SJ LifeMag - шаблон joomla Новости

YouTube light color icon  ins

BL1.2016

PDF - verzija /   Word - verzija /   EPUB - verzija -

Istinska reformacija – nekada i sada

Istinska reformacija

Istinska reformacija
“Kao što obeća na usta svetih proroka svojih odvijeka.” Luka 1:70.
“Sada moramo početi djelo reformacije okrenuvši se Gospodu svim srcem. Neka to djelo otpočne, kako bi srce moglo omekšati i kako bi vas Krist mogao oblikovati na svoju božansku sliku.“—The Signs of the Times, 22. veljače 1892.

Pročitajte: The Signs of the Times, 12. listopada 1904.
Nedjelja 27. prosinca

1. TEMELJ ISTINSKE REFORME
a. Koja je razlika između pravih i lažnih reforma? Izaija 8:20; Filipljanima 3:9.

“Sigurnost društva i napredak u obnovi ovise o jasnom definiranju i prepoznavanju temeljne istine. Načela Božjeg zakona moraju se čuvati pred ljudima kao vječna i nepromjenjiva kao što je i sam Bog. Zakon se definira kao pravilo djelovanja… Dobrobit društva i čovjekova sigurnost zahtijevaju da se zakon poštuje. Svaki prosvijetljeni zakon osniva se na Jahvinom zakonu koji je dan na gori Sinaju.“—The Health Reformer, 1. kolovoza 1878.
„Svaka prava reforma koja ima cilj uzdići dušu i potaknuti ju na novi i plemenitiji život, ima svoje mjesto u djelu evanđelja. Podršku kršćanskih radnika posebno zahtijeva reforma u pogledu umjerenosti. Oni trebaju skrenuti pozornost ljudi na ovo djelo te raditi na njegovu oživljavanju. Posvuda trebaju širiti načela istinske umjerenosti, pozivajući ljude da to prihvate kao zavjet. Ozbiljne napore treba uložiti za ljude koji su vezani okovima loših navika.” – Zdravlje i sreća, str. 171.
b. U koga se trebamo pouzdati? Psalam 118:8; Izreke 3:5.

„Ma kakav položaj zauzimali u životu, ma kakvo bilo naše zanimanje, moramo biti dovoljno ponizni da osjećamo koliko nam je potrebna stalna pomoć; moramo se bezuvjetno osloniti na učenja Božje Riječi, prihvaćajući u svemu Njegovu providnost, te vjerno izlijevati svoju dušu u molitvi.” – Svjedočanstva, sv. 5, str. 403.
2. ISTINSKA OBNOVA POČINJE OD SRCA
a. Što prethodi reformaciji? Joel 2:12, 13; Psalam 51:10; 2. Korinćanima 7:11.

“Postoji grijeh, ogroman grijeh koji tereti mnoge od onih koji tvrde za sebe da su kršćani. Veliki Zastupnik kaže: ‚Zahtjevi na koje polažem pravo kada je u pitanju ljudsko srce zanemareni su‘. Bog poziva na pokajanje, na reformaciju.”—The Review and Herald, 8. prosinca 1896.
“U pokajanje je uključena žalost zbog grijeha i odvajanje od njega.“ – Put Kristu, str. 25.
„Bog ne može primiti priznanje bez iskrenog pokajanja i popravljanja. Moraju se vidjeti odlučne promjene u životu; sve što vrijeđa Boga mora biti odbačeno. To će biti posljedica istinske žalosti zbog grijeha. Djelo koje mi sami moramo obaviti jasno nam je otkriveno: “Umijte se, očistite se, uklonite zloću djela svojih ispred očiju mojih, prestanite zlo činiti. Učite se dobro činiti, tražite pravdu, ispravljajte potlačenoga, dajite pravicu siroti, branite udovicu.” (Izaija 1:16. 17) “I vrati bezbožnik zalog, i vrati što je oteo, i stane hoditi po uredbama životnim ne čineći bezakonja, doista će biti živ, neće umrijeti.” (Ezekiel 33:15) Govoreći o plodu pokajanja Pavao kaže: “Pazite samo koliku je gorljivost proizvela u vama ta ista žalost koja je po promisli i volji Božjoj! Štoviše! Koliko opravdavanje! Koliko ogorčenje! Koliki strah! Koliku čežnju! Koliki žar! Koliku kaznu! Svime ste pokazali da ste nedužni!” (2. Korinćanima 7:11)“ – Put Kristu, str. 35.
b. Koji je čežnjivi vapaj u vrijeme Pedesetnice predstavljao priznanje velike osobne potrebe? Djela 2:37, 38.

„Kako čovjek može biti ispravan pred Bogom? Kako grješnik može postati pravedan? Samo nas Krist može dovesti u sklad s Bogom, u sklad sa svetošću; ali, kako da dođemo Kristu? Mnogi postavljaju ono isto pitanje koje je postavilo mnoštvo na Dan Duhova kada su, osvjedočeni u svoju grješnost, uzviknuli: “Što ćemo činiti?” Prva riječ u Petrovu odgovoru bila je: “Pokajte se!” (Djela 2,37.38) Drugom prilikom, kratko vrijeme nakon toga, rekao je: “Pokajte se, dakle, i obratite se da se očistite od grijeha svojih!” (Djela 3,19)“ – Put Kristu, str. 20.
3. PLODOVI ISTINSKE OBNOVE
a. Koje su karakteristike reformatora posljednjeg vremena? Izaija 58:12, 13.

„(Izaija 58:8, 9, 12-14.) Ovdje su opisane karakteristike onih koji trebaju biti reformatori, koji će nositi zastavu poruke trećeg anđela, oni koji tvrde za sebe da su Božji narod koji drži zapovijedi, koji poštuju Boga i ozbiljno rade, pred očima cijelog svemira, na obnovi starih razvalina. Tko je taj koji ih poziva da obnove pustoline i poprave putove? To je Bog. Oni su zapisani u nebu kao reformatori, obnovitelji koji će podignuti temelje mnogim naraštajima.“ - The Review and Herald, 13. listopada 1891.
b. Koji će poseban dokaz reforme biti vidljiv u životu? Matej 3:8.

“Božje zahtjeve može ispuniti samo promijenjeni način života, kroz rodove pokajanja. Bez takvih rodova, naše ispovijedanje vjere je bezvrjedno.”—The Signs of the Times, 7. srpnja 1887.
„Nijedno pokajanje nije istinsko ako ne izazove promjenu života. Kristova pravda nije ogrtač kojim će se pokrivati nepriznati i neostavljeni grijesi; to je životno načelo koje preobražava karakter i upravlja ponašanjem. Svetost je potpuna pripadnost Bogu; to je potpuno predanje srca i života nebeskim načelima.“ - Čežnja vjekova, str. 555.
„Ivan se odvojio od prijatelja i udobna života. Njegova jednostavna odjeća – haljina istkana od devine dlake – bila je stalan ukor pretjerivanju u odijevanju i razmetljivosti židovskih svećenika i naroda. Njegova čista vegetarijanska prehrana – rogači i divlji med – predstavljala je ukor popuštanju apetitu i proždrljivosti koja je posvuda prevladavala… Oni koji trebaju pripremiti put za drugi Kristov dolazak predstavljeni su vjernim Ilijom, kao što je Ivan došao u Ilijinom duhu pripremiti put za prvi Kristov dolazak. [Malahija 4:5, 6 citat.] Ovdje prorok opisuje kakvo je to djelo. Mora se objaviti važnost reforme i utjecati na javno mnijenje. U poruku treba uključiti i umjerenost u svemu kako bi se Božji narod odvratio od idolopoklonstva, neumjerenosti i pretjerivanja u odijevanju i drugim stvarima…
Svi koji prestupaju svoje moralne obveze u pogledu hrane i odijevanja, pripremaju put za kršenje Božjih zahtjeva i kad su u pitanju vječni interesi. – Svjedočanstva, sv. 3, str. 59, 60.
Srijeda 30. prosinca
4. ZASTAVA REFORMACIJE - ISTINA I SLOBODA
a. Što mi može pomoći da prepoznam u čemu se trebam reformirati? Psalam 119:142; Ivan 17:17; 14:6.

„Od svih koji ispovijedaju Njegovo ime, Gospod traži da se strogo drže istine. To će predstavljati sol koja nije obljutavila i svjetlost u moralnoj tami i obmanutosti ovoga svijeta.” – Svjedočanstva, sv. 4, str. 356.
„I danas se trebamo držati onih istih načela koja su branili pobornici evanđelja u velikoj Reformaciji...
Zastava istine i vjerske slobode, koju su ovi reformatori u to vrijeme tako visoko držali, u ovom posljednjem sukobu povjerena je nama. Odgovornost za to veliko povjerenje sada je na onima koje je Bog blagoslovio i počastio poznavanjem svoje Riječi. Stoga trebamo Božju Riječ prihvatiti kao najviši autoritet. Njezine istine moramo prihvatiti za sebe osobno, a te istine ćemo znati cijeniti samo ako ih saznamo kroz osobno proučavanje... Ispovijedanje naše vjere praktično znači priznanje i prihvaćanje istine i riječju i djelom. Samo na taj način drugi mogu znati da doista vjerujemo u Bibliju.” – Svjedočanstva, sv. 6, str. 372, 373.
b. Kakav je odnos između slobode, posvećenja i Božjeg zakona? Psalam 119:44, 45; Jakov 1:25; Ivan 8:31, 32.

“Potpuno pokoravanje volji našeg nebeskog Oca predstavlja posvećenje, a volja Božja je izražena kroz Njegov sveti zakon. Držanje svih Božjih zapovijedi je posvećenje. Posvećenje nastupa kada se dokažemo kao djeca koja su poslušna Božjoj Riječi. Naša volja treba biti Božja Riječ, a ne ljudsko mišljenje ili ideje.”—Odabrane poruke, 3. knjiga, str. 204.
“Lažno posvećenje nas izravno navodi da se udaljimo od Biblije. Religija se svodi na bajku. Glavni kriteriji su osjećaji i dojmovi. Dok tvrde da su bezgrješni i hvale se svojom pravednošću, oni koji tvrde da polažu pravo na posvećenje uče da ljudi imaju slobodu prestupati Božji zakon, a da su oni koji poštuju njegova pravila otpali od milosti. Jasno isticanje zahtjeva tog zakona budi njihovo protivljenje i izaziva gnjev i prezir. Na taj način se otkriva njihov karakter, jer „tjelesno mudrovanje neprijateljstvo je Bogu, jer se ne pokorava zakonu Božjem niti može‘ (Rimljanima 8:7).”—The Review and Herald, 5. listopada 1886.
Četvrtak 31. prosinca
5. OSOBNA REFORMA
a. Kako se ja mogu reformirati? Rimljanima 1:16; 2. Timoteju 3:15.

“Nijedna istinska reforma ne može se izvršiti bez božanske sile. Ljudska obrana protiv prirodnih i naslijeđenih sklonosti slična je pokušaju da se nalet poplave zaustavi nasipom od pijeska. Sve dok Kristov život ne postane životvorna sila u našem životu, nismo se u stanju oduprijeti iskušenjima koja nas napadaju izvana i iznutra.”—The Signs of the Times, 1. prosinca 1914.
„Kršćanstvo predlaže obnovu srca. Ono što Krist radi iznutra, pokazat će se izvana pod djelovanjem obraćenog uma. Plan da se počne izvana, a da se zatim radi unutra, uvijek je propadao i uvijek će propasti. Božji plan s vama je da se počne u samom središtu svih teškoća, u srcu, i tada će iz srca izaći načela pravde; obnova će biti ostvarena i izvana i iznutra.“ – Savjeti o životu i prehrani, str. 35.
b. Kako mogu postati aktivni reformator? Galaćanima 6:9, 10; 1. Ivanova 1:3.

„’One ću poštovati koji mene poštuju’ (1. Samuelova 2:30). Odlazeći iz takvog doma na svoje svakodnevne dužnosti, otac polazi smirena duha, potpuno predan Bogu u stalnom razgovoru duše s Njim. On je kršćanin, ne samo po svom ispovijedanju, već i u svom životnom pozivu i u svim svojim poslovnim odnosima. Savjesno obavlja svoje poslove, znajući da ga Božje oko uvijek prati.
Njegov glas u Božjem domu nije jedva čujan. On uvijek ima riječi zahvalnosti i ohrabrenja, jer on je kršćanin koji se duhovno neprekidno razvija i svakog dana stječe novo iskustvo. Koristan je i aktivan suradnik u crkvi, trudeći se da proslavi Boga i da spašava svoje bližnje.” –Svjedočanstva, sv. 5, str. 424, 425.
Petak 1. siječnja
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Što istinska reforma ostvaruje u životu istinskog vjernika?
2. U kom smislu je pokajanje blisko povezano s reformacijom?
3. U kojim se područjima svi trebamo reformirati?
4. Kako možemo predstavljati svjetlost usred moralne tame?
5. Kad će se moći provesti istinska obnova u našem životu?

Drevni reformator

2. lekcija Subota, 9. siječnja 2016.
Drevni reformator
„Tad reče Ahabu Ilija Tišbijac, jedan od naseljenika gileadskih: „Tako živ bio Gospod, Bog Izraelov, pred kojim stojim, neće ovih godina biti ni rose ni kiše, osim na moju riječ.“ – 1. Kraljevima 17:1.
„Živeći daleko od svih poznatih gradova, ne zauzimajući nikakav visok položaj u životu, Ilija Tišbijac ipak je započeo svoje poslanje siguran u Božju namjeru da pripravi put pred njim i da mu osigura obilan uspjeh.“ – Proroci i kraljevi, str. 81.


Pročitajte: Proroci i kraljevi, str. 81-88.
Nedjelja 3. siječnja
1. ILIJINO PORIJEKLO I POZIV
a. Tko je bio Ilija i kakav je tip osobe bio? 1. Kraljevima 17:1; Jakov 5:17.

“Ilija . . . je bio rođen među planinama Gileada, istočno od Jordana, i poticao je od naroda koji je bio ogrezao u „gadovima amorejskim“. Ali, on je počeo svoje djelovanje riječima vjere i sile na usnama i cijeli život je posvetio djelu obnove.”—The Review and Herald, 14. kolovoza 1913.
b. Kraj kakvih ljudi Bog često samo prolazi, a koga poziva umjesto njih? 1. Korinćanima 1:26–28.

„Na običnim životnim stazama, mnogi uz teške napore strpljivo obavljaju svoje svakodnevne poslove, nesvjesni skrivenih snaga koje bi ih, kad bi bile probuđene na aktivnost, uvrstile među velike i vodeće ljude svijeta. Potreban je samo dodir vješte ruke da se te uspavane sposobnosti probude i razviju. Takvi su bili ljudi koje je Isus pozvao da pođu za Njim i da se tri i pol godine obučavaju pod Njegovim osobnim nadzorom. Nikakvo obučavanje u školama rabina ili dvoranama filozofa nije se po vrijednosti i značaju moglo uspoređivati s tom obukom.” - Savjeti za roditelje, učitelje i studente, str. 425.
Ponedjeljak 4. siječnja
2. SUOČAVANJE S OTPADOM
a. Zašto je Ilija otišao u kraljevsku palaču da tamo javno osudi otpad izraelske nacije? Ivan 16:8; 3:20; 1. Timoteju 5:20.

„Iliji je bila povjerena misija da Ahabu prenese nebesku poruku o predstojećoj kazni. On nije tražio da bude Božji glasnik - Božja Riječ našla je put do njega. Gorljiv za Božje djelo, nije oklijevao poslušati božanske pozive, premda je spremnost da posluša izgledala kao poziv na hitno pogubljenje od strane pokvarenog kralja. Prorok je odmah krenuo i putovao cijeli dan i noć, sve dok nije stigao u Samariju. Kada je stigao, nije zatražio prijem kod kralja, niti je čekao da bude službeno najavljen. Odjeven u grubu odjeću kakvu su obično nosili proroci tog vremena, prošao je kraj straže, naizgled neprimijećen, i zastao na trenutak pred zaprepaštenim kraljem. Ilija se nije ispričao zbog svog iznenadnog dolaska. Onaj koji je veći od izraelskog vladara naredio mu je da govori i, podižući ruku prema nebu, svečano je posvjedočio živim Bogom da kazne Najvišega trebaju zadesiti Izrael. ‘Ovih godina neće biti rose ni dažda‘ izjavio je on, ‚dokle ja ne kažem‘ (1. Kraljevima 17:1).”—The Review and Herald, 14. kolovoza 1913.
b. S kojim ciljem je Ilija kasnije ukorio kralja? 1. Kraljevima 18:17, 18; Ivan 17:8.

“Nepoštovanje Božjeg zakona od strane Ahaba i njegova naroda dovelo je do svih nesreća koje su ih zadesile, pa Ilija nije oklijevao saopćiti cijelu istinu kralju koji je bio krivac. Svijet je pun laskavaca i licemjera, kako u carskim palačama, tako i u svakodnevnom životu, ali kako je malo onih koji imaju hrabrost koju je Ilija pokazao; kako je malo onih koji će stati u obranu pogaženog Božjeg zakona nasuprot onima koji se smatraju moćnicima na ovoj zemlji.”—The Signs of the Times, 18. prosinca 1884.
Gospodin želi spasiti, a ne uništiti. On uživa u spašavanju grešnika. “Života mi moga – riječ je Jahve Gospoda – nije meni do smrti bezbožnikove …” (Ezekiel 33:11 ) On svojim izabranim glasnicima daje svetu hrabrost, tako da se oni koji slušaju mogu uplašiti i biti navedeni na pokajanje.“– Proroci i kraljevi, str. 105.
Utorak 5. siječnja
3. POZIV NA IZBOR
a. Dok je na gori Karmelu pozivao na reformaciju, koji izazov je Ilija uputio narodu? 1. Kraljevima 18:21.

„Ilija, usred sveopćeg otpada izraelskog naroda, nije prikrivao činjenicu da služi Bogu nebeskom. Baalovih proroka bilo je četiristo pedeset, njegovih svećenika četiri stotine, te tisuće njegovih obožavatelja; ipak, Ilija nije pokušavao ni na koji način stvoriti prividni dojam da je i on na toj popularnoj strani. Veličanstveno je stajao potpuno usamljen... Gdje li su danas takvi kao što je bio Ilija?...
Kukavičlukom i strahovanjem da se ne sazna da smo narod koji drži Božje zapovijedi, ništa se ne dobiva. Skrivanje svjetlosti koju imamo, kao da se stidimo svoje vjere, može imati za posljedicu samo nesreću i propast. Bog nas u takvom slučaju prepušta našim slabostima. Neka nas On u svojoj milosti sačuva od ustezanja da svijetlimo na svakom mjestu na koje nas On u svojoj providnosti pozove. Ako se usudimo ići sami - rukovodeći se vlastitim idejama i planovima, a ostavljajući Isusa po strani - ne možemo očekivati da nam On daruje postojanost, hrabrost i duhovnu snagu. Bog je imao heroje u moralnom pogledu, a ima ih i danas - to su oni koji se ne stide biti Njegov poseban narod. Svoju volju i svoje planove oni uvijek i u svemu podređuju Božjem zakonu. Ljubav prema Kristu navodi ih da i život daju za Njega ako to zatreba... Vjernost i odanost Bogu njihova je lozinka.” – Svjedočanstva, sv. 5, 497, 498.
b. Što je Ilija poduzeo kao prvi korak u djelu obnove? 1. Kraljevima 18:30.

„Prijevara i zaslijepljenost prekrili su Izrael poput tamna oblaka. Nije taj kobni otpad odjednom zahvatio narod, već postupno, onako kako su od prilike do prilike odbijali poslušati riječi opomene i ukora koje im je Gospodin slao. Svako udaljavanje od onoga što je ispravno, svako odbijanje da se pokaju, produbljivalo je njihovu krivnju i udaljavalo ih sve dalje od Neba. I sada, u ovoj krizi, uporno su odbijali stati na Božju stranu.
Gospodin prezire ravnodušnost i nevjerstvo u vrijeme kad kriza zahvati Njegovo djelo. Cijeli svemir promatra s neizrecivim zanimanjem završne prizore u velikom sukobu između dobra i zla. Božji narod približava se granicama vječnog svijeta; što mu može biti važnije od odanosti nebeskom Bogu? – Proroci i kraljevi, str. 101.
Srijeda 6. siječnja
4. OTKRIVANJE BOŽJE SILE
a. Spomenite neke od reformatora iz prošlosti! Luka 1:17; Postanak 32:28; Izlazak 9:16. Kako su stekli neophodnu snagu za ispunjenje svoje misije? Psalam 27:14; 28:7.

„Budu li hodili s Bogom, On će ih skloniti u zaklon Stijene. Tako zaklonjeni moći će vidjeti Boga kao što Ga je Mojsije vidio. Njegovom silom i svjetlom razumjet će više i postići više nego što se to čini njihovom ograničenom prosuđivanju. - Djela apostola, str. 363.
Jakov je pobijedio jer je bio ustrajan i odlučan. Njegovo je iskustvo svjedočanstvo o sili ustrajne molitve. Mi sada moramo naučiti pouku o ustrajnoj molitvi, nepopustljivoj vjeri. Najveće pobjede Kristove crkve ili pojedinačnih kršćana nisu one koje se postižu obdarenošću ili znanjem, bogatstvom ili uslugama ljudi, već su to pobjede ostvarene u razgovoru s Bogom, kad se gorljiva, usrdna vjera drži za Njegovu moćnu ruku. Oni koji nisu spremni ostaviti svaki grijeh i tražiti Božje blagoslove, neće ih ni primiti. Ali svi koji se, poput Jakova, drže Božjih obećanja i budu ustrajni i iskreni kao on, uspjet će kao što je i on uspio. “Pa da Bog zbilja ne brani svoje izbranike koji dan i noć vapiju prema njemu? I da zategne s njihovom stvari? Kažem vam, brzo će ih obraniti. (Luka 18:7,8).” –Patrijarsi i proroci, str. 203.
b. Na koja obećanja se današnji reformatori mogu pozivati kada se ukaže potreba za božanskom silom? Psalam 68:35; 2. Samuelova 22:32, 33.

“Ilijino iskustvo, kad se ponovo pouzdao u Boga u času iskušenja, ne predstavlja pouku samo za ljude na odgovornim dužnostima. Onaj koji je bio Ilijina snaga, može svojom silom podržati svako svoje dijete ma kako slabo ono bilo. On od svakoga traži vjernost i odanost, i svakome daje snagu u skladu s njegovom potrebom. Čovjek je u svojoj sili slab, ali je u Božjoj sili toliko jak da može ne samo pobijediti zlo, već pomoći i drugima da ga pobijede. Sotona nikada ne može savladati onoga tko se stavi pod Božju zaštitu. ‘I govorit će: U Gospodu je pravda i sila.... U Gospodu će se opravdati i proslaviti sve potomstvo Izraelovo.’” – The Review and Herald, 30. listopada 1913.
Četvrtak 7. siječnja
5. USAMLJENI?
a. Je li Ilija bio usamljen u obrani Boga i Božjeg zakona? Zašto? Psalam 34:7; 91:11; 103:20.

„Suočen s kraljem Ahabom i lažnim prorocima, okružen okupljenim mnoštvom Izraelaca, Ilija je jedini stajao da brani Gospodnju čast. Onaj kojega je cijelo kraljevstvo smatralo krivim za sve nevolje, bio je sada tu, naizgled bespomoćan u nazočnosti vladara Izraela, Baalovih proroka, ratnika i tisuća ljudi koji su ih okruživali. Ali Ilija nije bio sam. Iznad njega i oko njega nalazile su se zaštitničke čete Neba, anđeli koji su silni snagom.“– The Review and Herald, 18. rujna 1913.
b. Kada smo usamljeni u obrani istine i pravde, čega se trebamo sjetiti? 1. Kraljevima 19:18.

„Nisu svi u svijetu bezakonici i puni grijeha; nisu svi stali na stranu neprijatelja. Bog ima mnogo tisuća onih koji se nisu poklonili pred Baalom, mnogo onih koji čeznu da potpunije razumiju Krista i Zakon, mnogo onih koji se nadaju - iako je teško nadati se - da će Isus uskoro doći i ukinuti vladavinu grijeha i smrti. Ima i mnogo onih koji u neznanju služe Baalu, ali s kojima se Božji Duh i dalje bori.“- Proroci i kraljevi, str. 171.
“Kad podnosite prezir, sramotu i progonstvo radi istine, nalazite se u društvu najboljih, jer je i Krist podnosio sve to u mnogo većoj mjeri. Ako budete vjerni stražari u djelu Božjem, sve ovo će za vas predstavljati samo komplimente. Heroji su one duše koje će ostati vjerne iako su potpuno usamljeni, i koji će primiti krunu neprolazne slave.” – The Youth’s Instructor, 28. svibnja 1884.
Petak 8. siječnja
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Odakle Bog često poziva ljude i zašto?
2. Umjesto da jasno ukore grijeh, što većina ljudi radi?
3. Na šta ukazuje činjenica da skrivamo svjetlost koja nam je povjerena, i kakav će biti rezultat toga?
4. Kako možemo steći blagoslov da Božja sile djeluje u našem životu?
5. Zašto, zapravo, nismo sami iako smo jedini koji brane istinu?

Rad na obnovi

3. lekcija Subota, 16. siječnja 2016.
Rad na obnovi
„...i ponizi se moj puk, koji je mojim nazvan imenom, pa se pomoli te potraži lice moje i odvrati se od svojih zlih putova, ja ću ga tada uslišati s neba i oprostiti mu grijeh i iscijeliti mu zemlju.” – 2. Ljetopisa 7:14
„Nikada izraelsko kraljevstvo nije bilo ostavljeno bez plemenitih svjedoka božanske moći da spasi ljude od grijeha. Čak su i u najmračnijim trenucima neki ostajali vjerni svojemu božanskom Vladaru te usred idolopoklonstva živjeli bez mane pred licem svetoga Boga. – Proroci i kraljevi, str. 108.

Pročitajte: The Review and Herald, 21. kolovoza 1913.
Nedjelja 10. siječnja
1. VJERNI OSTATAK
a. Je li u vrijeme Ilije, dok su Gospodnje kazne sustizale otpadnički Izrael, postojao vjerni ostatak? 1. Kraljevima 18:13; 19:18.

b. Ima li Bog uvijek svoj vjerni ostatak? Rimljanima 11:5; Otkrivenje 12:17.

c. Kako Bog obećava da će se brinuti o svom narodu dok se Njegove kazne budu izlijevale na Zemlju? Psalam 27:5; Izaija 33:15, 16.

„Onaj isti Bog, koji se brinuo za Iliju, neće napustiti ni jedno od svoje samopožrtvovne djece. On, koji je izbrojio i kosu na njihovoj glavi, brinut će se za njih; u vrijeme gladi imat će hrane. I dok će bezbožnici umirati od gladi i epidemija, anđeli će štititi pravednike i brinuti se za njihove potrebe. Onome “koji hodi u pravdi” obećano je: “Imat će dosta kruha, i vode će mu svagda dotjecati.” “Ubogi i bijedni vodu traže, a nje nema! Jezik im se osušio od žeđi. Ja, Jahve, njih ću uslišiti, ja, Bog Izraelov, ostavit ih neću.” (Izaija 33:15,16; 41:17) – Velika borba, str. 629.
Ponedjeljak 11. siječnja
2. PRIPREMANJE PUTA ZA GOSPODA
a. Koji poseban zahtjev je Ilija uputio kao izazov otpadu izraelskog naroda? 1. Kraljevima 18:19, 20.

“Ilija naredi da se na Karmelu okupi sav Izrael, kao i svi Baalovi proroci. Oštrim pogledom koji ulijeva strahopoštovanje, prorok je odavao izgled čovjeka koji stoji u prisutnosti Gospoda Boga Izraelovog. Stanje Izraelaca u njihovu otpadu zahtijevalo je čvrstinu ponašanja, oštar nastup i zapovjednički autoritet. Bog priprema poruku koja odgovara danom trenutku i postojećim okolnostima... Bog uvijek ima odgovarajuću poruku za svoj narod u svim okolnostima.” – Svjedočanstva, sv. 3, str. 257.
b. Tko je također zauzeo čvrst stav na strani Boga u procesu provođenja reforme? Nehemija 5:9.

„Gospod će za svoje djelo upotrijebiti ljude koji su poput čelika čvrsto odani načelu, koje neće moći pokolebati varljivi zaključci onih koji su izgubili svoj duhovni vid.
„Nehemija je bio Bogom izabran zato što je bio spreman surađivati s Gospodom u djelu obnove... Kad je vidio da se ljudi rukovode pogrešnim nazorima, nije stajao kao promatrač i svojom šutnjom odobravao zlo. Nije dopustio da narod dođe do zaključka da i on podržava pogrešnu stranu. Čvrsto, nepokolebljivo i nesavitljivo zalagao se za ono što je ispravno. Ni u najmanjoj sitnici nije popuštao utjecajima koji bi izopačili Bogom određena načela.” – The Review and Herald, 2. svibnja 1899.
“Kada je Nehemija otpočeo svoje djelovanje kao reformator i osloboditelj u Izraelu, bio je pokrenut ljubavlju prema Bogu i brigom za blagostanje Njegova naroda. Cijelim je srcem pristupio tom djelu; njegova nada, energija, polet, odlučnost karaktera bili su zarazni i nadahnjivali su druge istom hrabrošću i uzvišenošću cilja. Svaki čovjek je postao Nehemija u svom krugu i krijepio ruke i srce svog bližnjega te je ubrzo nemoć bila nadvladana snagom i hrabrošću.” - The Review and Herald, 18. ožujka 1884.
„Najveća potreba svijeta je potreba za ljudima — ljudima koji se ne daju ni kupiti ni prodati, ljudima koji su u dubini svoje duše pošteni i časni, ljudima koji se ne boje nazvati grijeh njegovim pravim imenom, ljudima čija je savjest vjerna dužnosti kao magnetna igla polu, ljudima koji će stajati na strani pravednosti makar se nebo srušilo.“- Odgoj, str. 57.
Utorak 12. siječnja
3. POZIV NA POKAJANJE
a. Koja je bila svrha kazna koje su bile poslane na Izrael? Izaija 1:16–18; Luka 11:32. Kakav su učinak te kazne imale na Ahaba? 1. Kraljevima 18:17.

“Svrha tih (iznenadnih) patnji bila je da navede Izraelce da uvide svoj grijeh, da ih navede na pokajanje i da ih usmjeri k Bogu kako bi poštovali Jahvu kao jedinog istinitog i živog Boga. Nakon tri i pol godine suše, Gospod je rekao Iliji: ‘Idi, pokaži se Ahabu, i pustit ću dažd na zemlju..’ ‘A kad vidje Ahab Iliju, reče mu Ahab: Jesi li ti onaj što nesreću donosiš na Izraela? A on reče: Ne donosim ja nesreće na Izraela, nego ti i dom oca tvojega ostavivši zapovijedi Gospodnje i pristavši za Balima‘ (1. Kraljevima 18:1, 17, 18).”—The Review and Herald, 26. svibnja 1891.
„Bog ne može primiti priznanje bez iskrenog pokajanja i popravljanja. Moraju se vidjeti odlučne promjene u životu; sve što vrijeđa Boga mora biti odbačeno. To će biti posljedica istinskog žaljenja zbog grijeha.“ – Put Kristu, str. 39.
b. U čemu je razlika između istinskog i lažnog pokajanja? 2. Korinćanima 7:9–11.

„Mnogi ne razumiju pravi smisao pokajanja. Ljudi žale što su sagriješili, pokušavaju se čak i popraviti plašeći se da će im njihovi zli postupci donijeti patnju. No to nije kajanje u biblijskom smislu. Oni jadikuju zato što pate zbog grijeha, umjesto da žale što su sagriješili. Tako je žalio i Ezav kad je uvidio da je zauvijek izgubio pravo prvorođenja.
Balaam, užasnut pogledom na anđela koji mu je stajao na putu s isukanim mačem, radije je priznao krivnju nego da izgubi život. No to nije bilo pravo kajanje zbog grijeha; on nije izmijenio svoju nakanu niti je odustao od zla.
Juda Iskariotski, izdavši svoga Gospoda, uzviknuo je: „Sagriješih jer izdadoh nevinu krv.“ (Matej 27:4)“ – Put Kristu, str. 23, 24.
„U starješini carinika probudila se čežnja za boljim životom… Zakej je čuo poziv na pokajanje… Poznavao je Pisma i bio osvjedočen da je ono što radi pogrešno… Osjećao je da je grješnik u Božjim očima… Zakej je odmah počeo postupati po uvjerenju do kojeg je došao i vraćati novac onima koje je oštetio.“ - Čežnja vjekova, str. 553.
Srijeda 13. siječnja
4. POZIV NA POSLUŠNOST
a. O čemu ovisi naša sreća i spasenje? Psalam 106:3; Job 36:11; Jeremija 7:23.

„Naša sreća i naše spasenje ovise o jedenju kruha života, dakle o slušanju Kristovih riječi, o vršenju Kristovih djela, o napredovanju u pravednosti i obuzdavanju bezakonja. Ništa nam ne može dati takvu samouvjerenost, takvu hrabrost, takvo povećanje sposobnosti i talenata, kao pravilno prihvaćanje zahtjeva Božjeg zakona... Ljubav prema Isusu Kristu navodi nas da slušamo Božje zapovijedi koje su kao žižak našoj nozi i vidjelo našoj stazi, osiguravajući nam prosvjetljujuću, pročišćavajuću, blistavu prisutnost i Oca i Sina. Onaj tko je poslušan, može razgovarati s Bogom onako kako što je Enoh razgovarao s Njime.” – Božji sinovi i kćeri, str. 194.
b. Kakav stav otkrivaju oni koji odbijaju poslušnost Bogu? Djela 7:51–53; 2. Timoteju 3:8. Kako će se oni odnositi prema Božjem narodu u zadnjim danima? Matej 24:9.

„Oni koji su izazvali negodovanje neba, svalit će krivnju za sve svoje nedaće na one čije je pokoravanje Božjim zapovijedima stalan ukor prijestupnicima. Tvrdit će se da ljudi vrijeđaju Boga nepoštovanjem nedjelje i da je taj grijeh navukao nevolju koja neće prestati sve dok se sve ljude ne prisili da strogo svetkuju nedjelju, te da oni koji propovijedaju obvezatnost svetkovanja četvrte zapovijedi potkopavaju svetost nedjelje, uznemiruju narod i tako onemogućuju da ljudi ponovno zadobiju božansku milost i zemaljsko blagostanje. “Kad Ahab ugleda Iliju, reče mu: „Jesi li ti onaj koji upropašćuje Izraela?“ Ilija odgovori: „Ne upropašćujem ja Izraela, nego ti i tvoja obitelj, jer ste ostavili Jahvu, a ti si sljedbenik Baala.“” (1. Kraljevima 18:17, 18.) Kad te lažne optužbe izazovu srdžbu ljudi, oni će s Božjim predstavnicima postupati slično kao i otpali Izrael s prorokom Ilijom.“ – Velika borba, str. 590.
„Sva sotonska kušanja Krist je dočekivao s Božjom Riječju. Pouzdavši se u Božja obećanja, dobio je snagu da se pokori Božjim zapovijedima pa kušač nije mogao kod Njega imati uspjeha.” – Zdravlje i sreća, 156.
Četvrtak 14. siječnja
5. DJELO OBNOVE
a. Što su to „stare staze“ koje zahtijevaju obnovu? Jeremija 6:16; Izaija 58:12–14.

„Mnogo puta Jeremija je narodu skretao pozornost na savjete objavljene u knjizi Ponovljeni zakon. Više od svih drugih proroka naglašavao je naučavanje Mojsijeva zakona i pokazivao kako ono može donijeti najveće duhovne blagoslove narodu i srcu svakog pojedinca. “Raspitajte se za iskonske staze: Koji put vodi k dobru? Njime pođite” – pozivao je narod – “i naći ćete spokoj dušama svojim!” (Jeremija 6:16)“– Proroci i kraljevi, str. 411.
b. Što je uključeno u djelo obnove i tko je pozvan da sudjeluje u tom djelu? Izaija 62:6; 58:1.

“Zabrinjavajuća je činjenica da ravnodušnost, sanjivost i potpuna neosjetljivost u duhovnom pogledu predstavljaju obilježje ljudi na odgovornim položajima, te da oholost i zapostavljanje opomena Božjeg Duha sve više uzimaju maha. Ruše se ograde koje je Bog u svojoj Riječi podigao oko svog naroda. Ljudi kojima je poznato kako je Bog vodio svoj narod u prošlosti, umjesto da „pitaju za stare staze“ i da ustaju u obranu našeg položaja kao posebnog i izabranog naroda, sve više se povezuju sa svijetom. Najviše uznemiruje činjenica što se glas opomene, ukora i usrdnog preklinjanja sve manje čuje. Oči Božjeg naroda kao da su zaslijepljene, dok crkva, kao da je gonjena nekom silom, sve više ide putem ovoga svijeta.” – Svjedočanstva, sv. 4, str. 488.
Petak 15. siječnja
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Kako su pripadnici vjernog Božjeg ostatka živjeli iako su s vremena na vrijeme bili okruženi idolopoklonstvom? Kako se to može primijeniti na nas danas?
2. Što je Nehemija činio kako bi nadahnuo druge da rade s njim?
3. Kakve će promjene u našem životu biti neophodne ako smo se doista pokajali?
4. Odakle potječe istinska sreća i zašto?
5. Umjesto da traže „stare staze“, što su neki činili, i kako to djeluje na crkvu?

Drugi Ilija

Drugi Ilija
„I on će ići pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srca otaca k djeci i nepokorne k razboritosti pravednih te pripravi Gospodinu puk spreman.“ – Luka 1:17.
„Ivan je objavio Hebrejima da o njihovu položaju pred Bogom odlučuje njihov karakter i život. Samo ispovijedanje vjere nema nikakve vrijednosti. Ako njihov život i karakter nije u skladu s Božjim zakonom, oni nisu Njegov narod.“ - Čežnja vjekova, str. 107.

Pročitajte: Čežnja vjekova, str. 76-87.
Nedjelja 17. siječnja
1. STANJE U KOME SE NALAZIO IZRAEL
a. Kakav je bio zadatak Božjeg glasnika kojeg je Bog poslao da pripremi put za prvi Gospodnji dolazak? Malahija 3:1–3.

b. Kakav tip osobe je bio ovaj glasnik? Luka 1:13–17.

c. U kakvom stanju se nalazio Božji narod kad im je bio potreban takav glasnik? Luka 5:37–39; Matej 15:8, 9.

„Mjehovi koji su se upotrebljavali za čuvanje novog vina... Ovom poznatom slikom Isus je prikazao stanje hebrejskih vođa… Smatrali su da je njihova pravda sasvim dovoljna i nisu željeli da bilo što novo bude uneseno u njihovu religiju.“- Čežnja vjekova, str. 278, 279.
“Smokvino drvo (koje je Isus prokleo) osušilo se. To nerodno drvo predstavljalo je stanje hebrejskog naroda u to vrijeme. Njima su bile dane sve prilike i prednosti.”—The Signs of the Times, 23. svibnja 1900.
Ponedjeljak 18. siječnja
2. IVAN KRSTITELJ - BOŽJI GLASNIK
a. Koje riječi je Isus koristio govoreći o Ivanu Krstitelju? Matej 11:9, 10, 13–15.

„Također se vjerovalo da će se Ilija osobno pojaviti prije Mesijina dolaska. To očekivanje Ivan je poricao, ali njegove riječi imale su dublji smisao. Isus je kasnije rekao, pozivajući se na Ivana: “On je ako ćete pravo Ilija koji ima doći.” (Matej 11:14) Ivan je došao u duhu i sili Ilijinoj izvršiti istu zadaću koju je izvršio Ilija. Da su ga Židovi primili, ona bi bila izvršena za njih. Međutim, oni nisu primili njegovu vijest. Za njih on nije bio Ilija. On za njih nije mogao ispuniti misiju koju je došao ostvariti.“ - Čežnja vjekova, str. 135.
b. Tko je otišao slušati Ivana Krstitelja? Matej 3:5, 6; 21:32; Luka 11:1.

c. Zašto su bili više privučeni Ivanovom porukom nego učiteljima tadašnjeg vremena? Matej 3:1–3.

“Svoju poruku Ivan nije objavljivao vješto obrađenim i pažljivo izabranim argumentima ni lijepo ispredenim teorijama. Snažan i strog, a ipak pun nadanja, odjeknuo je njegov glas iz pustinje: ‘Pokajte se, jer se približi kraljevstvo nebesko’ (Matej 3,2). To je nekom novom, neobičnom snagom pokretalo ljude. Cijela nacija bila je uzbuđena. Ljudi su u masama odlazili u pustinju.” – Sluge evanđelja, str. 43.
d. Je li se Ivan Krstitelj bojao govoriti istinu? Matej 14:3, 4.

„On je gledao Kralja u krasoti Njegovoj, i u tome je potpuno zaboravio na sebe. Promatrajući veličanstvo svetosti, uvidio je svoju nesposobnost i nedostojnost. Dužnost mu je bila da ljudima objavljuje božansku poruku i da pred njima stoji u Božjoj sili i pravdi. Bio je spreman kao poslanik neba izaći pred ljude bez ikakva straha, jer je imao pred očima samo ono što je božansko. Mogao je neustrašivo stajati pred zemaljskim moćnicima, jer se drhteći saginjao pred Kraljem nad kraljevima.” – Sluge evanđelja, str. 42.
Utorak 19. siječnja
3. IVANOVA PRIPREMA - PUSTINJA
a. U kojem smislu je život u prirodnom okružju pripremio Ivana Krstitelja za njegovu misiju? Izaija 40:3–5; 30:15; Psalam 101:3.

„Po prirodnom redoslijedu Zaharijin bi sin bio obučen za svećeničku službu. Međutim, odgoj u rabinskim školama učinio bi ga nespremnim za njegovo djelo. Bog ga nije poslao učiteljima teologije da ga nauče kako tumačiti Pisma. Pozvao ga je u pustinju da bi mogao učiti o prirodi i o Bogu te prirode.
Našao je svoj dom u osamljenom predjelu, usred neplodnih brežuljaka, divljih klisura i stjenovitih špilja. Međutim, njegov izbor bio je da se odrekne životnih uživanja i raskoši i prihvati nemilosrdnu stegu pustinje. Tu je njegova okolina doprinosila navikama jednostavnosti i samoodricanja. Neometan bukom svijeta, mogao je proučavati pouke iz prirode, objave i providnosti. Riječi što ih je anđeo uputio Zahariji često su Ivanu ponavljali njegovi bogobojazni roditelji. Od djetinjstva su mu ukazivali na njegovo poslanje i on je prihvatio to sveto povjerenje. Samoća pustinje bila je za njega dobrodošlo utočište od društva u kome su gotovo prevladali sumnja, nevjerstvo i nečistoća. Nije vjerovao u svoju snagu da se odupre kušnji pa je izbjegavao stalni dodir s grijehom kako ne bi izgubio osjećaj njegove strašne grješnosti.“- Čežnja vjekova, str. 101, 102.
b. Da bi se dokazao kao „radnik koji se nema što stidjeti“, koje izvore poučavanja je Ivan Krstitelj prvenstveno koristio i kakvo djelovanje su oni imali na njega? 2. Timoteju 2:15; Psalam 19:1–3; Luka 1:80.

“Ivan nije bio nemaran. . . . Sve što ga je okruživalo u njegovom domu među planinama predstavljalo je za njega knjigu uputa koja je sadržavala pouke od najdubljeg značaja u pogledu karaktera, dobročinstava i Božje ljubavi.
“. . . Daleko od zaposlenog i užurbanog sveta, čije bi brige i primamljiva zadovoljstva odvratile njegov um i izopačile njegove misli i utiske, on se nalazio u tišini okružen Bogom i prirodom. Tu nije bio izložen utjecaju lošeg okruženja, njegovo razumijevanje nije bilo zaslijepljeno niti je njegov duh bio upoznat sa iskvarenošću. U usamljenosti pustinje, Ivan je ojačao u duhu. Svojim strogo umjerenim navikama on je sebi osigurao fizičko, umno i moralno zdravlje. Njegova moć razumijevanja je bila jasna, njegovo rasuđivanje ispravno.”—The Youth’s Instructor, 7. siječnja 1897.
Srijeda 20. siječnja
4. JEDAN CILJ
a. Čemu je u životu težio Ivan? Djela 13:24. Kako je ovaj fokus, slično apostolu Pavlu, utjecao na njegove životne navike u cjelini? 1. Korinćanima 9:27.

“Pred Ivanom se nalazio ozbiljan zadatak; da bi imao zdravu fizičku građu te umnu i moralnu snagu da taj zadatak obavi, morao naučiti kontrolirati apetit i strasti. Ivan je trebao predvoditi u djelu reformacije te svojim umjerenim načinom života i jednostavnom odjećom predstavljati ukor neumjerenim navikama i grješnoj razmetljivosti ljudi..”—The Review and Herald, 7. siječnja 1873.
„Međutim, Ivan svoj život nije proveo u dokolici, u isposničkoj sumornosti i sebičnom izdvajanju. S vremena na vrijeme odlazio je kako bi se sreo s ljudima; uvijek je bio zainteresirani promatrač onoga što se događalo u svijetu. Iz svog tihog utočišta pratio je razvoj događaja. Svojim pogledom prosvijetljenim božanskim Duhom, proučavao je karakter ljudi da bi mogao pronaći način kako doprijeti s nebeskom porukom do njihova srca. Teret njegove misije počivao je na njemu. U osamljenosti, razmišljanjem i molitvom, trudio se pripremiti svoju dušu za životno djelo koje je bilo pred njim.“- Čežnja vjekova, str. 102.
b. Opišite način prehrane i odijevanja Ivana Krstitelja! Matej 3:4; Luka 1:15. Zašto je to predstavljalo važan dio Ivanove službe?

„Posvećen Bogu od svog rođenja kao nazirej, [sin Zaharije] prihvatio je taj zavjet kao svoj zavjet doživotnog posvećenja.“ - Čežnja vjekova, str. 102.
„Ivan je trebao, kao glasnik Jahve, nositi Božju svjetlost ljudima. On će dati novi smjer njihovim mislima. Morao im je dojmljivo prenijeti svetost Božjih zahtjeva i ukazati im na potrebu za Božjom savršenom pravdom. Takav glasnik mora biti svet. Mora biti hram u kome će prebivati Božji Duh. Da bi ispunio svoju zadaću, mora imati zdrav tjelesni sastav, umnu i duhovnu snagu. Stoga je bilo nužno da vlada svojim željama i strastima. Morao je biti sposoban vladati svojim moćima tako da može stajati među ljudima nepomaknut okolnostima, poput stijena i planina u pustinji.“- Čežnja vjekova, str. 100.
“Ivan nije bio usamljen, sumoran ili mrzovoljan, već je uživao u svom jednostavnom i povučenom načinu života, a njegove umjerene navike sačuvale su njegova osjetila neizopačenima.”—The Youth’s Instructor, 7. siječnja 1897.
Četvrtak 21. siječnja
5. NAŠA PORUKA DANAS
a. Kako znamo da Ilijina poruka nije dostigla svoje potpuno ispunjenje tijekom misije Ivana Krstitelja, Kristovog preteče? Mal. 4:5, 6. Koja je naša poruka danas? Djela 3:19; Izaija 58:1.

“Ivan je bio pozvan izvršiti posebno djelo; trebao je pripremiti put Gospodu i izravnati Njegove staze… (citat: Izaija 40,3-5). Upravo je to poruka koja se mora uputiti našem narodu; nalazimo se blizu kraja vremena i poruka glasi: Očistite put za Kralja; sakupite kamenje; podignite zastavu za narod. Ljudi se moraju probuditi. Sada nije vrijeme da govorimo: Mir i sigurnost.” - The Review and Herald, 18. veljače 1890.
b. Kakvo djelovanje ta poruka može imati na crkvu i svijet danas? Djela 22:15; Rimljanima 10:13.

“Dužnost prema bližnjima obavezuje nas na to, kako bismo stalno širili spasonosan utjecaj i pozitivno mišljenje o Božjem zakonu. Svojim životom trebamo svijetliti tako da svi oko nas, u našem pokoravanju svakoj Božjoj zapovijedi i svakom Njegovom načelu, vide posvećujući utjecaj evanđelja. U velikoj smo mjeri odgovorni za duše koje su oko nas… Neka svijet vidi da mi ... želimo da i drugi sudjeluju u blagoslovima i sreći poznavanja istine.” – Svjedočanstva, sv. 4, str. 59.
Petak 22. siječnja
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Pod kojim uvjetom danas možemo biti smatrani Božjim narodom?
2. Kako je Ivan iznosio poruku ljudima i kakav je bio rezultat?
3. Koje su neke od prednosti života u prirodi, daleko od gradova?
4. Zašto je Ivan bio umjeren u svim svojim navikama?
5. Kako Bog želi da mi sudjelujemo u širenju iste poruke danas?

Ivanova poruka

5. lekcija Subota, 30. siječnja 2016.
Ivanova poruka
„Pojavi se Ivan, krštavajući u pustinji i propovijedajući krštenje pokajanja za oproštenje grijeha.“ – Marko 1:4.
“Ivanovo djelovanje i misija podsjećali su ljude na zakon i proroke, dok ih je on istovremeno usmjeravao na Krista kao Spasitelja svijeta. Pozivao ih je da gledaju na „Janje Božje koje uze na se grijehe svijeta‘ (Ivan 1:29).”—The Southern Watchman, 21. ožujka 1905.

Pročitajte: Čežnja vjekova, str. 97–108.
Nedjelja 24. siječnja
1. KRIST KAO SREDIŠTE
a. Na koga je Ivan usmjeravao svoje slušatelje? Matej 3:11; Djela 19:4; Ivan 1:29.

b. Što je predstavljalo izvor Ivanova znanja? Luka 3:2. U kom smislu naš način proučavanja treba da bude sličan Ivanovom? Hebrejima 12:2; 1. Korinćanima 3:18.

„Ivana Krstitelja u njegovom pustinjskom životu poučavao je sam Bog. Vođen Duhom Svetim, on je otkrivenja Božja proučavao u prirodi, a pretraživao je i spise proroka. Krist je dan i noć bio predmet njegovog proučavanja i duhovnog razmišljanja, sve dok mu i srce i duša nisu bili ispunjeni veličanstvenom predstavom o Njemu.” - Sluge evanđelja, str. 42.
„Za nas bi bilo dobro da svakoga dana provedemo jedan sat u razmišljanju o Kristovom životu. Trebamo ga proučavati u svakoj pojedinosti, dopustivši svojoj mašti da obuhvati sve prizore, naročito one vezane za kraj Njegova života. Dok se tako bavimo Njegovom velikom žrtvom za nas, naše povjerenje u Njega postat će mnogo postojanije, naša će ljubav oživjeti i dublje će nas prožeti Njegov Duh. Ako na kraju želimo biti spašeni, moramo naučiti pouku o pokajanju i poniznosti u podnožju križa.“- Čežnja vjekova, str. 83.
Ponedjeljak 25. siječnja
2. POZIV NA POKAJANJE
a. Kakav je bio sadržaj Ivanove poruke? Luka 1:17; Matej 3:1, 2, 8.

“Propovijedanje Ivana Krstitelja izazivalo je snažno uzbuđenje. Na početku njegove službe vjerski interes u narodu je bio na niskom stupnju. Praznovjerje, tradicija i izmišljotine unosili su zabunu u um ljudi tako da nisu razumjeli koji je pravi put. U svojoj revnosti da si osiguraju blago ovog svijeta i čast, ljudi su zaboravili na Boga. Ivan je istupio naprijed kako bi najavio Pomazanika Gospodnjeg i pozvao ljude na pokajanje.”—The Youth’s Instructor, 17. svibnja 1900.
„Ivan je objavljivao dolazak Mesije i pozivao narod na pokajanje. Kao znak očišćenja od grijeha, krštavao ih je u vodama Jordana. Tako je značajnom, zornom poukom objavio da su oni, koji su sebe proglašavali Božjim izabranim narodom, bili uprljani grijehom te da bez očišćenja srca i života ne mogu imati udjela u Mesijinom kraljevstvu.“- Čežnja vjekova, str. 104.
b. U kakvom se stanju ljudi danas nalaze? 2. Timoteju 3:1–4. Kakvu poruku im mi trebamo uputiti? Djela 17:30; 26:19, 20.

“Moramo poći svuda i uvjeravati ljude da se pokaju i izbjegnu gnjev koji dolazi. Oni će spasiti ili izgubiti svoje duše. Ne budimo u ovome nimalo ravnodušni. Gospod poziva radnike pune ozbiljnosti i odlučnosti. Recite ljudima da budu spremni i u ‘dobro vrijeme i u nevrijeme’. S riječima života na usnama, pođite i govorite ljudima i ženama da je kraj svemu blizu.
Učvrstimo svoje duše u Božjoj ljubavi. Moramo objaviti riječ opomene. Istina ne smije oslabiti na našim usnama. Moramo pokrenuti ljude da se neodložno pripreme, jer gotovo ništa ne znamo o onome što nas čeka. Nikad nisam čvršće vjerovala da živimo u posljednjem ostatku vremena. Neka svaki učitelj otvori vrata svima koji žele doći Isusu i pokajati se za svoje grijehe.” – Evangelizam, str. 217.
„Pravo pokajanje proistječe iz osjećaja odvratnosti prema učinjenom grijehu… Golema je razlika između neizbježnog priznanja činjenica kad su one već dokazane, i iskrenog priznanja grijeha za koje znamo samo mi i Bog.“– Biblijski komentari, 2. dio, str. 997.
Utorak 26. siječnja
3. ISTINSKA ABRAHAMOVA DJECA
a. Kakvu tvrdnju su iznosili židovski vođe? Kako je Ivan odgovorio na takvu tvrdnju? Matej 3:7–10.

“Ivan je ukorio (farizejski i saducejski) sebični ponos i pohlepu. Upozorio ih je na njihovo nevjerovanje i osudio njihovu dvoličnost. Rekao im je da nisu ispunili uvjete zavjeta sa svoje strane, što bi im dalo pravo na obećanja koja je Bog dao vjernom i poslušnom narodu. Njihovo oholo hvalisanje da su djeca Abrahamova nije ih učinilo takvima. Njihov ponos, njihova oholost, sebičnost i okrutnost obilježile su ih kao zmijsko leglo, a ne kao djecu poslušnog i pravednog Abrahama. Njihova bezbožna djela učinila su ih nepodobnima za polaganje prava na Božja obećanja koja je Gospod dao Abrahamovom potomstvu. Ivan ih je uvjerio da će Bog iz kamena podići Abrahamu djecu na kojoj će moći ispuniti svoja obećanja, umjesto da ovisi o prirodnim Abrahamovim potomcima koji su zanemarili svjetlost koju im je Bog dao i čije srce je odrvenjelo zbog sebičnih ambicija i zlog nevjerstva. Rekao im je da bi činili djela svog oca Abrahama kad bi bili prava djeca Abrahamova. Imali bi Abrahamovu veru, ljubav i poslušnost. Ali oni nisu donosili takav rod. Nisu imali pravo pozivati se na Abrahama kao na svog oca ni na obećanja koja je Bog uputio Abrahamovu potomstvu.”—The Spirit of Prophecy, sv. 2, str. 51.
b. Kako je Isus kasnije odgovorio na iste tvrdnje koje su iznosili Židovi? Ivan 8:39, 40.

c. U kom smislu mi možemo danas biti smatrani Abrahamovim potomstvom? Galaćanima 3:26–29.

“Dok su s jedne strane tvrdili da su Božji narod koji drži Njegove zapovijedi, njihova djela su opovrgavala njihovu vjeru; bez istinskog pokajanja za svoje grijehe nisu mogli imati udjela u Kristovom kraljevstvu. Pravda, dobročinstvo, milost i Božja ljubav obilježavali bi život naroda koji drži Njegove zapovijedi. Sve dok ti rodovi nisu bili vidljivi u njihovom svakodnevnom životu, sve njihove tvrdnje nisu bile vrjednije od pljeve koju će progutati oganj koji uništava.” - The Spirit of Prophecy, sv. 2, str. 51, 52.
Prilog prve subote za nepogode diljem svijeta i dobrotvorne misije
Srijeda 27. siječnja
4. ISTINSKA VELIČINA
a. Što predstavlja snagu i osnovu istinske veličine? Psalam 27:1; Izlazak 15:2; Galaćanima 2:20.

“Snaga naroda i pojedinaca ne nalazi se u prilikama i sredstvima koja ih naizgled čine nepobjedivim; ona se ne nalazi u njihovoj oholoj veličini. Božja sila je jedino što ih može učiniti velikim ili jakim. Oni sami, svojim stavom prema Njegovim namjerama, odlučuju svoju sudbinu.” - Christ Triumphant, str. 180.
„Istinsko poštovanje Boga nadahnuto je sviješću o Njegovoj beskrajnoj veličini i Njegovoj stalnoj nazočnosti. Tom sviješću o Nevidljivome mora biti duboko prožeto svako srce.“ - Proroci i kraljevi, str. 48.
“Riječi koje izgovorite pred ljudima u svijetu ostavit će poseban dojam ako se poklapaju s onim što izgovorite u crkvi. Vaš stav, riječi koje izgovarate, duh koji gajite, stalno ostavljaju utisak na one s kojima dolazite u kontakt.”—Christ Triumphant, str. 198.
b. Što će za druge - dok im prenosimo znanje o Bogu - predstavljati moćnije osvjedočenje od samih riječi? Matej 5:14–16; 2. Solunjanima 3:9 (zadnji dio).

“Niko od nas ne može živjeti tako da ne utječe na svijet oko sebe. Ni jedan član obitelji ne može se tako povući u sebe da ostali članovi te obitelji ne osjete njegov duh i utjecaj. Čak i izraz lica vrši utjecaj na dobro ili zlo. Njegov duh, njegove riječi, njegovi postupci, njegov odnos prema drugima ne mogu se izbrisati. Njegova sebičnost okružuje njegovu dušu otrovnom atmosferom. No ako je ispunjen Kristovom ljubavlju, bit će učtiv, ljubazan, nježan i pažljiv prema osjećajima drugih. Djelima svoje ljubavi prenijet će na svoje bližnje osjećaj nježnosti, zahvalnosti i sreće. Svi će tada shvatiti da takav čovjek živi za Isusa i svakodnevno kod Njegovih nogu prima pouke, Njegovu svjetlost i Njegov mir.” – The Youth Instructor, 22. lipnja 1893.
“Neka svi teže za tim da radije uočavaju tuđe vrline nego pogreške i nedostatke. Često upravo naš stav i atmosfera koja nas okružuje odlučujuće djeluje na to što će drugi otkriti u nama.” – Zdravlje i sreća, str. 318.
Četvrtak 28. siječnja
5. REAKCIJA LJUDI
a. Što je dovodilo velik broj ljudi u pustinju? Marko 1:4; Luka 3:15.

“Božji prorok stajao je nepokolebljiv kao stijena, odan svojoj misiji korenja grijeha i zločina u svim oblicima, kako kod kraljeva i velikodostojnika, tako i kod nepriznatih i nepoznatih. (Ivan Krstitelj) nije skretao s puta dužnosti. Odan Bogu, u plemenitom dostojanstvu moralnog karaktera, stajao je čvrst kao stijena, odan načelu.”—The Spirit of Prophecy, sv. 2, str. 72.
“Mnoštvo je prihvaćalo Ivanova učenja i slijedili su ga iz mjesta u mjesto. Mnogi su gajili u srcu nadu da je on Mesija. Ali, kad je vidio da se ljudi okreću k njemu, Ivan je nastojao njihov um usmjeriti na Onoga koji treba doći.”—The Review and Herald, 28. studenoga 1907.
b. Koje su se značajne promjene događale u životu ljudi? Matej 3:8; Djela 18:24, 25; 2. Korinćanima 5:17.

“Spasenje… je živa zajednica s Isusom Kristom kako bismo bili obnovljeni u srcu, činili Kristova djela u vjeri i ljubavi s trpljenjem, krotkošću i nadom. Svaka duša koja je jedno s Kristom, bit će živi misionar svima oko sebe.” – Evangelizam, str. 319.
Petak 29. siječnja
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Kako naše dnevno proučavanje može postati slično proučavanju Ivana Krstitelja?
2. U kojem smislu je poruka koju mi danas trebamo iznositi slična onoj koju je Ivan imao?
3. Kako se mi možemo smatrati Abrahamovom djecom danas?
4. Spomenite na koje sve načine možemo vršiti pozitivan utjecaj na druge.
5. Kako su ljudi doživljavali promjene pod utjecajem Ivanove poruke?

Još jedan Ilija

6. lekcija Subota, 6. veljače 2016.
Još jedan Ilija
„Gle, ja ću vam poslati proroka Iliju prije nego dođe dan Gospodnji, velik i strašan. I on će obratiti srce otaca k sinovima i srce sinova k njihovim očevima, da ne dođem i zemlju udarim prokletstvom.“ – Malahija 4:5, 6
„U ovom stoljeću, pred sam dolazak Spasitelja na oblacima nebeskim, Bog poziva ljude koji će pripremiti jedan narod da opstane u veliki dan Gospodnji. U ovim posljednjim danima treba se izvršiti djelo potpuno slično onome koje je učinio Ivan Krstitelj.“ – Biblijski komentari, 4. dio, str. 1184.

Pročitajte: Savjeti o životu i prehrani, str. 225-247
Nedjelja 31. siječnja
1. ŽIVJETI U VRIJEME POSLJETKA
a. Što je posebno značajno za vrijeme u kojem mi sada živimo? Malahija 4:1, 5.

„On je [Ivan Krstitelj] bio predstavnik onih koji žive u ovim posljednjim danima, kojima je Bog povjerio svete istine da objave ljudima i da pripreme put drugom Kristovom dolasku. Ivan je bio reformator.“ – Savjeti o životu i prehrani, str. 71.
b. Kakvu misiju trebamo obaviti dok se suočavamo s vremenom posljetka? 2. Petrova 3:11; Luka 16:13; 10:27.

„Onaj tko želi izgraditi snažan, skladan karakter, tko želi biti uravnoteženi kršćanin, mora dati i učiniti sve za Krista, jer Otkupitelj neće priznati polovičnu službu.“ - Djela apostola, str. 483.
“Moramo raditi u jednom duhu, imajući Kristov um. Budemo li tako činili, u crkvi će se probuditi novi život.”—The Review and Herald, 29. studenoga 1898.
Ponedjeljak 1. veljače
2. NA STRAŽARSKOJ DUŽNOSTI
a. U čemu se sastoji odgovornost stražara? Ezekiel 33:6–9.

“Stražari koji su u staro vrijeme bili raspoređeni na zidovima Jeruzalema i drugih gradova zauzimali su najodgovornije položaje. O njihovoj vjernosti ovisila je sigurnost svih koji su živjeli u oblasti tih gradova. Kad bi zaprijetila opasnost, oni nisu smjeli šutjeti ni danju ni noću. Svakih nekoliko trenutaka morali su dozivati jedan drugoga kako bi se uvjerili da su svi budni i da se nekom od njih nije desila neka nesreća. Stražari su bili postavljeni na istaknutim osmatračnicama s kojih su mogli dobro vidjeti sve važne položaje koje je trebalo čuvati, i s tih osmatračnica odzvanjao je poklik upozorenja ili pak neke dobre vijesti. Taj poklik je budno prenošen od jednog stražara do drugog; svaki od njih ponavljao je riječi koje je čuo, sve dok vijest nije obišla cijeli grad.
Ti stražari predstavljaju propovjednike o čijoj vjernosti ovisi spasenje duša.” – Svjedočanstva, sv. 4, str. 383.
“Sada nije trenutak da se opustimo u svojim naporima, da postanemo smireni i malodušni; nije vrijeme da sakrivamo svoju svjetlost ispod posude, da govorimo mile stvari i da proričemo obmanu. Ne, ne; nema mjesta za pospane stražare na zidovima Siona. Sve sile treba u potpunosti i isključivo staviti u službu Bogu.”—The Ellen G. White 1888 Materials, str. 720.
b. O čemu trebamo razmišljati dok promatramo vrijeme u kojem danas živimo? 1. Korinćanima 15:34; Rimljanima 13:11, 12.

“Draga braćo, živimo u najsvečanijem periodu ovozemaljske povijesti. Nema vremena za grijeh. Uvijek je bilo opasno nastaviti s prijestupom, a u posebnom smislu danas je doista opasno. Nalazimo se na samoj granici vječnog svijeta, i u svečanijem odnosu prema vremenu i vječnosti nego ikad prije.” – Svjedočanstva za propovjednike, str. 122.
“Enoh je imao iskušenja kao što ih i mi imamo… Njega nisu okaljali najveći grijesi doba u kome je živio. Isto tako i mi možemo ostati čisti i neokaljani. On je simbolično predstavljao svete koji žive u opasnostima i nevaljalstvu zadnjih dana, i bio je uznesen u nebo zbog svoje nepokolebljive poslušnosti Bogu. Isto će tako biti uznesen i vjerni ostatak te prenesen iz grješnog i pokvarenog svijeta kako bi uživali u čistim radostima neba.” – Svjedočanstva, sv. 2, str. 130.
Utorak 2. veljače
3. NALOG DA SE PRIPRAVI PUT
a. Tko treba objaviti završne poruke evanđelja? 2. Timoteju 4:2; Otkrivenje 14:6, 7; Malahija 3:1.

„Otkrivenje 14:6,7. Ta vijest dio je “neprolazne radosne vijesti” ili “vječnoga evanđelja”. Propovijedanje evanđelja nije povjereno anđelima, već ljudima. Nebeski anđeli upravljaju tim djelom. Oni vode veliki pokret koji treba donijeti spasenje ljudskome rodu, ali samo navješćivanje evanđelja obavljaju Kristove sluge na zemlji.“– Velika borba, str. 312.
b. Što pokazuje da mi trebamo pripremiti put za drugi Kristov dolazak, kao što je to učinio Ivan Krstitelj pred Njegov prvi dolazak? Izaija 40:3; Ivan 1:23; Hebrejima 12:13.

“Misija Ivana Krstitelja je i misija za današnje vrijeme. Njegovo djelovanje i djelovanje onih koji idu naprijed u duhu i sili Ilijinoj kako bi trgnuli ljude iz njihove ravnodušnosti, isti su u mnogim vidovima. Krist treba doći po drugi put kako bi sudio svijetu po pravdi. Božji glasnici, koji nose posljednju poruku upozorenja koja se treba uputiti svijetu, trebaju pripremiti put za drugi Kristov dolazak isto onako kao što je Ivan pripremio put za Njegov prvi dolazak.”—The Youth’s Instructor, 17. svibnja 1900.
c. Zašto je nužna priprema? Hebrejima 12:14; Luka 12:39.

„Kršćani se moraju pripremati za ono što će uskoro zadesiti svijet kao najveće iznenađenje, a tu pripremu trebaju obaviti marljivim proučavanjem Božje Riječi i nwastojanjem da svoj život usklade s njezinim propisima… Bog poziva na obnovu i reformaciju.– Proroci i kraljevi, str. 626.
Bog želi da se Njegov narod pripremi za krizu koja će uskoro izbiti. Pripremljeni ili nepripremljeni, svi će se morati suočiti s njom, a samo oni koji su svoj život uskladili s božanskim mjerilom, ostat će čvrsti u to vrijeme ispita i kušnje.– Djela apostola, str. 431, 432.
Srijeda 3. veljače
4. OBRAĆANJE SRCA RODITELJA I DJECE
a. Koji poseban zadatak trebaju izvršiti roditelji? Luka 1:13–17; Izreke 22:6.

“Anđeo s neba došao je da bi poučio Zahariju i Elizabetu kako trebaju obučavati i odgajati svoje dijete, kako bi radili u skladu s Bogom na pripremi glasnika koji treba najaviti Kristov dolazak. Kao roditelji, trebali su vjerno surađivati s Bogom u oblikovanju takvog karaktera kod Ivana kako bi kao sposoban radnik mogao obaviti dužnost koja mu je dodijeljena. Ivan je bio dijete rođeno u njihovim poodmaklim godinama, njegovo rođenje je predstavljalo čudo, pa su roditelji mogli zaključiti da će se Gospod brinuti za njega budući da treba obaviti posebnu misiju za Gospoda. Ali roditelji nisu razmišljali na taj način; odlučili su živjeti povučeno u prirodi, gdje njihov sin neće biti izložen iskušenjima gradskog života ni naveden da odstupi od savjeta i uputa koje bi mu oni kao roditelji dali. Oni su odigrali svoju ulogu u razvoju djetetova karaktera kako bi u svakom smislu ispunio cilj koji je Bog namijenio za njegov život. Njihov sin nije smio propustiti da postane dobar i mudar zbog nemara svojih roditelja. [citat: Luka 1:7–9].”—The Signs of the Times, 16. travnja 1896.
b. Koji poseban osobni zadatak je svatko od nas pozvan da obavi? Malahija 4:4–6.

“Očevi i majke, obratite svoja srca kako biste tražili Gospoda; na vama je velika odgovornost da vaša djeca steknu pravilno oblikovan karakter. Imajte uvijek pred očima njihove vječne interese. Odgajajte ih da budu profinjeni, plemeniti, čisti, otkrivajući najuzvišenije crte karaktera, kako bi pred svijetom i nebom obznanili da su odlučiti služiti Bogu...
Veliki blagoslovi i duhovna snaga bit će u obiteljima koje odluče ukloniti sve ono što nije potrebno i koje će odlučno preuzeti djelo pripreme za Gospodnji dolazak. Bog je roditeljima povjerio zadatak da pomognu svojoj djeci steći iskustvo slično Kristovom…
Otkrijte u svom životu sličnost i sklad s Kristovim likom. Razvijajte talente koje imate, njegujte snage uma i tijela, proširite poznavanje Božje Riječi; poboljšajte dar govora; svjedočeći pobožnim primjerom, uzdignite pred drugima silu Riječi da preobrazi karakter.”—The Review and Herald, 5. listopada 1911.
Četvrtak 4. veljače
5. ZADATAK ZA RODITELJE I DJECU
a. Zašto je bilo potrebno da Ivanovi roditelji podižu svoje dijete po strogim načelima prehrane? Luka 1:15; Matej 3:4.

“Na dijete će utjecati majčine navike, bilo na zlo ili na dobro. Ona sama mora biti pod kontrolom načela i vježbati uzdržljivost i samoodricanje ako joj je stalo do dobrobiti njezina djeteta.
Bog je imao važan zadatak za dijete obećano Zahariji; zadatak koji je zahtijevao aktivno razmišljanje i odlučnu akciju. Ivan je morao razviti zdravu fizičku građu, umnu i moralnu snagu; trebalo je osigurati te neophodne uvjete kako bi njegove navike bile pažljivo usmjerene, čak od najranije dobi... Pozivamo vas da načela umjerenosti budu uključena u obiteljski život; da roditeljski primjer predstavlja pouku o uzdržljivosti kako bi se djeca naučila samoodricanju i samokontroli i primjenjivala ih od najranije dobi.“ — Historical Sketches, str. 208, 209.
b. Zašto je toliko važno da usmjerimo usrdne napore na odgoj svoje djece? Izreke 22:6; Psalam 127:3.

„Više od bilo kojeg prirodnog dara, navike stečene u djetinjstvu odlučuju hoće li neki čovjek biti pobjednik ili pobijeđeni u životnoj borbi. U mladosti je vrijeme sjetve. Ona određuje narav žetve za ovaj život i život koji će doći.“ - Čežnja vjekova, str. 101.
Petak 5. veljače
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Ako volimo Boga iznad svega, kako će to utjecati na naš način života?
2. Kako se vjerni stražar treba danas ponašati?
3. Kako se možemo pripremiti za predstojeću krizu?
4. Koje posebno djelo Bog želi da se danas izvrši u krugu obitelji?
5. Kako možemo svoju djecu poučavati umjerenosti i uzdržljivosti, te kako im to znanje može pomoći u kasnijem životu?

Gdje počinje reformacija?

7. lekcija Subota, 13. veljače 2016.
Gdje počinje reformacija?
„I dat ću vam novo srce, i duh nov usadit ću u vas; i odstranit ću iz vašega tijela srce od kamena, i dat ću vam srce od mesa.“
– Ezekiel 36:26
„Vjerska buđenja izazvala su temeljito ispitivanje srca i poniznost. Odlikovala su se svečanim i ozbiljnim pozivom grješnicima te iskrenom samilošću prema onima koji su otkupljeni Kristovom krvlju. Ljudi i žene molili su se i borili s Bogom za spasenje duša.“ – Velika borba, str. 462.

Pročitajte: Counsels on Diet and Foods, pp. 15–27.
Nedjelja 7. veljače
1. SAMOISPITIVANJE
a. Odakle mora otpočeti naša duhovna reformacija? 2. Korinćanima 13:5; Rimljanima 8:10.

„Prava reformacija počinje s čišćenjem duše. Naš rad za one koji su pali bit će uspješan jedino ako Kristova milost uobliči karakter i dovede dušu u usku vezu s Bogom.” – Zdravlje i sreća, str. 155.
b. Koja je unutarnja sila nužna da bi se provela reformacija izvana? Titu 3:5; Ezekiel 36:26, 27.

„Upravo je lagani i blagi glas Božjega Duha ona sila koja mijenja srce.“ – Proroci i kraljevi, str. 115.
„Plan po kome je trebalo početi izvana, a zatim raditi unutra, uvijek je propadao i uvijek će propasti. Bog planira početi s vama u samom središtu svih teškoća - u srcu - i tada će iz srca izaći načela pravde; obnova će biti ostvarena izvana i iznutra.” - Savjeti o prehrani, str. 35.
Ponedjeljak 8. veljače
2. PROMATRATI KRISTA
a. Što možemo naučiti iz Kristovog primjera? Hebrejima 12:2; 1. Petrova 2:21–23.

“Zakon osuđuje svaki grijeh i zahtijeva vrlinu u potpunosti. On traži od čovjeka poštovanje izvana i zahtijeva čistoću duše. ‚Gle‘, piše psalmist, ‚istinu ljubiš u srcu, i iznutra javljaš mi mudrost‘ (Psalam 51:6). Krist je u svom životu uzdizao zakon. On je uzor za cijelo čovječanstvo. Provodio je zakon u svom životu. Njegova čistoća i milosrđe, Njegova posvećenost istini i Njegova revnost za Božju slavu otkrivaju savršenstvo zakona. Svaki Njegov postupak predstavljao je otkrivenje Očeve slave. Bio je sve ono što je zakon zahtijevao od Njega da bude.”—The Review and Herald, 26. veljače 1901.
“Krist je živio životom potpune poslušnosti Božjem zakonu i time dao primjer svakome ljudskom biću. Njegovom silom, zahvaljujući Njegovim poukama, i mi trebamo živjeti životom kojim je On živio.” – Zdravlje i sreća, str. 155.
b. U kojem smislu nas promatranje preobražava? 2. Korinćanima 3:18; Psalam 119:11.

“Gledajući Krista mijenjamo se. Ako se um stalno bavi onim što je prolazno, ono ga potpuno obuzima, utječe na karakter, tako da se Božja slava gubi iz vida i zaboravlja. Zanemaruju se prilike koje takvima stoje na dohvat ruke da se nauče onome što je nebesko. Duhovni život se gasi.” –Božji sinovi i kćeri, str. 105.
„Da bismo mogli objaviti takvu poruku kakvu je Ivan objavio, moramo imati takvo duhovno iskustvo kakvo je On imao. Isti takav proces mora se odigrati i u nama samima. U Kristu moramo vidjeti Boga i, gledajući u Njega, potpuno izgubiti iz vida sebe.” – Sluge evanđelja, str. 43.
„Onaj čije srce je uvijek obuzeto Božjom Riječju, naoružan je protiv Sotone. Oni koji Krista uzmu za svog svakodnevnog suputnika i obiteljskog prijatelja, osjetit će da je nevidljiva sila Božje Riječi svuda oko njih; gledajući stalno u Isusa, preobrazit će se u Njegovo obličje. Gledajući u Isusa postaju slični božanskom uzoru, te svojim blagim i plemenitim karakterom postaju dostojni nebeskog kraljevstva.” – Svjedočanstva, sv. 4, str. 616.
Utorak 9. veljače
3. ODREĆI SE VLASTITOG JA
a. Kad uvidimo da se trebamo reformirati, koji korak najprije trebamo poduzeti? Marko 8:34; 2. Korinćanima 10:5.

“Učenje Ivana Krstitelja probudilo je u srcima mnogih veliku želju da sudjeluju u blagoslovima koje je Krist trebao donijeti, i prihvatili su istinu… Ništa osim gorljive želje, odlučne volje, zacrtanog cilja, ne može se oduprijeti moralnoj tami koja pokriva zemlju poput samrtnog vela. Da bi stekli blagoslove koji predstavljaju veliku prednost, moraju usrdno raditi i odreći se svojeg ja.“—The Youth’s Instructor, 17. svibnja 1900.
„Božji Duh obara ljudsku gordost kad svojom čudesnom silom probuđenja dodirne dušu. Svjetovna zadovoljstva, položaj i vlast tada postaju bezvrijedni… Tada se poniznost i samopožrtvovna ljubav, tako malo cijenjeni među ljudima, uzdižu kao jedina vrijednost. To je djelo evanđelja čiji je jedan dio bila Ivanova poruka.“- Čežnja vjekova, str. 135.
b. Koliko daleko doseže djelo samoodricanja? Filipljanima 1:21; 2. Korinćanima 5:14, 15; Ivan 3:30.

„Gledajući vjerom na Otkupitelja, Ivan se uzdigao do visine samoodricanja. Nije nastojao skrenuti pozornost ljudi na sebe, već uzdizati njihove misli sve više, kako bi ih usmjerio na Božje Janje. On je i sam bio samo jedan glas, glas vapijućeg u pustinji, i sada je s radošću prihvatio šutnju i tamnicu, kako bi se oči sviju mogle usmjeriti na Onoga koji predstavlja svjetlo života.” – Sluge evanđelja, str. 44.
c. Kakav stav treba zauzeti pravi Božji glasnik? Rimljanima 14:7, 8; Galaćanima 2:20.

„Oni koji vjerno obavljaju svoj poziv kao Božji glasnici, neće tražiti nikakve počasti za sebe. Samoljublja će potpuno nestati. U svojo ljubavi prema Kristu, smatraju svojom dužnošću da kao Ivan Krstitelj ukazuju ljudima: ‘Gle, Janje Božje koje uze na se grijehe svijeta’ (Ivan 1:29).” - Sluge evanđelja, str. 44.
Srijeda 10. veljače
4. UMJERENOST I DOSLJEDNOST
a. U kojem smislu pravilna prehrana potiče na učinkovitiji rad? 1. Korinćanima 9:25–27. Kad i gdje to treba primijeniti? Filipljanima 2:5; 2. Petrova 1:5–8.

“Da bi veliko djelo reformacije u umjerenosti bilo potpuno uspješno, mora početi u obiteljskom domu.”—The Review and Herald, 23. kolovoza 1877.
“Svjetlost o zdravstvenoj reformi sja pred Božji narodom danas kako bi uvidjeli potrebu držanja apetita i strasti pod kontrolom viših sila uma. To je nužno i da bismo imali snagu i oštrinu uma kako bismo prepoznali sveti lanac istine i ostavili iza sebe očaravajuće zablude i ugodne bajke kojima je preplavljen svijet.”—The Spirit of Prophecy, sv. 2, str. 44.
„Više sile uma moraju podčiniti želje i strasti. Osnova za stjecanje umne snage i duhovne pronicljivosti je ta samodisciplina koja će nam omogućiti da razumijemo i provedemo u život svete istine Božje Riječi. Zbog toga umjerenost ima svoje mjesto u djelu pripreme za drugi Kristov dolazak.“ - Čežnja vjekova, str. 101.
b. Kako treba ohrabriti mlade da vladaju svojim mislima? Rimljanima 12:2; 1. Petrova 1:13.

“Svatko od nas pojedinačno treba „opasati bokove svoga uma“, biti trijezan i budno bdjeti u molitvi. Um se mora strogo kontrolirati kako bi se zadržavao samo na onome što jača i oplemenjuje moralne snage. Mladi trebaju rano početi njegovati ispravne navike razmišljanja. Trebamo disciplinirati svoj um da razmišlja u zdravom smjeru i ne smijemo mu dopustiti da se bavi onim što je zlo. Psalmist uzvikuje: Neka riječi usta mojih, i razmišljanje srca mojega, budu ugodne pred tobom, Gospodine, snago moja i otkupitelju moj!‘ (Psalam 19:14). I dok Bog djeluje na srce svojim Svetim Duhom, čovjek mora surađivati s Njim. Misli se moraju ograničavati, obuzdati, spriječiti njihovo rasplinjavanje i razmatranje stvari koje će samo oslabjeti i oskvrnuti dušu. Misli moraju biti čiste, pomisli srca ispravne, kako bi riječi koje izlaze iz usta bile riječi prihvatljive Nebu i na pomoć onima s kojima se družimo.“ — The Review and Herald, 12. lipnja 1888.
Četvrtak 11. veljače
5. PONIZNOST U SLUŽBI
a. Što moramo razumjeti kako bismo bili uspješni u pridobivanju duša za Krista? Luka 14:8–11; Ivan 3:30.

„Prije časti ide poniznost. Da popuni visoko mjesto pred ljudima, Nebo bira djelatnika koji, kao Ivan Krstitelj, pred Bogom zauzima nisko mjesto. Učenik koji najviše nalikuje djetetu najuspješniji je u radu za Boga. Nebeska bića mogu surađivati s onim koji ne želi uzvisiti sebe, već spasiti ljude. Onaj tko najdublje osjeća svoju potrebu za božanskom pomoći, molit će se za nju, pa će mu Sveti Duh darovati dio Isusove svjetlosti, što će ojačati i uzdići dušu. Nakon susreta s Kristom poći će raditi za one koji umiru u svojim grijesima. On je pomazan za svoju službu i imat će uspjeha tamo gdje bi mnogi učeni i umni pretrpjeli neuspjeh.“ - Čežnja vjekova, str. 436.
b. Što je danas neophodno u crkvi? 1. Petrova 5:5, 6.

„Dragocjena osobina koja se zove poniznost nažalost nedostaje i propovjednicima i crkvi. Ljudi koji propovijedaju istinu imaju previsoko mišljenje o svojim sposobnostima. Istinska poniznost navodi čovjeka da uzdiže Krista i istinu te da uvijek bude svjestan svoje potpune ovisnosti o Bogu koji je Autor istine. Pouka o poniznosti uči se teško i vrlo bolno, ali na kraju to donosi najblagotvornije rezultate. Bol koja prati učenje te pouke o poniznosti nastupa kao posljedica lažne i uzvišene predodžbe o vlastitoj vrijednosti, tako da nismo u stanju uvidjeti svoju veliku potrebu.” – Svjedočanstva, sv. 4, str. 378.
Petak 12. veljače
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Što znači doživjeti promjenu srca i kako se to može dogoditi kod nas?
2. Kako možemo slijediti Kristov primjer živeći životom savršene poslušnosti Božjem zakonu?
3. Što se događa kad Božji Duh dotakne dušu?
4. Kako možemo kontrolirati svoje misli i kakav će to učinak imati na naše riječi?
5. Kako poniznost pomaže u službi za druge?

Reformacija u obiteljskom domu

8. lekcija Subota, 20. veljače 2016.
Reformacija u obiteljskom domu
„Da sinovi naši budu kao biljke uzrasle u svojoj mladosti; da kćeri naše budu kao kamenje ugaono, uglađene poput kakve palače.” – Psalam 144:12.
„Djeca postaju ono što od njih učine njihovi roditelji svojim poukama, odgojem i primjerom. Vjernost roditelja u odgajanju mladih za Božju službu ima stoga vrlo veliku važnost.” – Svjedočanstva, sv. 5, str. 37.

Pročitajte: The Adventist Home, pp. 317–325.
Nedjelja 14. veljače
1. MJESTO OD KOJEG TREBA POČETI
a. Kome je Bog povjerio ozbiljnu odgovornost da počne djelo reformacije? Malahija 4:6; Psalam 78:5–7.

“Kada bi roditelji mogli shvatiti veliku odgovornost koja počiva na njima dok su njihova djeca još uvijek nedužne bebe, izbjeglo bi se mnogo grijeha i bijede; o umjerenosti bi se učilo kraj ognjišta, a za stolom bi se ponavljale praktične poruke svakog dana. Red po red, pravilo po pravilo, djeca bi bila naučena uzdržljivosti i samoodricanju, i tada bi istinska obnova ubrzano napredovala.”—The Health Reformer, 1. svibnja 1877.
b. Gdje roditelji mogu naći izvor mudrosti? Efežanima 1:17; Jakov 1:5.

“Neka roditelji uzmu svoju Bibliju i pretražuju je kako bi razumjeli kakvi su Božji zahtjevi u odnosu na njihovu djecu. Neka nastoje shvatiti što se sve podrazumijeva pod njihovim roditeljskim dužnostima. Božja Riječ mora biti pravilo po kojem ćemo se ravnati u obiteljskim odnosima.”—Christian Education, str. 230, 231.
„No molitvom, proučavanjem Biblije i marljivim trudom sa svoje strane, [roditelji] mogu dostojanstveno uspjeti u toj važnoj dužnosti, a uloženo vrijeme i trud mogu im se stostruko isplatiti.“ —Odgovorno roditeljstvo, str. 64.
Ponedjeljak 15. veljače
2. PROŠIRIVANJE DJELA OBNOVE
a. Kakva je Božja namjera u pogledu vjere roditelja? Izreke 22:6; 2. Timoteju 1:5.

“Ako vjerno i savjesno izvršavate svoje dužnosti u obitelji - otac kao svećenik obitelji, majka kao misionar u svom domu – umnožit ćete pokretačke snage koje će djelovati na dobro i izvan obitelji. Razvijajući tako svoje sposobnosti, postajat ćete sve pogodniji za rad i u crkvi i u svom susjedstvu. Vežući na taj način svoju djecu za sebe i za Boga, očevi i majke zajedno sa svojom djecom postaju Božji suradnici.” - Counsels on Health, p. 430.
b. Što trebate napraviti ako ste propustili Boga učiniti prvim u svom životu i obiteljskom domu? 1. Ivanova 1:9; Jakov 5:16.

“Ako kao roditelji propustite izvršiti svoju dužnost u obiteljskom krugu, ispovjedite svoje grijehe pred Bogom. Okupite svoju djecu oko sebe i priznajte svoj propust. Recite im svoju želju da izvršite reformaciju u domu i zatražite njihovu pomoć da stvorite dom kakav bi trebao biti. Čitajte im upute iz Božje Riječi. Molite se sa njima i zamolite Boga da sačuva njihov život te da im pomogne da se pripreme za dom u Njegovu kraljevstvu. Tako ćete započeti i kasnije nastaviti djelo obnove.”—The Review and Herald, 21. travnja 1904.
c. Kakav će biti rezultat naše vjernosti kad se potpuno predamo Bogu? Psalam 51:9–13; Izaija 60:2, 3; Djela 16:5.

„Kad velika svjetlost poslana od Boga zablista preko ljudskih oruđa, izvršit će se veliko djelo. Praćena očitovanjem Duha i sile, istina će se otkriti jasno i razgovijetno. Međutim, to djelo mora početi u obiteljskom domu.
Kad obave pravi posao u domu, roditelji će osjetiti da su im srca pokorena, omekšana i ganuta. Čudne predrasude koje su gajili prema braći i sestrama u crkvi, predrasude koje donose zle rodove, bit će savladane i nestat će ih. Umjesto toga, otkrivat će se duh otvorenosti i nepristranosti, duh sličnosti Kristu. Božji narod će napustiti upornu želju da ima vlastiti put i da ističe svoje ideje, jer će shvatiti da se nalaze u prisutnosti Božjeg Sina. – The Review and Herald, 15. srpnja 1902.
Utorak 16. veljače
3. DJELOVANJE NA CRKVU
a. Kad se reformacija provodi u obitelji, kako će se to odraziti na crkvu? Efežanima 5:27; Titu 2:14; Psalam 144:14 (drugi dio), 15.

„Temelj napretku Crkve postavlja se u domu. Utjecaji koji se otkrivaju u obiteljskom životu prenose se i u crkveni život; s izvršavanjem crkvenih dužnosti treba stoga početi najprije u obitelji.” – Znaci vremena, 1. rujna 1898.
“Gospod želi da djelo reformacije započne od obiteljskog kruga, od roditelja, i onda će crkva uvidjeti da Sveti Duh djeluje. Utjecaj takvog rada osjetit će se poput aktivnog kvasca u crkvi. Očevima i majkama je nužno potrebno obraćenje. Oni nisu naučili kako pravilno oblikovati karakter svoje djece.”—The Review and Herald, 18. ožujka 1902.
„Bog procjenjuje članove crkve prema tome kakvi su u svom domu. Kada se u domu slušaju Kristove riječi, pozitivan utjecaj će se proširiti i na crkvu.”—Znaci vremena, 21. srpnja 1903.
b. U kojem smislu utjecaj pojedinca u obiteljskom krugu utječe na njegovu korisnost u crkvi? 1. Timoteju 3:5. Na koji način to utječe na njegovu nadu u vječni život? Matej 25:21.

“Onaj tko radi u službi evanđelja mora biti vjeran u svom obiteljskom životu. Važno je da kao otac što bolje iskoristi talente koje mu je Bog dao kako bi od svog doma načinio sliku nebeske obitelji, kako bi u službi koju obavlja mogao iskoristiti Bogom danu moć da pridobije duše za crkvu. Kao svećenik u domu i kao Kristov predstavnik u crkvi, svojim životom treba uzdizati Kristov karakter…
“Onaj tko propusti dokazati se kao vjeran i razborit pastir u svome domu, sigurno neće uspjeti biti vjeran pastir Božjem stadu u crkvi.“—Reflecting Christ, str. 179.
„Život na Zemlji je početak života na Nebu; odgoj na Zemlji je upoznavanje s načelima Neba; životni poziv ovdje priprema nas za životni poziv tamo. Ono što smo sada u karakteru i svetoj službi, unaprijed nam jasno otkriva što ćemo biti.” – Odgoj, str. 272.
„Veliki postupak obnove treba započeti u obiteljskom domu. Poslušnost Božjem zakonu velika je potpora marljivosti, štedljivosti, istinoljubivosti i međuljudskim odnosima.“ - Odgovorno roditeljstvo, str. 489.
Srijeda 17. veljače
4. PRIPREMA ZA SVJEDOČENJE
a. Kakav će biti naš odgovor kad nam Sveti Duh dotakne srce? Izaija 6:8.

“Kad Bog bude htio da se obavi posebno djelo za napredak istine, On će potaknuti ljude da rade u rudnicima istine s molitvom i revnošću kako bi otkrili dragocjenu kovinu. Ti će ljudi imati ustrajnost nalik Kristovoj. Oni neće posustati niti se razočarati. Potpuno će se stopiti s Kristom. Ići će u duhu i sili Ilijinoj pripremiti put za drugi dolazak Gospodina Isusa Krista. Njihov zadatak je da isprave ono što je krivo. Neke stvari treba porušiti, a nešto treba ponovno izgraditi. Stare dragocjenosti moraju se ponovo postaviti u okvir istine. Ti ljudi trebaju propovijedati Božju Riječ; njihovo svjedočanstvo ne treba biti oblikovano mišljenjima i idejama koje su se smatrale zdravima i ispravnima, već Božjom Riječju koja ostaje zauvijek. Trebaju uzdići Krista i pozivati grješnike na pokajanje… ukazujući svima na osobnu odgovornost da budu ljubazni i velikodušni, da čine dobro i pridobivaju duše za Isusa.”—The Ellen G. White 1888 Materials, str. 169.
b. Što će predstavljati živi dokaz da je srce obnovljeno? 2. Korinćanima 5:17; Kološanima 3:10; Matej 5:16.

„Ako je srce obnovljeno Božjim Duhom, rezultati će se vidjeti u životu… Promjena će se vidjeti u karakteru, običajima i težnjama, i suprotnost između onoga prije i sadašnjeg stanja bit će jasna i bjelodana. Karakter se otkriva u riječima i djelima koja su nam prešla u naviku, a ne u dobrim ili lošim postupcima koje smo tu i tamo slučajno učinili.“ – Put Kristu, str. 61.
“Ljubav našeg nebeskog Oca, otkrivena kroz dar Jedinorođenog Sina ovom svijetu, dovoljna je da nadahne svaku dušu, da rastopi svako tvrdo srce koje ne osjeća ljubav i navede ga na poniznost i nježnost; pa ipak, vide li nebeska bića u onima radi kojih je Krist umro neosjetljivost prema Njegovoj ljubavi, tvrdoću srca, nespremnost da sa zahvalnošću i naklonošću odgovore Onome koji nam je dao svako dobro? Hoće li manje značajni događaji zaokupiti cjelokupnu snagu bića, a ljubav Božja ostati neuzvraćena?... Potreban nam je rast u vjeri. Moramo čekati, bdjeti, moliti se, raditi, preklinjati da se Sveti Duh može izliti obilno na nas kako bismo bili svjetlo svijetu.”—Fundamentals of Christian Education, str. 198, 199.
Četvrtak 18. veljače
5. IDITE PO CIJELOM SVIJETU
a. U svjetlu Kristovog skorog dolaska, koju poruku danas treba uputiti? Sofonija 1:14; Amos 4:12.

“Kao narod koji vjeruje u skori Kristov dolazak, moramo objaviti poruku: ‘Pripravi se da sretneš svoga Boga, Izraele!’ (Amos 4,12).” – Svjedočanstva, sv. 8, str. 359.
b. Koliko je dalekosežan zadatak upućivanja poruke evanđelja? Izaija 61:10, 11; Matej 24:14; Otkrivenje 14:6.

“Došlo je vrijeme kad poruka o skorom Kristovom dolasku treba odjeknuti cijelim svijetom.” – Svjedočanstva, sv. 9, str. 19.
c. Kako tu poruku treba upućivati? Djela 4:29–31.

„Danas moramo govoriti istinu sa svetom odvažnošću.“ —Odabrane poruke, 2. knjiga, str. 52.
“Truba mora dati razgovijetan glas, jer se nalazimo u velikom danu Gospodnje pripreme.”—Evangelism, str. 218.
“Od Božjih odabranika (koji su Njegovi vjerni predstavnici) zasjat će istina. Ona će se čuti s njihovih usana, ogledat će se na njihovim licima i pokazati se u njihovu životu. Odlikovat će se čistoćom i neiskvarenošću. Kristova milost ima pročišćavajući i oplemenjujući utjecaj na karakter.”—Reflecting Christ, str. 347.
Petak 19. veljače
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Kako roditelji mogu započeti djelo reformacije u obitelji?
2. Ako vjerno ispunjavate svoje dužnosti u domu, gdje ćete moći još učinkovitije djelovati?
3. Na osnovu čega nas Bog vrednuje i procjenjuje?
4. Kako možemo predstavljati svjetlo ovom svijetu?
5. Što podrazumijeva prenošenje istine svijetu?

Poruka Laodiceji

9. lekcija 27. veljače 2016.
Poruka Laodiceji
„Savjetujem ti da kupiš od mene zlata u vatri žežena — da se obogatiš, i haljine bijele — da se zaogrneš i da se ne pokaže sramota golotinje tvoje; i pomašću pomaži oči svoje da vidiš.“ – Otkrivenje 3:18
“Danas svako treba tražiti Gospoda. Bez buđenja i reformacije Božji narod neće izdržati provjeravanje. Nijednu dušu koja je zadovoljna sama sobom Gospod neće primiti u dvorove koje priprema za pravednike.” – Svjedočanstva, sv. 7, str. 285.

Pročitajte: Biblijski komentari, 7. dio, 961–967.
Nedjelja 21. veljače
1. LAODICEJSKO STANJE
a. Kakav stav prevladava u takozvanom kršćanskom svijetu danas? Izaija 4:1.

b. U kojem se opasnom stanju nalazi Kristova crkva u laodicejskom periodu? Otkrivenje. 3:17.

“Puno je onih koji su ponosni na svoje duhovno bogatstvo, poznavanje istine, a koji žive u grješnoj samoobmani. Kada se članovi crkve ponize pred Bogom, revnim, a ne polovičnim i bezvoljnim djelovanjem, Gospod će ih primiti.”—The Review and Herald, 23. prosinca 1890.
„Krist ne može prihvatiti imena onih koji se zadovoljavaju stanjem vlastite uobraženosti. On ne može i neće se nametati onima koji ne osjećaju da im je Njegova pomoć potrebna, koji tvrde da sve znaju i da im ništa nije potrebno.“ – Biblijski komentari, 7. dio, str. 964.
Ponedjeljak 22. veljače
2. IZRAVNO SVJEDOČANSTVO UPUĆENO LAODICEJI
a. Koju zapanjujuću optužbu Krist iznosi protiv onih koji tvrde da su Njegov narod? Otkrivenje 3:15, 16.

“Poruka upućena Laodicejcima predstavlja zapanjujuću optužbu i primjenjiva je na Božji narod u sadašnje vrijeme“ - The Review and Herald, 16. rujna 1873.
b. Koja je poruka, upućena s ciljem da popravi takvo stanje, bila odbačena 1888. godine na Generalnoj Konferenciji održanoj u Minneapolisu? Otkrivenje 3:18; 18:1.

“Poruka koju su nam uputili A. T. Jones i E. J. Waggoner Božja je poruka laodicejskoj crkvi i teško svakome tko tvrdi da vjeruje u istinu, a ipak ne prenosi i na druge svjetlost koju je Bog dao.”—Manuscript Releases, sv. 15, str. 92.
“Poruka i glasnici nisu bili prihvaćeni, već prezreni. Žarko sam željela da oni kojima je tako bila neophodna poruka o božanskoj ljubavi čuju Kristovo kucanje na vratima njihovih srca i da puste nebeskog gosta da uđe. Ali, Krist je uzalud kucao na vrata nekih srca. Odbacivanjem poruke izložene u Minneapolisu, ljudi su počinili grijeh. Počinili su daleko veći grijeh gajeći godinama istu mržnju prema Božjim glasnicima, odbacujući istinu o kojoj ih je Sveti Duh osvjedočivao.”—The Ellen G. White 1888 Materials, str. 913.
„Uskoro dolazi vrijeme kušnje, jer je jasna vika trećega anđela već počela otkrivanjem pravednosti Isusa Krista, Otkupitelja koji prašta grijehe. To je početak svjetlosti anđela čija će slava ispuniti cijelu zemlju.“ - Odabrane poruke, 1. knjiga, str. 363.
„Uzrok velikog vala otpora - koji se u Minneapolisu podigao protiv poruke koju je Gospod poslao preko braće Waggonera i Jonesa – leži u nespremnosti ljudi da se odreknu svojih unaprijed stvorenih mišljenja i da prihvate ovu istinu. Izazivajući ovaj otpor Sotona je u velikoj mjeri uspio onemogućiti da naš narod primi osobitu silu Svetoga Duha koju im je Bog toliko želio dati. Neprijatelj je uspio spriječiti da ne dobiju moć koju su mogli primiti kako bi nosili istinu svijetu, kao što su to učinili apostoli koji su je propovijedali nakon Duhova. Pružen je otpor svjetlosti koja svojom slavom treba obasjati cijeli svijet, i tako je, zbog postupka naše vlastite braće, ta svjetlost u velikoj mjeri uskraćena svijetu.“ – Odabrane poruke, 1. knjiga, str. 234.
Dar prve subote za školu u Kolumbiji
Utorak 23. veljače
3. NEKA VAŠ SVIJEĆNJAK BUDE UPALJEN!
a. Koje upozorenje se upućuje nama danas? Otkrivenje 2:5; Job 18:5, 6; Jeremija 25:10.

“Kad prestanemo ispunjavati svoju zadaću, kad svijećnjak odbije odsjajivati svjetlost, a velike istine koje su nam povjerene kako bismo ih uputili svetu ne stignu do ljudi, tada će svijećnjak biti uklonjen sa svog mjesta.”—The Review and Herald, 7. lipnja 1887.
“Mi imamo poruku upozorenja namijenjenu crkvi. Bog vam kaže: ‚Sjeti se, stoga, odakle si pao, pokaj se i čini prvotna djela; inače ubrzo dolazim k tebi i uklonit ću tvoj svijećnjak s njegova mjesta ako se ne pokaješ.‘ (Otkrivenje 2:5). Dragocjeno vrijeme kada ste mogli pridobiti duše za Krista prokockano je – duše koje su zbog vaše ljubavi prema lagodnosti izgubljene. Svaki član crkve treba se sada probuditi i vršiti svoju dužnost. Neka vam Bog pomogne da prihvatite taj jaram. Neka se članovi crkve mole, poste i vjeruju. Neka se srca roditelja obrate k deci, a srca djece k roditeljima, ‚da ne dođem‘, kaže Gospod, ‚i zatrem zemlju.‘“—Historical Sketches, str. 286, 287.
“Pravi kršćanin je onaj koji nije napustio svoju prvu ljubav i čiji svijećnjak nije uklonjen sa svog mjesta.“ -Te Review and Herald, 1. studenoga 1892.
b. Što trebamo učiniti sa svjetlošću koju imamo? Matej 5:16; Luka 11:33. Što nam je potrebno da bi naše svjetlo sjalo? Matej 25:4.

„Trebamo se ugledati na Isusa, primiti Njegovog Duha, živjeti u svjetlu Njegove dobrote i ljubavi te Njegovu slavu odražavati drugima.“– Moj život danas, str. 200.
“Neka crkva ustane i svijetli. Neka članovi svake obitelji žive životom samoodricanja, čineći sve što je u njihovoj moći da poprave svoje duhovno stanje. Oni koji su doista na Gospodnjoj strani pokazat će to stalnim samoodricanjem i samopožrtvovnošću. Trudit će se da jedu i piju na slavu Bogu, odbijajući da izopačuju dušu i tijelo neumjerenošću. Tada će stanje crkve pokazati da njezina svjetlost nije uklonjena. Ali ako članovi crkve ne učine ono što je Bog njima namijenio, pokret zdravstvene reforme nastavit će svoje djelo bez njih, i tada će se vidjeti da je Bog uklonio njihov svijećnjak s njegova mjesta njegova. Oni koji odbiju primiti svjetlost i živjeti po njoj, bit će ostavljeni u pozadini.” – Objavljeni rukopisi XIII, str. 339.
Srijeda 24. veljače
4. ULJE U NAŠIM POSUDAMA
a. U čemu je sličnost između laodicejskog stanja i stanja crkve prikazanog ludim djevojkama? Otkrivenje 3:15, 18; Matej 25:3, 8-10.

U tim uspavanim učenicima, On je vidio predodžbu o crkvi koja spava. Kad su trebali najbudnije stražariti, oni su spavali.– Biblijski komentari, str. 483.
“O stanju crkve prikazanom ludim djevojkama također se govori kao o laodicejskom stanju.”—The Review and Herald, 19. kolovoza 1890.
“Iako se ovi takozvani Kristovi sljedbenici nalaze u žalosnoj situaciji, ipak nisu u tako očajničkom tjesnacu kao što su se našle lude djevojke kad su im žišci počeli gasiti, a vremena da napune svoje posude nije bilo. Kad je stigao mladoženja, one koje su bile spremne ušle su s njim u svadbenu dvoranu; međutim, kad su lude djevojke stigle, vrata su bila zatvorena i bilo je prekasno za ulazak. Savjet vjernog Svjedoka, međutim, slučajeve onih koji se nalaze u stanju mlakosti ne prikazuje sasvim beznadnim. Postoji ipak šansa da se za njihovo stanje nađe lijek, i poruka Laodicejcima puna je ohrabrenja jer crkva koja je u nazadovanju ipak može kupiti zlato vjere i ljubavi, može dobiti haljine Kristove pravednosti da se ne pokaže sramota njezine golotinje.” — The Review and Herald, 28. kolovoza 1894.
b. Što je potrebno crkvi koja se nalazi u stanju pospanosti i mlakosti? Matej 25:4, 7; Levitski zakonik 24:2.

“Gospod vas poziva da svijetlite. Sa izuzetnom brigom održavajte svoje svjetiljke, dolijevajte ulje milosti u svoje posude; neka vaše svjetiljke budu spremne i neka gore kako bi vaša svjetlost mogla jasno zasjati usred moralne tame ovog svijeta. Svi oni koji imaju istinu trebaju je držati u pravdi i cijeniti njezinu vrijednost i svetost. Trebaju tražiti mudrost od Boga kako bi mogli usmjeriti zrake svjetlosti k putovima i stranputicama života. Ako smo posvećeni istinom, naše duše će biti prožete dubokom i trajnom sviješću o njezinu značaju, a naše jelo i piće bit će želja da budemo poslušni toj istini i da prenosimo dragocjenu svjetlost drugima.“— The Review and Herald, 7. veljače 1893.
Dar prve subote za školu u Kolumbiji
Četvrtak 25. veljače
5. SVJETLONOŠE SVIJETU
a. Što trebamo činiti dok se obavlja sud u laodicejskom periodu? Otkrivenje 3:19–21; 14:6.

“Imamo dragocjenu svjetlost koju trebamo objaviti ljudima i radujemo se što imamo sadašnju istinu - poruku za naše vrijeme. Radosna vijest da je Krist naša Pravednost donijela je olakšanje mnogim, mnogim dušama, i Bog kaže svome narodu: ‘Idite naprijed.’ ”—The Review and Herald, 23. srpnja 1889.
„Na svakome tko je primio poruku upozorenja počiva odgovornost da uzdiže Isusa i predstavi Ga svijetu na način na koji je On prikazan u slikama, nagoviješten u simbolima, očitovan u otkrivenjima proroka i otkriven u poukama danim Njegovim učenicima te prekrasnim čudesima učinjenim za ljudski rod. Pretražujte Sveta Pisma jer ona svjedoče za Njega.
Želite li se održati tijekom vremena nevolje, morate poznavati Krista i prihvatiti dar Njegove pravednosti koju On pripisuje grješniku koji se kaje.“ - Odabrane poruke, 1. knjiga, 363.
b. Kakvo stanje u Kristovoj crkvi ostatka predstavlja svjedočanstvo svijetu? Ivan 17:20, 21; Hebrejima 13:1; 1. Petrova 3:8, 9.

„Božja je volja da među njegovim narodom vlada zajedništvo i bratska ljubav… Premda mi ne trebamo žrtvovati ni jedno načelo istine, to stanje jedinstva treba biti naš stalni cilj.“ – Patrijarsi i proroci, str. 520.
Petak 26. veljače
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Kakvo je stanje crkve u laodicejskom periodu?
2. Što je sprječavalo Božji narod da primi posebnu silu Svetoga Duha prije više od 100 godina?
3. Kako naša svjetlost može odsjajivati?
4. Kakvu nadu možemo imati dok razmišljamo o razlici između Laodiceje i pet ludih djevojaka?
5. Što Bog želi za nas danas?

Oživljavanje prvobitne pobožnosti

10. lekcija Subota, 5. ožujka 2016.
Oživljavanje prvobitne pobožnosti
„Njegova nas je božanska snaga obdarila svime za život i pobožnost, po spoznaji Njega koji nas je pozvao na slavu i krepost.“ – 2. Petrova 1:3
„Do buđenja prvotne vjere i pobožnosti među onima koji se smatraju Božjim narodom može doći samo ako se Božjem Zakonu vrati njegovo pravo mjesto.” – Velika borba, str. 478.

Pročitajte: Kristove priče, str. 339–342;
Colporteur Ministry, pp. 72–75.
Nedjelja 28. veljače
1. NAJVEĆA POTREBA CRKVE OSTATKA
a. Koja je najvažnija i najhitnija potreba crkve? Ozej 6:1, 2; Izaija 57:14, 15.

“Oživljavanje istinske pobožnosti među nama najveća je i najhitnija potreba. Težiti za tim treba biti naša prva zadaća.” — The Review and Herald, 22. ožujka 1887.
b. Koja je to sila koja omogućava istinsko oživljavanje? Zaharija 4:6; Ivan 3:5, 6.

“Pod utjecajem Svetoga Duha mora doći do buđenja i reformacije. Buđenje i reformacija su dva različita pojma. Buđenje znači obnavljanje duhovnog života, oživljavanje sila uma i srca, uskrsnuće iz duhovne smrti. Reformacija podrazumijeva reorganizaciju, promjenu ideja i teorija, navika i prakse. Reformacija ne može donijeti dobar rod pravde ako nije povezana s buđenjem pod utjecajem Svetog Duha. Buđenje i reformacija trebaju izvršiti djelo koje im je namijenjeno, i u tome moraju biti povezani.” - The Review and Herald, 25. veljače 1902.
Ponedjeljak 29. veljače
2. DJELO OBNOVE
a. Što sve podrazumijeva naša misija? Izaija 58:12; Djela 3:20, 21.

“Živa sila mora pratiti vijest o Kristovom drugom dolasku. Ne smijemo mirovati dok ne vidimo da se mnogo duša obratilo blaženoj nadi u Gospodnji dolazak. Vijest koju su u vrijeme apostola nosili učenici izvršila je veliko djelo: ljude koji su služili idolima obraćala se k službi živome Bogu. Zadatak koji trebamo danas obaviti nije ništa manje stvaran, a istina nije ništa manje istina; trebamo samo objavljivati vijest s toliko više ozbiljnosti koliko je bliže Gospodnji dolazak. Vijest za današnje vrijeme je pouzdana, jednostavna i od najdubljeg značaja. Postupajmo kao ljudi i žene koji vjeruju u nju. Naš zadatak je da čekamo, bdijemo, radimo, da se molimo i da opominjemo svijet.” – Evangelizam, str. 219.
b. Kako se Nehemija suočavao s preprekama prilikom obnavljanja jeruzalemskih zidova nakon povratka iz ropstva? Nehemija 6:3. Što mi možemo naučiti iz tog iskustva?

„Djelo obnove koje su obavili povratnici iz sužanjstva pod vodstvom Zerubabela, Ezre i Nehemije daje sliku rada na duhovnoj obnovi do koje treba doći u završnim danima povijesti ovoga svijeta. Izraelov ostatak bio je slab narod, izložen nasilju svojih neprijatelja, ali preko njega je Bog namjeravao sačuvati na Zemlji spoznaju o sebi i svom zakonu. Pripadnici toga ostatka bili su zaštitnici pravog bogoštovlja; čuvari svetih proročanstava. Različita su bila iskustva koja su stjecali dok su obnavljali Hram i jeruzalemske zidine; jako je bilo protivljenje s kojim su se suočavali. Teški su bili tereti koje su nosili njihovi predvodnici u ovom poslu, ali ti su ljudi išli naprijed s nepoljuljanim povjerenjem, ponizni u duhu, čvrsto se oslanjajući na Boga, vjerujući da će On svoje djelo dovesti do pobjede. Kao i kralj Ezekija, Nehemija je “prionuo uz Jahvu, i nikada se nije okrenuo od njega. Držao je sve zapovijedi što ih je Jahve dao… I Jahve bijaše s njim.” (2. Kraljevima 18:6, 7.)“ - Proroci i kraljevi, str. 677.
„Bog traži ljude slične Iliji, Natanu i Ivanu Krstitelju, ljude koji će nositi Njegovu poruku vjerno, ne gledajući na posljedice; ljude koji će istinu izgovarati hrabro, iako ona traži da žrtvuju sve što imaju.“ – Proroci i kraljevi, str. 142.
Utorak 1. ožujka
3. OPRAVDAVANJE GRIJEHA
a. Kako Biblija definira grijeh? 1. Ivanova 3:4. Kako Bog gleda na nemudro pokazivanje naklonosti prema grijehu? Titu 3:10, 11; Efežanima 5:11.

„U djelu obnove koje danas treba biti obavljeno, potrebni su ljudi koji, po ugledu na Ezru i Nehemiju, neće uljepšavati grijeh, neće nalaziti izgovore za njega niti će izbjegavati braniti Božju čast. Oni na kojima počiva teret ovoga posla neće ostajati mirni kad se čini zlo, niti će zlo pokrivati ogrtačem lažnog milosrđa. Imat će na umu da Bog ne gleda tko je tko te da je strogost prema nekolicini zapravo milost prema mnogima. Imat će također na umu da onaj tko kori zlo uvijek mora biti nadahnut Kristovim duhom.” - Proroci i kraljevi, str. 675.
“Postoji izvjesna naklonost prema grijehu i grješnicima koja predstavlja opasnost za napredak crkve u našim danima. ‘Morate imati bratsku ljubav’, može se čuti. Ali sentimentalnost koja pronalazi izgovor za grijeh i štiti krivca nije biblijska bratska ljubav.” – Znaci vremena, 6. siječnja 1881.
b. Smije li grijeh proći bez ukora? Efežanima 5:11; 2. Timoteju 4:2.

„Kad će se u crkvi opet začuti glas vjernog ukora: ‘Ti si taj!’? (2. Samuelova 12:7). Kad te riječi ne bi bile tako rijetke, vidjeli bismo mnogo više očitovanja Božje sile. Božji glasnici ne trebaju se žaliti na neuspjeh u svojim naporima sve dok ne okaju svoju želju za odobravanjem od strane ljudi, jer ih to navodi da zataškavaju istinu i viču: ‘Mir!’ i onda kad Bog ne objavljuje mir.” - Sluge evanđelja, str. 135.
„(citat: Ivan 20:23) Krist time ne daje pravo ni jednom čovjeku da sudi drugima. On je to izričito zabranio u svojoj Besjedi na gori. To pravo pripada samo Bogu. Ali On crkvu kao organiziranu cjelinu čini odgovornom za pojedine članove. One koji padnu u grijeh, crkva je dužna opominjati, poučavati i, ako je moguće, popravljati. ‘Prekori, zaprijeti, opomeni’ – kaže Gospod – ‘sa svom strpljivošću i poukom’ (2. Timoteju 4:2).
Postupajte ispravno s onima koji griješe. Opominjite svaku dušu koja je u opasnosti. Ne dopuštajte da itko padne u samoobmanu. Naglašavajte ono što je Bog rekao o laganju, kršenju subote, krađi, idolopoklonstvu i svim drugim zlima. ‘Oni koji takvo što čine, neće baštiniti kraljevstvo Božje’ (Galaćanima 5:21).” – Sluge evanđelja, str. 448.
Srijeda 2. ožujka
4. REVNOST U ISPRAVNOM POSTUPANJU
a. Koliko se gorljivo Božji glasnici trebaju zalagati za ono što je ispravno? Izaija 58:1.

„U ovim danima gotovo sveopćeg otpada, Bog poziva svoje glasnike da objavljuju Njegov zakon u duhu i sili proroka Ilije. Kao što je Ivan Krstitelj, pripremajući narod za prvi Kristov dolazak, skretao pozornost svojih slušatelja na propise Deset Božjih zapovijedi, tako i mi trebamo jasno i određeno objavljivati poruku: Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer dođe čas suda Njegova‘ (Otkrivenje 14:7). S usrdnošću koja je bila karakteristična za proroka Iliju i Ivana Krstitelja, i mi se moramo truditi da pripremimo put za drugi Kristov dolazak.“ – Biblijski komentari, 4.dio, str. 1184.
“Naša poruka mora biti isto tako određena i neposredna kao što je bila i Ivanova. On je neustrašivo korio vlastodršce zbog njihova bezakonja. Iako mu je zbog toga i sam život bio u opasnosti, nije se ustručavao objaviti Riječ Božju. I naše djelo u današnje vrijeme mora se izvršiti isto tako vjerno.” – Sluge evanđelja, str. 43.
b. Kako mi često reagiramo kad smo pozvani da se uključimo u djelo reformacije, i kako to utječe na druge? Ponovljeni zakon 20:8.

c. Čega se trebamo sjetiti u takvim trenucima? Izaija 35:4; Matej 28:20 (zadnji dio).

„Ilija nije trebao napustiti svoje mjesto. Trebao je Izebeline prijetnje dočekati oslanjajući se na zaštitu Onoga koji mu je naredio da obrani Gospodnju čast. Morao je reći glasniku da će ga Bog u kojega se uzda zaštititi od kraljičine mržnje. Prošlo je samo nekoliko sati otkako je bio svjedok divnog otkrivanja božanske snage, i to mu je trebalo uliti sigurnost da neće biti zaboravljen. Da je ostao na svome mjestu, da je u Gospodinu potražio utočište i snagu, ostajući čvrsto uz istinu, bio bi zaštićen od zla. Gospodin bi mu dao još jednu značajnu pobjedu, jer bi poslao svoju kaznu na Izebelu; dojam koji bi sve to ostavilo na kralja i narod omogućio bi veliku obnovu.“ – Proroci i kraljevi, str. 160.
Četvrtak 3. ožujka
5. SNAGA PRIMJERA
a. Koliko učinkovita i dalekosežna može biti snaga primjera? 1. Timoteju 4:12; Izaija 62:10.

“ Narod će se rijetko kada uzdići na viši stupanj od svog propovjednika. Ako u propovjedniku vlada duh ljubavi prema svjetovnim stvarima, to će imati golem utjecaj na druge. Ljudi će se pozivati na njegove mane kao izgovor za svoju ljubav prema svijetu…
Propovjednici bi trebali davati primjer stadu. U njima se treba ogledati stalna ljubav za duše i ista odanost djelu koju bi željeli vidjeti kod naroda.” – Svjedočanstva, sv. 2, str. 645.
b. Kako svi možemo živjeti u samoobmani u pogledu svog stanja? Matej 23:25–28. Što je lijek za to? Jakov 4:8.

“Reformatori nisu rušitelji. Oni nikada neće nastojati uništiti one koji se ne slažu s njihovim planovima i ne usvajaju ih. Reformatori moraju napredovati, a ne uzmicati. Moraju biti odlučni, nepokolebljivi, odvažni i postojani, ali odlučnost se ne smije pretvoriti u vlastoljublje. Bog želi da oni koji Mu služe budu čvrsti kao stijena kad su u pitanju načela, ali da budu krotki i ponizna srca kao što je bio Krist. Tada, ako su u Kristu, moći će vršiti djelo koje bi i On vršio da je na njihovu mjestu.” – Svjedočanstva, sv. 6, str. 151.
„Kristova religija i najgrublju i najžešću narav čini blagom, i oplemenjuje držanje ma koliko bilo neuglađeno i grubo. Naše riječi čini blagima, a ponašanje privlačnim. Učimo se od Krista kako uzvišenu predodžbu o čistoći i čestitosti uskladiti s vedrim raspoloženjem. Učtivo i ljubazno kršćansko ponašanje predstavlja najjači dokaz koji možemo iznijeti u prilog kršćanstvu.” – Colporteur Ministry, str. 73.
Petak 4. ožujka
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Koja je najveća potreba crkve danas?
2. Kako se i mi možemo uključiti u propovijedanje poruke o Kristovom skorom dolasku?
3. Kakva je odgovornost crkve u pogledu njezinih članova?
4. Kakav treba biti naš stav kad se prihvatimo djela reformacije?
5. Kako možemo slijediti Kristov primjer u načinu na koji postupamo s drugima?

Naša poruka

11. lekcija Subota, 12. ožujka 2016.
Naša poruka
„Pazite da vas tko ne odvuče mudroljubljem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na počela svijeta, a ne na Krista.“ – Kološanima 2:8
“Božja namjera nije da grješnicima šalje glasnike koji će im laskati i ugađati njihovim željama. On ne šalje nikakve poruke o miru i spokoju da bi se neposvećeni uljuljkivali u kolijevci tjelesne sigurnosti, već polaže teško breme odgovornosti na savjest prijestupnika i probada njegovu dušu oštrim strijelama osvjedočenja.” – Svjedočanstva, sv. 4, str. 178.

Pročitajte: Čežnja vjekova, str. 100-108.
Nedjelja 6. ožujka
1. RAZVODNJENA PORUKA
a. Kako je moguće oslabiti Božju poruku ili ju čak učiniti nedjelotvornom? 1. Korinćanima 1:17; Marko 7:13.

b. Što se često govori ljudima umjesto vjerne poruke? Jeremija 6:14, 15; Ezekiel 13:10.

“Ljudi se usuđuju počiniti grijehe koji su teški u Božjim očima i smatraju da ih zbog toga ne treba pozivati na odgovornost; govore kako su to učinili zbog nervoze ili zbog posebnog temperamenta, ali to je samo umirivanje savjesti i povik: ‘Mir, mir, a mira nema‘. Grijeh je grijeh, i to je sotonina obmana da se na grijeh gleda u drugačijem svjetlu nego što on zapravo jest.”—The Review and Herald, 1. kolovoza 1893.
c. Kako Bog gleda na laskanje? Psalam 5:9; 12:3. Što se postiže laskanjem? Izreke 26:28; 29:5.

“Pohvale, laskanje i popuštanje učinili su mnogo više u usmjeravanju duša na pogrešne putove od bilo kojeg drugog sotoninog izuma.”— Fundamentals of Christian Education, str. 304.
Ponedjeljak 7. ožujka
2. NAŠ NAČIN ŽIVOTA
a. Kakva je bila Ivanova prehrana i šta je rečeno o njegovu karakteru? Matej 3:4; Luka 1:80. U kojem smislu je njegov način života predstavljao ukor ljudima u to vrijeme?

„U doba Ivana Krstitelja bila je vrlo raširena pohlepa za bogatstvom, ljubav prema raskoši i razmetljivosti. Osjetilna zadovoljstva, gozbe i pijanke izazvale su bolesti tijela i izopačenost, umrtvljujući duhovno zapažanje i umanjujući osjetljivost prema grijehu. Ivan je trebao stajati kao reformator. Svojim uzdržanim životom i običnim odijelom trebao je ukoriti pretjerivanja svog doba. Zbog toga upute dane Ivanovim roditeljima predstavljaju pouku o umjerenosti koju je dao anđeo s nebeskog prijestolja.“ – Čežnja vjekova, str. 100.
“Godinama je Bog usmjeravao pažnju svoga naroda prema zdravstvenoj reformi. To je jedna od velikih grana djela pripreme za dolazak Sina čovječjeg. Ivan Krstitelj, u sili i duhu Ilijinom, išao je naprijed da pripremi put Gospodu i obrati narod mudrosti pravednika. On je bio predstavnik onih koji žive u ovim zadnjim danima, kojima je Bog povjerio svete istine da ih objave ljudima, da pripreme put za drugi Kristov dolazak. Ivan je bio reformator. Anđeo Gabrijel, poslan s Neba, dao je upute o zdravstvenoj reformi Ivanovom ocu i majci. Anđeo je rekao da Ivan ne smije piti vino ni žestoka pića jer od svog rođenja treba biti ispunjen Svetim Duhom.” - Savjeti o prehrani, str. 71.
b. Usporedite Ivanov i Ilijin način odijevanja! Matej 3:4; 2. Kraljevima 1:8. Kakva je to pouka za nas?

„Sam Ivanov izgled podsjećao je um njegovih slušatelja na stare vidioce. Svojim ponašanjem i odjećom bio je sličan proroku Iliji. Duhom i silom Ilijinom optuživao je pokvarenost naroda i korio ih zbog grijeha koji su prevladali. Njegove su riječi bile jednostavne, neposredne i uvjerljive. Mnogi su vjerovali da je on jedan od proroka koji je uskrsnuo iz mrtvih. Sav je narod bio pokrenut. Mnoštvo se sjatilo u pustinju.“ – Čežnja vjekova, str. 104.
„Čista jednostavnost i neizvještačenost trebaju biti obilježje i stanova i odjeće svih onih koji vjeruju u ozbiljne istine za današnje vrijeme.” – Svjedočanstva, sv. 5, str. 175.
Utorak 8. ožujka
3. NE: PONOSU, TAŠTINI, RASIPNIŠTVU
a. Kakav stav trebamo zauzeti prema svjetovnim stvarima? 1. Ivanova 2:15–17. Koje se osnovo načelo nalazi iza zdravstvene reforme i koja je njegova svrha? 1. Timoteju 2:9, 10; Brojevi 15:38–40.

“Djeci Izraelovoj, nakon što su izvedeni iz Egipta, zapovjeđeno je da na skutu svoje odjeće nose jednostavnu plavu vrpcu po kojoj će se razlikovati od okolnih naroda i koja će ih obilježavati kao poseban Božji narod. Danas se ne traži od Božjeg naroda da na svojoj odjeći nosi posebne oznake, ali u Novom zavjetu često nas se upućuje na primjere iz drevnog Izraela. Ako je Bog dao svome narodu u prošlosti tako određene i jasne upute u vezi s njihovom odjećom, neće li On zapaziti i odjeću svog naroda u današnje vrijeme? Ne bi li se njihova odjeća trebala razlikovati od odjeće pripadnika ovog svijeta? Ne bi li Božji narod, koji je njegovo posebno blago, trebao nastojati i svojom odjećom proslaviti Boga? Ne bi li trebali biti primjer svojim odijevanjem te svojim jednostavnim stilom koriti oholost taštinu i razmetljivost svjetovnih ljudi koji vole zadovoljstva? Bog to zahtijeva od svog naroda. Njegova Riječ osuđuje oholost.”—Biblijski komentari, sv. 1, str. 1114; The Review and Herald, 23. siječnja 1900.
b. Što se često događa kad Božji narod napusti Boga i kakva je naša odgovornost prema toj braći i sestrama? Izreke 28:4; Rimljanima 1:32.
„Kad oni koji se sjedinjuju sa svijetom, istovremeno proglašavajući sebe velikim čistuncima, zagovaraju sjedinjavanje s onima koji su se uvijek protivili djelu istine, moramo ih se bojati, moramo ih izbjegavati isto onako odlučno kao što je to činio Nehemija. Takva nagovaranja dolaze od neprijatelja svakoga dobra. To su riječi dvoličnjaka i danas ih treba odbaciti isto onako odlučno kao i nekada. Moramo se odlučno oduprijeti svakom utjecaju koji pokušava potkopati vjeru Božjeg naroda u Njegovo vodstvo.“ – Proroci i kraljevi, str. 660.
“Postoje trenuci kad se otpad pojavljuje u našim redovima, kad iz srca onih koji trebaju držati korak sa svojim božanskim Vođom iščezava pobožnost. Božji narod se odvaja od izvora svoje snage, a potom slijede ponos, taština, razmetljivost i hvalisanje. Postoje idoli iznutra i idoli izvana, ali Bog šalje Utješitelja da ukori grijeh kako bi Njegov narod bio upozoren na svoj otpad i prekoren zbog svog nazadovanja.“ - Christian Education, str. 95.
Srijeda 9. ožujka
4. UZDIZANJE NAČELA
a. Kako možemo uzdići načelo istine danas? 2. Petrova 1:10–12; 2. Timoteju 2:15; Rimljanima 12:9.

“Svi oni koji se pridruže crkvi trebaju otkriti preobražen karakter koji će se pokazati u njihovom poštovanju prema svetim stvarima. Njihov cjelokupan život treba biti oblikovan prema čistoći i profinjenosti Isusa Krista. Oni koji se pridruže crkvi trebaju biti dovoljno ponizni kako bi primili upute u onim točkama gdje imaju nedostatke i gdje se mogu i moraju promijeniti. Moraju vršiti kršćanski utjecaj. Oni koji se ne promijene u riječima i ponašanju, u odijevanju ili u svom domu, žive samo za sebe, a ne za Krista. Nisu nanovo sazdani u Isusu Kristu, unutrašnjim čišćenjem srca i onoga što ih izvana okružuje.“—Testimonies to Southern Africa, str. 87.
“Naređeno mi je da kažem kako postoji potreba za reformacijom u svakoj crkvi, u svakoj obitelji. Nemamo vremena za posvećivanje razonodi, ni sredstava da ih ulažemo u kupnju slika s ljudskim likovima. Uložite svoj novac u Božje djelo. Vodite računa o primjeru koji ostavljate. Voljeti Boga i bojati Ga se, slušati Njegove zapovijedi - to je od najvećeg značaja za svaku dušu. Svima nam je nužno potrebno bolje se upoznati sa zakonima Božjeg kraljevstva kako ne bismo izgubili policu osiguranja na vječni život [2. Petrova 1:10–12] i propustili naći ulaz u Božji grad.”—Manuscript Releases, sv. 21, str. 409.
b. Na čemu se trebaju osnivati naša načela? Izaija 59:19; 8:20; Propovjednik 12:13.

„No Bog će imati na zemlji svoj narod koji će paziti na Bibliju, i samo na Bibliju kao mjerilo svih učenja i temelj svake reforme. Ni mišljenja učenih ljudi, ni tvrdnje znanosti, ni vjerske dogme ili odluke crkvenih sabora – tako mnogobrojne i međusobno suprotne kao i crkve koje ih zastupaju – ni jedno od toga ni sve zajedno ne može se smatrati dokazom za ili protiv bilo koje točke vjerovanja. Prije nego što prihvatimo bilo koje učenje ili propis, trebamo zahtijevati da bude podržano jasnim “tako kaže Gospod”.“ – Velika borba, str. 595.
Četvrtak 10. ožujka
5. DODATNA SILA PORUCI
a. Kad Sveti Duh može pomoći u upućivanju završne poruke istine? Djela 2:1, 4; Otkrivenje 2:26.

“Kad iz crkve nestane ravnodušnosti i lijenosti, Duh Gospodnji će se milostivo pokazati. Otkrit će se božanska sila. Crkva će sagledati djelovanje Providnosti Gospoda nad vojskama. Svjetlost istine će blistati jasnim, silnim zracima, i mnoge duše će se iz zablude obratiti istini, kao u doba apostola. Zemlja će biti obasjana slavom Gospodnjom.” – Svjedočanstva, sv. 9, str. 42.
b. Kada možemo očekivati da se Božja sila otkrije na čudesan način u liječenju bolesnih? Matej 17:19–21; 1. Korinćanima 10:31; 9:27.

“Vi možete reći: ‚Zašto se onda ne prihvatimo rada i ne liječimo bolesne kao što je to Krist radio?‘ Moj odgovor je: ‚Vi niste spremni‘. Neki su vjerovali i neki su se izliječili, ali ima mnogo onih koji su se razboljeli zbog neumjerene prehrane ili zbog popuštanja pogrešnim navikama. Kad se razbole, hoćemo li se moliti da se podignu i izliječe kako bi opet nastavili po starom? Mora se izvršiti reformacija u našim redovima; ljudi moraju dosegnuti više standarde prije nego što možemo očekivati da se Božja sila otkrije na jasan način u ozdravljanju bolesnih.”—Medical Ministry, str. 15, 16.
Petak 11. ožujka
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Što je laskanje i zašto se kršćani ne trebaju njime koristiti?
2. Kako je Ivan korio neumjerenost koja je prevladavala u njegovo vrijeme? Što to znači za nas?
3. Što se događa s onima koji su ponosni, tašti i razmetljivi?
4. Kako otkrivamo da smo nanovo sazdani u Kristu?
5. Kakav mora biti naš život da bi poruka evanđelja napredovala u sili?

Djelo obnove

12. lekcija Subota, 19. ožujka 2016.
Djelo obnove
„A oni će izgraditi drevne razvaline, podići će pređašnje ruševine i obnoviti gradove opustošene, ruševine mnogih naraštaja.“ – Izaija 61:4
“Krist je došao postaviti na pravo mjesto istine koje su bile stavljene na pogrešno mjesto te se na taj način pomoglo širenju zabluda. On je podsjećao na njih, ponavljao ih i stavio ih u odgovarajući okvir istine te zapovjedio da tu čvrsto ostanu zauvijek. Takav je bio slučaj s Božjim zakonom, subotom i institucijom braka.”—Manuscript Releases, sv. 17, str. 21.

Pročitajte: The Adventist Home, pp. 326–339.
Nedjelja 13. ožujka
1. SUBOTA - „PUKOTINA“ U BOŽJEM ZAKONU
a. Od kakvog je značaja djelo popravljanja „razvaline“ nastale u Božjem zakonu? Izaija 58:12; 1. Kraljevima 18:30; Nehemija 2:17.

„Pred kraj vremena milosti trebaju se obnoviti sve božanske ustanove. Pukotina koja je napravljena u zakonu, u vrijeme kada su ljudi izmijenili subotu, mora se popraviti. Božji narod ostatka, koji stoji pred svijetom kao reformatori, mora pokazati da je Božji zakon temelj svake trajne reforme te da subota iz četvrte zapovijedi treba stajati kao spomenik stvaranja i stalni podsjetnik na Božju silu. Jasno i razgovjetno moraju predočiti nužnost poslušnosti svim propisima iz Dekaloga.“ - Proroci i kraljevi, str. 678.
“Zapovijed o suboti nalazi se u sredini Dekaloga, i ustanovljena je u Edenu u isto vrijeme kada je Bog ustanovio bračnu vezu. Bog je dao subotu kao uspomenu na svoju stvaralačku silu i djela… On je svetkovanje subote učinio obveznim za čovjeka kako bi mogao razmišljati o Božjim djelima, Njegovoj dobroti, Njegovoj milosti i ljubavi te kako bi kroz prirodu vidio Boga koji je tu prirodu stvorio. Da je čovjek uvijek poštovao i svetkovao subotu, nikada ne bi postojao ni jedan nevjernik niti ateist u svijetu.“—The Signs of the Times, 13. veljače 1896.
Ponedjeljak 14. ožujka
2. BRAK I OBITELJSKA CJELINA
a. Kakav je bio prvobitni Božji plan u pogledu braka? Postanak 2:24; Matej 19:4–6.

“Kad su Ga kasnije farizeji ispitivali u vezi sa zakonitošću rastave, Isus je podsjetio svoje slušatelje da je uredba braka bila uspostavljena prigodom stvaranja. „Mojsije vam je zbog vašeg okorjelog srca dopustio da možete otpustiti svoje žene. Ali u početku nije bilo tako.“ (Matej 19:8) Podsjetio ih je na blaženo vrijeme u Edenu kada je Bog sve stvorio i izjavio kako je “veoma dobro”. Odatle potječu brak i subota, dvije uredbe stvorene na slavu Bogu i na blagoslov čovječanstvu. Kada je Stvoritelj bračnim zavjetom spojio ruke svetog para, rekavši kako će “čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu, i bit će njih dvoje jedno tijelo“ (Postanak 2:24), proglasio je zakon o braku koji vrijedi za svu Adamovu djecu do kraja vremena. Ono što je sam Vječni Otac proglasio dobrim, zakon je koji ljudima treba donijeti najveći blagoslov i omogućiti im najviši razvitak.” – Misli s gore blagoslova, str. 99.
“Brak postoji od stvaranja; ustanovio ga je Bog i on je božanska uredba. Bračna ustanova je osnovana u Edenu. Subota iz četvrte zapovijedi uspostavljena je u Edenu kad su postavljani temelji Zemlji, kad su sve zvijezde jutarnje pjevale zajedno i kad su svi sinovi Božji klicali od radosti. Neka stoga Božja institucija braka stoji pred vama čvrsto i nepokolebljivo kao i subota iz četvrte zapovijedi.”—Manuscript Releases, sv. 1, str. 160, 161.
b. Kako će bračna institucija i obiteljski odnosi biti obnovljeni u zadnjim danima? Malahija 4:5, 6; Matej 17:11; Djela 3:20, 21.

“Dvije institucije koje su osnovane u Edenu, a koje nisu izgubile svoj značaj nakon potopa, su subota i bračna zajednica. Njih je čovjek ponio sa sobom kroz vrata raja. Onaj tko voli i svetkuje subotu te koji održava čistoću braka, dokazuje na taj način da je prijatelj ljudi i Boga. Onaj koji poukom ili primjerom umanjuje obvezu poštovanja tih svetih institucija, neprijatelj je i Boga i ljudi, i njegov utjecaj i Bogom dani talenti dovode do pometnje i moralne iskvarenosti.”—The Signs of the Times, 28. veljače 1884.
Utorak 15. ožujka
3. VJEŽBANJE UMJERENOSTI U PREHRANI
a. Kakav način života trebaju voditi oni koji se pripremaju za Isusov skori dolazak? 1. Korinćanima 9:25; 10:31; Luka 4:2–4.

“Ivan Krstitelj bio je poslan da u duhu i sili proroka Ilije pripremi put Gospodu i obrati narod mudrosti Pravednika. Bio je prikladan predstavnik onih koji žive u posljednjim danima, kojima je Bog povjerio svete istine da ih prenesu ljudima kako bi pripremili put za drugi Kristov dolazak. Oni koji u današnje vrijeme trebaju upozoriti svijet na dolazak Sina Čovječjeg, moraju se pridržavati istih načela umjerenosti kao Ivan Krstitelj.”—Christian Temperance and Bible Hygiene, str. 39.
“Budući da su naši praroditelji popuštanjem apetitu izgubili Eden, naša jedina nada da se tamo ponovno vratimo upravo je u tome da se čvrsto odupremo bilo kakvom popuštanju apetitu i strastima. Umjerenost u jelu i vladanje svojim strastima sačuvat će um i dati umnu i moralnu snagu, osposobljavajući ljude da sve svoje sklonosti stave pod kontrolu viših sila i da uočavaju razliku između dobra i zla, između svetog i nesvetog.” – Svjedočanstva, sv. 3, str. 457.
b. Kakva prehrana je prvobitno bila predviđena za Adama? Postanak 1:29; 3:18.

“Da bismo saznali koja je hrana najbolja, moramo proučavati prvobitni Božji plan za čovjekovu prehranu. Onaj koji je stvorio čovjeka i koji zna što mu je potrebno, odredio je Adamu čime će se hraniti. ‘Evo,’ rekao je, ‘dajem vam sve bilje što se sjemeni, . . . i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam budu za hranu!’ (Postanak 1:29). Nakon što je izišao iz Edena kako bi se uzdržavao obrađivanjem zemlje pogođene prokletstvom grijeha, čovjeku je dopušteno da se hrani i ‘poljskim raslinjem’ (Postanak 3:18).
Žitarice, voće, orašasti plodovi i povrće, to je prehrana koju nam je izabrao Stvoritelj. Ta je hrana, kad se pripremi na što jednostavniji i prirodniji način, najzdravija i najhranjivija. Ona daje jakost i izdržljivost, te snagu duha i uma koju ne može pružiti složenija i nadražujuća hrana.” – Zdravlje i sreća, 260, 261.
c. Kakav je stav u vezi s prehranom štetan za duhovno iskustvo? Izaija 22:13, 14.

Srijeda 16. ožujka
4. PROMJENA SRCA
a. Prije nego što Bog može započeti djelo obnove sa svakim od nas, što se najprije mora dogoditi? Izreke 28:13; Psalam 32:5; 1. Ivanova 1:9.

“Ako smo sagriješili protiv Boga, nikada nećemo imati mir i ponovno naći milost kod Njega ako potpuno ne priznamo grijehe i ne popravimo se u onome u čemu smo bili nemarni. Sve dok ne budemo iskoristili svako sredstvo koje nam je na raspolaganju kako bismo popravili učinjeno zlo, Bog nas ne može primiti i blagosloviti. Put priznanja grijeha je ponižavajući, ali to je jedini način na koji možemo steći snagu da pobijedimo. Možda nikada nećemo uspjeti tako ispraviti sve propuste i nedostatke da bi naš rad bio do te mjere savršen i Bogu ugodan kao što bi trebao biti; ipak, koliko god je to moguće, treba uložiti svaki napor da bi se postigao taj cilj. ”—The Review and Herald, 22. svibnja 1888.
b. Što je Bog obećao da će učiniti sa srcem onih koji Mu žele služiti? Ezekiel 36:26.

c. Koliko potpuno će istina prožeti obraćenog kršćanina? Rimljanima 10:10; Marko 12:30. Kakva će stalno biti njegova molitva? Psalam 139:23, 24.

“Istina mora u svakom smislu postati istina za onoga tko ju primi. Ona mora biti utisnuta u srce… Srce je tvrđava našeg bića, i sve dok ne bude u potpunosti na Gospodnjoj strani, neprijatelj će stalno zadobivati pobjede pomoću svojih vješto smišljenih iskušenja.”—In Heavenly Places, str. 140.
„Bog gleda na srce; sve je ‘sve golo i raskriveno očima Onoga komu moramo dati odgovor’ (Hebrejima 4:13). Hoće li se On zadovoljiti bilo čime drugim osim djelovanjem istine iznutra? Svaka doista obraćena duša nosi očigledna obilježja da su tjelesne sklonosti u njoj savladane.” – Svjedočanstva, sv. 1, str. 152.
Četvrtak 17. ožujka
5. TRAJNA PORUKA
a. Kakav je odnos pravednika prema poruci istine, za razliku od bezbožnika? Izreke 4:18, 19; 2. Petrova 3:18.

„Posvećena duša neće se zadovoljiti zadržavanjem u neznanju, već će težiti za tim da hodi u svjetlosti i tražiti još veću svjetlost. Poput rudara koji kopa u potrazi za zlatom i srebrom, Kristov sljedbenik tražit će istinu kao skriveno blago i napredovat će iz svjetlosti u još veću svjetlost, neprekidno umnožavajući svoje znanje. Bez prestanka će rasti u milosti i spoznaji istine. Vlastito ja mora se pobijediti. Moramo razaznati svaku karakternu manu u Božjem velikom ogledalu.“ - Odabrane poruke, 1. knjiga, str. 317.

b. Koliko dugo će istina trajati? Psalam 100:5; 117:2; Izreke 12:19. Koliko dugo će djelo reformacije nastaviti s radom?

„Reformacija nije završila s Lutherom, kako to mnogi misle. Ona se mora nastaviti sve do kraja povijesti ovoga svijeta. Lutherov veliki zadatak sastojao se u tome da svjetlost kojom ga je Bog obasjao prenese i na druge. Ipak, on nije primio svu svjetlost koju je trebalo prenijeti svijetu. Od onog vremena pa sve do sada, stranice svetih spisa neprestano su zračile novu svjetlost i otkrivane su uvijek nove istine.”—The Story of Redemption, str. 353.
Petak 18. ožujka
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. Kad je subota dana čovječanstvu i s kojim ciljem?
2. Što se događa s društvom kad ljudi odbacuju Božju subotu i Njegov plan za bračnu uredbu?
3. Kako umjerenost ili nedostatak umjerenosti utječu na izbore koje radimo?
4. Što trebamo shvatiti o stanju našeg srca ako stalno doživljavamo neuspjeh kad smo kušani?
5. Ako smo doista posvećeni, kakav će biti naš stav prema svjetlosti ili znanju?

Dužnost crkve

13. lekcija Subota, 26. ožujka 2016.
Dužnost crkve
„Prođite, prođite kroz dveri, pripravite puku put. Nasipajte, nasipajte cestu; uklonite kamenje, podignite stijeg nad narodima.“ – Izaija 62:10
“Neka vam u savjesti, kao željeznim perom u kamenu, bude zapisano da se stvarni uspjeh, i za ovaj i za budući život, može osigurati samo vjernom privrženošću vječnim načelima pravde.” – Svjedočanstva, sv. 7, str. 146.

Pročitajte: Evangelizam, str. 217-221.
Nedjelja 20. ožujka
1. PORUKA ZA NAS
a. Zašto je važno da primijenimo na sebe poruku Istinitog Svjedoka upućenu Laodiceji? Otkrivenje 3:14–17; 1. Korinćanima 8:2; 10:12.

“Poruka upućena Laodiceji zapravo se odnosi na one koji ju ne primjenjuju na sebe.”—Counsels to Writers and Editors, str. 99.
b. Što pokazuje da laodicejsko stanje nije beznadno? Otkrivenje 3:18. Što trebamo učiniti kako bismo primijenili to ljekovito sredstvo? 1. Petrova 5:6; Psalam 147:11.

„Savjet vjernog Svjedoka, međutim, slučajeve onih koji se nalaze u stanju mlakosti ne prikazuje sasvim beznadnim. Postoji ipak šansa da se za njihovo stanje nađe lijek, i poruka Laodicejcima puna je ohrabrenja jer crkva koja je u nazadovanju ipak može kupiti zlato vjere i ljubavi, može dobiti haljine Kristove pravednosti da se ne pokaže sramota njezine golotinje. Čistoća srca i pobuda može ipak postati obilježje onih koji su sada polovični i koji pokušavaju služiti i Bogu i mamonu. Oni još uvijek mogu oprati haljine svoga karaktera i izbijeliti ih u Janjetovoj krvi.“ – Biblijski komentari, 7. dio, str. 966.
Ponedjeljak 21. ožujka
2. POZIV NA BUĐENJE
a. Što moramo učiniti kako bismo sudjelovali u upućivanju završne poruke svijetu? 1. Korinćanima 15:34; Rimljanima 13:11.

“Živimo u završnim danima zemaljske povijesti. Proročanstvo se naglo ispunjava. Trenuci kušnje brzo prolaze. Ni na trenutak ne smijemo gubiti vrijeme. Ne dopustimo da budemo zatečeni kako spavamo na straži. Neka nitko ne govori u svom srcu ili svojim djelima: ‘Neće moj gospodar još zadugo doći’. Vijest o skorom Kristovom dolasku treba objaviti ozbiljnim riječima opomene. Uvjeravajmo ljude i žene posvuda da se pokaju i da bježe od gnjeva koji ide. Moramo ih pokrenuti da odmah započnu s pripremom, jer malo znamo o onome što nam predstoji. Propovjednici i članovi trebaju odlaziti u polja koja dozrijevaju te opominjati lakomislene i ravnodušne da traže Gospoda dok se može naći. Radnici će naći žetvu gdje god budu objavljivali zaboravljenu biblijsku istinu. Naći će one koji će primiti istinu i koji će svoj život posvetiti pridobivanju duša za Krista.” – Svjedočanstva, sv. 8, str. 270.
b. Koje djelo danas treba napredovati? Nehemija 2:18; Psalam 94:16.

“Gospod želi da Njegov narod ustane i izvrši zadatak koji mu je povjeren. Odgovornost da se upozori svijet ne leži samo na radnicima u misionarskom djelu. Članovi crkve trebaju sudjelovati u spašavanju duša. Misionarskim posjetima i mudrom raspodjelom naše literature može se stići do mnogih koji nikada nisu bili upozoreni. Neka se organiziraju grupe koje će poći u potragu za dušama. Neka članovi crkve posjete svoje susjede i otvore pred njima Sveto Pismo. Neki će možda biti određeni da rade ‚među ogradama‘ i na taj način, mudrim planiranjem, istina može biti propovijedana u svim područjima. Ustrajnošću i upornošću u ovom poslu povećat će se i sposobnosti, i mnogi će vidjeti plodove svog rada u spašavanju duša. Oni koji su obraćeni zauzvrat će poučavati druge. Tako će sjeme biti posijano na mnogim mjestima i istina će biti objavljena svima.”—The Review and Herald, 25. siječnja 1912.
“Sada imamo opomene koje možemo uputiti i posao koji možemo obaviti, jer će uskoro nastati teškoće kakve ne možemo ni zamisliti.” – Evangelizam, str. 218.
Utorak 22. ožujka
3. OŽIVLJAVANJE SUHIH KOSTIJU
a. U viđenju danom proroku Ezekielu o dolini punoj suhih kostiju, što je Bog obećao da će učiniti s njima? Ezekiel 37:5, 6. Što je predstavljalo izvor sile koja je oživjela te suhe kosti? Ezekiel 37: 13, 14.

“Kakvu li silu moramo dobiti od Boga da bi ledena srca, koja imaju samo zakonsku religiju, mogla bolje uvidjeti stvari koje su im osigurane - Krista i Njegovu pravednost! Životvorna poruka bila je nužna da bi se suhim kostima udahnuo život.”—Odabrane poruke, 3. knjiga, str. 177.
„No sličnost sa suhim kostima ne može se primijeniti samo na svijet, već isto tako i na one koji su bili blagoslovljeni velikom svjetlošću. Oni su također slični ovim skeletima koje je prorok vidio u dolini. Imaju ljudski oblik tijela i kostiju, ali im nedostaje duhovni život. U ovoj proročkoj usporedbi ljudi se nisu oblikovali samim pribiranjem i spajanjem kostiju, jer to nije dovoljno da bi organizam mogao skladno funkcionirati. Da bi mogli ustati i obavljati životne aktivnosti, ova tijela su morala biti nadahnuta duhom života. Te kosti predstavljaju dom Izraelov – Božju crkvu. Nada crkve je samo u životvornom utjecaju Svetog Duha. Gospod mora udahnuti svoj duh u te suhe kosti da bi mogle oživjeti.“ - Biblijski komentari, 4. dio, str. 1165.
b. Što sve obuhvaća proces oživljavanja? Otkrivenje 3:19, 20; 2. Timoteju 4:2.

“Anđeli idu od crkve do crkve, obavljajući svoj zadatak. I Krist kuca na vrata vašeg srca u želji da Mu omogućite ulazak. Ali ne poštuju se oni koje Bog koristi kao svoja oruđa da bude pripadnike crkve i da im ukazuju na njihovo duhovno siromaštvo. Glas vjernog i istinitog Svjedoka čuje se u ukorima i opomenama, ali to se ne uvažava i ne sluša. Ljudi radije nastavljaju svojim putovima nego putem Gospodnjim zato što njihovo vlastito „ja“ nije razapeto u njihovom srcu. To je razlog što Bogom dana svjetlost ima tako malo utjecaja na um i srce. ‚Budi, stoga, revan i pokaj se.‘”—The Review and Herald, 18. prosinca 1888.
„Oni koji nose poruku svijetu trebaju revno tražiti Gospoda kako bi se na njih mogao obilno spustiti Njegov Sveti Duh. Nemate vremena za gubljenje. Molite se za Božju silu kako biste mogli uspješno raditi za one koji su blizu i one koji su daleko.“ –Odabrane poruke, 1. knjiga, str. 92.
Srijeda 23. ožujka
4. UZDIZATI KRISTA
a. Što je ono što privlači pažnju probuđenih i oživljenih Božjih glasnika? Psalam 17:15; Ivan 17:3; 1. Korinćanima 2:1, 2.

“Duboka, usrdna pobožnost u obitelji, u crkvi i u susjedstvu navest će duše da zapaze čudesne stvari u zakonu i da vide slavnu istinu o Kristu - našoj pravednosti…
Oni koji imaju pred sobom otkrivenu istinu za ovo vrijeme, snose veliku odgovornost. Moraju objaviti neophodnost pokajanja pred Bogom i vjeru u našeg Gospodina Isusa Krista. Moraju razmišljati o Kristovom križu i usmjeriti pažnju svake duše na Božje Janje koje je uzelo na sebe grijehe svijeta. Krist u svom samoodricanju, Krist u svojoj uniženosti, Krist u svojoj čistoći, Njegova svetost, Krist u svojoj neusporedivoj ljubavi - to su teme koje treba unijeti u svaku propovijed. Bilo mi je pokazano da se među Božjim narodom mora dogoditi veliko buđenje. Mnogi od onih čija su imena u crkvenim knjigama neobraćeni su. Neka oni koji su posvećeni djelu ponavljaju sljedeće riječi: (Ivan 3:16).“ —The Review and Herald, 13. kolovoza 1889.
“Jedan interes će prevagnuti, jedna tema će nadvladati sve ostale: Krist naša Pravednost.”—The Paulson Collection, str. 342.
b. Kako će probuđeni i oživljeni Božji sluga reagirati kad se suoči s protivljenjem poruci upozorenja? Joel 2:17; Rimljanima 12:12; Efežanima 6:18.

“Bog je pripadnicima svog naroda uvijek pritjecao u pomoć u njihovoj najvećoj nevolji, kad je već izgledalo da nema nikakve nade za izbavljenje. Namjere bezbožnih ljudi, neprijatelja Njegove crkve, nisu izvan dohvata Njegove sile i Njegove providnosti koja upravlja svim mogućim zbivanjima i pojavama. On može utjecati na srca državnika; gnjev, uzavrelost i neprijateljstvo onih koji mrze Njega, Njegovu istinu i Njegov narod, On može odvratiti na sasvim drugu stranu „kao što savija potoke vodene“ (Izreke 21:1) - ako je to Njegova volja. Molitva pokreće ruku Svemogućega. Onaj koji održava bezbroj zvijezda na nebeskom svodu, čija riječ vlada valovima dubokih oceana, taj isti Svemoćni Stvoritelj uzet će u zaštitu svoje izabrane kada Ga prizovu u vjeri. Obuzdat će sile tame sve dok svijet ne bude opomenut i dok se svi oni koji poslušaju opomenu ne pripreme za ovaj sukob.” – Svjedočanstva, sv. 5, str. 427.
Četvrtak 24. ožujka
5. U IŠČEKIVANJU BLAŽENE NADE
a. Koju veliku prednost imamo dok se pripremamo za Kristov skori povratak? Luka 8:16; Izaija 60:1.

“Prednost je svake duše da bude živi provodnik preko kojega Bog može prenijeti svijetu blago svoje milosti, neizmjerno Kristovo bogatstvo. Krist ni za čime ne čezne toliko kao za ljudima koji bi bili u stanju predstaviti svijetu Njegov Duh i karakter. I doista, svijet najviše treba ljude koji bi svojim životom otkrili Kristovu ljubav. Cijelo Nebo čeka na one preko kojih bi se moglo izliti sveto ulje i donijeti radost i blagoslov srcima ljudi.“ – Kristove priče, str. 419.
b. Imajući u vidu da je Kristov drugi dolazak blizu, kako danas trebamo živjeti? 2. Petrova 3:11, 12; Titu 2:11–13.

“Krist se pobrinuo za sve mogućnosti kako bi Njegova crkva postala preobraženo tijelo koje će – obasjano Onim koji je Svjetlost svijeta - imati slavu Emanuelovu. On želi da svaki kršćanin bude okružen duhovnim ozračjem svjetlosti i mira te da u svom životu otkrivamo Njegovu radost.” – Kristove priče, str. 382.
“Gospodin dolazi. Podignite glavu i radujte se… To je dobra, radosna vijest koja treba ispuniti oduševljenjem svaku dušu. O njoj bismo trebali često govoriti u svojim domovima i prenositi ju ljudima koje srećemo na ulici. Može li se objavljivati nešto radosnije!” – Evangelizam, str. 218.
Petak 25. ožujka
PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE
1. U kojem smislu je poruka Laodiceji puna ohrabrenja za nas?
2. Koji su neki od praktičnih načina kako članovi crkve mogu doprijeti do duša koje su oko njih?
3. Kako se viđenje o suhim kostima može primijeniti na one koji imaju veliku svjetlost?
4. Na koje će sve načine Bog nadvladati sile tame kada se Njegov narod bude vjerno molio?
5. Na koji način će Božji narod proširiti radosnu poruku za današnje vrijeme?

Adresa

Reformni pokret
adventista sedmog dana

Ribnička 12
10110 Zagreb
Gdje smo: KARTA

Bogoslužja

Subotom
09:30 - 10:30 subotnja škola
11:00 - 12:00 propovijed

Radno vrijeme ureda
ponedjeljak - četvrtak
11:00 - 15:00
Informacije:
01 3634 067 / 099 5115 225

Kontakt

ZAGREB - centrala
Ribnička 12
tel. 01/3634 067
info@rpasd.hr
OIB: 12980410812