slušateljima izložimo dragocjenu istinu koja je za njih toliko značajna. Gospod nas je poučio da su sastanci pod šatorom najpogodniji za širenje našeg djela.” – Svjedočanstva, sv. 6, str. 31, 32.
________________________________________
Ponedjeljak 28. studenog
2. DOPIRANJE DO ONIH IZVAN NAŠIH KRUGOVA
a. Što je pokazano Izaiji u vezi s Božjim planom za dragocjene, iskrene duše izvan Kristovog okrilja? Izaija 56:3-5; Kako se ovo moglo vidjeti u propovijedanju apostola? Djela 13:44.
„Hebreji su sve više i više smatrali sebe po božanskom pravu superiornijim od svih drugih naroda na zemlji; međutim, nisu se pažljivo trudili održati svoj posebni i sveti karakter kroz poslušnost svim Božjim zapovjedima. Sada prorok objavljuje da će stranac koji bude volio i poštovao Boga uživati u prednostima koja su pripadala isključivo izabranom narodu. Do tada su obrezanje i stroga poslušnost ceremonijalnom zakonu bili uvjeti za prihvaćanje neznabožaca u izraelski skup; ali evanđeljem su ove razlike trebale biti ukinute.” – The Signs of the Times, February 28, 1884.
b. Kojim se sebičnim ljudskim težnjama trebamo oduprijeti i mi i naše obitelji? Hagej 1:4.
„Brineš se i misliš samo na svoju obitelj i rođake, i nikada ti nije pala na pamet misao da izađeš iz ovog uskog kruga i da budeš aktivan i izvan njega. Ti obožavaš svoju obitelj i zatvaraš se u nju. Brineš se samo o tome da spasiš sebe i svoje. Moraš se osloboditi tog sebičnog duha ako želiš rasti u Gospodu i napredovati u duhovnom pogledu. Crkva će napredovati tek onda ako primi sve one duše koje se mogu spasiti.” – Svjedočanstva, sv. 2, str. 77.
c. Kako možemo izbjeći zamke grupiranja ljudi na istom mjestu? Luka 9:6.
„Kako je puno gradova i naselja koji su potpuno zapostavljeni! Grupiranjem u jednom mjestu naš narod škodi samome sebi. Ako su sadnice u rasadniku postavljene previše gusto jedna do druge, ne mogu se pravilno razvijati. Rasadite sadnice iz svog pretrpanog rasadnika. Bog se ne slavi time što će se sve prednosti grupirati na jednom mjestu. Napravite mjesta, rasadite svoje sadnice na više mjesta tako da jedna sadnica neće ovisiti o drugoj za potporu. Dajte im prostora da se razvijaju. To Gospod zahtijeva od vas.” – Svjedočanstva, sv. 8, str. 147.

________________________________________
Utorak 29. studenog
3. VEZA S NAŠIM UKUSIMA I NAVIKAMA
a. Koje je divno obećanje dato novim vjernicima? Izaija 56:6, 7. Kako mi trebamo sudjelovati u širenju istine?
„Svaku crkvu treba kontrolirati sila Svetog Duha, i sada je vrijeme da se molimo za to. Međutim, u svemu što Bog čini za čovjeka, On traži da čovjek surađuje s Njim. U tom cilju Gospod od pripadnika svoje crkve traži usrdniju pobožnost, dublje osjećaje dužnosti i jasnije shvaćanje obveza prema svom Stvoritelju. On ih poziva da budu čist, svet i djelotvoran narod. Kršćansko pomaganje bližnjima predstavlja jedno od sredstava kojima se ovo postiže, jer Sveti Duh komunicira s onima koji su u Božjoj službi. (...)
Ulažite redovne organizoirane napore da članove crkve pokrenete iz duhovnog mrtvila u kojem se već godinama nalaze. U sve naše crkve šaljite radnike koji žive prema načelima zdravstvene reforme, koji uviđaju potrebu samoodricanja u pogledu apetita, jer u suprotnom slučaju oni postaju zamka za crkvu. Tada ćete vidjeti kako u naše crkve ulazi dah života.” – Svjedočanstva, sv. 6, str. 266, 267.
b. Od koje su duhovno zarazne bolesti farizeji oboljeli i kako mi to možemo izbjeći? Matej 23:1-3; 7:24-29. Kako naše zdravstvene navike utječu na naše kršćansko svjedočenje? Izaija 56:10-12; 1 Korinćanima 9:26, 27.
„Gospod nije zadovoljan otpadnički zauzetim stavom svog naroda u pogledu zdravstvene reforme. Ako se ne probude i ne obrate pažnju na svjetlost zdravstvene reforme, uskoro će propustiti da uvide važnost drugih dijelova vijesti.” – Spalding Magan Collection, str. 418.
„Da bi primili očekivanu snagu, pripadnici crkve trebaju živjeti prema istini koju im je Bog dao. Ako zanemare svjetlost koja im je upućena u pogledu ovog predmeta, morat će požnjeti neizbježne posljedice toga - izopačenost i u duhovnom i u tjelesnom pogledu. A negativan utjecaj starijih članova crkve djelovat će kao kvasac na novopridošle vjernike. Mnoge duše Gospod ne privodi istini zbog članova crkve koji nikad nisu bili obraćeni i zbog onih koji su bili obraćeni, ali su ponovno pali u raniju grešku i otpali. Kakav utjecaj bi ovi neposvećeni članovi imali na novoobraćene duše! Ne čine li oni na taj način nedjelotvornom Bogom danu poruku koju Njegov narod treba objavljivati?” – Svjedočanstva, sv. 6, str. 370, 371.

________________________________________
Srijeda 30. studenog
4. BRIGA I NJEŽNOST PREMA ODBAČENIMA
a. Opišite Božju posebnu brigu za ljude kojima je ona najviše potrebna. Izaija 56:8.
„Svatko tko istinski i iskreno voli Boga voljet će i duše za koje je Krist umro. Ako želimo činiti dobro ljudima, naš uspjeh s njima bit će srazmjeran njihovom uvjerenju da ih mi cijenimo i da imamo povjerenja u njih. Poštovanje ukazano ljudskoj duši koja se bori jest sigurno sredstvo za obnavljanje izgubljenog samopoštovanja kroz Isusa Krista. Naše ohrabrujuće ideje što ta duša može postati, predstavljaju za nju takvu pomoć da mi to jednostavno ne možemo shvatiti. Nama je svakog trenutka potrebna izobilna Božja blagodat; tada ćemo imati bogato, praktično iskustvo, jer je Bog ljubav. Onaj koji prebiva u ljubavi, prebiva u Bogu. Pružite ljubav onima kojima je ljubav najpotrebnija. Najnesretnijima, onima koji imaju nezgodnu narav potrebni su naša ljubav, naša nježnost i suosjećanje. Onima koji iskušavaju naše strpljenje najviše je potrebna naša ljubav. Mi samo jedanput prolazimo ovom zemljom; svako dobro koje možemo učiniti, trebamo činiti najusrdnije, neumorno, s istim duhom za koji je rečeno da je Krist imao dok je obavljao svoju misiju . On neće imati neuspjeha niti će biti obeshrabren. Gruba, tvrdoglava, mrzovoljna narav je ona kojoj je pomoć najpotrebnija. Kako se takvima može pomoći? Samo pokazujući istu ljubav u ophođenju prema njima koju je Krist otkrio palom čovjeku. Možda ćete reći: ponašajte se prema njima onako kako zaslužuju. Što bi bilo da se Krist prema nama tako ophodio? Prema Njemu, koji to nije zaslužio, postupalo se onako kako mi zaslužujemo. Ipak, prema nama se Krist ophodi s milošću i ljubavlju koju nismo mi zaslužili, već On. Ponašajte se prema nekim ljudima onako kako mislite da oni svojim karakterom u potpunosti zaslužuju, i time ćete ih lišiti posljednjeg tračka nade, pokvariti svoj utjecaj i upropastiti dušu. Hoće li se to isplatiti? Ne, ja kažem ne, stotinu puta ne. Vežite ove duše kojima je potrebna sva pomoć koju im možete pružiti za srce puno ljubavi, suosjećanja i sažaljenja, iz kojeg se izlijeva ljubav poput Kristove, i time ćete spasiti dušu i pokriti mnoštvo grijeha.” – Fundamentals of Christian Odgoj, str. 281, 282.
b. Kako možemo raditi za odbačene koji se nalaze u našoj sredini? Jakov 5:19, 20.
„Ima puno onih koji griješe i osjećaju svoju sramotu i bezumlje. Oni gledaju na svoje greške i zablude dok skoro ne padnu u očajanje. Ovakve duše ne trebamo zapostaviti. Kada netko mora plivati uzvodno, sva snaga struje vuče ga nazad. Tada ispružite vašu ruku k njemu kao što je Stariji Brat pružio ruku Petru koji je tonuo. Obratite mu se riječima nade.” – In Heavenly Places, str. 295.

________________________________________
Četvrtak 1. prosinca
5. SLIJEDIMO UČITELJEV PRIMJER
a. Kako Kristovi sljedbenici mogu odsjajivati i odražavati Kristovu službu punu suosjećanja prema dušama ogrezlim u grijehu? Izaija 61:1-3.
„Kristova misija bila je iscijeliti bolesne, ohrabriti beznadne, zaviti ranjene u srcu. Ovo djelo obnove treba obaviti među nevoljnim i napaćenim ljudskim dušama. Bog od vas ne traži samo dobročinstvo, već i vedrinu lica, riječi nade, stisak ruke. Olakšajte muke nekima od unesrećene Božje djece. Neki su bolesni i ostali su bez nade. Vratite im sunčevu svjetlost. Ima duša koje su izgubile hrabrost; razgovarajte s njima, molite se za njih. Ima i onih kojima je potreban kruh života. Čitajte im Božju Riječ. Postoje bolesti duše koje nijedan melem ne može ublažiti, niti jedan lijek iscijeliti. Molite se za te duše i dovedite ih Isusu Kristu. U svakom vašem poduhvatu Krist će biti prisutan i djelovat će na srca ljudi.” – A Call to Medical Evangelism and Health Odgoj, str. 23.
„Da bismo išli Kristovim sama nije potrebno ići u Nazaret, Kafarnaum ili Betaniju. Njegove se možemo naći pokraj bolesničke postelje, u kolibama siromašnih, u prenatrpanim uličicama velikih gradova i na svakom mjestu gdje ima ljudskih bića i gdje je ljudskom srcu potrebna utjeha.
Naša je dužnost gladne nahraniti, odijevati gole, pružiti utjehu bolesnima i ožalošćenima, služiti očajnima i ulijevati pouzdanje u srca beznadnih.
Kristova ljubav, pokazana u nesebičnoj službi, bit će daleko djelotvornija da popravi zločinca nego mač ili sud. I ove su mjere potrebne da bi prijestupnicima zakona zadale strah, ali jedan ljubazan misionar može učiniti puno više. I srce koje se prijekorima samo još više udalji i otvrdne, Kristova ljubav može rasiti.” – Zdravlje i sreća, str. 105, 106.

________________________________________
Petak 2. prosinca
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Koja je bila prvobitna svrha organiziranja sastanaka u prirodi, i zašto?
2. Zašto bismo trebali pokazati zanimanje za duše čije obitelji nisu u vjeri?
3. Kako su naše osobne zdravstvene navike povezane s našim uspjehom u misionarskom radu?
4. Što se događa ako se prema ljudima ophodimo onako kako oni zaslužuju? Kako se Isus prema nama ophodi?
5. Gdje možete naći prilike za osobno svjedočenje, kao što bi to činio Isus?

Ustrajni misionari


11. lekcijaSubota, 10. prosinca 2016.

Ustrajni misionari
„O, svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; i koji novaca nemate, dođite, kupite i jedite. Dođite i kupite vina i mlijeka, bez novaca i bez naplate.” Izaija 55:1.
„Uskoro će naići nevolje na cijeli svijet. Stoga svaki pojedinac mora svim srcem težiti da upozna Boga. Ne smijemo gubiti vrijeme. Usrdno i revno moramo objaviti vijest: (Izaija 55:1; 56:1, 2). - Svjedočanstva, sv. 9, str. 228.
Pročitajte: Svjedočanstva, sv. 5, str. 385–389; Ibid., sv. 6, str. 14–29.
________________________________________
Nedjelja 4. prosinca
1. USTRAJNOST U TEŠKOĆAMA
a. Koju vijest treba prenijeti svim ljudima u današnje vrijeme, bez obzira na iskušavajuće okolnosti koje nas mogu snaći? Izaija 55:1, 2. Zašto Bog dozvoljava da iskušenja snađu Njegovu crkvu?
„Glasnici koje je Bog slao bili su u svim vremenima izloženi pogrdama i progonima zbog istine. Međutim, bilo kuda narod Božji morao otići, čak i ako bude prognan na puste otoke kao ljubljeni učenik Ivan, Krist će znati gdje je on, podržat će ga, blagosloviti i ispuniti mirom i radošću.
Ljubav Božja prema Njegovoj crkvi je neizmjerna. On se nikada ne prestaje brinuti o svome naslijeđu. On ne dozvoljava da crkvu snađe bilo kakva nevolja osim one koja je nužna za njeno očišćenje, za njeno sadašnje i vječno dobro. On će očistiti svoju crkvu isto onako kao što je očistio hram na početku i na kraju svoje misije na zemlji. Sva kušanja i nevolje koje On pušta na crkvu imaju cilj da Njegov narod stekne još dublju pobožnost i još više snage da vijest o pobjedi križa pronese kroz sve dijelove svijeta. On je svakome odredio zadatak. Djelo se mora stalno širiti i neprekidno napredovati. Ono se mora prenositi iz jednog grada u drugi, iz jedne zemlje u drugu, od jednog naroda do drugog, napredovati sve dalje i dalje, hvatati sve više korijen i dobivati sve više na snazi.” – Svjedočanstva, sv. 9, str. 227, 228.
________________________________________
Ponedjeljak 5. prosinca
2. USTANI, SVIJETLI SE!
a. Kakva svjetlost treba svijetliti u srcima svih koji čuju vijest evanđelja? 2 Korinćanima 4:6. Kroz koga će sjati i koga će obasjavati ova svjetlost danas?Izaija 9:2; Filipljanima 2:15.
„Krist je došao na naš svijet da otkrije Oca usred guste tame zabluda i praznovjerja koje je tada vladalo. Njegovi učenici trebaju Ga predstaviti u svom svakodnevnom životu i tada će prava svjetlost s neba svojim lim i životvornim zrakama obasjati ovaj svijet. Samo će na taj način otkriti svijetu karakter koji se potpuno razlikuje od karaktera onih koji nisu Božju riječ učinili svojim vođom i mjerilom. Znanje o Bogu mora se sačuvati usred mraka koji pokriva svijet i guste tame koja obavija sve narode. Vjekovima su oni koji su izjavljivali da vjeruju u Njega i Njegovu riječ, pogrešno prikazivali čist i svet Kristov karakter.” – Svjedočanstva za propovjednike, str. 152.
b. Koliko će daleko doprijeti znanje o Kristu i o Njegovoj slavi? Izaija 49:6.
c. Kako će Božja slava biti otkrivena u ovim posljednjim danima? Izaija 60:1, 2; Matej 5:16.
„Mrak koji pokriva ovaj svijet jest mrak pogrešne predodžbe o Bogu. Ljudi su izgubili svaki pojam o Njegovom karakteru. On je pogrešno shvaćen i pogrešno tumačen. U ovo vrijeme treba se objaviti poruka upućena od samog Boga, poruka koja je spasonosna u svojoj sili i koja svojim utjecajem treba prosvjetljavati ljude. Ljude treba upoznati s Božjim karakterom. U tami ovog svijeta treba zablistati svjetlost Njegove slave, svjetlost Njegove dobrote, milosrđa i istine.” – Kristove priče, str. 415.
„Obični članovi naših crkvi mogu izvršiti jedno djelo koje je do sada jedva otpočelo. (...) Ako se negdje pruža prilika za pristojan život, neka tamo idu obitelji koje su dobro utvrđene u vjeri, i to jedna ili dvije obitelji u jedno mjesto, i neka tamo rade kao misionari. (...) Mogu rasturati naše publikacije, održavati sastanke u svojim domovima, upoznavati se sa svojim susjedima i pozivati ih da dolaze na te sastanke. Tako će njihova svjetlost sjati u dobrim djelima.” – Svjedočanstva, sv. 8, str. 245.

________________________________________
Utorak 6. prosinca
3. ISPUNJAVANJE ZEMLJE SLAVOM!
a. Kako Bog opisuje posljednji veliki misionarski poduhvat? Otkrivenje 18:1-4. Zašto ovo djelo ne može biti izvršeno posredstvom zastupnika?
„Bog je slao poruku za porukom kako bi potaknuo naš narod da nešto uradi, i da to uradi sada. Ali na poziv, „Koga ću poslati?” malo se njih odazvalo riječima, „Evo mene, pošalji mene.” (Izaija 6:8).” – Svjedočanstva, sv. 9, str. 46.
„Mnogi koji ispovijedaju religiju ne ulažu nikakve osobne napore u djelu za Krista. Oni su zadovoljni što drugi rade za njih ono što bi zapravo trebao biti njihov posao, i time što svojim slabim utjecajem doprinose djelu radnika, osjećaju da rade nešto dobro posredstvom zastupnika. Takvi ljudi nemaju onu vjeru koja radi kroz ljubav i čisti dušu. Oni nemaju istinsku religiju koja prožima njihovu svakodnevicu i upravlja svakom aktivnošću u njihovom životu. Živa vjera u Krista pokazuje se kroz dobra djela u našoj obitelji i susjedstvu, kroz brižljivu i praktičnu pažnju prema siromašnima, posjećivanje i pružanje utjehe udovicama i siročadi u njihovim nevoljama, držanje neopoganjim od svijeta i kroz upotrebu naših sredstava i utjecaja za napredak Božjeg djela. To ne smijemo činiti mrzovoljno ili gunđajući, već dragovoljno i radosno, kao što je Isus sve dao za nas.” – The Signs of the Times, August 22, 1878.
b. Koji su neki od načina na koje možemo biti suradnici s Bogom u ovom djelu? 1 Korinćanima 3:9, 10.
„Potreba za usrdnim i samopožrtvovanim naporima u Kristovom djelu danas je veća nego ikada, jer su trenuci vremena milosti i provjeravanja na izmaku. (...) Braćo i sestre, hoćete li se odazvati ovom pozivu, govoreći: ‚Učinit ćemo sve što je u našoj moći, šaljući vam i misionare i novac. Odreći ćemo se ukrašavanja svojih kuća, razmetljivog kićenja svoje osobne vanjštine i popuštanja prohtjevima apetita. Sredstva koja su nam povjerena dat ćemo za Božje djelo, i sami ćemo se bezrezervno posvetiti radu za Boga. (...)‘
Svojim prilozima mogu potpomoći slanje časopisa i knjiga onima do kojih svjetlost istine još nije doprla; mogu financijski podržati školovanje studenata koji se osposobljavaju za misionarski poziv. Uložite na taj način u nebesku banku svaku kunu koju možete uštedjeti.” – Svjedočanstva, sv. 5, str. 732, 733.

________________________________________
Srijeda 7. prosinca
4. PROSVJETLJAVANJE NARODA
a. Koji ohrabrujući poziv milosti trebamo uputiti svim narodima i kako to trebamo učiniti? Izaija 55:3-5.
„Pozivam Božji narod da prestane kritizirati jedan drugoga i posvete se objavljivanju istine za ovo vrijeme. (...) Sada se trebamo pokloniti pred Bogom u istinskoj poniznosti duše; jer se dan mračnih oblaka i guste tame brzo približava.
Pred nama je posljednja velika borba; međutim, pomoć će biti poslana svima koji ljube Boga i poštuju Njegov zakon, i zemlja, cijela zemlja bit će obasjana Božjom slavom.” – The Review and Herald, April 19, 1906.
„Ovaj posao dat je svima onima kojima je predstavljen raspeti Krist. Krštenjem Svetim Duhom i posredovanjem svoga Učitelja Božji narod treba raditi ono što je Krist radio. Oni trebaju predstavljati Božju blagonaklonost prema ovom svijetu. Kao sudionici u božanskoj prirodi, oni vjerom u Krista ne trebaju samo spašavati svoje duše; Krist za njih kaže: vi ste Božji suradnici. Kao svojim svjedocima, On je svakome dodijelio njegov posao. Kao Njegovi predstavnici, oni trebaju nositi svijetu vijest pozivanja i milosti.
Krist je svojim učenicima naložio da uzdižu Otkupitelja svijeta. Oni trebaju imati osjećaj dužnosti da sposobnosti koje su im povjerene posvete zadobivanju duša za evanđelje Onoga koji je prinio potpunu žrtvu za prosvjetljavanje i obnovljenje svijeta.” – The Review and Herald, March 22, 1898.
b. Što trebaju imati na umu oni koji teže podijeliti s drugima svjetlost sadašnje istine direktno iz Božje Riječi? Izaija 55:9-11.
„Plan održavanja satova čitanja i proučavanja Biblije ideja je nebeskog porijekla. Postoje mnogi muškarci i žene koji se mogu uključiti u ovu granu misionarskog rada. Ovim putem mogu se osposobljavati radnici koji će postati moćni Božji ljudi. Ovim putem Riječ Božja prenešena je tisućama; radnici su ostvarili osobni kontakt s ljudima svih rasa i jezika. Biblija je doprijla u domove, i njene svete istine otkrivene su savjesti. Od ljudi se traži da čitaju, ispituju i rasuđuju sami za sebe, i na njima treba počivati odgovornost za prihvaćanje ili odbacivanje božanskog prosvjetljenja. Bog neće dozvoliti da ovo posebno djelo za Njega ostane bez nagrade. On će okruniti uspjehom svaki ponizan napor učinjen u Njegovo ime.” – Christian Service, str. 141.

________________________________________
Četvrtak 8. prosinca
5. UZDIZANJE BOŽANSKOG STANDARDA
a. Kada nas neprijatelj obaspe iskušenjima da odustanemo od napora da dopremo do duša, što će Bog učiniti za nas? Izaija 59:19.
b. Kakav stav će nas osposobiti da koračamo naprijed usprkos teškim okolnostima? Izaija 50:7.
„U mladosti sam odlučila da će, ako dozvolim da okolnosti upravljaju mnome, moj život biti neuspješan. Ja sam činila sve što sam smatrala svojom dužnošću da činim, čak i ako okolnosti nisu išle meni u prilog. Moj otac bi često govorio: ’Ellen, ako bi tvoja dužnost bila da ideš u određeno mjesto, to bi ti bilo otkriveno toliko jasno da oko toga ne bi imala nikakve sumnje. S obzirom na tvoju mladost i slabost, Gospod će ti dati jasne dokaze o tvojim dužnostima; On će ti dati i snagu da to možeš uraditi bez teškoća.’ ’Ali’, odgovorila sam, ’oče, ako teškoće dođu, ja moram imati veću odlučnost da se suočim s njima, i čineći to zadobit ću vrijedno iskustvo koje će mi pomoći da mudro iskoristim sposobnosti koje su mi povjerene.’
„Ovdje se nalazi djelo povjereno svakome od nas. Nikad ranije nisam uvidjela značaj i vrijednost duša tako kao što ga uviđam sada. Kako možemo shvatiti važnost djela spasenja? U usporedbi s vrijednošću duše sve ostalo postaje beznačajno. Ovaj svijet i njegove dragocjenosti, ovaj život i njegova sreća od neznatne su važnosti, kad ih usporedimo s radošću samo jedne duše spašene za vječnost. Sve dok ne budemo imali bistru i jasnu predodžbu o tome što će ta duša uživati kad bude spašena u kraljevstvu slave; sve dok ne budemo potpuno shvatili vrijednost tog života koji se uspoređuje s Božjim životom; sve dok ne budemo potpuno razumjeli blaga te nagrade koja je pripremljena za one koji zadobiju pobjedu – nećemo poznavati neizmjernu vrijednost duše.” – The Review and Herald, March 25, 1880.

________________________________________
Petak 9. prosinca
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Kako mi u našem današnjem misionarskom radu možemo biti ustrajni?
2. Kako laici mogu učiniti ogroman posao u širenju istine?
3. Kako možemo uvažiti makedonski poziv?
4. Kako istinska religija djeluje u životu?
5. Kad će nam svijet i njegove dragocjenosti postati beznačajni?

Konačna pobjeda


12. lekcijaSubota, 17. prosinca 2016.

Konačna pobjeda
„I apostoli velikom silom davahu svjedočanstvo o uskrsnuću Gospodina Isusa, i velika milost bijaše nad njima svima.” Djela 4:33.
„Njegov Duh i Njegova milost i danas su namijenjeni svima koji se pozivaju na Njegova obećanja.” – Svjedočanstva, sv. 8, str. 20.
Pročitajte: Djela apostola, str. 47–56; Kristove priče, str. 415–421.
________________________________________
Nedjelja 11. prosinca
1. SVJEDOČENJE PROTKANO SILOM
a. Opišite iskustvo rane crkve nakon izlijevanja Svetog Duha na dan Pedesetnice. Djela 2:16, 17; 4:33.
„(U vrijeme prvih apostola) stotine su objavljivali vijest: ‘Približi se kraljevstvo Božje’. Oni se nisu dali odvratiti ni uplašiti prijetnjama. Kroz njih je govorio Gospod i kamo god su odlazili, liječili su bolesne i propovijedali evanđelje siromašnima.
„Tako silno Gospod može djelovati kad se ljudi potčine vlasti Njegovog Duha.” – Svjedočanstva, sv. 8, str. 20.
b. Koje će proročanstvo biti još potpunije ispunjeno u posljednjim danima?Izaija 60:3-5.
„Kad se Božji narod potpuno odvoji od zla kako bi ih On mogao obilno obasjati nebeskom svjetlošću koja će kroz njih sjati svijetu, tada će se potpunije nego ikad ispuniti proročanstvo iz Izaije 60:3-5.” – In Heavenly Places, str. 313.
„Kršćani trebaju odbaciti sve razmirice i predati se Bogu zbog spašavanja izgubljenih. Neka se u vjeri mole za obećani blagoslov i on će doći. Izlijevanje Duha u danima apostola bilo je ‘rana kiša’, i rezultat je bio veličanstven. Ali će ‘kasna kiša’ biti još obilnija.” – Svjedočanstva, sv. 8, str. 21.
________________________________________
Ponedjeljak 12. prosinca
2. VRIJEME OSVJEŽENJA
a. Koje ohrabrujuće obećanje o oživljavanju i osvježavanju nam daje Hošea kroz slike rane i kasne kiše? Hošea 6:1-3.
b. Pod kojim su uvjetima obećana „vremena odmaranja” – izlijevanje Svetog Duha u potpunosti u sili kasne kiše? Djela 3:19-21.
„Veliko djelo evanđelja završit će se pokazivanjem Božje sile ne manje od one koja je pratila njegov početak. Proročanstva koja su se ispunila u ranom daždu na početku evanđelja, ponovno će se ispuniti u kasnom daždu, pri njegovom svršetku. To je ’vrijeme odmaranja’ koje je apostol Petar unaprijed najavio (Djela 3:19, 20).” – Velika borba, str. 611, 612.
„U onima što će primiti pečat Boga živoga i u vrijeme nevolje biti zaštićeni mora se potpuno ogledati Isusov lik.
Vidjela sam da mnogi zanemaruju toliko potrebnu pripremu očekujući da će ih ‘osvježenje’ ili ‘kasni dažd’ osposobiti da opstanu na dan Gospodnji i da žive u Njegovoj prisutnosti. O, koliko njih sam vidjela u vrijeme nevolje bez Božje zaštite! Oni zanemaruju neophodnu pripremu, stoga neće moći primiti ‘osvježenje’ koje svi moraju primiti kako bi mogli živjeti u prisutnosti Svetoga Boga.” – Rani spisi, str. 71.
c. Da bismo dobili silu Svetog Duha bez mjere, kakvo djelo mora biti učinjeno za nas i kroz nas? Izaija 43:25; 44:22.
„Mi se možemo pozvati na blažena obećanja: ’Rasut ću kao oblak prijestupe tvoje, i grijehe tvoje kao maglu’ (Izaija 44:22). ’Opraštaju ti se grijesi mnogi’ (Luka 7:47). O, kako je dragocjena, kako osvježavajuća svjetlost Božje ljubavi! Grešnik može promatrati svoj život umrljan grijehom, i reći: ’Tko će osuditi? Krist Isus koji umrije?’ ’Gdje se umnoži grijeh ondje se još većma umnoži blagodat’ (Rimljanima 8:34; 5:20). Krist, Obnovitelj, usađuje nova načela života u dušu, i ta biljka raste i donosi rod. Blagodat Kristova nas čisti dok nam daje oprost, i čini ljude podesnima za svetost neba. Mi trebamo rasti u blagodati i spoznaji našeg Gospoda Isusa Krista dok ne uzrastemo do pune mjere rasta muškaraca i žena u Kristu.” – The Review and Herald, July 14, 1891.

________________________________________
Utorak 13. prosinca
3. HALJINE SPASENJA
a. Iako se možemo osjećati nedostojnima, kakvu sigurnost imamo da će nas Gospod prihvatiti kada dođemo k Njemu u pokajanju? Izaija 61:10.
„Ne slušaj došaptavanje neprijatelja koji te nagovara da ne priđeš Kristu sve dok se ne popraviš, dok ne budeš potpuno dobar da bi te Bog mogao primiti. Ako na to budeš čekao, nećeš nikada doći. Kad Sotona ukazuje na tvoje prljave haljine, ponovi Kristovo obećanje: ’Koji dolazi k meni, neću ga istjerati van’ (Ivan 6:37). (...)
U divnom paraboličnom Zaharijinom proročanstvu, Jošua kao prvosveštenik stoji pred Gospodnjim anđelom u prljavim haljinama, predstavljajući grešnika. A Gospod naređuje ’onima koji stajahu pred njim’: ’Skinite s njega te prljave haljine. I reče mu: vidi uzeh s tebe bezakonje tvoje, i obukoh ti nove haljine. (...) I metnuše mu čistu kapu na glavu i obukoše mu glavu’ (Zaharija 3:4, 5). Tako će te Gospod obući u ’haljine spasenja’ i ogrnuti ’plaštom pravde’ (Izaija 61:10).” – Kristove priče, str. 205, 206.
b. Što će se uskoro dogoditi u sili Svetog Duha u „kasnoj kiši“? Izaija 61:11;Joel 2:23, 28-31.
„Ne smijemo čekati samo na kasnu kišu. On će se spustiti na sve one koji prepoznaju i cijene rosu i pljuskove milosti koji već padaju na nas. Kad mi sakupljamo svaki zračak svjetlosti, kad cijenimo zrake milosti Onoga koji želi da imamo povjerenje u Njega, onda će On svako svoje obećanje sigurno ispuniti. (...)
Vrijeme probe upravo je pred nama, jer je glasni poklik trećeg anđela već otpočeo u otkrivenju pravde Krista Isusa, Otkupitelja koji oprašta grijehe. To je početak svjetlosti onog anđela od čije se slave treba zasvijetliti čitava zemlja.” – The SDA Bible Commentary, sv. 7, str. 984.
„Za ljude se mora izvršiti određeno djelo, ili mnogi neće biti spremni primiti svjetlost anđela poslanog s neba da obasja cijelu zemlju svojom slavom. Nemojte misliti da ćete se naći kao časni sudovi u vrijeme kasnoga dažda, da primite slavu Božju, ako svoje duše uzdižete u taštini, ako pričate izopačene stvari, ako u tajnosti gajimo korijene gorčine.” – Manuscript Releases, sv. 1, str. 175.

________________________________________
Srijeda 14. prosinca
4. PRIPREMA ZA KIŠU
a. Kako moramo pripremiti naša srca da bismo sudjelovali u kasnoj kiši? Joel 2:12-14; Hošea 10:12.
„Pripadnike svog naroda Bog vodi korak po korak. On ih dovodi u različite položaje i okolnosti kako bi se pokazalo što im je u srcu. Takvu provjeru i kušanje neki uspješno izdrže u jednom pogledu, ali padaju u drugom. (...) Pojedinci rado prihvaćaju određene zahtjeve iz Božje Riječi, ali kada ih Bog stavi na probu u nečem drugom, oni ustuknu i povlače se natrag, jer to neposredno pogađa nekog njihovog omiljenog idola. Tu im se pruža prilika da uvide što to u njihovom srcu zatvara vrata Isusu. Oni nešto drugo cijene više nego istinu, i nisu spremni primiti Krista u svoje srce. Pojedinci se dugo kušaju i provjeravaju kako bi se vidjelo hoće li žrtvovati svoje idole i poslušati savjet Istinitog Svjedoka. Za one koji se neće poslušnošću prema istini očistiti od grijeha i pobijediti svoju sebičnost, oholost i sve loše sklonosti, anđeli Božji imaju nalog: ’Oni su nerazdvojno srasli sa svojim idolima, ostavite ih’, i oni će nastaviti svoj zadatak, prepuštajući takve - zajedno s njihovim grešnim i nesavladanim sklonostima – kontroli zlih anđela. Oni koji iz svakog provjeravanja izađu kao pobjednici u svemu, bez obzira na cijenu, znači da su poslušali savjet Istinitog Svjedoka, te će primiti kasni dažd i zahvaljujući tome bit će spremni za uznesenje.” – Svjedočanstva, sv. 1, str. 187.
b. Osim dubokog preispitivanja srca i istinskog pokajanja, koje još dužnosti imamo u pogledu kasne kiše? Matej 5:6; Zaharija 10:1.
„Zašto nismo gladni i žedni darova Duha, kad preko Njega primamo silu? Zašto ne govorimo o njima, ne molimo se za njih, ne propovijedamo o njima?” – Svjedočanstva, sv. 8, str. 22.
„Kada se kao narod svim srcem i u potpunosti posvetimo službi Kristovoj, Bog će tu činjenicu priznati izlijevanjem svog Duha bez mjere; ali to neće biti dok većina članova ne bude surađivala s Bogom.” – The Review and Herald, July 21, 1896.

________________________________________
Četvrtak 15. prosinca
5. TEŽNJA ZA BOŽJIM PEČATOM ODOBRAVANJA
a. Na što svaki istinski sljedbenik Krista treba biti intenzivno usredotočen, i zašto je ovo toliko potrebno? Otkrivenje 3:5; 7:1-4, 13, 14; 2 Korinćanima 7:1.
„Pečat živoga Boga bit će stavljen na one koji su po svom karakteru slični Kristu.” – The Review and Herald, May 21, 1895.
„Kada postanemo djeca Božja, naša imena bivaju zapisana u Janjetovoj knjizi života i tamo ostaju do istražnog suda. Tada će biti prozvano ime svakog pojedinca i njegov zapis ispitat će Onaj koji objavljuje ’Znam tvoja djela’. Ako se u tom danu pokaže da se nismo potpuno pokajali od svih naših zlih djela, naša imena bit će izbrisana iz knjige života, i naši grijesi stajat će nasuprot nama. Ako onaj tko ispovijeda vjeru postane samopouzdan, ako u riječi ili djelu prekrši najmanji propis Božjeg zakona, on pogrešno predstavlja Isusa i na sudu će čuti strašne riječi: ’Izbrišite njegovo ime iz knjige života; on čini bezakonje.’ Ali Otac ispoljavapokazuje sažaljenje prema duši koja se ne oslanja na sebe, koja se boji Boga, iako je možda muče sumnje i iskušenja. Isus se zalaže za njega i priznaje njegovo ime pred Ocem i pred svetim anđelima.” – The Signs of the Times, August 6, 1885.
„Ali oni koji očekuju da vide čudesnu promjenu u svom karakteru bez odlučnog napora sa svoje strane da nadvladaju grijeh, bit će razočarani. Dok gledamo na Isusa nemamo razloga za strah, nemamo razloga za sumnju da je On u stanju spasiti svakoga tko dođe k Njemu; ali uvijek se možemo bojati da naša stara priroda ponovno ne zadobije prevlast, da se neprijatelj ne dosjeti neke zamke pomoću koje bi nas ponovno učinio svojim zarobljenicima. (...) Kao što vosak poprima otisak pečata, tako duša treba poprimiti sliku Božjeg Duha i sačuvati Kristov lik.” – Odabrane poruke, sv. 1, str. 336.

________________________________________
petak 16. prosinca
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Kakve rezultate možemo očekivati u sili kasne kiše?
2. Tko će jedino primiti pečat živoga Boga?
3. Što nas sprječava da primimo kasnu kišu?
4. Što trebamo pobijediti kako bismo primili kasnu kišu?
5. Čega se trebamo bojati po pitanju pobjede nad grijehom?

Posljednji dani planeta Zemlje


13. lekcijaSubota, 24. prosinca 2016.

Posljednji dani planeta Zemlje
„Nego će po pravdi suditi siromasima i po pravici karati krotke u zemlji, i udarit će zemlju prutom usta svojih, i duhom usana svojih ubit će bezbožnika.” Izaija 11:4.
„Mi živimo u previše važnom periodu svjetske povijesti da bismo bili bezbrižni i nemarni.” – Sons and Daughters of God, str. 118.
Pročitajte: Velika borba, str. 603-614, 622-626, 635-644.
________________________________________
Nedjelja 18. prosinca
1. ČUDESNO BUĐENJE
a. Zašto će kasna kiša biti toliko radostan događaj? Hošea 6:1-3.
„Božji sluge, lica ozarena nebeskim posvećenjem, žurit će od mjesta do mjesta da objave poruku neba. Tisuće glasova širom zemlje objavljivat će opomenu. Bolesni će biti iscjeljivani natprirodnom silom a znaci i čudesa pratit će vjernike. I Sotona će činiti lažna čudesa, učinit će čak ’da i oganj silazi s neba na zemlju pred ljudima’ (Otkrivenje 13:13). Na ovaj će način stanovnici zemlje biti navedeni da se konačno opredijele: za jednu ili za drugu stranu.
Poruka će osvajati srca ne toliko dokazivanjem koliko dubokim osvjedočenjem Božjega Duha. Dokazi su već bili iznešeni. Sjeme je posijano, a sada će niknuti i donijeti rod. Publikacije koje su raznosili misionarski radnici izvršile su svoj utjecaj, ali su mnogi na koje je istina izložena u tim spisima ostavila dubok utisak bili spriječeni da je potpuno razumiju ili poslušaju. Sada zrake svjetlosti posvuda prodiru, istina se vidi u svoj svojoj jasnoći, a iskrena Božja djeca raskidaju veze koje su ih do sada zadržavale. Obiteljske i crkvene veze ne mogu ih više zadržati. Istina im je dragocjenija od svega drugog. Usprkos silama udruženim protiv istine, znatan je broj onih koji će stati na Gospodnju stranu.” – Velika borba, str. 612.
________________________________________
Ponedjeljak 19. prosinca
2. VELIKA BORBA OTKRIVENA
a. Koja će biti još jedna od posljedica uspješnog propovijedanja evanđelja u sili kasnog dažda? Propovjednik 11:1, 2; 2 Korinćanima 2:14-17.
„Sveta revnost će ljude vjere i molitve jednostavno natjerati na to da propovijedaju riječi koje će sam Bog staviti u njihova usta. Grijesi Babilona bit će razotkriveni. Strašne posljedice prinuđenog nametanja crkvenih običaja posredstvom građanske vlasti, prodiranje spiritizma, vješto prikriven ali brz razvoj papske moći – sve će to biti razotkriveno. Ove svečane opomene pokrenut će narod. Tisuće i tisuće slušat će riječi kakve još nikada nisu čuli. Kao zapanjeni slušat će svjedočanstvo da je Babilon crkva pala zbog svojih zabluda i grijeha i zbog toga što je odbacila istinu poslanu s neba. Kada se narod željan da sazna istinu obrati svojim prijašnjim učiteljima s pitanjem: Zar je to zaista tako? Propovjednici će iznositi priče govoreći im ’mile stvari’ kako bi stišali njihova strahovanja i umirili njihovu probuđenu savjEstera Međutim, budući da će mnogi odbiti zadovoljiti se samo autoritetom čovjeka tražeći ono jasno ’Ovako govori Gospod’, popularni propovjednici će slično farizejima u staro doba puni gnjeva što je njihov autoritet doveden u pitanje, izjavljivati da je poruka od Sotone i poticat će grijehu naklonjene mase da ruže i progone one koji je objavljuju.
Čim se borba proširuje na nova područja i pažnja naroda obraća na pogaženi Božji zakon, ni Sotona ne miruje. Sila koja prati objavljivanje poruke samo će još više razbjesnjeti one koji joj se protive. Propovjednici će ulagati gotovo nadljudske napore da svjetlost ne dopre do njihovog stada. Svim sredstvima koja im stoje na raspolaganju nastojat će spriječiti svako raspravljanje o ovim tako bitnim pitanjima. Crkva će pozvati u pomoć snažnu ruku građanske vlasti i u tome će papisti i protestanti biti jedinstveni. Kad pokret za obvezno svetkovanje nedjelje bude još smjeliji i odlučniji, onda će i zakon biti pozvan u pomoć protiv onih koji drže Božje zapovijedi. Prijetit će im novčanim kaznama i zatvorom, a nekima će ponuditi visoka zvanja i položaje kao i druge nagrade i povlastice kako bi ih naveli na to da se odreknu svoje vjere. Ali njihov nepokolebljiv odgovor bit će: ’Dokažite nam Božjom Riječju da smo u zabludi’ – isto ono što je i Luther tražio kad se našao u sličnim okolnostima. Oni koji budu izvedeni pred sudove branit će istinu snažno i uvjerljivo, a neki od njih koji ih budu saslušavali bit će navedeni na to da prihvate sve Božje zapovijedi. Na ovaj način će svjetlost doći do tisuća onih koji inače nikada ne bi doznali nešto o ovim istinama.” – Velika borba, str. 606, 607.

________________________________________
Utorak 20. prosinca
3. ZAŠTITA SAMO OD BOGA
a. Kad se crkva i država udruže u prkosnoj pobuni protiv Božjeg moralnog zakona – Deset zapovijedi, što će se dogoditi vjernom ostatku koji će težiti da se pridržava njegovih svetih načela? 2 Timoteju 3:12; Otkrivenje 13:11-17.
„Budući da je subota u cijelom kršćanstvu postala poseban predmet spora i budući da su se i crkvene i svjetovne vlasti udružile da silom nametnu svetkovanje nedjelje, uporno odbijanje neznatne manjine vjernih da se pokore ovom masovnom zahtjevu učinit će ih predmetom sveopće mržnje. Isticat će se tvrdnja da tu neznatnu manjinu koja se suprotstavlja općeprihvaćenoj instituciji crkve i zakonu države ne treba trpjeti; da je bolje da oni sami ispaštaju nego da se čitave nacije prepuste zabuni, ruglu i nezakonitosti. (...) Ovakvo argumentiranje izgledat će uvjerljivo; i konačno će protiv onih koji po četvrtoj zapovijedi svetkuju subotu biti izdan dekret kojim se oni proglašavaju krivcima koji zaslužuju najteže kazne, a masama daje sloboda da ih poslije određenog vremena pobiju. Katolicizam u takozvanom Starom svijetu i otpali protestantizam u Novom, postupit će potpuno slično protiv onih koji poštuju sve božanske propise.
Tada će narod Božji biti izložen onim patnjama i duševnoj tjeskobi koje prorok opisuje kao vrijeme muke Jakovljeve.” – Velika borba, str. 615, 616.
b. U vrijeme kada se prekinu redovni trgovinski putovi i građanska vlast povuče svoju zaštitu, kako će Božji vjerni ostatak preživjeti? Izaija 43:18-21;41:17-20; 33:16.
„Gospod mi je u više navrata pokazao da je stvaranje zaliha za podmirivanje naših zemaljskih potreba u vrijeme nevolje suprotno učenju Biblije. Upravo da sveti i sačuvaju nešto od namirnica u svojoj kući ili u polju, vidjela sam da bi u vrijeme nevolje, kad na zemlju naiđu mač, glad i pomor, nasilničke ruke sve to otele, a tuđini bi žnjeli njihova polja. To će biti trenutak da se potpuno pouzdamo u Gospoda i On će nas prehraniti. Vidjela sam da će nam u to vrijeme biti osigurani kruh i voda, da nećemo trpjeti ni oskudicu ni glad, jer je Bog u stanju i u pustinji postaviti nam trpezu. Kad bi bilo neophodno On bi poslao gavranove da nas hrane, kao što je to učinio za Iliju, ili bi nam, kao Izraelcima, pustio manu s neba.” – Rani spisi, str. 59.

________________________________________
Srijeda 21. prosinca
4. ČVRSTA SIGURNOST
a. Što Božji narod treba raditi u iščekivanju vremena nevolje, i kako će oni tada biti zaštićeni? Izaija 26:20, 21; 49:15, 16.
„Kuće i zemlja neće svetima biti ni od kakve koristi u vrijeme nevolje, budući da će morati bježati od razbjesnjele rulje; osim toga, njihova imovina neće se tada moći upotrijebiti za unapređenje djela sadašnje istine. Pokazano mi je da je Božja volja da se sveti, prije no što dođe vrijeme nevolje, oslobode svega suvišnog, i da s Gospodom učine ’zavjet na žrtvi’. Ako sve što imaju polože na oltar i ozbiljno budu pitali Gospoda što im je dužnost, On će ih poučiti kad se trebaju osloboditi svoje imovine. Tako će u vrijeme nevolje biti slobodni, bez ičega što bi ih sputavalo i ometalo.
Vidjela sam da onima koji se čvrsto drže svoje imovine i ne pitaju Gospoda što trebaju činiti, On neće ni ukazati na dužnost. Njima će biti dozvoljeno da zadrže ono što imaju, ali će se u vrijeme nevolje to ispriječiti na njihovom putu i kao planina zaprijetiti da ih satre; oni će onda pokušati rasprodati svoja imanja, ali više neće biti u stanju to učiniti.” – Rani spisi, str. 59, 60.
„U danima žestokih iskušenja (Krist) će reći: ’Hajde narode moj, uđi u klijeti svoje, i zaključaj vrata svoja za sobom, prikrij se začas, dokle prođe gnjev’ (Izaija 26:20). Što su klijeti u koje se oni trebaju skloniti? To je zaštita Krista i svetih anđela. (...)
Vidjela sam svete kako napuštaju gradove i sela i zajedno udruženi žive u najusamljenijim mjestima. Anđeli su im osiguravali hranu i vodu, dok su zli patili od gladi i žeđi.
Tijekom noći vrlo upečatljiva scena odigrala se pred mojim očima. Djelovalo je kao da je došlo do velike zabune i sukoba vojski. Gospodnji glasnik stao je pred mene i rekao: ’Pozovi svoje ukućane. Ja ću vas voditi; slijedite me.’ On me je odveo mračnim prolazom, kroz šumu, zatim preko planinskih tjesnaca, i rekao mi je: ’Ovdje si sigurna.’ Bilo je tu i drugih koji su bili dovedeni u ovo sklonište. Nebeski glasnik je rekao: ’Vrijeme nevolje stiglo je kao lupež u noći, kao što vas je Gospod upozorio.’
U vrijeme nevolje, neposredno pred Kristov dolazak, pravedne će sačuvati nebeski anđeli; ali za prestupnike Božjeg zakona neće biti sigurnosti. Anđeli tada neće moći sačuvati nikoga tko zanemaruje i samo jedan od Božjih propisa.” – Maranatha, str. 270.

________________________________________
Četvrtak 22. prosinca
5. IZBAVLJENJE!
a. Tko će biti siguran u trenutku Božjeg gnjeva? Izaija 33:13-16; 52:9, 10.
b. Koji veličanstveni događaj će okrenuti svijet naopako – možda zato da bi ga svako oko vidjelo u približno isto vrijeme? Izaija 11:4; 24:1-6, 19-22;Otkrivenje 1:7. Što će sveti tada objaviti? Izaija 25:9.
„Upravo je ponoć kada Bog odlučuje osloboditi svoj narod. (...) Tamni, teški oblaci gomilaju se i sudaraju međusobno. Međutim, na jednom mjestu se zapaža sjaj neopisive slave odakle dopire Božji glas sličan hujanju mnogih voda, koji potresa i nebo i zemlju. Nastaje strašan zemljotres. Grobovi se otvaraju i oni što su umrli vjerujući u vijest Trećeg anđela i svetkujući subotu, ustaju proslavljeni iz svojih grobova i praha koji im je bio postelja, da čuju zavjet mira koji će Bog učiniti s onima što su održali Njegov zakon.” – Rani spisi, str. 307.
„Uskoro se na istoku pojavljuje mali oblak, veličine pola čovječjeg dlana. To je oblak koji okružuje Spasitelja i koji izdaleka izgleda kao da je obavijen mrakom. Pripadnici Božjeg naroda znaju da je to znak Sina čovječjega, i u svečanoj tišini oni netremice promatraju kako se oblak približava zemlji i postaje sve jasniji i sve veličanstveniji, dok se ne ukaže kao veliki bijeli oblak čija se donja strana blista kao proždirući oganj a iznad njega je duga zavjeta. Na čelu je Isus kao moćni pobjednik.” – Velika borba, str. 640, 641.
„Prilikom Kristovog dolaska nepokajani će biti zbrisani s lica zemlje – pobijeni duhom usta Njegovih i ’iskorijenjeni svjetlošću dolaska Njegova’. Krist će svoj narod povesti u Božji grad i zemlja će, lišena svojih stanovnika, ostati prazna i pusta. (Izaija 24:1, 3, 5, 6).” – Velika borba, str. 657.

________________________________________
Petak 23. prosinca
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Zašto svi oni koji danas siju sjeme istine mogu to činiti s radošću i pouzdanjem?
2. Kakav će biti rezultat kada netko bude pozvan da svjedoči za svoju vjeru?
3. Kako se sada možemo pripremiti za stvarnu krizu u vremenu nevolje?
4. Što će se dogoditi s našim imanjem kad se pojavi prava kriza?
5. Zašto možemo biti zahvalni što nam Bog otkriva toliko detalja o budućnosti?

Nagovještaj vječnosti


14. lekcijaSubota, 31. prosinca 2016.

Nagovještaj vječnosti
„Jer, gle, ja ću stvoriti nova nebesa i novu zemlju, i što je prije bilo neće se spominjati niti će na um dolaziti.” Izaija 65:17.
„Vječni je gubitak ako zadobijemo svijet, sa svim njegovim zadovoljstvima i slavom, a izgubimo dušu. Nebo je dovoljno jeftino, bez obzira na to kakav trud moramo uložiti da bismo ga zadobili.” – The Review and Herald, March 18, 1875.
Pročitajte: Velika borba, str. 644-652; 658-678.
________________________________________
Nedjelja 25. prosinca
1. GRANICA NEBA
a. Što će biti veličanstvena nagrada Božjeg vjernog ostatka? Izaija 26:1, 2.
„Zatim odjekuje srebrna truba dok se Krist okružen ognjenim plamenovima spušta na oblaku. Upirući netremice svoj pogled na grobove zaspalih vjernika, On podiže svoje oči i ruke k nebu i uzvikuje: ’Probudite se! Probudite se! Probudite se! Vi koji spavate u prahu, ustanite!’ Dolazi do snažnog zemljotresa. Grobovi se otvaraju i mrtvi izlaze iz njih zaodjeveni u besmrtnost. (...)U istom trenutku mi bivamo preobraženi i zajedno s njima uzdižemo se ususret Gospodu u zrak.
Svi skupa na oblaku uznosimo se sedam dana do staklenog mora gdje Isus donosi krune i vlastitom rukom ih stavlja na glavu svakome od nas. Daje nam također i zlatne harfe i pobjedničke palme. Tu na staklenom moru 144000 stoje u savršenom četvorokutu. Neki imaju vrlo blistave krune, a drugi ne baš tako sjajne. Neke krune su potpuno obasute zvijezdama, dok ih je na drugima znatno manje. Ipak, svatko je potpuno zadovoljan svojom krunom. I svi su od glave do pete zaodeveni sjajnim bijelim ogrtačima. Anđeli su svuda oko nas, dok preko staklenog mora koračamo k vratima Novog Jeruzalema. Isus podiže svoju moćnu i slavnu ruku, dotiče se bisernih vrata koja se bešumno otvaraju na svojim blistavim šarkama, i On nam kaže: ’Vi ste svoje haljine oprali u mojoj krvi i čvrsto se držali moje istine, uđite unutra!’ Svi mi slobodno ulazimo osjećajući da imamo potpuno pravo na taj grad.” – Svjedočanstva, sv. 1, str. 60, 61.
________________________________________
Ponedjeljak 26. prosinca
2. U BLISKOJ BUDUĆNOSTI
a. Uporedi budućnost bezbožnih s blagoslovima pravednih. Izaija 33:24; 34:1, 2. Što će nas jedino podsjećati na ovaj grešni svijet? Zaharija 13:6.
„Svaki trag prokletstva bit će izbrisan. (...) Ostat će samo jedan podsjetnik. Naš Spasitelj će uvijek nositi ožiljke svoga raspeća. Na Njegovoj ranjavanoj glavi, na Njegovim rebrima, rukama i nogama vidjet će se jedini tragovi svireposti koje je prouzrokovao grijeh (...) Probodena strana Kristovog tijela iz koje je potekao crveni mlaz koji je čovjeka pomirio s Bogom predstavlja Spasiteljevu slavu, tu je ’sakrivena sila Njegova’. (...) A ovi znaci Njegovog poniženja predstavljaju za Njega najveću čast. Rane zadobivene na Golgoti isticat će Njegovu slavu i Njegovu moć kroz beskrajna vremena vječnosti.” – Velika borba, str. 674.
b. Kojim predivnim opisom Izaija opisuje slavnu nadu vjekova – i kako čak i sada možemo osjetiti njen predokus? Izaija 35:1-10.
„Svakome tko se bez ikakvog ustezanja posveti Njegovoj službi, bit će darovana sila da ostvari bezgranične rezultate. Za takve će Bog činiti velike stvari. On će utjecati na srca ljudi tako da će se, još na ovom svijetu, u njihovom životu vidjeti ispunjenje obećanja namijenjenih za budućnost. [citat: Izaija 35:1–10]”—Zdravlje i sreća, str. 160.
„U našem životu ovdje, iako je zemaljski i ograničen grijehom, najveća radost i najviši odgoj stječe se služenjem. I u budućem životu, nesputani ograničenošću grešne ljudske prirode, svoju najveću radost i svoje najviše obrazovanje i odgoj naći ćemo u služenju – u svjedočenju i u stalnom učenju tijekom svjedočenja ‘kako je bogata slava tajne ove’ – ‘Krist u vama, nada slave’ (Kološanima 1:27).” – Odgoj, str. 309.
c. U planiranju naše budućnosti, na što se najviše trebamo usredotočiti?Izaija 65:17-19; Otkrivenje 21:1; Hebrejima 11:8, 10, 13-16.

________________________________________
Utorak 27. prosinca
3. KONAČNO MIR I TIŠINA
a. Kako je Izaija opisao Novo nebo i Novu zemlju? Izaija 32:18; 60:18-22.
„Strahujući da bi buduće nasljedstvo možda izgledalo previše materijalno, mnogi pridaju duhovno značenje upravo onim istinama koje nam omogućuju da na ovo nasljedstvo gledamo kao na svoju buduću domovinu. Krist je uvjeravao svoje učenike da On odlazi kako bi njima pripremio stanove u Očevoj kući. (...) (1 Korinćanima 2:9). Ljudskim jezikom nije moguće adekvatno opisati nagradu pravednika. Shvatit će je u potpunosti samo oni koji je budu ugledali. Ograničeni um smrtnika nije u stanju dočarati svu ljepotu Božjeg raja.” – Velika borba, str. 674, 675.
b. Kako Izaija opisuje tamošnju mirnu atmosferu? Izaija 11:6, 7, 9; 65:25. Zašto trebamo nastojati sebe i svoje obitelji čak i sada, na ovoj zemlji, dovesti u što sličnije okruženje? Izaija 32:17.
„Gospod je često davao uputu svom narodu da svoje obitelji izvede iz gradova i nastani ih negdje na selu, gdje mogu uzgajati sve što je potrebno za život; zato što će se u budućnosti pojaviti ozbiljan problem kupovine i prodaje. Sada je vrijeme da obratimo pažnju na uputu koja nam se stalno ponavlja: Iziđite iz gradova u selo, gdje kuće nisu zbijene jedna uz drugu i gde nećete imati nikakvih neprilika.” – The Adventist Home, 141.
„Moja vijest glasi: Izvedite svoje obitelji iz gradova.
Došlo je vrijeme da obitelji počnu napuštati gradove, kako im Bog bude otvarao put. Djecu treba povesti u selo. Roditelji trebaju naći odgovarajuće mjesto prema svojim mogućnostima...
Prije nego što se prepuna čaša Božjeg gnjeva izlije na stanovnike svijeta, Gospod poziva sve prave Izraelce da se pripreme za taj događaj. On upućuje roditeljima glasnu opomenu: Skupite svoju djecu u svoje domove; odvojite ih od onih koji ne poštuju Božje zapovijedi, koji propovijedaju i čine zlo. Iziđite iz velikih gradova što brže možete.
Roditelji mogu sagraditi male kuće na selu, gdje će imati svoju zemlju za obrađivanje, gdje će imati voćnjak i povrtnjak u kojem će uzgajati povrće i druge plodove. (...) Bog će pomoći svome narodu da nađe takve domove izvan gradova.” – The Adventist Home, str. 139, 140.

________________________________________
Srijeda 28. prosinca
4. PRAVO MJESTO S UGODNIM AKTIVNOSTIMA
a. Opišite neka od raznih zanimanja koja ćemo imati na Novoj zemlji. Izaija 65:21, 22. Objasnite kako trebamo danas uživati u njihovom predokusu.
„Bilo bi dobro za tebe da se oslobodiš tih svojih zamornih briga i da se povučeš na selo gdje utjecaji koji izopačujuće djeluju na moral mladih nisu tako jaki.
Istina, ti i na selu nećeš biti potpuno slobodna od neugodnosti i zamornih briga, ali ćeš izbjeći mnoga zla i zatvoriti vrata poplavi primamljivih iskušenja koja prijete da obuzmu misli tvoje djece. (...)
Život na selu bio bi za njih pravi blagoslov; kretanje i živa aktivnost u slobodnoj prirodi i na čistom zraku utjecali bi povoljno na njihovo fizičko i umno zdravlje. U obrađivanju vrta mogli bi naći i razonodu i korisno zanimanje. Uzgajenje biljaka i cvijeća razvija smisao za dobar ukus i moć zdravog rasuđivanja, dok upoznavanje s korisnim i divnim djelima stvaranja oplemenjuje i uzdiže um, usmjeravajući misli na Onoga tko je Stvoritelj i Gospodar svega.” – Svjedočanstva, sv. 4, str. 136.
„Brda i planine mijenjaju se, zemlja sve više i više stari poput haljine, ali blagoslov Onoga koji je svome narodu pripravio trpezu u pustinji neće nikada prestati.” – Zdravlje i sreća, str. 200.
„Mnogi su nespremni da svoj kruh zarade znojem svog lica i oni odbijaju obrađivati zemlju. Međutim, zemlja duboko u sebi krije blagoslove za one koji imaju hrabrosti, volje i ustrajnosti da sakupljaju njena blaga. Očevi i majke koji posjeduju komad zemlje i ugodan dom jesu kraljevi i kraljice.” – Fundamentals of Christian Odgoj, str. 326, 327.
b. Što se još može reći o Novoj zemlji? Izaija 64:4.
„Kakvo li će se područje istraživanja tada otvoriti za nas kad bude uklonjena koprena koja sada zamračuje naš vidik, kad naše oči ugledaju svijet ljepote koji sada letimice gledamo mikroskopom; kad budemo gledali slavu nebesa koju sada izdaleka promatramo teleskopom; kad bude uklonjen zlokoban utjecaj grijeha, kad se cijela Zemlja pojavi ‘u krasoti Gospoda, Boga našega’.” – Odgoj, str. 303.
„Tamo će biti glazbe i pjesme, takve glazbe i pjesme kakve osim u viđenjima koja je Bog dao, nijedno smrtno uho nije čulo niti um zamislio.” – Odgoj, str. 307.

________________________________________
Četvrtak 29. prosinca
5. KRAJNJI FOKUS
a. Kako se Božja moć i ljubav ispoljavaju na Novoj zemlji? Efežanima 3:17, 20.
„(Na Novoj zemlji) osjećaji ljubavi i suosjećanja koja je sam Bog usadio u dušu, naći će svoju najistinitiju i najljepšu primjenu. (...)
Svaka sposobnost će se razvijati, svaki dar uvećavati. Stjecanje znanja neće umarati um ni iscrpljivati životnu energiju. Tamo će otkupljeni moći izvršiti najveće poduhvate, dostići i najuzvišenija stremljenja i težnje, i ostvariti najveće želje; a ipak će još uvijek postojati nove visine koje treba svladati, nova čuda kojima se treba diviti, nove istine koje treba shvatiti – novi predmeti koji će obuzimati snage njihovog uma, duše i tijela.” – Velika borba, str. 677.
b. Koje će veličanstveno iskustvo imati otkupljeni? Izaija 66:22, 23. Kako se sada možemo pripremati za to?
„I godine vječnosti, kako budu odmicale, donosit će im sve bogatija i sve veličanstvenija otkrića o Bogu i Kristu. Usporedno s tako stečenim saznanjima, uvećavat će se i njihova ljubav i strahopoštovanje prema Bogu, kao i njihova sreća. Što će ljudi više znati o Bogu, to će biti veće njihovo divljenje Njegovom karakteru.” – Velika borba, str. 678.
„Krajnje je vrijeme da posvetimo nekoliko posljednjih preostalih trenutaka vremena milosti pranju naših haljina i njihovom izbjeljivanju u krvi Janjetovoj, kako bismo mogli biti dio onog mnoštva u bijelim haljinama koje stoji pred velikim bijelim prijestoljem.” – That I May Know Him, str. 65.

________________________________________
petak 30. prosinca
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Kako znamo da će svi otkupljeni biti zadovoljni svojom nagradom?
2. Kako danas možemo iskusiti radosti neba?
3. Ako se možemo osloniti samo na Boga u vrijeme velike krize, zašto trebamo odlaziti na selo?
4. Kako i zašto će Nova zemlja biti bolja od stare?
5. Koja će biti posljedica povećavanja našeg znanja o Bogu?

Adresa

Reformni pokret
adventista sedmog dana

Ribnička 12
10110 Zagreb
Gdje smo: KARTA

Bogoslužja

Subotom
09:30 - 10:30 subotnja škola
11:00 - 12:00 propovijed

Radno vrijeme ureda
ponedjeljak - četvrtak
11:00 - 15:00
Informacije:
01 3634 067 / 099 5115 225

Kontakt

ZAGREB - centrala
Ribnička 12
tel. 01/3634 067
info@rpasd.hr
OIB: 12980410812