SJ LifeMag - шаблон joomla Новости

12.Širenje glasne vike

12. lekcija Subota, 16. rujna 2017.


Širenje glasne vike

„Jer ću izliti vodu na žednoga i potoke na suhu zemlju, izlit ću Duh svoj na sjeme tvoje i blagoslov svoj na tvoje potomstvo.“ – Izaija 44:3.

„Zašto nismo gladni i žedni darova Duha, kad preko Njega primamo silu? Zašto ne govorimo o njima, ne molimo se za njih, ne propovijedamo o njima?“ – Svjedočanstva, sv. 8, str. 22.

Pročitati: Svjedočanstva, sv. 1, str. 179–184; sv. 8, str. 14–23.

Nedelja 10. rujna

1. UČENJE O OBNOVI POPRAĆENO SILOM

a. Koje je proročanstvo od posebnog značenja u pripremi za susret s Gospodom? Malahija 4:5.

„U ovom vijeku, pred sam dolazak Spasitelja na nebeskim oblacima, Bog poziva ljude koji će pripremiti jedan narod da opstane u veliki dan Gospodnji.“ – Komentari biblijskih tekstova, str. 424.

b. Kako je Isus svojim učenicima objasnio prvu primjenu ovog proročanstva, i kako se to odnosi na naše djelo za današnje vrijeme? Matej 17:11-13.

„Oni koji trebaju pripremiti put za Kristov drugi dolazak, predstavljeni su vjernim Ilijom, kao što je i Ivan došao u Ilijinom duhu da bi pripremio put za Kristov prvi dolazak. Veliko pitanje o značenju reforme treba pokrenuti i probuditi javno mnijenje. Umjerenost u svemu treba povezati s porukom za naše vrijeme kako bi se Božji narod okrenuo od svog idolopoklonstva – nezasitnog popuštanja apetitu i pretjerivanju u odijevanju i drugim područjima.“ – Svjedočanstva, sv. 3, str. 62.
Ponedjeljak 11. Rujna

2. PRIPREMIMO PUT ZA GOSPODNJI DOLAZAK

a. Koju je moćnu poruku Ivan Krstitelj objavljivao i zašto je prikladno da i mi radimo na sličan način? Luka 1:16,17; Matej 3:2,8.

„Vidio je (Ivan Krstitelj) da je njegov narod zaveden, samozadovoljan i da spava u svojim grijesima. Čeznuo je za tim da ga probudi za svetiji život. Vijest koju mu je Bog dao da objavi trebala ih je probuditi iz obamrlosti i navesti ih da zadrhte zbog svoje velike bezbožnosti. Prije no što sjeme evanđelja nađe gdje će se ukorijeniti, moralo se poorati tlo srca. Prije nego što potraže iscjeljenje od Isusa, morali su uvidjeti opasnost koju za njih predstavljaju rane grijeha.
Bog ne šalje glasnike da bi grešnicima laskali. On ne šalje vijest mira da bi neposvećene uljuljkao u zlokobnu sigurnost. On na savjest prestupnika stavlja teške terete i probada dušu strijelama uvjerenja.“ – Želja vjekova, str. 103, 104.

b. Kako Ilijina vijest treba obnoviti obiteljski život, i kako je to bilo prorečeno u djelu Ivana Krstitelja? Malahija 2:13-17; 4:6.

„Ivanu je bila poznata činjenica da Herod namjerava uzeti ženu svoga brata, i vjerno mu je rekao da je to suprotno zakonu.“ – Rani spisi, str. 154.

c. Što karakterizira „duh i silu Ilijinu“, i tko danas propovijeda ovu vijest? 1 Kraljevima 18:17,18,21; Otkrivenje 12:17.

„Mnogi se ne usuđuju osuditi bezakonje, kako zbog toga ne bi izgubili položaj ili popularnost. Neki opet osuđivanje grijeha smatraju nedostatkom milosrđa i dobrote. Gospodnji sluga nikada ne smije dopustiti da se njegovi osobni osjećaji miješaju s ukorom koji po dužnosti mora izreći jer je pod svečanom obavezom da Božju Riječ izloži bez ikakvog straha ili pristranosti. Grijeh se mora nazvati njegovim pravim imenom. Oni koji zbog svoje bezbrižnosti i ravnodušnosti dopuštaju takozvanim pripadnicima Božjeg naroda da obeščašćuju Božje ime, bit će poistovjećeni s prijestupnikom – u nebeskim knjigama bit će obilježeni kao sudionici u njegovim zlim djelima.“ – The Signs of the Times, April 21, 1881.
Utorak 12. rujna

3. ZAVRŠNO DJELO

a. U čemu se ogleda hitan poziv za sadašnje vrijeme? Otkrivenje 14:6-13; 18:1-4.

„Pri završetku Božjeg djela na zemlji ponovno će biti uzdignuta zastava Njegovog zakona. Lažna vjera može prevladavati, bezakonje se može umnožiti, ljubav mnogih ohladnjeti, križ Golgote biti izgubljen iz vida. Mrak može kao dah smrti obavijati svijet, ljudi mogu svim silama ustati protiv istine, mogu se kovati mnogobrojne zavjere da bi se savladao Božji narod – ali će u trenutku najveće opasnosti Ilijin Bog pokrenuti ljudska oruđa da objave vijest koja se neće moći ušutkati. U prenaseljenim gradovima, u mjestima u kojima su ljudi najviše govorili protiv Boga, čut će se glas strogog ukora. Ljudi koje je Bog imenovao smjelo će osuđivati savez crkve sa svijetom. Oni će ozbiljno pozivati ljude da odbace ljudsku ustanovu i da svetkuju istinsku subotu.“ – Proroci i kraljevi, str. 186, 187.

b. Što uvijek mora biti vidljivo u našem govoru i životu? Ivan 1:29; 14:12; 2. Korinćanima 4:5-7.

„Posljednje zrake milosrđa, posljednja poruka milosti koju treba objaviti svijetu jest otkrivanje Njegovog karaktera punog ljubavi. Božja djeca trebaju manifestirati Njegovu slavu. Svojim životom i karakterom oni trebaju otkriti što je sve Božja milost učinila za njih.
Svjetlost Sunca pravde treba odsjajivati u dobrim djelima – u riječima istine i svetim postupcima.“ – Kristove priče, str. 415, 416.

c. Kako će Božje djelo u konačnici biti završeno? Zaharija 4:6; Izaija 28:21.

„Gospod će u ovom posljednjem vremenu raditi velikom mjerom izvan uobičajenog, na način koji će se suprotiti ljudskim zamislima.“ – Evangelism, str. 118.
Srijeda 13. rujna

4. KAKO DA PRIMIMO OSVJEŽENJE

a. Što moramo razumjeti o ključnoj osobini, potrebnoj za iskustvo primanja Svetog Duha u Njegovoj punini u sili kasne kiše? Izaija 57:15.

„Među će nama biti onih koji će uvijek željeti imati kontrolu nad Božjim djelom, pa čak i da određuju što se treba raditi, dok djelo ide pod rukom anđela koji se u vijesti koju treba uputiti svijetu pridružuje trećem anđelu. Bog će upotrijebiti načine i sredstva kroz koje će se vidjeti da On uzima konce u svoje ruke.“ – Evangelism, str. 118.
„Pojedinci s jednim talentom mogu prići pripadnicima onog društvenog sloja kojima se oni s dva ili pet talenata ne mogu približiti. I mali i veliki podjednako mogu biti sudovi izabrani da vodu života odnesu nekoj žednoj duši. Neka oni koji propovijedaju ne stavljaju svoju ruku ni na najskromnijeg radnika, govoreći: 'Moraš raditi na ovaj ili onaj način, ili napusti djelo.' Ruke k sebi, braćo moja. Pustite svakoga neka se u svom djelokrugu bori sa svojim oružjem, čineći sve što može učiniti u svojoj jednostavnosti. Jačajte i krijepite njegove ruke u radu. Nije vrijeme da farizejski duh kontrolira djelo. Neka Bog radi preko koga On hoće. Njegova poruka mora se objaviti.“ – Svjedočanstva, sv. 5, str. 462.

b. Zašto će kasna kiša uopće doći i zašto motivaciju trebmo pronaći u primjeru prvih učenika? Djela 1:8; 4:33; Jeremija 30:5-7.

„Treba zapaziti da se Duh izlio na učenike tek kad su se potpuno sjedinili, tek kad su se prestali boriti za najviše mjesto. Postali su jednodušni. Sve nesuglasice bile su odstranjene. (...)
Učenici nisu tražili taj blagoslov samo za sebe. Njih je pritiskao teret za duše. (...)
Kršćani trebaju odbaciti sve razmirice i predati se Bogu radi spašavanja izgubljenih. Neka se u vjeri mole za obećani blagoslov i on će doći.“ – Svjedočanstva, sv. 8, str. 20, 21.
„Kada poruka trećeg anđela preraste u glasnu viku i kad završetak djela bude praćen velikom silom i slavom, pripadnici vjernog Božjeg naroda sudjelovat će u toj slavi. Osvježeni i okrijepljeni kasnom kišom oni će proći kroz vrijeme nevolje.“ – Svjedočanstva, sv. 1, str. 353.
Četvrtak 14. rujna

5. ČUDESNI, PREDIVNI REZULTATI!

a. Kakva nam se prilika pruža upravo sada? Titu 2:13; 2 Korinćanima 6:1,2.

„Braćo moja i sestre, proučite pažljivo predloženi plan, iskoristite svaku priliku da govorite svojim susjedima i prijateljima, da im pročitate ponešto iz knjiga koje sadrže sadašnju istinu. Pokažite koliko vam je stalo do spasenja duša za koje je Krist podnio tako veliku žrtvu.
U radu za duše koje propadaju pratit će vas nebeski anđeli. Tisuće tisuća i deset tisuća puta deset tisuća anđela čekaju na suradnju s članovima naših crkava na širenju istine kako bi se narod pripremio za Kristov dolazak.“ – Svjedočanstva, sv. 9, str. 129.

b. Opišite čudesne posljedice izlijevanja Svetog Duha bez mjere. Zaharija 8:23; Izaija 44:3,4; 61:11.

„Sjeme je posijano, a sada će niknuti i donijeti rod. Publikacije koje su raznosili misionarski radnici izvršile su svoj utjecaj, ali su mnogi, na koje je istina izložena u tim spisima ostavila dubok dojam, bili spriječeni da je potpuno razumiju ili poslušaju. Sada zrake svjetlosti posvuda prodiru, istina se vidi u svoj svojoj jasnoći, a iskrena Božja djeca raskidaju veze koje su ih do sada zadržavale. Obiteljske i crkvene veze ne mogu ih više zadržati. Istina im je dragocjenija od svega drugog.“ – Vjekovni sukob, str. 612.

Petak 15. rujna

PITANJA ZA RAZMIŠLJANJE

1. Koje paralele postoje između našeg djela i djela proroka Ilije i Ivana Krstitelja?
2. Kako je djelo obnove, potrebno u današnje vrijeme, povezano s Deset zapovijedi?
3. Opišite ukratko karakterne osobine onih koji će primiti kasnu kišu.
4. Zbog čega bih mogao biti u opasnosti da ne primim tu izvanrednu prednost?
5. Zašto su rezultati izlijevanja kasne kiše toliko predivni?

Adresa

Reformni pokret
adventista sedmog dana

Ribnička 12
10110 Zagreb
Gdje smo: KARTA

Bogoslužja

Subotom
09:30 - 10:30 subotnja škola
11:00 - 12:00 propovijed

Radno vrijeme ureda
ponedjeljak - četvrtak
11:00 - 15:00
Informacije:
01 3634 067 / 099 5115 225

Kontakt

ZAGREB - centrala
Ribnička 12
tel. 01/3634 067
info@rpasd.hr
OIB: 12980410812

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter. Dovoljan je jedan klik do svježih mjesečnih informacija i novosti.