SJ LifeMag - шаблон joomla Новости

BL1.2018

1.Kandidat za nebo

1. Lekcija Subota, 6. siječnja 2018.

Kandidat za nebo

„Vjerom Henok bî prenesen da ne vidi smrti, i ne nađe se jer ga je prenio Bog. Prije naime nego bijaše prenesen primi svjedočanstvo da je ugodio Bogu. “ – Hebrejima 11:5.

„Koliko su se puta oni koji su vjerovali Božjoj riječi, iako sami po sebi potpuno bespomoćni, oduprijeli sili cijeloga svijeta — Henok, neporočan u srcu, svet u životu, držeći se čvrsto svoje vjere u pobjedu pravednosti nasuprot pokvarenom i podsmjehivanju sklonom naraštaju; “ – Education, str. 254.

Pročitati: Patrijarsi i proroci, str. 84–89..

Nedjelja 31. prosinca

1. U VREMENU MORALNE IZOPAČENOSTI

a. Kako možemo opisati iskustvo sedmog čovjeka od Adama, i kako je njegovo okruženje uspoređeno s današnjim? Postanak 5:18-22.

 „ Nikad do tada nije bilo niti će ikad biti vremena kad će moralna tama biti tako gusta kao što je bila kad je Henok živio životom besprijekorne pravednosti.“ – Komentari biblijskih tekstova, 1088.1

„ Henok je bio izložen kušnjama kao i mi. Bio je okružen društvom koje nije bilo nimalo sklonije pravednosti od našega. Ozračje koje je udisao bilo je uprljano grijehom i pokvarenošću kao i u naše vrijeme ali on je živio svetim životom. “ – Svjedočanstva, vol. 2, str. 122.

„Moja braćo i sestre, ne smijemo si dozvoliti da nas nosi struja popularnih, široko rasprostranjenih shvaćanja. Naš sadašnji zadatak je izaći iz svijeta i biti poseban narod. To je jedini put i način da uvijek živimo u skladu s Božjom voljom, kao što je to Henok činio.“ – Svjedočanstva, vol. 5, str. 535.

„Henok nije hodio s Bogom u zanosu ili viziji, nego u svim dužnostima svakodnevnog života. On nije postao pustinjak, nije se potpuno odvojio od svijeta, jer je u svijetu trebao izvršiti djelo za Boga.“ – Svjedočanstva, vol. 8, pstr. 329, 330.

Ponedjeljak 1. siječnja

2. ZDRAVI STRAH OD BOGA

a. Što u Henokovom iskustvu s Bogom treba i nas nadahnuti? Postanak 5:23,24.

 „Gospod je ljubio Henoka jer Ga je nepokolebljivo slijedio izbjegavajući bezakonje, tragajući iskreno za nebeskim znanjem kako bi mogao što savršenije vršiti Njegovu volju. Žudio je za još potpunijim sjedinjenjem s Bogom kojega se bojao i kojega je poštovao i obožavao. Bog nije mogao dopustiti da Henok umre kao i drugi ljudi nego je poslao svoje anđele da ga uzmu na nebo kako ne bi okusio smrti.“ – Spiritual Gifts, vol. 3, str. 57.

„Tri stotine godina Henok je nastojao očistiti svoje srce kako bi se uskladio s Nebom…

„Bog nas poziva na takvo zajedništvo. Karakter onih koji će biti otkupljeni pri Isusovom drugom dolasku mora biti jednako svet kao Henokov.“ – Sluge Evanđelja, str. 53, 54.

b. Što je pokazano prvom proroku u povijesti, i zašto mu je bila otkrivena takva vizija? Juda 14.15.

 „Henok je bio prvi prorok na ovome svijetu.... Svojim životom bio je uzor kršćanske dosljednosti. Samo sveta usta trebaju izgovarati Božje riječi osuđivanja grijeha.“ – Komentari biblijskih tekstova, 1. 1088.2

c. Kakvo ponašanje posebno izaziva Božji gnjev u kršćanskoj eri? Juda 5-8,10,11,16; Matej 11:20,23,24.

 „U svjetlu Spasiteljeva upozorenja sudbina Sodome svečani je ukor ne samo onima koji su krivi za širenje grijeha već svima koji se igraju sa svjetlošću i prednostima koje su im upućene s Neba...

„Gradovima ravnice lakše će biti na dan suda nego onima koji su poznavali Kristovu ljubav a ipak se okrenuli i izabrali zadovoljstva grješna svijeta.“ – Patrijarsi i proroci, str. 165.

Utorak 2. siječnja

3. CILJ UVIJEK PRED OČIMA

a. Kako je Henok održao svoju čistoću? I Korinćanima 15:33; Titu 1:15,16.

 „Henok za sebe nije izabrao boravište među bezbožnicima. Nije se nastanio u Sodomi misleći kako će je spasiti. Smjestio se sa svojom obitelji tamo gdje je atmosfera bila što čišća. Zatim bi odatle povremeno odlazio među stanovnike svijeta prenoseći im Bogom danu poruku. Svako posjećivanje svijeta bilo je za njega vrlo bolno. Svaki put bi zapazio i shvatio ponešto o gubi grijeha. Objavivši svijetu svoju poruku, svaki put je sa sobom u svoje usamljeno i povučeno boravište poveo i nekog od onih koji su primili opomenu. Neki od njih postali su pobjednici i kao takvi umrli prije nego što je potop došao na svijet. Ali neki, živeći tako dugo pod izopačenim utjecajem grijeha, nisu mogli podnijeti atmosferu pravednosti i ispravnosti.“ – Komentari biblijskih tekstova, tom 1. 1087.10

„Što je (Henokov) zadatak bio veći i hitniji, to su mu molitve bile ustrajnije i usrdnije. S vremena na vrijeme potpuno se povlačio iz društva. Nakon što bi se neko vrijeme zadržao među ljudima radeći za njih poukama i primjerom, ponovno bi se povlačio u samoću, osjećajući glad i žeđ za božanskim znanjem koje je samo Bog mogao dati.“ – Sluge Evanđelja, str. 52.

b. Što možemo naučiti iz Henokovog stava? Jevrejima 11:5.

 „Henok je I danju I noću razmišljao o bekrajnoj, nedokučivoj Božjoj ljubavi koja se otkrila u Kristu. Svom usrdnošću svoje duše nastojao je tu ljubav otkriti onima među kojima je živio...

„Kad je svojim očima vidio prizore iz budućnosti, Henok je postao propovjednik pravednosti, prenoseći Božju poruku svima koji su htjeli slušati riječi opomene...

„Oni koji su slušali osjetili su kako Božja sila djeluje preko Njegovog sluge. Neki su poslušali opomenu i odrekli se svojih grijeha ali se puno ljudi podsmjehivalo svečanoj poruci. U ovim posljednjim danima Božji službenici moraju svijetu objaviti sličnu poruku iako će i oni naići na nevjerovanje i podsmijeh.“ – Svjedočanstva, vol. 8, str. 329, 330.

Srijeda 3. siječnja

4. POSTATI SLIČAN KRISTU

a. U kojem smislu Henokov cilj treba biti primjer i nama danas? Galaćanima 6:8,9.

 „Kako su godine prolazile, plima ljudskih bezakonja postajala je sve dublja i dublja, skupljali su se sve mračniji i mračniji oblaci božanskog suda ali se Henok – svjedok vjere – držao svog puta, opominjući, preklinjući i poučavajući, trudeći se suzbiti plimu bezakonja i zaustaviti strijele osvete.

„Ljudi tog pokoljenja smijali su se ludosti onoga koji se nije trudio skupljati zlato i srebro niti steći imovinu na ovom svijetu. Ali Henokovo je srce težilo za vječnim bogatstvima.“ – Svjedočanstva, vol. 8, str. 330.

b. Što treba upravljati našim svakodnevnim odlukama? II Korinćanima 5:7; Hošea 14:9.

 „Što je veće bilo postojeće bezakonje, to je usrdnija bila (Henokova) čežnja za vječnim domom. Iako se još uvijek nalazio na zemlji, on je vjerom boravio u kraljevstvu svjetlosti.“ – Svjedočanstva, vol. 8, str. 330, 331..

„Je li Henok stvarno vidio Boga na svojoj strani? Samo vjerom. On je bio svjestan da je Gospod tu, i dosljedno se i nepokolebljivo držao načela istine. Mi, isto tako, trebamo uvijek živjeti prema Božjoj volji. Kad budemo tako činili, naše će lice biti obasjano svjetlošću Njegove prisutnosti a kad se sastanemo jedni s drugima govorit ćemo o Njegovoj sili, naglašavajući uvijek: Slava Bogu...

„Na kraju će na nebo biti uzeti samo oni koji su na ovoj zemlji održavali stalnu vezu s Bogom.

„Oni koji pokazuju da im je život skriven s Kristom u Bogu prikazivat će Njega uvijek u svakom svom životnom postupku. Sebičnost i vlastito ja bit će potpuno iskorijenjeni.

„Potrudimo se shvatiti slabosti toliko svojstvene ljudima, uviđajući da čovjek pada upravo onda kad o sebi ima visoko mišljenje. Onda ćemo biti ispunjeni željom da budemo upravo onakvi kakvi prema Božjoj namjeri i želji trebamo biti – čisti, plemeniti i posvećeni... Jedina želja naše duše bit će da postanemo slični Njemu.

„To je bila želja koja je ispunjavala Henokovo srce... On nije sam određivao svoj put niti je pak isticao svoju volju smatrajući se dovoljno sposobnim za upravljanje svojim životom. Težio je samo postati sličan božanskom Uzoru.“ – Komentari biblijskih tekstova, tom1, str. 1087.

Četvrtak 4. siječnja

5. PROCES ČIŠĆENJA

a. Opišite konačnu pobjedu svih onih koji imaju isti cilj kao i Henok. Matej 5:8.

 „Nebo je puno blagoslova koje On jedva čeka da izlije na one koji usrdno mole za pomoć koju samo Gospod može dati. Henok je vjerom stalno gledao u Isusa, u molitvi se pozivao na Njega vjerujući da će se svaka Božja riječ zaista ispuniti, tako da je ovaj sveti čovjek stalno hodio s Bogom. On se čvrsto držao Boga i bio na njegovoj strani pokoravajući se svakoj Njegovoj riječi.“ – Komentari biblijskih tekstova, tom1. str. 1087.

„Kako je malo onih koji su svjesni da imaju idole koji su im vrlo dragi i njeguju grijeh! Bog vidi te grijehe koji su vas potpuno zaslijepili i svojim ‘oštrim nožem’ On ponekad zareže jako duboko kako bi vas oslobodio tih izuzetno voljenih grijeha. Svatko od vas želi sam izabrati proces čišćenja kroz koji mora proći. Kako teško svatko od nas pristaje na razapinjanje svojeg 'ja'; ali kad se to prepusti Bogu kao Onome koji zna sve naše slabosti i našu grešnost, On će izabrati najbolji način da se postignu željeni rezultati. Henok je hodio s Bogom zahvaljujući stalnim borbama i jednostavnoj vjeri. To može biti iskustvo i svakoga od nas. Potpunim obraćenjem i promjenom u svom životu možete zaista biti Božja djeca, ne samo poznavajući Njegovu volju nego navodeći svojim primjerom i druge na to da smjerno pođu putem poslušnosti i posvećenja.“ – Svjedočanstva, vol. 3, str. 543

„(Henok) je živio u vremenu pokvarenosti i oko njega je sve bilo izopačeno ali se vježbao u pobožnosti i težnji za čistoćom. Govorio je o nebeskim stvarima. Educirao je svoj um da se kreće u tom smjeru i stoga je na njemu bio pečat božanskog. Njegovo je lice bilo obasjano svjetlošću koja je sjajila s Isusovog lica.“ – Svjedočanstva, vol. 2, str. 122.

Petak 5. siječnja

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

1. Što trebamo shvatiti o Henokovoj generaciji?

2. Što trebamo naučiti iz sudbine Sodome?

3. Objasnite Henokovo ponašanje u vezi s njegovim okruženjem.

4. Koji je cilj Henok imao na umu dok je proučavao Božju riječ?

5. Kako nam ovotjedna lekcija donosi nadu?

2. Zagonetka iskušenja

2. Lekcija Subota, 13. siječnja 2018.

Zagonetka iskušenja

„ Ali on poznaje put kojim hodim; neka me iskuša, kao zlato ću izaći.“ – Job 23:10.

„Duša koja je prošla kroz stradanje postala je strpljiva, povjerljiva, pobjedonosna u Gospodu, pod najtežim okolnostima.“ – Testimonies to Ministers, str. 355.

Pročitati: Messages to Young People, str. 78-80, 94-98; Rani spisi, str. 46–48.

Nedjelja 7. siječnja

1. NEVINA META

a. Što je zapisano o Jobovom karakteru? Job 1:1; 29:15; 31:6.

 „Job nije zapostavljao ni svoje dužnosti prema onima koji nisu pripadali njegovom domaćinstvu. On je bio pun milosrđa, blagonaklonosti i dobrote i uvijek je mislio na interese drugih.“ – The Review and Herald, August 30, 1881.

b. Objasnite problematične utjecaje koji djeluju u ovom svijetu, skriveni iza kulisa – i zašto ih trebamo biti svjesni. Efežanima 6:12.

 “Od Adamovih dana pa sve do današnjeg vremena naš je neprijatelj koristio svoju moć kako bi tlačio i uništavao. Sada se priprema za posljednju veliku bitku protiv Crkve. Svi koji žele slijediti Isusa bit će uvučeni u sukob s tim nemilosrdnim neprijateljem. Što vjernije kršćanin oponaša svoj božanski Uzor, to je sigurnije da će postati meta sotoninih napada.“– Velika borba, str. 510

„Kad bi se vaše oči otvorile i vidjele djelovanje sila dobra i zla, onda ne bi više bilo lakomislenosti, taštine i šala.“ – Svjedočanstva, vol. 6, str. 41.

Ponedjeljak 8. siječnja

2. RODITELJSKA BUDNOST

a. Koju važnu opomenu roditelji trebaju primiti iz Jobove opreznosti po pitanju velike borbe između dobra i zla? Job 1:4,Job 1:5.

„Za roditelje bi bilo jako dobro da pouke o postojanosti i pobožnosti nauče od ovog čovjeka iz zemlje Uza. Job... se najusrdnije zalagao za spasenje svoje obitelji. Za vrijeme slavlja koja su priređivali njegovi sinovi i kćeri, on je strahovao da mu djeca nisu sagriješila protiv Boga čineći što nije Njemu po volji. Kao vjeran svećenik obitelji on je prinosio žrtve za svakoga od njih pojedinačno. On je znao koliko je grijeh odvratan u Božjim očima te ga je pomisao, da su njegova djeca mogla zaboraviti na božanske zahtjeve, navodila na to da se kod Boga najusrdnije zalaže za njih.“ – The Review and Herald, August 30, 1881.

„Najveći dio odgovornosti vi prebacujete na propovjednika i smatrate ga odgovornim za duše svoje djece a ne uviđate svoju osobnu odgovornost... Svojim osobnim primjerom i propustima da svoje sinove i kćeri stalno poučavate vi ih zapravo kvarite; a onda, unatoč takvom nedostatku odgoja u domu, očekujete da propovjednik ispravlja posljedice vašeg svakodnevnog utjecaja i učini čudo u izgrađivanju vrlina i pobožnosti u njihovom srcu i životu. Kad propovjednik u svojoj crkvi učini sve što je u njegovoj moći kako bi one koji zastranjuju, strpljivim poučavanjem, vjernim savjetovanjem i usrdnim molitvama vratio na pravi put i spasio od propasti, a ipak ne uspije u tome, očevi i majke često na njega prebacuju krivnju što njihova djeca nisu među obraćenima, iako je to možda posljedica upravo njihove nemarnosti. Teret odgovornosti za djecu uglavnom je na roditeljima; a jesu li oni voljni prihvatiti zadatak koji im je Bog povjerio i savjesno i vjerno ga izvršavati? Jesu li spremni putem kršćanskog razvoja nastaviti u poniznosti, strpljivosti i ustrajnosti – naprijed i samo naprijed, učeći tako i svoju djecu?“ – Svjedočanstva, vol. 5, str. 494, 495.

„Zadatak roditelja je poučavati pravilo po pravilo, zapovijed po zapovijed, malo ovdje, malo ondje. Ispravljajte grešne težnje ne s gnjevom nego s ljubavlju. Djeca bi mogla biti spašena kad bi majka i otac vjerno izvršavali svoje djelo...

„Djecu poučavamo ono što bismo željeli da oni sprovode u životu. Ako želimo da naša djeca budu neporočna, čedna i plemenita, i mi moramo biti takvi. Ako smo varalice, tvrdeći da smo Božja djeca, dok naše nestrpljenje, razdražljivost i prevara pokazuju da smo zapravo djeca sotone, naša djeca neće biti ništa bolja od nas. Sav trud roditelji bi trebali uložiti u usavršavanje kršćanskog karaktera.“ – The Review and Herald, April 14, 1885.

Utorak 9. siječnja

3. IZBIJA TRAGEDIJA...

a. Što je uzrokovalo sotonin gnjev protiv Joba? Job 1:6-11.

 b. Unatoč Jobovoj vjernosti, koji ga je niz šokantnih događaja uskoro snašao u vezi s njegovim zemaljskim imanjem i životom njegove djece? Job 1:12-19.

 „Nije sva patnja posljedica pokvarenog života. Job nam je dan kao primjer čovjeka kojem je sotona uz Božje dopuštenje mogao nanijeti bol. Neprijatelj mu je oduzeo sve što je posjedovao; njegove su obiteljske veze bile raskinute; djeca su mu bila oduzeta.“ – The Signs of the Times, June 21, 1899.

c. Što možemo naučiti iz Jobovog odgovora na ova iskušenja? Job 1:20-22.

 „Krist je naš Vodič i Utešitelj, koji nas tješi u svim našim nevoljama. Kad nam daje da otpijemo gorak gutljaj, On istovremeno primiče čašu blagoslova našim usnama. On ispunjava srce predanjem, radošću i mirom koji dolaze s vjerom i omogućuje nam da s predanjem kažemo: Ne moja volja, nego neka bude Tvoja volja, Gospode.“ – Selected Messages knj. 2, str. 270.

d. Iako suočeni sa sotoninim teškim optužbama pred cijelim svemirom, zašto i dalje možemo imati nadu? Job 2:1-6.

 „Nema takve sile u cijeloj sotonskoj vojsci koja bi mogla onesposobiti dušu koja se uzda s jednostavnim povjerenjem u mudrost koja dolazi od Boga.

„Krist je naša čvrsta kula i Sotona nema moći nad dušom koja hodi u poniznosti uma pred Bogom. . . U Kristu je savršena i potpuna pomoć svakoj kušanoj duši. Opasnosti vrebaju na svakom koraku ali cijelo nebo pazi na to da nitko ne bude kušan više nego što može izdržati. - Moj život danas, str. 316

Srijeda 10. siječnja

4. ODGOVORITI VJEROM I MUDROŠĆU

a. Objasnite sotonine daljnje napade na Joba i odgovor vjernog čovjeka iz Uza. Job 2:8-10.

 „Job je bio lišen svega što je imao na ovom svijetu a zatim i obolio od tako strašne bolesti da su ga se gnušali i rođaci i prijatelji a ipak se nije prestao držati svoje čestitosti i svoje odanosti Bogu.“ – Svjedočanstva, vol. 4, str. 525.

b. Što otkriva neizmjernu dubinu Jobove tragedije? Job 2:11-13.

 c. Što je Job shvatio o svojoj nevolji i kako apostol Petar ponavlja ove misli u našu korist? Job 23:8-10; 1. Petrova 1:3,6,7.

 „Činjenica da smo pozvani trpjeti nevolje dokazuje da Gospod Isus vidi u nama nešto jako dragocjeno što želi da se razvije. Kad u nama ne bi vidio ništa čime se može slaviti Njegovo ime, On ne bi trošio vrijeme da nas oplemeni. Mi se ne mučimo oko obrezivanja kupina. Krist ne kali bezvrijedno kamenje u svom ognju, nego dragocjenu rudu.“ – Svjedočanstva, vol. 7, str. 214.

d. Zašto Bog želi da razumijemo vrijednost iskušenja? 1. Petrova 4:12,13.

 „Oganj kušanja ne uništava nego pročišćava, oplemenjuje i posvećuje. Bez iskušenja ne bismo shvatili koliko nam je potreban Bog i koliko nam je nužna Njegova pomoć te bismo postali oholi i zadovoljni samima sobom...

„Tvoj nebeski Otac ljubi te i želi privući k sebi kušnjama koje se tebi čine previše stroge.“ – Svjedočanstva, vol. 8, str. 123, 124.

„Ne smijemo obeščašćivati Boga žalosnim prepričavanjem iskušenja koja nam se čine mučna i teška. Sva iskušenja koja primamo kao odgojna sredstva rezultirat će radošću.“ – Svjedočanstva, vol. 6, str. 365.

Četvrtak 11. siječnja

5. PRIPREMA ZA VEĆE BLAGOSLOVE

a. Što Gospod želi da imamo na umu usred neočekivanih, oštrih i žestokih iskušenja? Jeremija 29:11; Ivan 16:33.

 „Bog svoju djecu vodi putem koji njima nije poznat ali On nikada ne zaboravlja niti odbacuje one koji se pouzdaju u Njega. On je dopustio da se Jobu dogode muke i nevolje ali nije ga zaboravio... Upravo ona iskušenja koja najviše testiraju našu vjeru i ostavljaju dojam kao da nas je Bog napustio, trebaju nas najviše približiti Kristu, kako bismo sve svoje terete položili pred Njegove noge i primili mir koji će nam On dati u zamjenu za sve to.

„Bog je svoj narod uvijek provjeravao u vatrenoj peći nevolja. U plamenu užarene peći pravo se zlato kršćanskog karaktera odvaja od nečistoće. Isus budno prati proces pročišćavanja; On zna što je potrebno kako bi se dragocjeni metal očistio i odražavao Njegovu ljubav. Upravo tim teškim kušanjima i provjeravanjem Bog disciplinira svoje sluge. On vidi da pojedini imaju sposobnosti koje bi se uspješno mogle upotrijebiti u napredovanju Njegovog djela i takve On stavlja na kušnju; u svjoj providnosti On ih dovodi u okolnosti koje testiraju njihov karakter te im otkrivaju nedostatke i slabosti za koje čak ni oni sami nisu znali. On im pruža priliku da te nedostatke otklone i osposobe se za službu Njemu. Pokazuje im njihove slabosti i uči ih da se oslone na Njega jer On je njihova jedina pomoć i sigurnost. Tako se ostvaruje Njegov cilj. Oni se izgrađuju, odgajaju, discipliniraju i pripremaju za ispunjavanje velikog zadatka, zbog kojeg su i dobili svoje sposobnosti.“ – Patrijarsi i proroci, str. 129, 130.

Petak 12. siječnja

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

1. Kako stalna svijest o velikoj borbi treba utjecati na nas?

2. Što roditelji trebaju shvatiti, dok velika borba postaje sve jača i žešća?

3. Zašto je Job mogao relativno mirno odgovoriti na napade?

4. Čega se trebam sjetiti kad me sljedeći put snađe neočekivano iskušenje?

5. Zašto ćemo rasti ako na iskušenja gledamo s malo više zrelosti?

3. Jobova strpljivost

3. lekcija Subota, 20. siječnja 2018.

Jobova strpljivost

“Evo, blaženima zovemo one koji ustrajaše. Za postojanost Jobovu čuste. (Jakov 5:11, prvi dio).

„Bog je dozvolio da te snađu sva ta iskušenja kako bi, prolazeći kroz sve to, iskusio miroljubive plodove pravednosti.“ – Svjedočanstva, vol. 3, str. 416.

Pročitati: Svjedočanstva, vol. 5, str. 341–348.

Nedjelja 14. siječnja

1. NADA IZA OBLAKA

a. Kako se Job, s obzirom na to da je bio samo čovjek, osjećao zbog svojih nevolja? Job 3:1-3,Job 3:9-11,Job 3:20-22.

 b. O čemu svi mi trebamo razmišljati u teškim vremenima? Job 5:17-19.

 „ Pravi trenutak da pokažemo vjeru jest kad se osjećamo lišeni Duha. Kad se čini da gusti oblaci tame lebde nad umom, tada je vrijeme da živa vjera probije tamu i rasprši oblake.“ – Rani spisi, str. 72.

„Krist prilazi svakoj ranjenoj duši da je iscijeli. Život pun bolnih gubitaka, žalosti i patnje može se razvedriti dragocjenim otkrivanjem Njegove nazočnosti.

„Bog ne želi da ostanemo pritisnuti nijemom boli, ranjena i slomljena srca. On želi da podignemo pogled i gledamo Njegovo drago lice puno ljubavi. Dragi Spasitelj stoji pokraj mnogih čije su oči tako obnevidjele od suza da Ga ne mogu prepoznati. Čezne uzeti naše ruke i potaknuti nas da gledamo u Njega s jednostavnom vjerom, dopuštajući Mu da nas vodi. Njegovo je srce otvoreno za naše duboke žalosti, tuge i nevolje. Spasitelj nas je ljubio vječnom ljubavlju i okruživao nježnom dobrotom. Srcem se uvijek možemo osloniti na Njega i neprekidno razmišljati o Njegovoj nježnoj dobroti i ljubavi. On će uzdignuti dušu iznad svakodnevnih tuga i nevolja i dati joj mir.“ – Misli s Gore blagoslova, str. 12

Ponedjeljak 15. siječnja

2. ČIJE SMO SRCE SKLONI ISPITIVATI?

a. Zašto je Job težio preispitivanju svog srca? Izreke 26:2; Job 9:1-4; 10:1,2.

„Životna su iskustva u velikoj mjeri plod naših vlastitih misli i djela.“ - Education, str. 146.

b. Zašto je pametno slijediti Jobov primjer preispitivanja kad nas snađu neočekivane patnje? II Korinćanima 13:5; Psalam 139:23,24.

„Kad bi svatko ispitao i uvidio koji grijesi leže skriveni u njegovom srcu i zatvaraju vrata Isusu, on bi shvatio djelo koje treba izvršiti i bio bi spreman vidjeti druge boljima od sebe. On više ne bi težio za tim da izvadi trun iz oka svog brata, dok se u njegovom vlastitom oku nalazi brvno.“ – Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, str. 213.

c. Zašto nas Isus upozorava da ne sudimo brzo o uzroku tuđih patnji? Luka 13:1-5.

d. Obrazložite Jobov odgovor kad su njegovi prijatelji pogrešno procijenili njegovu nevolju. Job 16:1-3.

„ Još jedna kap gorčine bila je dodana (Jobovoj) čaši. Njegovi prijatelji, smatrajući da je nevolja samo kazna za grijeh, napadali su njegovu izranjenu i opterećenu dušu svojim optužbama da je činio zlo.“ – Education, str. 155.

„ Svijet je preplavljen bezbožnošću, međutim patnja i stradanje nisu uvijek posljedica izopačenog načina života. Job nam je u Božjoj riječi sasvim jasno prikazan kao čovjek kojeg je sotona, kad mu je to bilo dopušteno, izložio teškoj kušnji i patnjama. Neprijatelj ga je lišio svega što je u životu posjedovao. Djeca su mu bila otrgnuta od njega a sve obiteljske veze raskinute, tijelo mu je za izvjesno vrijeme bilo prekriveno odvratnim, groznim i ljutim ranama te je strašno patio. Prijatelji koji su ga došli tješiti nastojali su ga uvjeriti u to da je sam svojim grješnim životom prouzrokovao sve te patnje i stradanja. Međutim, on se brani i pobijajući optužbe svojih prijatelja izjavljuje: 'Kako ste mi svi vi mučni tješioci' (Job :16,Job :2). Nastojeći ga uporno prikazati krivim pred Bogom i zaslužnim Njegove kazne, dovodili su ga u još teže iskušenje a Boga su prikazivali u lažnoj svjetlosti.“ – Komentari biblijskih tekstova, tom3, str. 1140.

Utorak 16. siječnja

3. SLIČAN BOŽANSKOM UTJEŠITELJU

a. Što trebamo naučiti iz Jobovog stava prema svojim prijateljima? Job 16:4,Job 16:5.

 „Neka nijedan kršćanin ne bude tužilac svoje braće. Sotona je onaj koji nosi tu titulu; on ih optužuje pred Bogom dan i noć, on potiče neprijatelje naše vjere da nas kleveću a navodi i one koji imaju istu dragocjenu vjeru da kritiziraju i osuđuju jedni druge. Mi ne trebamo sudjelovati u njegovom djelu. Ovo su dani iskušenja i velike opasnosti, neprijatelj duša na tragu je svakome od nas; i dok stojimo odvojeni od svijeta, trebamo zajedno napredovati u vjeri i ljubavi. Kad smo sjedinjeni, snažni smo; razjedinjeni smo slabi.

„Mi smo pozvani na to da ljubimo jedni druge kao braća, da budemo plemeniti, ljubazni, strpljivi, čašću uzdižući jedan drugoga.“ – Historical Sketches, str. 213, 214.

b. Kako, poput Psalmiste, trebamo pronaći utjehu kad nas nijedno ljudsko biće ne razumije niti suosjeća s našom boli i patnjom? Psalam 27:10; 73:25,26.

 „U iskustvu svih nas ima trenutaka velikih razočaranja i krajnje malodušnosti, kad moramo ispiti čašu boli, kad nam je teško povjerovati da je Bog još uvijek dobrotvor svoje zemaljske djece i pun ljubavi prema nama, kad nemir obuzima dušu i smrt nam izgleda ljepša od života. U tim trenutcima mnogi gube vjeru u Boga i postaju robovi sumnje i nevjerovanja. Kad bismo u tim danima svojim duhovnim očima mogli uvidjeti veličinu Božje providnosti, vidjeli bismo anđele koji se trude spasiti nas od nas samih, dovesti nas na tlo koje je čvršće od vječnih planina, i u nama bi zastrujala nova vjera i nov život.“ – Proroci i carevi, str. 162.

„Razmatrajući ne mračna poglavlja našeg života nego iskazivanje velike Božje milosti i Njegove neprestane ljubavi, daleko ćemo više izražavati zahvalnost nego što ćemo se žaliti. Govorit ćemo o Božjoj vjernosti i ljubavi, o Kristu kao vjernom, nježnom i suosjećajnom pastiru svoga stada koje, prema Njegovoj izjavi, nitko neće oteti iz Njegove ruke. Govor srca istinskih Božjih vjernika neće biti sebično gunđanje i negodovanje nego će se iz njih kao iz bistre rijeke izlijevati zahvalnost.“ – Svjedočanstva, vol. 6, str. 367.

Srijeda 17. siječnja

4. RAZVIJATI STRPLJIVOST

a. Kakav stav nam pomaže da razvijamo strpljivost u iskušenju? Jakov 5:10; Tužaljke 3:31-33.

 „Život je odgojna škola. Dokle god je na ovom svijetu, kršćanin će se susretati s neprijateljskim utjecajima. Bit će provokacija i uvreda kako bismo pokazali svoju pravu narav; ali upravo spremnošću da se sve to dočeka u pravom duhu razvijaju se kršćanske vrline. Ako uvrede i ruženja podnosimo u duhu krotkosti, ako na uvredljive riječi odgovaramo blago i strpljivo a na tlačiteljske postupke dobrotom, to je dokaz da Kristov Duh prebiva u našem srcu, da se kao loze hranimo sokom iz živog Čokota. U ovom životu mi se u Kristovoj školi stalno moramo učiti krotkosti i poniznosti srca a u dan konačnog obračuna vidjet ćemo da su sve prepreke koje smo morali svladati, sve teškoće i neugodnosti koje smo morali podnositi bile samo pouke zahvaljujući kojima smo načela kršćanskog života primjenjivali u praksi. To će u nama, ako se ispravno držimo, razviti karakter sličan Kristovom, po čemu se kršćanin razlikuje od onih koji žive samo za ovaj svijet.

„Da bismo kao Božja djeca postali plemeniti, čisti, sveti i neopoganjeni, moramo zadovoljiti visoki kriterij; da bi se taj kriterij dostigao potreban je i proces obrezivanja i kresanja. A kako bi se taj mučni proces čišćenja ostvario kad ne bi bilo nikakvih teškoća koje treba izdržati, nikakvih prepreka koje treba savladati i nikakvih izazova koji traže naše strpljenje i ustrajnost? Ova iskušenja nisu nimalo beznačajni blagoslovi u našem vjerskom iskustvu. Ona su dopuštena s namjerom da nas učine odlučnijima u zadobivanju pobjede. Zato ne dopustimo da nas takve nevolje ometaju, obeshrabruju i unište, već ih koristimo kao Bogom dopuštena sredstva za stjecanje odlučujućih pobjeda nad samim sobom.“ – Svjedočanstva, vol. 5, str. 344, 345.

b. Kako Biblija povezuje iskušenje sa strpljenjem? Rimljanima 5:3,4.

 „Gospod nas često dovodi u teške situacije u životu kako bi nas potaknuo da se više trudimo. U svojoj providnosti On ponekad dopušta da doživimo i neugodnosti kako bi prokušao naše strpljenje i vjeru. Na taj način pruža nam pouke kako se uvijek trebamo osloniti na Njega i odakle trebamo očekivati pomoć kad se nađemo u nevolji. Tako stječemo praktično poznavanje Njegove božanske volje, koje nam je toliko potrebno u našem životnom iskustvu. Upravo u najoštrijim sukobima sa sumnjom i strahom vjera postaje jača.“ – Svjedočanstva, vol. 4, str. 116, 117.

 Četvrtak 18. siječnja

5. VAPITI U MOLITVI

a. Zašto su današnja iskušenja značajna za borbu koja je pred nama? Zaharija 13:9.

 „Božja ljubav prema Njegovoj djeci isto je tako snažna i nježna kao u dane njihova najvećeg blagostanja, ali je radi njih samih potrebno da prođu kroz ognjenu peć. Sve što je zemaljsko u njima mora izgorjeti, kako bi se u njima mogao savršeno odraziti Kristov lik.

Vrijeme nevolje i tjeskobe koje stoji pred nama zahtijevat će vjeru koja može podnijeti umor, odricanja i glad – vjeru koja se neće pokolebati iako će biti teško kušana. Svima je poklonjeno vrijeme milosti da bi se pripremili za ono vrijeme…. Onaj tko nije spreman odreći se samoga sebe, poniziti se pred Bogom te dugo i ozbiljno moliti za Njegov blagoslov, neće ga ni primiti. Kako malo ljudi zna što znači boriti se s Bogom! Kako ih je malo stajalo pred Bogom u silnoj čežnji, ulažući sve snage svoga bića! Kad valovi očaja, koje nijedan jezik ne može opisati, zapljusnu molitelja, kako je malo onih koji se nepokolebljivom vjerom drže Božjih obećanja!

Sada je vrijeme da se upoznamo s Bogom stječući iskustva s Njegovim obećanjima. Anđeli zapisuju svaku ozbiljnu i iskrenu molitvu. Bolje je odreći se sebičnih zadovoljstava nego zanemariti zajednicu s Bogom. Najveće siromaštvo i samoodricanje uz Njegovo odobravanje bolji su od bogatstva, časti, udobnosti i prijateljstva bez Njega. Moramo naći vremena za molitvu. Dopustimo li da svjetovni interesi zaokupe naš duh, Bog nam može dati vremena tako što će nam oduzeti naše idole koji se sastoje od zlata, kuća ili plodne zemlje.“ - Velika borba, str. 621, 622.

Petak 19. siječnja

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

1. Gdje je Bog u trenutcima kad ljudi poput Joba pate?

2. Kako mogu biti kriv kao i Jobovi prijatelji?

3. Što trebamo raditi kad izgleda kao da nema olakšanja od naših patnji?

4. Kako iskušenja razvijaju strpljenje?

5. Opišite iskustvo koje nam je potrebno u pripremi za završne događaje.

4. Slava samo Bogu

4. lekcija Subota, 27. siječnja 2018.

Slava samo Bogu

„Ne za djela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spasi nas. – Titu 3:5 (prvi dio).

„Mi nemamo ništa što bi nas preporučilo Bogu; ali razlog koji možemo uvijek iznositi jest naše krajnje bespomoćno stanje, koje Njegovu otkupljujuću silu čini nužnom.“ – Želja vjekova, str. 317

Pročitati: Education, str. 253–261.

Nedjelja 21. siječnja

1. PATNJE ČESTITOG ČOVJEKA

a. Opišite vrline koje su odlikovale Jobov svakodnevni život. Job 29:5,Job 29:8-16.

 „Bog u svojoj Riječi daje sliku čovjeka koji napreduje – čiji je život uspješan u punom smislu te riječi, čovjeka kojem i nebo i zemlja radosno odaju čast.“ – Education, str. 142.

b. Koju trajnu pouku trebamo naučiti iz Jobovih iskušenja? Psalam 34:18,19.

 „Ljudska bića sasvim prirodno prihvaćaju pretpostavku da je velika nesreća pokazatelj velikih prijestupa i teških grijeha; ali takvim mjerenjem karaktera ljudi često pokazuju pogrešno shvaćanje. Mi ne živimo u vremenu kad se za grijeh odmah uzvraća kaznom. Živeći zajedno dobri i zli su pomiješani a nesreće pogađaju svakoga. Ponekad ljudi prijeđu graničnu liniju Božje zaštite i onda sotona pokazuje svoju moć nad njima a Bog ne intervenira. Job je bio bolno i teško pogođen a njegovi su prijatelji uporno nastojali osvjedočiti ga kako su sve njegove patnje bile posljedica njegovog grijeha, i naveli su ga na to da se osjeća osuđenim. S obzirom na ono što mu se dogodilo, oni su ga prikazivali kao velikog grešnika.“ – Komentari biblijskih tekstova, tom 3, str. 1140

Ponedjeljak 22. siječnja

2. POZIV NA BUĐENJE

a. Iako je Jobova savjest bila čista a njegov život čestit, što je Bog želio da Njegov vjerni sluga nauči? Job 38:1-7; 39:34,35.

 „Svaki otvoren cvijet, svaki list sa svojim nježnim žilama svjedočit će vam o beskrajnom umijeću velikog Umjetnika. Masivne stijene i visoke planine koje se podižu u daljini nisu posljedice slučaja. One tiho govore o Onome koji sjedi na prijestolju svemira, visokom i uzvišenom... Savršeni su svi Njegovi planovi. Na kakvo bi nas strahopoštovanje i pobožnost trebalo nadahnuti Njegovo ime!“ – Our High Calling, str. 251.

b. Kako je Job odgovorio na Božji poziv na buđenje? Kako trebaju odgovoriti svi koji su, poput Joba, okrutno neshvaćeni i nepravedno oklevetani? Job 39:36-38; 42:6.

 „Neki kratkovidni, neiskusni prijatelji ne mogu svojom ograničenom predodžbom cijeniti osjećaje onoga koji je, kad se radi o spašavanju bližnjih, bio u prisnoj zajednici s Kristovom dušom. Navodni prijatelji pogrešno su shvatili njegove pobude i pogrešno protumačili njegove postupke dok nije, kao Job, uputio ozbiljnu molbu: Izbavi me od mojih prijatelja. Bog je Jobov slučaj uzeo u svoje ruke. Njegovo je strpljenje bilo ozbiljno iskušano ali kad je Bog progovorio, njegove je razdražljivosti nestalo. Samoopravdanje koje je smatrao nužnim da se odupre osudi svojih prijatelja, nije potrebno pred Bogom. On nikad ne griješi. Gospod kaže Jobu: “Bokove svoje opaši k’o junak”, a Job, čim čuje božanski glas, duša mu se savija pod osjećajem vlastite grešnosti i zato kaže Bogu: “Sve riječi svoje zato ja poričem i kajem se u prahu i pepelu (Job 38:3; 42:6).” - Svjedočanstva, vol. 3, str. 509.

„Živimo u opasnim vremenima. Adventisti sedmog dana ispovijedaju da su Božji narod koji drži Njegove zapovijedi; ali oni gube svoj vjerski duh. Taj duh poštovanja pred Bogom uči ljude kako pristupiti svome Stvoritelju – u svetosti i strahopoštovanju kroz vjeru, ne sami u svoje ime, već kroz Posrednika. Na taj način čovjek ostaje čvrsto utemeljen, neovisno o okolnostima koje ga mogu zadesiti.“ – Notebook Leaflets, vol. 1, str. 121.

Utorak 23. siječnja

3. BOŽJA OBILNA MILOST

a. Što trebamo naučiti iz Božjeg konačnog suda o Jobu i njegovim prijateljima? Job 42:7-9.

 b. Što je Bog tada učinio za Joba? Job 42:10-17; Psalam 66:10-12.

 „Iz dubina obeshrabrenja i očaja Job se uzdigao do vrhunaca beskrajnog povjerenja u milost i spasonosnu Božju snagu.“ – Proroci i kraljevi, str. 163

„ Kada je Job bacio pogled na svoga Stvoritelja, zgrozio se nad sobom i pokajao se u prahu i pepelu. I tada ga je Gospodin mogao obilno blagosloviti i njegove posljednje godine učiniti najljepšim godinama njegova života.“ - Proroci i kraljevi, str. 164.

c. Zašto Jobov stav treba nadahnuti svakog kršćanina? Jakov 5:11; Efežanima 2:8-10.

 „Oni koji su najbliže Isusu najbolje poznaju slabosti i grijehe čovječanstva a njihova jedina nada počiva na zaslugama razapetog i uskrsnulog Spasitelja.“ – Vjekovni sukob, str. 471

„Po svom božanskom redu, u svojoj naklonosti prema nama koju nismo zaslužili, Gospod je odredio da dobra djela trebaju biti nagrađena. Mi smo prihvaćeni jedino zahvaljujući Kristovim zaslugama a djela milosti, djela ljubavi koja činimo plodovi su vjere i ona nam donose blagoslov; ljudi će biti nagrađeni prema svojim djelima. Upravo miomiris Kristovih zasluga čini naša dobra djela prihvatljivima u Božjim očima, kao što nas upravo milost osposobljava da činimo dobra djela za koja primamo nagradu od Boga. Naša djela sama po sebi i sama od sebe ne pripisuju nam se u zaslugu. Kad budemo učinili sve što smo mogli učiniti, i dalje ćemo sebe računati među uzaludne sluge. Mi ne zaslužujemo nikakvu zahvalnost od Boga. Samo smo učinili ono što je bila naša dužnost činiti a dobra djela svakako nismo mogli učiniti snagom svoje grešne prirode.“ – The Review and Herald, January 29, 1895.

Srijeda 24. siječnja

4. KRIST UZDIGNUT

a. Što možemo razumjeti o duhovnim potrebama Joba (ili bilo koje druge osobe), čak iako je on bio toliko častan? 1 Petrova 1:18,19.

  „ Vjerske službe, molitve, slavljenje, pokajnička priznanja grijeha uzdižu se od istinskih vjernika poput tamjana do nebeskog svetišta no budući da prolaze kroz iskvarene ljudske kanale, toliko su okaljani da pred Bogom ne mogu imati nikakvu vrijednost ako ne budu očišćeni krvlju. Ne uzdižu se u besprijekornoj čistoći i ako ih Posrednik, koji se nalazi s desne strane Bogu, ne očisti i ne iznese u svojoj pravednosti, ne mogu biti prihvatljivi Bogu. Sav tamjan iz zemaljskih svetišta mora biti obogaćen kapljama Kristove krvi koja čisti.“ – Odabrane poruke, knj. 1, str. 344.

„Što više Kristovog Duha imamo u sebi, toliko ćemo biti ponizniji. Kad Krista budemo vidjeli u pravom svjetlu, s naših se usana neće oteti nijedna riječ samouzvišenja. Kad je Bog Jobu prikazao svoje veličanstvo, Job je prestao sa samoopravdavanjem. On je uvidio svoju grešnost i ponizio se pred Božjom čistoćom i svetošću. 'Zato poričem', rekao je, 'i kajem se u prahu i pepelu' (Job 42:6). Ipak, Bog kroz pero nadahnuća Joba predstavlja kao pravednog i čestitog, kao onoga koji se boji Boga i uklanja od zla. 'Nema onakvog čovjeka na zemlji' (Job 1:8).“ – The Signs of the Times, August 11, 1898.

b. Kako znamo da je Job vjerovao u Krista kao svog Spasitelja? Job 19:25-27. Na koju nadahnutu odluku to treba navesti svakoga od nas?

 „ Tebi je dodijeljeno razdoblje u kojem trebaš iskoristiti vrijeme. Svojih zabluda i pogrešaka ne možeš se osloboditi vlastitom snagom; one su se godinama množile jer nisi vidio koliko su podmukle pa da ih Božjom snagom odlučno ukloniš. Moraš se živom vjerom osloniti na ruku koja je u stanju spasiti. Ponizi pred Bogom svoje jadno, oholo, samopravedno srce; prostri se, prostri pred Njegovim nogama, slomljen u svojoj grešnosti. Posveti se pripremi. Ne miruj dok ne budeš mogao iskreno reći: Moj Otkupitelj živi, i budući da On živi, i ja ću živjeti.'“ – Svjedočanstva, vol. 2, str. 88.

Četvrtak 25. siječnja

5. POUZDANJE U BOŽJU DOBROTU

a. Kakav stav nam daje snagu da slijedimo Jobov primjer vjere, čak i kada su izgledi mračni? Job 13:15,Job 13:16.

 „Mi možemo hoditi po viđenju dokle god je to moguće, ali kad više ne budemo u stanju jasno vidjeti put, tada trebamo svoju ruku staviti u ruku nebeskog Oca i prepustiti se Njegovom vodstvu. Postoje izvanredne situacije u životu svih nas, u kojima se ne možemo osloniti na vid niti vjerovati sjećanju ili iskustvu. Sve što možemo je jednostavno vjerovati i čekati. Mi trebamo poštovati Boga i vjerovati Mu, jer je On naš nebeski Otac.“ – Manuscript Releases 19, 186.

„ Jesi li u iskušenju da se prepustiš neugodnim predosjećajima ili krajnjoj malodušnosti? U najmračnijim danima, kad okolnosti izgledaju najnepovoljnije, nemoj se plašiti! Imaj vjere u Boga.“ – Proroci i kraljevi, str. 164

b. Kako priča o Jobu prikazuje opravdanje vjerom i kako se ta tema treba odražavati u našem životu? Rimljanima 5:1-5; Titu 3:3-7.

 „Božje provjeravanje možemo izdržati samo ako se budemo pouzdali u Kristovu snagu i pravednost. Morat ćemo preodgojiti svoj um i uvijek se iznova prisjetiti da Kristova ruka počiva na nama. S Njegovih božanskih usana potekle su riječi: 'Bez Mene ne možete činiti ništa'; ali kroz Krista možemo sve. Nije na nama da određujemo put kojim ćemo ići; ali ako sve što nam se događa prihvatimo kao Božju providnost, čak će i naša iskušenja rađati strpljenjem, stoga ne moramo pasti u obeshrabrenje dok vjerom gledamo u Isusa.“ – The Signs of the Times, March 28, 1892.

Petak 26. siječnja

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

1. Zašto i ja mogu biti u opasnosti da pogrešno protumačim slučaj osobe koja pati i strada?

2. Što je skoro potpuno nestalo u službi Bogu a toliko je potrebno?

3. Što je Joba trgnulo iz njegove bijede?

4. Zašto je toliko važno oslanjati se na božanskog Otkupitelja?

5. U koliko god da smo teškoj situacji, što uvijek trebamo imati na umu?

5. Vrijeme duhovne krize

5. lekcija Subota, 3. veljače 2018.

Vrijeme duhovne krize

„Zato, ljubljeni moji, bježite od idolopoklonstva. – 1 Korinćanima 10:14.

„Uvijek je postojao ostatak koji je bio vjeran Jahvi, i Gospod je s vremena na vrijeme podizao vjerne i hrabre ljude da uklone idolopoklonstvo i izbave Izraelce od neprijatelja.“ – Patrijarsi i proroci, str. 545.

Pročitati: Patrijarsi i proroci, str. 543–547.

Nedjelja 28. siječnja

1. KRIVI PRED BOGOM

a. Što je Izrael prilikom naseljavanja Kanaana propustio učiniti? Suci 1:28-33.

 „Gospod je sa svoje strane vjerno ispunio obećanje koje je dao Izraelu. Jošua je slomio moć Kanaanaca i plemenima podijelio zemlju. Njima je samo preostalo da vjerujući u obećanje božanske pomoći završe djelo razvlašćivanja stanovnika zemlje. Međutim, oni su to propustitli učiniti. Ulaskom u savez s Kanaancima oni su izravno prekršili Božju zapovijed i tako propustili ispuniti uvjet uz koji im je On dao obećanje o predaji Kanaana u njihovo vlasništvo.“ – Patrijarsi i proroci, str. 543.

b. Što pokazuje da je ovo bila vrlo značajna stvar? Izlazak 23:24,25.

 „Od prvog Božjeg javljanja na Sinaju oni su upozoreni na idolopoklonstvo.

„Ali bez obzira na njihov uzvišeni cilj, oni su izabrali lagodnost i ugađanje sebi. Oni su dopustili da im promaknu prilike za završetak osvajanja zemlje. - Patrijarsi i proroci, str. 543, 544.

Ponedjeljak 29. siječnja

2. VISOKA CIJENA NEMARNOSTI

a. Što se dogodilo Izraelu zato što je propustio izvršiti svoju dužnost pred Bogom i na koji način je to ispunjenje proročanstva? Psalam 106:35-40; Brojevi 33:55.

 „ Sve dok naraštaj koji je od Jošue primio uredbe nije izumro, idolopoklonstvo je malo napredovalo ali roditelji su pripremili put za otpad svoje djece. Zanemarivanje Gospodnjih ograničenja od strane onih koji su zauzeli Kanaan posijalo je sjeme zla koje je nastavilo donositi gorke plodove u budućim naraštajima. Jednostavne navike Izraelcima su osigurale fizičko zdravlje ali druženje s neznabošcima dovelo je do popuštanja apetitu i strastima koje su postupno umanjile njihove fizičke snage i oslabile mentalne i moralne sile. Izraelce je njihov grijeh odvojio od Boga, oduzeta im je njegova sila i oni više nisu mogli pobjeđivati svoje neprijatelje. Tako su ih pokorili upravo oni narodi koje su s Bogom mogli pokoriti.“ – Patrijarsi i proroci, str. 544, 545.

b. Što je Bog na kraju bio primoran učiniti i zašto o tome trebamo ozbiljno razmišljati u naše vrijeme? Suci 2:12; Psalam 78:58,60,61.

 „Najteži grijeh idolopoklonstva postoji u crkvi. Sve ono što stoji između kršćanina i njegove nepodijeljene službe Bogu je idol a najteži grijeh idolopoklonstva je idolopoklonstvo samo po sebi.” – The Paulson Collection, str. 343.

„ Poput starog Izraela, Crkva je sramotila svog Boga time što je odstupila od svjetlosti zanemarujući svoje dužnosti i zlorabeći svoju visoku i uzvišenu prednost odvojenosti i svetosti karaktera. Njezini su članovi prekršili zavjet da će živjeti isključivo za Boga. Pridružili su se sebičnim ljudima koji vole svijet.“ – Svjedočanstva, vol. 2, str. 441, 442.

„U idolopoklonike Bog svrstava i one koji se oslanjaju na svoju mudrost i svoje planove, misleći da uspjeh ovisi o njihovom bogatstvu i moći, težeći da svoje pozicije ojačaju savezništvom s ljudima koje svijet smatra velikima ali koji poriču obaveznost pokoravanja Njegovom zakonu.“ – The Review and Herald, March 15, 1906.

Utorak 30. siječnja

3. BJEŽANJE OD IDOLOPOKLONSTVA

a. Koji su pozivi po pitanju idolopoklonstva upućeni onima koji žive u kršćanskoj eri? I Korinćanima 10:14; Galaćanima 5:19-21. Opišite potresnu viziju o opasnostima ovog zla, koju je Bog dao svom glasniku .

 „Velika skupina neznabožačkih idolopoklonika nosila je crnu zastavu na kojoj su bili naslikani Sunce, Mjesec i zvijezde. Ova je skupina izgledala vrlo žestoko i gnjevno. Zatim mi je pokazana druga skupina s bijelom zastavom na kojoj je bilo napisano: 'Čistoća i svetost Gospodinu'. Na njihovim se licima odražavala odlučnost i nebeski mir. Vidjela sam kako su im se približili neznabožački idolopoklonici i nastalo je veliko krvoproliće. Kršćani su se raspršili pred njima; pa ipak, skupina kršćana zbila se još čvršće držeći zastavu. Dok su mnogi padali, drugi su se okupljali oko zastave i zauzimali njihova mjesta. Vidjela sam skupinu idolopoklonika kako se savjetuju. Budući da nisu uspjeli svladati kršćane, složili su se oko drugog plana. Vidjela sam kako spuštaju svoju zastavu i pristupaju toj nepokolebljivoj kršćanskoj skupini i iznose svoje prijedloge. Isprva su svi prijedlozi bili odmah odbijeni.

A onda sam vidjela kako se kršćanska skupina savjetuje. Neki su rekli da bi trebali spustiti zastavu, prihvatiti njihove prijedloge i sačuvati život pa će moći prikupiti snagu i svoju zastavu podignuti među neznabošcima. Međutim, nekolicina nije htjela pristati na ovaj plan, već je čvrsto odlučila umrijeti držeći zastavu a ne spuštati je. Zatim sam vidjela kako su mnogi spustili zastavu i sjedinili se s neznabošcima ali oni koji su bili čvrsti i nepokolebljivi, ponovno su je dohvatili i visoko uzdigli. Vidjela sam da ljudi koji su stalno napuštali skupinu onih s čistom zastavom i sjedinjavali se s idolopoklonicima pod crnom zastavom, progone one koji su nosili bijelu zastavu. Mnogi su bili pobijeni ali je bijela zastava ostala visoko uzdignuta i novi su se vjernici okupljali oko nje. – Rani spisi, str. 211, 212

b. Navedite još jedan oblik idolopoklonstva koji treba izbjegavati. Kološanima 3:5,6.

 „ Svako sebično popuštanje svojim prohtjevima prekršaj je u Božjim očima.“ – Kristove priče, str. 261

Srijeda 31. siječnja

4. POTREBAN IZBAVITELJ

a. Koje su bile gorke posljedice idolopoklonstva Izraela u vrijeme sudaca? Suci 6:1-5.

 „ Divlji, ratoborni stanovnici pustinje, “kao skakavci” (Suci 6,5), svojim su stadima prekrili zemlju. Širili su se zemljom kao vatra koja proždire, od rijeke Jordana do Filistejske ravnice. Dolazili su čim je počela žetva i ostajali dok posljednji plodovi zemlje nisu bili pobrani. Pustošili su plodove polja, pljačkali i zlostavljali stanovnike a onda se vraćali u pustinju. Tako su Izraelci koji su stanovali na otvorenom prostoru bili prisiljeni napustiti svoje domove i okupiti se u zidanim gradovima, tražiti zaklon u utvrdama ili se sklanjati u pećinama i stjenovitim utvrdama među planinama.“ – Patrijarsi i proroci, str. 546

b. Što su Izraelci na kraju učinili i kakav su milosrdan odgovor dobili? Suci 6:6-10.

 „Kad je narod u svojoj muci posvetio pozornost Gospodnjim ukorima i priznao svoje grijehe, Bog im je ponovno podigao pomoćnika.“ – Patrijarsi i proroci, str. 546

c. Kojeg je čovjeka Bog tada podigao? Zašto? Suci 6:11-14; Izreke 4:26; Hagej 1:7.

 „Dok je Gideon radio u tajnosti i tišini, on je ožalošćen razmišljao o stanju Izraela i o tome kako se može slomiti tlačiteljski jaram s njegova naroda.“– Patrijarsi i proroci, str. 546

„Onaj čiji je um otvoren za Božju Riječ pažljivo će i uz molitvu odmjeravati svaki svoj korak kako bi mogao proslaviti Boga i održati se na Njegovom putu.“ – That I May Know Him, str. 251.

Četvrtak 1. veljače

5. PONIZAN ČOVJEK OD AKCIJE

a. Čemu se trebamo naučiti iz Gideonovog stava kad mu se obratio nebeski vjesnik? Suci 6:15,22,23.

 „Kad je Bog u staro doba poslao (Izraelcima) svoje anđele da im služe ili im se obrate, kad su shvatili da su vidjeli anđela i razgovarali s njim, zahvatilo ih je strahopoštovanje pa su se bojali da će umrijeti. Oni su imali tako uzvišene slike o strašnom Božjem veličanstvu i sili da su mislili kako će biti uništeni ako budu dovedeni u izravnu vezu s Njegovom svetom prisutnošću.“- Svjedočanstva, vol. 1, str. 410.

b. Koji je važan zadatak, nužan za početak reformacije u svom narodu, Gideon izvršio? Suci 6:24-27.

 „Izbavljenju Izraela trebao je prethoditi svečani prosvjed protiv klanjanja Baalu. Gideon je morao objaviti rat idolopoklonstvu prije no što pođe u bitku s neprijateljima svog naroda.

„ Božanska je uputa bila vjerno izvršena. Znajući da će naići na protivljenje ako to pokuša otvoreno izvršiti, Gideon je posao obavio u tajnosti, uz pomoć svojih slugu sve je ostvario u jednoj noći.“ – Patrijarsi i proroci, str. 547.

Petak 2. veljače

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

1. Zašto je tako važno odvojiti se od poznatih izvora iskušenja?

2. Koji su konkretni grijesi uzrokovali ugnjetavanje Izraela od strane Midjanaca?

3. Što je opasnije – progonstvo od strane zla ili kompromis sa zlom?

4. Što u trenutcima krize otkriva divnu Božju milost?

5. Koje korake moram poduzeti kako bih izvršio istinsku reformaciju u svom životu?

6. Oživljavanje ostatka

6. lekcija Subota, 10. veljače 2018.

Oživljavanje ostatka

„ Ti dakle podnesi nedaće kao dobar vojnik Isusa Krista. Nijedan koji vojuje ne zapleće se u poslove životne svakodnevice, kako bi ugodio onomu koji ga je izabrao za vojnika.“– 2. Timoteju 2:3,4.

„ Idite korak po korakom putem dužnosti. Možda ćete se morati uspinjati po strminama ali krećite se naprijed na putu poniznosti, vjere i samoodricanja, ostavljajući iza sebe oblake sumnje.“ – Selected Messages 2, 272.

Pročitati: Patrijarsi i proroci, str. 547–549.

Nedjelja 4. veljače

1. DUH BOŽJI NA DJELU

a. Kako su ljudi iz Gideonovog grada reagirali jutro nakon što je srušio oltar svog oca podignut Baalu? Suci 6:28-30.

 b. Kako je na to odgovorio Gideonov otac? Zašto? Suci 6:31,32.

 „Gideon je svom ocu Joašu ispričao sve o posjetu anđela i o obećanju da će Izrael biti oslobođen. Prenio mu je i božansku zapovijed da uništi Baalov žrtvenik. Gospodnji Duh utjecao je na Joaševo srce. Vidio je da bogovi kojima je služio ne mogu spasiti ni same sebe od uništenja i da zato ne mogu zaštititi ni svoje sljedbenike. Kad je idolopokloničko mnoštvo zatražilo Gideonovu smrt, Joaš je neustrašivo stao u njegovu obranu i pokazao narodu koliko su njihovi bogovi bespomoćni i nedostojni obožavanja i povjerenja. Joaš odgovori svima koji stajahu oko njega: "Zar ćete vi braniti Baala? Zar ćete ga vi spasavati? Tko brani Baala, bit će pogubljen prije sutrašnjeg dana. Ako je on bog, neka se sam brani od Gideona što mu je razorio žrtvenik.'(Suci 6:31)

„On ih je podsjetio na to da će smrtna kazna pravedno počivati na njima umjesto na Gideonu, jer su prekršili Božji zakon protiv idolopoklonstva.“ – The Signs of the Times, June 23, 1881.

Ponedjeljak 5. veljače

2. BOŽJA VELIČANSTVENA PROVIDNOST

a. Kako odbacivanje idola dovodi do napretka? Suci 6:33-35.

 „Cijeli je posao (uništavanja idola), uz Gideonove žarke molbe, ostavio snažan dojam na narod Ofre. Nestale su sve misli o nasilju; i kad je, pokrenut Gospodnjim Duhom, Gideon trubom dao ratni signal, oni su bili među prvima koji su mu se priključili. On je zatim poslao glasnike po svom Manašeovom plemenu a također i Ašerovom, Zebulonovom i Naftalijevom, i svi su radosno poslušali poziv.“ – The Signs of the Times, June 23, 1881.

b. Što možemo naučiti iz Gideonovih molitvi u kojima je tražio Božje odobravanje? Kojim su duhom bile pokrenute njegove molitve? Suci 6:36-40.

 „Gideon je duboko osjećao svoju nesposobnost za veliko djelo koje je bilo pred njim. Nije se usuđivao stati na čelo vojske dok nije dobio jasnu potvrdu da ga je Gospod pozvao na ovo djelo i obećanje da će On biti s njim...

„Međutim, sada mu je nevjerovanje govorilo da vuna prirodno upija vlagu iz zraka i da ispit nije dovoljno pouzdan. Zato je (Gideon) ponovno zatražio znak, ponizno se moleći da svojim nevjerovanjem ne bi naljutio Boga. Njegov je zahtjev bio prihvaćen...

„'Prije slave ide poniznost.' Gospod najuspešnije može upotrijebiti one koji su najdublje svjesni svoje nedostojnosti i nesavršenosti. On će ih naučiti kako se uvježbava hrabrost u vjeri. Sjedinjujući svoju snagu s njihovom slabošću i svoju mudrost s njihovim neznanjem, On će ih učiniti i jakima i mudrima.

„Bog će prihvatiti službu svih onih koji su poslušni Njegovoj volji, koji ni iz kojeg razloga neće htjeti uprljati svoju savjest, koji nijednom utjecaju neće dopustiti da ih odvede s puta dužnosti...

„Poučljivi ljudi puni povjerenja, koji imaju prave namjere i čisto srce ne moraju čekati neku veliku priliku ili steći izvanredne sposobnosti prije no što bi upotrijebili svoje snage. Ne trebaju ni stajati neodlučni, puni pitanja i straha što će svijet reći ili misliti o njima. Ne trebamo se zamarati brigama i strahovanjima nego ići dalje, mirno i vjerno radeći posao koji nam je Bog odredio, prepuštajući uspjeh u Njegove ruke.“ – The Signs of the Times, June 23, 1881.

Utorak 6. veljače

3. BOG POZNAJE SRCE

a. Koji je zakon ustanovljen u starom Izraelu a koji otkriva Božju suosjećajnost prema obiteljima u vrijeme rata? Ponovljeni zakon 20:5-8.

 „U Izraelu je postojao zakon da se svaki put pred polazak u bitku objavi pred cijelom vojskom: 'Tko je sagradio novu kuću a nije počeo sjediti u njoj? Neka ide, nek’ se vrati kući svojoj, da ne bi poginuo u boju i drugi počeo sjediti u njoj. I tko je zasadio vinograd a još ga nije brao? Neka ide, nek’ se vrati kući svojoj, da ne bi poginuo u boju i drugi ga brao. I tko je isprosio djevojku a još je nije odveo? Neka ide, nek’ se vrati kući svojoj, da ne bi poginuo u boju i drugi je odveo. Još i ovo neka kažu vojvode narodu: Tko je strašljiv i trne mu srce? Neka ide, nek’ se vrati kući svojoj, da ne bi trnulo srce braći njegovoj kao njemu' (Ponovljeni zakon 20:5-8). Kako je ovo potresna ilustracija Kristove nježne ljubavi i suosjećanja! Onaj koji je uspostavio rodbinske i obiteljske veze, pobrinuo se za to da se one ne bi na predugo vrijeme raskidale. On ni od koga nije tražio da ide u rat protiv svoje volje. Ovo se isto tako odnosi i na prinudno utjecanje koje se može primijeniti na sve one kojima nedostaje vjere ili hrabrosti. Osim toga, to također pokazuje kako naše misli i osjećaji djeluju na naše postupke.“ – The Signs of the Times, June 30, 1881.

b. Kako je Gospod ponovno zapanjio Gideona sada kad je on dobio uvjerenje da ga Bog vodi u njegovom poduhvatu? Zašto? Suci 7:1,2. Kakav utjecaj ponositost ima na nas danas?

 „Gideon je, u usporedbi s brojnim neprijateljima, imao tako malo ljudi, zato što je propustio objavljivanje ove uobičajene poruke. On se zaprepastio kad mu je Gospod rekao da je njegova vojska prevelika, ali Gospod je vidio oholost i nevjerovanje u srcima prisutnih. Zagrijani uzbudljivim Gideonovim pozivom, oni su bili spremni odazvati se ali kad su ugledali mnoštvo Midjanaca, puno njih se uplašilo. Ipak, u slučaju da Izraelci pobijede ti isti bi, umjesto da pobjedu pripišu Bogu, svu slavu prisvojili za sebe.

„Gideon je poslušao Božju zapovijed i teška srca gledao kako dvadeset dvije tisuće ili više od dvije trećine njegove vojske odlazi kući.“ - Patrijarsi i proroci, str. 549.

„Oholost srca strašna je crta karaktera. 'Oholost dolazi pred pogibao, i ponosit duh pred propast' (Izreke 16:18). Ovo je zakonitost koja se potvrđuje i u obitelji, i u crkvi i u narodu.“ – The Faith I Live By, str. 68.

Srijeda 7. veljače

4. TEST KARAKTERA

a. Što je Bog rekao Gideonu prije nego što je krenuo u bitku, a nakon što mu je vojska smanjena na samo deset tisuća ljudi? Zašto? Suci 7:4,5.

 „Narod je odveden do vode očekujući da će odmah napasti neprijatelja. Nekolicina je brzo zahvatila vodu u ruku i popila je u hodu ali gotovo svi su kleknuli na koljena i lagano pili vodu s površine potoka. Onih koji su rukom zahvatili vodu bilo je oko tri stotine od deset tisuća i oni su bili izabrani, a svima je ostalima bilo dopušteno vratiti se svojim domovima.

„ Karakter se često kuša provjeravanim načinom. Oni koji su u vrijeme opasnosti bili skloni ispunjavanju vlastitih potreba nisu bili ljudi u koje se moglo pouzdati u krizi. Gospod nema mjesta u svom djelu za nemarne i one koji udovoljavaju sebi. Ljudi koje je On izabrao bilo je malo, ljudi koji nisu dopuštali da ih njihove vlastite potrebe uspore u izvršenju njihovih dužnosti.“ – Patrijarsi i proroci, str. 549

b. Kako se načelo kojem je Bog podučavao Gideona može primijeniti i na članove Njegove crkve danas? Filipljanima 2:4; 3:13,14.

 „Uspjeh ne ovisi o snazi ili broju. Bog svoje djelo oslobođenja može izvršiti s malim brojem isto kao i s velikim. Velika crkva nije nužno i jaka crkva. Neki od njenih članova možda gaje sebičnost, oholost ili nevjerovanje; neki su možda nepošteni a drugi pokvareni u srcu i u životu. Sve su ovo izvori slabosti za crkvu. Oni uzrokuju da Bog s neodobravanjem gleda na svoj narod a veliki neprijatelj radi kroz njih kako bi unaprijedio svoje djelo.

„U davna vremena, onima čija su srca svjetovni interesi udaljili od Boga bilo je naloženo da se vrate kući. I danas bi za djelo istine bilo bolje da se oni čija je pažnja zaokupljena osobnim interesom odvoje od Božjeg djela i posvete se onome čemu se njihovo srce raduje. Oni tada ne bi svojim lošim primjerom vršili tako opasan utjecaj na druge.

„Bog se ne proslavlja toliko velikim brojem, koliko karakterom onih koji Mu služe.“ – The Signs of the Times, June 30, 1881.

Četvrtak 8. veljače

5. VOJNICI KNEZA MIRA

a. Koji je Božji plan za sve one koji pripadaju Njegovoj duhovnoj vojsci? 2. Timoteju 2:3-5.

 „ Mi nismo stavljeni u ovaj svijet samo zato da se brinemo za sebe same nego se od nas očekuje da pomognemo u velikom djelu spašavanja i samoodricanjem oponašamo Kristov samopožrtvovan i koristan život.“ – Svjedočanstva, vol. 1, str. 325.

„Pravi se kršćanski karakter raspoznaje po iskrenosti namjere i nesavladivoj odlučnosti, on se ne prilagođava utjecajima svijeta i ni u čemu ne teži sniziti biblijsko mjerilo. Ako si ljudi dopuste da u službi Bogu postanu obeshrabreni, veliki će neprijatelj navesti puno razloga kako bi ih odvratio od jasnog puta dužnosti i naveo na to da pođu lakšim putem, izbjegavajući svaku odgovornost. Oni koji se daju podmititi i zavesti, obeshrabriti i zastrašiti, neće ratovati u kršćanskoj borbi. Oni koji svoju ljubav i pažnju poklanjaju bogatstvu ili počastima ovog svijeta neće voditi rat s upraviteljima i vlastima, i s duhovima pakosti ispod neba.

„Svi koji žele biti vojnici Kristovog križa, moraju uzeti svo oružje i pripremiti se za borbu. Oni se ne smiju plašiti prijetnji ni uzmicati pred opasnostima. Moraju biti oprezni u opasnosti ali čvrsto i neustrašivo istupati protiv neprijatelja i boriti se za Boga. Posvećenost i odanost Kristovog sljedbenika mora biti kompletna. Otac, majka, žena, djeca, kuća i imanje – sve to njemu mora biti na drugom mjestu a Božje djelo na prvom. On mora biti spreman strpljivo, vedro i radosno podnositi sve što Bog u svojoj providnosti dopusti da naiđe na njega a sudjelovanje s Kristom u besmrtnoj slavi bit će na kraju njegova nagrada.“ – The Signs of the Times, June 30, 1881.

Petak 9. veljače

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

1. Kako mogu privući nekoga iz otpadništva kao što je to učinio Gideon s Joašom?

2. Zašto je Gideonu dodijeljen zadatak da izbavi Božji narod?

3. Zašto je Bog želio Daniel 32 000 budu smanjene Nahum 10 000?

4. Objasnite kako se test s načinom na koji su ljudi pili vodu može primijeniti i danas.

5. Što znači biti duhovni vojnik kraljevstva koje nije od ovoga svijeta?

7. Aktivno povjerenje

7. lekcija Subota, 17. veljače 2018.

Aktivno povjerenje

„ No Gideon im reče: »Neću ja vladati nad vama niti će moj sin vladati nad vama; Gospod će nad vama vladati.“ – Suci 8:23

„U trenutcima gorkog kušanja ne stavljajte svoje povjerenje u ruke čovjeka već u živoga Boga. Imajte vjere u Onoga koji je pokraj vas, spreman reći vam koje korake trebate poduzeti u vrijeme iskušenja i nedoumica. On je već sve unaprijed odredio.“ – Sermons and Talks, vol. 2, str. 178.

Pročitati: Patrijarsi i proroci, str. 550–559.

Nedjelja 11. veljače

1. OZBILJNI, SPREMNI RATNICI

a. Od deset tisuća ljudi koji su pili vodu prije bitke, koliko njih je svoju misiju shvatilo ozbiljno i kakav im je ishod Bog obećao? Suci 7:6-9.

 „Ne samo da je (mali ostatak) posjedovao hrabrost i samokontrolu nego su ti ljudi bili i ljudi vjere. Oni nisu bili okaljani idolopoklonstvom.“ – The Signs of the Times, June 30, 1881.

„Gospod je i danas voljan isto tako djelovati kroz ljudske napore i preko slabih ljudskih oruđa učiniti velike stvari. Bitno je da imamo jasnu sliku o istini, jer kako bismo inače bili u stanju suprotstaviti se njenim lukavim protivnicima? Biblija se mora proučavati ne samo kako bismo upoznali njeno učenje nego i zbog njenih praktičnih pouka. Nikada ne smijete biti iznenađeni, nikad ne smijete biti bez svoga oružja. Budite spremni na svako iznenađenje, na svaki poziv dužnosti. Budno iskoristite svaku priliku za iznošenje istine, upoznajte se dobro s proročanstvima i s Kristovim poukama. Nemojte se oslanjati samo na dobro pripremljene argumente. Sami argumenti nisu dovoljni. Morate tražiti Gospoda na svojim koljenima; da biste utjecali na ljude, morate biti naoružani silom Njegovog Duha.

„Radite brzo i odlučno. Gospod želi da reagirate u pravom trenutku, kao što su to činili Gideonovi vojnici.“ – The Review and Herald, July 1, 1884.

Ponedjeljak 12. veljače

2. ODABRATI UZAK PUT

a. Što svjedoči o tome da se Bog u svom djelu koristi manjinom? Kako nas On poziva da radimo čak i u našim školama? Rimljanima 9:27; 12:1,2; Jakov 4:4.

 „Neki će reći da će naše škole postati nepopularne ako se vjersko učenje stavi na prvo mjesto i da ih neće podržavati oni koji nisu pripadnici naše vjere. U redu; neka idu u druge škole u kojima će naći odgojni i obrazovni sustav koji odgovara njihovom ukusu. S tim je povezana sotonina namjera da spriječi ostvarenje onih ciljeva zbog kojih su i osnovane naše škole. Ometani njegovim lukavstvom, upravitelji rasuđuju prema načinu ovog svijeta, tražeći uzor u njegovim planovima i odražavajući njegove običaje. Mnogi su pokazali toliki nedostatak nebeske mudrosti, da su se udružili s neprijateljima Boga i istine organizirajući svjetske razonode za učenike. Čineći tako oni izazivaju Božje negodovanje, jer time zavode mlade na pogrešan put i pomažu sotoni u njegovom radu. S takvim radom i svim njegovim posljedicama oni će se morati suočiti na Božjem sudu.

„Oni koji idu tim putem pokazuju da se u njih ne može imati povjerenja... Kad Gospod traži od nas da budemo odvojen i izabran narod, kako možemo čeznuti za popularnošću i prilagođavanjem običajima i navikama ovog svijeta?...

„Sniziti naše mjerilo kako bismo osigurali sebi popularnost i povećali broj članova a onda se radovati tom povećanju, znači biti sasvim slijep. Kad bi broj članova bio mjerilo uspjeha, sotona bi mogao polagati pravo na prevlast, jer je velika većina u ovome svijetu njegov sljedbenik. Vrlina i uspjeh jedne škole ogledaju se u njenoj moralnoj sili. Ona ovisi o vrlini, inteligenciji i pobožnosti onih koji se u njoj nalaze a ne o njihovom broju i to treba biti uzrok radosti i zahvalnosti.“ – Svjedočanstva, vol. 6, str. 142, 143.

„Mnogi koji zauzimaju odgovorne pozicije u Božjoj crkvi žrtvuju svoju čast kako bi osigurali naklonost nevjernika. Snažna struja vuče ih nizvodno i oni odlučuju da je lakše plivati uz nju nego joj se oduprijeti. Poput djece Izraela, oni svojom duhovnom lijenošću i tromošću žrtvuju božanske blagoslove. Mnogi u svom srcu gaje idole – sebičnost, ponositost i ljubav prema pokazivanju pred drugima. Vječni interesi gube svoju vrijednost. Uklonite li se od utjecaja koje je Bog osigurao za očuvanje i jačanje naše duhovnosti, ona će propadati i umirati. Moramo stalno težiti da se približimo Bogu i razumijemo Njegovu volju.“ – The Signs of the Times, June 30, 1881.

Utorak 13. veljače

3. POBJEDA I TAKTIČNOST

a. Što, za Božje djelo u ovo vrijeme, trebamo naučiti iz neobične strategije kojom je vođena Gideonova vojska? Suci 7:12-22.

 „ Vrlo je opasno kad se ljudi protive Duhu istine, pravde i milosti samo zato što Njegovo manifestiranje nije u skladu s njihovim idejama i što ne dolazi na način koji su oni isplanirali. Gospod radi na svoj način i u skladu sa svojim planovima. Ljudi se trebaju moliti Bogu kako bi se oslobodili svoga 'ja' i kako bi mogli biti u skladu s nebom...

„ U uputi koju je Gospod dao Gideonu pred sam polazak u boj s Midjancima – da protiv svojih neprijatelja pođe sa svega tri stotine ljudi koji bi trebali svirati trube, noseći u svojim rukama prazne vrčeve i vičući: 'Za Gospoda i Gideona!' – ti precizni ljudi, metodičari i formalisti ne bi vidjeli ništa drugo nego nedosljednost i konfuziju. Oni bi ustuknuli uz odlučan protest i protivljenje. Vodili bi duge rasprave kako bi dokazali koliko je nedosljedno i opasno kretati u rat na tako ekstreman način i na kraju bi svaki takav poduhvat proglasili smiješnim i nerazumnim.“ – Komentari biblijskih tekstova, 123.

b. Objasnite korisnost Gideonove taktičnosti prema svojoj braći. Suci 7:23-25; 8:1-3.

 „ Ipak su oni bili ljubomorni i ljutiti kao da se Gideon rukovodio vlastitom voljom ili razumom. Oni nisu prepoznali Gospodnju ruku u izraelskoj pobjedi, nisu cijenili njegovu silu i milost u njihovom izbavljenju, i ta ih je činjenica učinila nedostojnima da budu izabrani kao njegova posebna oruđa...

„ Duh ljubomore jednostavno se mogao pretvoriti u svađu koja bi uzrokovala razdor i krvoprliće ali Gideonov umjeren odgovor ublažio je ljutnju Efrajimovih ljudi i oni su se u miru vratili svojim domovima. Čvrst i nepopustljiv kad su u pitanju načela a u ratu ‘moćni ratnik”, Gideon je također pokazao duh ljubaznosti koja se rijetko viđa.“ – Patrijarsi i proroci, str. 554, 555

Srijeda 14. veljače

4. POSTOJANOST A ZATIM PAD

a. Kakav nam primjer pruža Gideonovo držanje i odbijanje narušavanja Božjih načela teokracije? Suci 8:22,23.

 b. Usprkos svojoj skromnoj jednostavnosti, kakvu je grešku Gideon kasnije učinio i kakvu pouku iz toga trebamo izvući? Suci 8:24-27.

 „Razdoblje neaktivnosti koje slijedi nakon velikih bitaka često nosi više opasnosti od razdoblja sukoba. Gideon je sada bio izložen ovoj opasnosti. U njemu je bio nemiran duh. Dotada je bio zadovoljan s izvršavanjem uputa koje mu je Bog dao, ali sada, umjesto da čeka na božansko vodstvo, on je počeo sam planirati. Kad je Gospodnja vojska postigla očitu pobjedu, Sotona je udvostručio svoje napore za uništenje Božjeg djela. Tako su u Gideonov um dolazile misli i planovi kojima je bio zaveden izraelski narod.

„Budući da mu je bilo zapovjeđeno da prinese žrtvu na stijeni gdje mu se javio Anđeo, Gideon je zaključio kako je imenovan za svećeničku službu. Ne čekajući na božansku odredbu odlučio je pronaći prikladno mjesto i uspostaviti sustav bogoslužja sličan onome koji se vršio u Svetištu. Uz pomoć snažne potpore u svoju korist, nije mu bilo teško izvesti svoj plan. Na svoj zahtjev dobio je svo zlatno prstenje oduzeto Midjancima kao njegov dio plijena. Narod je također skupio druge skupe materijale zajedno s ukrašenim odorama midjanskih knezova. Od materijala koji je prikupio, Gideon je načinio oplećak, imitaciju onog kojeg je nosio veliki svećenik. Njegovo se ponašanje pokazalo kao zamka njemu i njegovoj obitelji kao i cijelom Izraelu. Neovlašteno bogoslužje navelo je mnoge ljude na to da na kraju odbace Boga i služe kipovima. Nakon Gideonove smrti velik broj ljudi, a među njima i njegova obitelj, pridružilo se otpadu. Isti čovjek koji je nekada uklonio njihovo idolopoklonstvo sada je odveo narod od Boga.

„ Malo je onih koji shvaćaju kako je dalekosežan utjecaj njihovih riječi i djela. Kako često zablude roditelja imaju razoran učinak na djecu i djecu njihove djece dugo nakon smrti počinitelja.“ – Patrijarsi i proroci, str. 555, 556

Četvrtak 15. veljače

5. NE POUZDAJTE SE U LJUDSKO VODSTVO

a. Kako je Gideonova kasnija greška utjecala na narod poslije njegove smrti? Suci 8:28,33-35. Gdje se danas nalazi naša sigurnost?

 „(Gideon) je sam sebe smatrao najnižim u domu svog oca. Ljudska mudrost sigurno ga ne bi izabrala za takav poduhvat; ali Bog je vidio u Gideonu čovjeka od pouzdanja i moralne hrabrosti. On nije vjerovao sebi i bio je spreman poslušati Božje pouke i izvršiti Njegove namjere. Gospod ne ovisi o ljudima koji sjede na visokim položajima, koji su visoko inteligentni ili velikog znanja. Takvi su ljudi najčešće ponosni i sami sebi dovoljni. Oni se smatraju kompetentnima planirati i sprovoditi planove ne savjetujući se s Bogom. Oni se odvajaju od pravog Čokota i stoga se suše i postaju besplodni poput uvenulih grana.

„Bog će posramiti ljudsku razmetljivost. On će nagraditi uspjehom one čiji napori izgledaju preslabi, čije metode rada uopće ne obećavaju, ukoliko isti ti pojedinci djeluju pod božanskim nalogom i u duhu poniznosti i povjerenja. Bog neće iskušati našu vjeru više od onoga što možemo podnijeti. On će nam dati dovoljno dokaza da se u svojoj slabosti možemo osloniti na Njegovu snažnu ruku i potpuno se predati Njegovoj sili. Talenti, obrazovanje i utjecaj mogu biti, pod posvećujućim utjecajem Svetog Duha, upotrijebljeni u službi Bogu; ali oni se češće koriste u službi sotoni nego Isusu Kristu.“ – The Signs of the Times, June 30, 1881.

„ Oni koji se nalaze na visokom položaju mogu odvesti u zabludu. Najmudriji griješe, najsnažniji se mogu spotaknuti i posrnuti. Potrebno je da svjetlost odozgo neprekidno osvjetljuje naš put. Naša jedina sigurnost leži u predanju našeg puta Onome koji je rekao: “Hajde za mnom.'“ – Patrijarsi i proroci, str. 556

Petak 16. veljače

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

1. Opišite dužnosti nas kao „brzih, spremnih ljudi“ za Boga danas.

2. Kakva se greška često pravi u vjerskim ustanovama otvorenima za javnost?

3. Zašto je Bog izabrao tako jednostavnu strategiju da porazi Midjance?

4. Koja Gideonova greška može biti zamka čak i za one koji djeluju skromno?

5. Zašto smo upozoreni da se ne uzdamo u čovjeka?

8. Planiranje pobjedonosnih obitelji

8. lekcija Subota, 24. veljače 2018.

Planiranje pobjedonosnih obitelji

„Kakvo će biti pravilo za dijete, i što će se činiti s njim?“ – Suci 13:12.

„Njegujući i izgrađujući u njima ono što je najbolje, roditelji oblikuju društvo budućnosti i podižu buduće generacije... Još prije nego što se dijete rodi treba započeti s pripremom koja će ga osposobiti da se uspješno bori protiv zla.“ – Zdravlje i sreća, str. 371

Pročitati: Zdravlje i sreća, str. 371–378;

Selected Messages, knj. 2, str. 420–433.

Nedjelja 18. veljače

1. UPUTE ZA OBA RODITELJA

a. Kakvu je uputu Gospodnji anđeo prenio Manoahovoj ženi, i kako su i ona i njen muž pokazali revnost da proslave Gospoda? Suci 13:2-12; Jakov 1:5.

 „Neka se svaka majka češće obrati Spasitelju s molitvom: 'Kakvo će biti pravilo za dijete i što će se činiti s njim?' Neka svaka majka ima na umu uputu koju je Bog dao u svojoj Riječi pa će primiti mudrost kad joj zatreba.“ – Patrijarsi i proroci, str. 573

„ Na očevima, isto kao i na majkama, počiva odgovornost za rani i za kasniji odgoj djeteta te je stoga prijekopotrebno da se oba roditelja za to pažljivo i temeljito pripreme. Prije nego što se odluče preuzeti dužnost očinstva i materinstva, muškarci i žene moraju se upoznati sa zakonima tjelesnog razvoja — s fiziologijom i higijenom, sa značajem prenatalnih utjecaja, sa zakonima nasljeđivanja, zdravstvenim mjerama, odijevanjem, fizičkim vježbanjem i liječenjem bolesti; oni bi također morali razumjeti zakone mentalnog razvitka i moralnog odgoja.“ – Odgoj, str. 276.

Ponedjeljak 19. veljače

2. SVEČANA ODGOVORNOST

a. Koji je savjet ponovljen roditeljima? Zašto? Suci 13:13,14,24.

 „ Dobro djeteta ovisit će o majčinom načinu života. Njezine želje i navike trebaju stajati pod vlašću načela. Postoji nešto što ona treba izbjegavati, nešto čemu se treba suprotstaviti ako želi ispuniti Božju namjeru za nju da joj podari dijete. Ako je ona prije rođenja djeteta sebična, popušta svojim željama, nestrpljiva je, ako zanovijeta, ove osobine će se pokazati u sklonostima djeteta. Tako su mnoga djeca kao nasljedstvo primila gotovo nesavladive sklonosti ka zlu.

„ Ali ako se majka nepokolebljivo pridržava pravih načela, ako je umjerena i nesebična, blaga i obazriva, ona će moći darovati svom djetetu iste dragocjene osobine.” – Zdravlje i sreća, str. 372, 372

Nije bilo dovoljno da Samson, dijete koje je trebalo izbaviti izraelski narod, rođenjem dobije dobro naslijeđe. Ono je trebalo nastati kao posljedca brižnog odgoja. Od najranijeg djetinjstva on je trebao stjecati navike stroge umjerenosti.“ – Zdravlje i sreća, str. 379

b. Zašto je privilegija roditeljstva vrlo ozbiljna stvar? Psalam 127:3.

 „Otac treba imati na umu da će njegovo ponašanje prema supruzi prije rođenja potomstva uvelike utjecati na majčinu narav tijekom tog perioda i da će znatno biti povezano s karakterom koji će dijete razviti nakon rođenja. Mnogi su se očevi toliko trudili sačuvati svoju imovinu, da su žrtvovali razmatranje uzvišenijih pitanja a neki su muškarci sramno zapostavljali svoju suprugu i svoje potomstvo pa su prečesto životi njih dvoje žrtvovani zbog snažne želje za bogaćenjem. Mnogi ne pretrpe odmah ovu tešku kaznu za svoje prijestupe i ne vide jasno posljedice svog postupanja. Stanje u kojem se nalazi supruga ponekad nije ništa bolje od položaja jednog roba a ponekad je ona, podjednako kao i suprug, kriva za potraćivanje fizičke snage u prikupljanju sredstava za lagodan život. Za takve je zločin da imaju djecu, jer će njihovom potomstvu često nedostajati fizičke, moralne i mentalne vrijednosti, nosit će pečat sebičnosti i nesreće svojih roditelja a svijet će biti proklet njihovom zlobom.“ – Selected Messages, bk. 2, str. 428, 429.

Utorak 20. veljače

3. RADITI NA DUHOVNOM USPJEHU

a. Navedite neke od ključnih koraka za uživanje u većem miru obiteljskog života. Filipljanima 4:5-8.

 „Majci se, prije rođenja djeteta, često dozvoljava da radi preko svojih snaga. Njeni tereti i brige rijetko bivaju olakšane a vrijeme koje njoj, prije svih, treba biti vrijeme odmora, ispunjeno je umorom, tugom i sumornošću. Prevelikim naporom sa svoje strane ona lišava svoje potomstvo prehrane koju mu je priroda namijenila te zagrijavajući svoju krv, prenosi mu krv loše kvalitete. Djeca su lišena njene životne snage, uskraćena im je fizička i mentalna snaga. Otac treba naučiti kako majku učiniti sretnom. On si ne smije dozvoliti da dođe kući namrgođen.“ – Selected Messages, bk. 2, str. 427, 428.

„Dužnost muškaraca i žena je djelovati razumno po pitanju svojih fizičkih napora. Oni ne bi trebali nepotrebno iscrpljivati svoju snagu, jer čineći tako, oni ne škode samo sebi nego svojim pogreškama donose nervozu, umor i patnju i svojim dragima. Što vas poziva na toliki rad? Neumjerenost u jelu i piću, kao i želja za bogatstvom, doveli su do ove neumjerenosti u radu.“ – Selected Messages, str. 429.

„Zato, majke, neka vaše lice uvijek zrači radošću. Smiješite se kad god možete pa će se u dječjem umu i srcu odražavati sjaj vašega lica.“ – Temelji sretnog doma, str. 436.

b. Zašto su Izraelu bili hitno potrebni hrabri ljudi i zašto slična potreba postoji i danas? Suci 13:1; Jeremija 2:12-14; 1. Korinćanima 3:3.

 „Najveća potreba svijeta je potreba za ljudima — ljudima koji se ne daju ni kupiti ni prodati, ljudima koji su u dubini svoje duše pošteni i časni, ljudima koji se ne boje nazvati grijeh njegovim pravim imenom, ljudima čija je savjest vjerna dužnosti kao magnetska igla polu, ljudima koji će stajati na strani pravednosti makar se nebo srušilo.

Ali takav karakter nije plod slučaja; on se ne može pripisati osobnoj naklonosti ili darovima Providnosti. Plemenit karakter plod je samodiscipline, pokoravanja niže prirode višoj — predanja samoga sebe službi Bogu i bližnjima iz Ijubavi. “ – Odgoj, str. 57.

Srijeda 21. veljače

4. UTJECAJ DRUŠTVA

a. Koji je zahtjev Samson uputio svojim roditeljima? Suci 14:1-3. Unatoč dobrim namjerama, koje su opasnosti Samsonovi roditelji previdjeli? 1. Korinćanima 15:33.

 „ Budući da se grad Sora nalazio blizu filistejske zemlje, Samson se družio s njima na prijateljskoj osnovi. Tako je u njegovoj mladosti došlo do prisnih prijateljstava čiji je utjecaj pomračio cijeli njegov život.“ – Patrijarsi i proroci, str. 562.

„Mladi kršćani trebaju jako paziti na izbor svojih prijatelja. Pazite da se ono što smatrate čistim zlatom ne pokaže kao bezvrijedan metal. Druženje s neobraćenima prepreka je na putu onih koji žele služiti Bogu. Mnogi su upropašteni nesretnim vezama... s onima koji ne vrše oplemenjujući utjecaj.“ – Poruka mladim kršćanima, str. 436.

„Očevi i majke trebaju znati da je njihova dužnost utjecati na osjećaje svoje djece tako da ona zavole samo one koji će biti prikladni prijatelji. Trebali bi znati da je njihova dužnost poukama i primjerom, uz Božju milost, tako izgrađivati karakter svoje djece od njihovih najranijih dana kako bi bio čist i plemenit i kako bi ih privlačilo samo ono što je dobro i istinito. Slični se privlače. Slični se uzajamno cijene. Neka ljubav prema istini, čistoći i dobroti bude rano usađena u srce mladih i onda će oni tražiti društvo onih koji imaju iste vrline.“ – Poruka mladim kršćanima, str. 466.

„Iako ne trebamo prestajati upozoravati, preklinjati i pokušavati prikazati istinu roditeljima koji nisu u vjeri, miješanje i druženje s njima bit će na propast vašoj djeci.“ – Manuscript Releases, vol. 9, str. 74.

„Očevi i majke, shvaćate li težinu svoje odgovornosti? Dopuštate li svojoj djeci druženje s drugom djecom kad niste prisutni i kad ne znate kakav utjecaj primaju? Ne dopuštajte im da budu s drugom djecom bez nadzora.“ – Odgovorno roditeljstvo, str. 114.

b. Tko je bio odgovoran za nesreću u Samsonovom životu? Galaćanima 6:5,7.

 „ Da je Samson tako vjerno slušao božanske zapovijedi kao njegovi roditelji, njegova bi sudbina bila plemenitija i sretnija. Ali njega je pokvarilo druženje s idolopoklonicima.“ – Patrijarsi i proroci, str. 562

Četvrtak 22. veljače

5. DOSTUPNE UPUTE

a. Zašto Gospod zabranjuje brak vjernika s onima koji nisu u vjeri? Kakve su bile posljedice takvih veza? Suci 3:5-8; Ponovljeni zakon 7:3; Nehemija 13:23-26.

 „Nikada se nemoj vjenčati s osobom koja nije u vjeri.“ – Our High Calling, str. 257.

„Gospod u svojoj Riječi daje pripadnicima svog naroda jasne upute da nipošto ne trebaju stupati u bračne odnose s onima koji ne ljube Njega i nemaju pred očima Njegov strah. Takvi će supružnici rijetko kad biti zadovoljni ljubavlju i pažnjom koja im se kao takvima ukazuje. Oni će uvijek nastojati od svog bogobojaznog supružnika tražiti nešto što je u suprotnosti s božanskim zahtjevima. Za jednog dobrog i pobožnog čovjeka, kao i za crkvu kojoj on pripada, jedna svjetovna žena ili pak djevojka predstavlja stalnog špijuna u taboru, koji budno pazi na svaku priliku da izda Kristove sluge i da ih izloži napadima neprijatelja.“ – The Signs of the Times, September 27, 1910.

b. O čemu kršćani trebaju ozbiljno razmišljati kad traže bračnog druga? II Korinćanima 6:14-18; I Korinćanima 7:39.

 „Sklapanje brakova u drevnim vremenima obično su obavljali roditelji a to je bio običaj i među onima koji su obožavali Boga. Ni od koga se nije očekivalo da oženi nekoga koga nije volio, već su iskusni, bogobojazni roditelji svojom sposobnošću prosuđivanja vodili mlade u izboru osobe kojoj će dati svoje osjećaje. Protivljenje ovom običaju smatralo se nepoštovanjem roditelja ili čak i zločinom.“ – Patrijarsi i proroci, str. 171.

Petak 23. veljače

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE:

1. Koje znanje osposobljava buduće roditelje da djeci osiguraju snažan temelj?

2. U kojim okolnostima nije preporučljivo planirati djecu?

3. Objasnite tajnu razvoja bogobojaznog karaktera.

4. Zašto je toliko važno da budemo oprezni po pitanju društvenih veza koje formiramo u mladosti?

5. Koje su smjernice važne u izboru supružnika?

Adresa

Reformni pokret
adventista sedmog dana

Ribnička 12
10110 Zagreb
Gdje smo: KARTA

Bogoslužja

Subotom
09:30 - 10:30 subotnja škola
11:00 - 12:00 propovijed

Radno vrijeme ureda
ponedjeljak - četvrtak
11:00 - 15:00
Informacije:
01 3634 067 / 099 5115 225

Kontakt

ZAGREB - centrala
Ribnička 12
tel. 01/3634 067
info@rpasd.hr
OIB: 12980410812

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter. Dovoljan je jedan klik do svježih mjesečnih informacija i novosti.